LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie, příp. právnických osob, zabývajících se vědeckou a aplikační činností v tomto oboru, sdružených ke společné činnosti. SSJMM byl založena roku 1949.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Jaká byla letošní konference HPLC 2023 v Düesseldorfu?

Po, 22.1.2024
| Originální článek z: SSJMM/Anna Týčová a Veronika Pilařová
8. - 22. 6. 2023 se konala v německém Düesseldorfu největší konference v oblasti separačních metod, 51st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC 2023).
- **Foto:** SSJMM: Jaká byla letošní konference HPLC 2023 v Düesseldorfu?
  • Foto: SSJMM: Jaká byla letošní konference HPLC 2023 v Düesseldorfu?

Ve dnech 18. - 22. 6. 2023 se konala v německém Düesseldorfu největší konference v oblasti separačních metod, 51st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC 2023). Zatímco účast na předchozím jubilejním ročníku v USA byla poznamenána protiepidemickými opatřeními, která dramaticky snížila počet účastníků, letos konference proběhla ve své plně velkolepé podobě. Na HPLC 2023 tak bylo přítomno téměř 1300 registrovaných účastníků, z nichž na šest desítek přijelo z České republiky. Hlavní organizátoři akce, Michael Lämmerhofer (Eberhard-Karls-University Tuebingen) a Oliver J. Schmitz (University of Duisburg-Essen), vybrali pro realizaci konference kongresové centrum situované na okraji města. Jeho prostory poskytly komfortní zázemí pro všechny účastníky i zástupce vystavujících firem.

Program konference vycházel z léty prověřeného formátu. V první konferenční den bylo možné zúčastnit se odborných kurzů zaměřených na aktuální témata v separačních vědách, které účastníky v několika hodinách uvedly do zvolené tématiky. Slavnostní zahájení konference proběhlo tradičním zazvoněním na HPLC bell v odpoledních hodinách. Následovalo předání významných ocenění a medailí a první dvě plenární přednášky od J. A. McLeana (Vanderbilt University) a J. K. Nicholsona (Murdoch University) zaměřené na molekulární fenomiku.

💡 Vybrané postery z HPLC konferencí jsou dostupné také v knihovně LabRulezLCMS a budou průběžně doplňovány

SSJMM: HPLC 2023: Prof. Lämmerhofer a prof. Schmitz zahajují 51. ročník konference HPLC

Pondělní program otevřely dvě plenární přednášky, tentokrát již nesoucí tématiku separačních věd a digitalizaci v analytických laboratořích (G. Hopfgartner, University of Geneva; J. Richert, Competence Center Analytics BASF). V průběhu konference se u řečnických pultíků vystřídalo přes 200 přednášejících, kteří prezentovali své výzkumné projekty, jejich výsledky a využití, a to až ve čtyřech paralelních sekcích. Mezi řečníky bylo i 10 mladých vědců ucházejících se o prestižní cenu Csaby Horvátha, kterou nakonec odborná komise udělila Simoně Felletti (University of Ferrara).

SSJMM: HPLC 2023: Plenární přednáška J. Richerta o digitalizaci analytických laboratoří

SSJMM: HPLC 2023: Vyhlášení výsledků prestižní ceny Csaby Horvátha

Neméně bohatá byla i prezentace plakátových sdělení. Více než 500 představovaných posterů bylo rozděleno do tematických bloků. I zde bylo možné získat prestižní ocenění za dosažené výsledky. Komise vybrala z přihlášených posterů několik finalistů, kteří pak své poznatky shrnuli v krátké pětiminutové „flash“ prezentaci. Tato forma tak atraktivně upozornila účastníky na významné práce, jež mohly ve velkém množství posterů snadno zapadnout.

SSJMM: HPLC 2023: Diskuze u plakátových sdělení probíhaly po celou dobu konference

Díky velkému množství prezentovaných příspěvků, které pokryly široké spektrum odborných témat od fundamentálních aspektů separačních technik až po nejnovější trendy a aplikace, si každý účastník mohl v programu vybrat mnoho zajímavých sdělení a rozšířit tak své znalosti.

Mezi diskutovaná témata patřila především kapalinová chromatografie, její různé módy a také superkritická fluidní chromatografie.

Hojně byla zastoupena i tématika kapilární elektroforézy, vícemodálních separačních technik, ale také iontová mobilita ve spojení s hmotnostní spektrometrií a strojové učení a vyhodnocování dat.

Současné trendy potvrdily zvyšující se důraz na rozvoj tzv. zelených analytických metod, které nezatěžují životní prostředí, na terapeutické využití biomolekul a na důležitost separačních věd nejen při vývoji nových léčiv.

Konferenční program podporoval také vzájemné osobní setkávání účastníků. Kromě konferenční večeře, kterou lze považovat za standardní součást prakticky všech odborných setkání, si v programu HPLC 2023 nalezly místo i další neotřelé události – panelové diskuze na aktuální témata, Job Speed Dating, HPLC Tube nebo Separation Science Slam. Poslední dvě zmíněné události umožnily účastníkům zábavně představit své projekty ve formě krátkého videa či stand-up show, a ukázat tak cesty, jak je možné poutavě představit laické veřejnosti svoji práci a její důležitost. Vítězství letošního ročníku HPLC Tube putovalo do České republiky za doktorandkou Chaweewan Suwanvecho MSc. (Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy). Provazování účastníků také podporovala konferenční mobilní aplikace Whova, která do velké míry nahradila i tradiční tištěné konferenční programy.

SSJMM: HPLC 2023: Krátká „flash“ prezentace jednoho z oceněných plakátových sdělení

Konference HPLC je každoročně organizována v Evropě nebo ve Spojených státech. V sudé roky se navíc sympozium koná také v Asii. Na HPLC 2024 se tak můžete vydat hned do dvou metropolí – do amerického Denveru (červenec 2024) a čínského Dalianu (říjen 2024).

Protože výlohy na pokrytí konferenčních nákladů nejsou nízké, Spektroskopická společnost JMM od roku 2018 uděluje vybraným dvěma vědcům do 35 let jednorázovou finanční podporu na účast na mezinárodní konferenci. O grant spektroskopické společnosti je možné žádat vždy v průběhu listopadu (více na spektroskopie.cz). Právě grant SMMS umožnil autorkám tohoto textu prezentovat výsledky výzkumné práce formou ústního i plakátového sdělení: Anna Týčová: Development of Efficient Coupling of Capillary Electrophoresis and Surface-Enhanced Raman Spectrometry (CE-SERS); Veronika Pilařová: UHPSFC-MS/MS analysis of Eucalyptus sp. supercritical fluid extract.

SSJMM: HPLC 2023 - Autorky textu a držitelky grantu SMMS, A. Týčová a V. Pilařová

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.