LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
ALS Czech Republic
Základním posláním společnosti ALS je pomáhat našim klientům se kvalifikovaně a informovaně rozhodovat tím, že poskytuje spolehlivá, konzistentní a reprodukovatelná laboratorní data. Zaručujeme spolehlivé výsledky, krátké dodací lhůty, nepřetržitý provoz, odbornou podporu a odběry vzorků.
Tagy
Článek
Životní prostředí
Logo of LinkedIn

EnviroMail™ 04/ Analýza formaldehydu a jiných karbonylových sloučenin v ovzduší

Čt, 14.12.2023
| Originální článek z: ALS Czech Republic/EnviroMail™
Formaldehyd a další karbonylové sloučeniny představují významné kontaminanty životního prostředí. Laboratoře ALS nově akreditovaly metodu pro stanovení karbonylových sloučenin ve vnitřním i venkovním ovzduší.
- **Foto:** ALS Czech Republic: EnviroMail™ 04/Analýza formaldehydu a jiných karbonylových sloučenin v ovzduší
 • Foto: ALS Czech Republic: EnviroMail™ 04/Analýza formaldehydu a jiných karbonylových sloučenin v ovzduší

Formaldehyd a další karbonylové sloučeniny představují významné kontaminanty životního prostředí. Laboratoře ALS nově akreditovaly metodu pro stanovení karbonylových sloučenin ve vnitřním i venkovním ovzduší.

Metoda je založena na normě ISO 16000-3 a dokumentu EPA TO-11A, které definují analýzu formaldehydu i jiných aldehydů a ketonů v ovzduší.

Uvedený postup i norma jsou uznávány regulačními úřady.

Analytická metoda ALS je tak v souladu s celosvětovými regulačními požadavky.

Metoda byla validována pro následující látky:

 • Formaldehyd

 • Acetaldehyd

 • Benzaldehyd

 • Butyraldehyd

 • Hexanaldehyd

 • Methakrolein

 • m-Tolualdehyd

 • Propionaldehyd

 • Valeraldehyd

Úvod

Formaldehyd a další karbonylové látky významným způsobem přispívají ke znečištění ovzduší, kam se dostávají z různých zdrojů jako jsou např. spalovací procesy, průmyslové emise a jiné aktivity.

Hlavním způsobem, jak mohou být lidé vystaveni formaldehydu, je vdechování vzduchu, který formaldehyd obsahuje.

Významným zdrojem formaldehydu ve vnitřním prostředí je nábytek vyráběný z dřevotřísky.

Formaldehyd (mutagenní a karcinogenní látka) i další karbonylové látky mohou mít nepříznivé účinky na lidské zdraví (podráždění kůže, očí, nosu a krku), ale i celkově na životní prostředí.

Robustní a spolehlivá analytická metoda je zásadním nástrojem monitoringu těchto látek.

Maximální hygienické limity formaldehydu jsou regulovány např. ve venkovním ovzduší, vnitřním a pracovním prostředí, domácnostech nebo uvnitř automobilů.

Hladiny formaldehydu jsou v Evropě konkrétně regulovány např. nařízením REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

V USA jsou limity stanoveny Agenturou pro ochranu životního prostředí EPA (The Environmental Protection Agency); a úřadem OSHA (The Occupational Safety and Health Administration).

Nová metoda zavedená v ALS laboratořích se uvedenými dokumenty řídí a splňuje požadované legislativní limity.

Limit stanovitelnosti (LOQ) ALS metody je pro uvedené látky 0,005 mg/m³ (pro vzorkování 0,02 m³ vzduchu).

ALS Czech Republic: Formaldehyd a další karbonylové látky kolem nás

Metoda pro stanovení formaldehydu a karbonylových látek nabízí:

 • Způsobilost: naše metoda se řídí normou ISO 16000-3 a metodikou EPA TO-11A, které jsou odbornou veřejností uznávány a akceptovány díky své přesnosti a spolehlivosti stanovení formaldehydu a karbonylových sloučenin ve vzorcích vzduchu. Metoda je validována a akreditována Českým institutem pro akreditaci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

 • Komplexnost: naše metoda zahrnuje stanovení širokého rozsahu karbonylových látek. Kromě formaldehydu je možné stanovit acetaldehyd, benzaldehyd, butyraldehyd, hexanaldehyd, methakrolein, m-tolualdehyd, propionaldehyd a valeraldehyd. Uvedený rozsah analytů umožňuje získat informaci o zastoupení karbonylových látek v testovaných vzorcích vzduchu.

 • Limit stanovitelnosti (LOQ metody) je: 0,0001 mg/vzorkovací trubičku nebo 0,005 mg/m³ (tato hodnota je platná pro vzorkování 0,02 m³ vzduchu).

Vzorkování

ALS laboratoře nabízí možnost akreditovaného vzorkování vzduchu, které je založeno na metodice EPA TO-11A a normě ISO 16000-3.

Uvedená metoda vzorkování zahrnuje specifický postup, kdy je vzduch odebírán pomocí speciální vzorkovací trubičky, která obsahuje derivatizační činidlo 2,4-dinitrofenylhydrazin (2,4-DNPH), kdy již v průběhu vzorkování vznikají stabilní deriváty karbonylových látek.

Proces vzorkování: definovaný objem vzduchu (zpravidla 20 l) je v určitém časovém intervalu prosát vzorkovací trubičkou rychlostí 100-2000 ml/min.

Rychlost a doba vzorkování je závislá na koncentraci karbonylových látek v testovaném ovzduší.

Uvedený způsob vzorkování poskytuje časově vážený průměrný vzorek.

Dlouhodobé vzorkování ovzduší, při kterém se obecně předpokládá nízký obsah testovaných látek, probíhá typicky 1—24 hod.

Krátkodobé vzorkování (5—60 min) se využívá pro ovzduší se zřetelným zdrojem kontaminace.

Po ukončení odběru vzorků jsou navzorkované trubičky i slepé vzorky uzavřeny do zkumavek s polypropylenovými víčky a transportovány do laboratoří.

Vzorky by měly být skladovány v chladu (4 — 8 °C).

Tabulka 1. Typické podmínky vzorkování

Vzorkovací trubička / Vzorkovač obsahující náplň se dvěma zónami 2,4-DNPH na silikagelu (300/150 mg), (SKC s ozonovým chráničem)
 • Kapacita / cca 75 µg formaldehydu

 • Průtok vzduchu / 100 – 2000 ml/min

 • Doba vzorkování / Dlouhá (1 — 24 hod)

 • Doba vzorkování / Krátká (5 — 60 min)

 • Teplota vzorkování /10 – 70 °C

 • Objem vzorku / 0,02 m³

ALS Czech Republic: Obrázek 1. SKC vzorkovací trubička

Analytická metoda

Cílové analyty jsou ze vzorkovací trubičky extrahovány acetonitrilem.

Část A i část B trubičky jsou extrahovány odděleně.

Finální instrumentální analýza je prováděna rychlou, citlivou a spolehlivou metodou kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní detekcí (UHPLC—MS/MS), která, na rozdíl od UV detektorů, umožňuje výbornou selektivitu metody.

Výsledky získané z části B trubičky jsou následně odečteny od výsledků získaných z části A.

Část B udává informaci o pozaďové kontaminaci, o správném průběhu vzorkování a případném proražení trubičky.

Díky použité moderní technologii a zkušenostem našeho analytického týmu dosahujeme dostatečně nízkých kvantifikačních limitů, které splňují legislativní požadavky.

Výsledky ALS analýz tak mohou být nápomocny při vytváření rozhodnutí, které vedou ke zmírňování zdravotních a environmentálních rizik.

ALS Czech Republic: Obrázek 2. Průběh derivatizace s činidlem 2,4-DNPH

ALS Czech Republic: Obrázek 3. Vzorkovací pumpa s trubičkou

ALS Czech Republic: Pro více INFO kontaktujte naše odborníky

Více INFO? Kontaktujte naše odborníky
ALS Czech Republic
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.