Agilent 1260 Infinity SFC/UHPLC hybridní systém

Út, 28.11.2023
| Originální článek z: Altium International/Jan Kovář
Vědecká skupina doc. RNDr. Vítězslava Maiera, Ph.D., z PřF UP v Olomouci využívá SFC firmy Agilent Technologies pro analýzu syntetických kanabinoidů a jejich metabolitů v biologickém materiálu.
Video placeholder
  • Foto: Altium: Agilent 1260 Infinity SFC/UHPLC hybridní systém
  • Video: Agilent Technologies: Hybrid SFC/UHPLC System

Pořízení superkritické fluidní chromatografie nebylo ještě nikdy tak jednoduché jako nyní. Firma Agilent Technologies nabízí jako jediná firma na trhu unikátní kombinaci UHPLC systému se superkritickou fluidní chromatografií (SFC) v tlakovém rozsahu do 600 bar, a to vše v jednom systému. Díky tomuto unikátnímu řešení získáte aditivní ortogonální metodu v jednom jediném přístroji.

Přepínání mezi jednotlivými metodikami je velice jednoduché a robustní. Vzorky je možné analyzovat v UHPLC módu a obratem konfirmovat v SFC módu bez nutnosti zdlouhavé ekvilibrace v jedné sekvenci.

V současné době má plynová chromatografie a kapalinová chromatografie dominantní postavení v systematické toxikologické analýze léčiv, drog a dalších fyziologicky aktivních sloučenin ovlivňujících zdraví člověka. Superkritická fluidní chromatografie (SFC) v sobě spojuje analyticky výhodné vlastnosti plynové a kapalinové chromatografie – vysokou selektivitu separací, citlivost a velmi nízkou spotřebu mobilní fáze, rychlý vývoj metody, rychlost analýz s po užitím levné a ekologicky nezávadné mobilní fáze. Tyto vlastnosti předurčují využití SFC nejen v oblasti farmaceutické analýzy (chirální a achirální separace), ale představují široký analytický potenciál pro systematickou toxikologickou analýzu, kde je kladen důraz na vysokou selektivitu separací pro látky s velmi podobnými vlastnostmi (metabolity léčiv a drog), vysokou citlivost a rychlost analýz.

Altium: Obrázek 1. Doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D., a jeho vědecká skupina z PřF UP v Olomouci

Vědecká skupina kolem doc. RNDr. Vítězslava Maiera, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci využívá SFC firmy Agilent Technologies pro analýzu syntetických kanabinoidů a jejich metabolitů v biologickém materiálu. Syntetické kanabinoidy (SC) jsou syntetické drogy s intenzivnějšími a dlouhodobějšími účinky než přírodní konopí, resp. než jeho hlavní psychoaktivní látka tetrahydrokanabinol (THC), čímž může docházet k těžším intoxikacím při jejich náhodném nebo úmyslném požití. GC/MS je dnes nejvyužívanější metodou pro separaci a identifikaci SC a jejich metabolitů. GC/MS technika ale vyžaduje derivatizaci SC a jejich metabolitů, čímž se celá analýza prodlužuje a komplikuje.

S využitím SFC v systému normálních fází na silikagelu je možné dosáhnout velmi rychlé a selektivní separace SC a jejich metabolitů bez nutnosti derivatizace. Separace směsi 17 SC a jejich metabolitů po QuEChERS extrakci z moči je vyobrazena na chromatogramu (obr. 2).

Altium: Obrázek 2. Analýza kanabinoidů v moči metodou SFC

Oproti kapalinové chromatografii, kdy je nutné používat drahá a ekologicky závadná rozpouštědla, je prezentovaná metoda SFC separace syntetických kanabinoidů a jejich metabolitů také nepoměrně levnější. Navíc v případě SFC firmy Agilent Technologies můžete jako mobilní fázi využít potravinářský CO₂ a náklady na mobilní fázi se tak dramaticky sníží až 10x.

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte naše produktové specialisty Ing. Jana Kováře a Ing. Naděždu Jeřábkovou.

Altium: Obrázek 3. Agilent 1260 Infinity SFC UHPLC a ukázka

Přehled literatury z oblasti hybridních systémů Agilent 1260 Infinity SFC/UHPLC v knihovně LabRulezLCMS

  • Orthogonal Chromatographic Separations using the Agilent 1260 Infinity II SFC/UHPLC Hybrid System (Technické články | 2017)

  • Software-Assisted Method Development for SFC and UHPLC on the Agilent 1260 Infinity II SFC/UHPLC Hybrid System (Aplikace | 2017)

  • Chiral Screening for SFC and UHPLC with the Agilent 1260 Infinity II SFC/UHPLC Hybrid System (Aplikace | 2018)

  • Orthogonal Separation of Pharmaceutical Impurities by the Agilent 1260 Infinity II SFC/UHPLC Hybrid System (Aplikace | 2019)

  • Analysis of Vitamins Using an SFC/UHPLC Hybrid System with a Triple Quadrupole LC/MS for Quantification (Aplikace | 2018)

  • Agilent Hybrid SFC/UHPLC-Triple Quadrupole System for Achiral and Chiral Metabolite Analysis (Aplikace | 2015)

  • Column Switching on Hybrid SFC Systems - Technical Note (Manuály | 2013)

Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

Legionella ve vodách. Proč je testování důležité?!?!

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí

Quantifying Oligonucleotides (CONSUMABLES GUIDE BOOK)

Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, LC/MS, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza, Klinická analýza

Identification of Double Bond Positions in Butter Triacylglycerols Using DPiMS QT Kit and OAD-TOF System

Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, DART
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Total acid number with conductometric titration

Instrumentace
Titrace
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie

Characterization of lipid components in lipid nanoparticle (LNP) formulations

Instrumentace
HPLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Lipidomika
 

Podobné články


Článek | Produkt

Zpátky do minulosti: HPLC systémy Agilent Technologies u našich zákazníků

Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací HPLC nebo SFC systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?

Článek | Nejbližší akce

Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2023 - Den 2

Druhý den přinesl 16 odborných přednášek, předána byla Hanušova medaile, proběhl soutěžní workshop a den ukončil společenský večer.

Článek | Produkt

Agilent 1260 Infinity II: nová generace kapalinových chromatografů

Spolehlivost a robustnost. Pojmy, které jsou již více jak 40 let úzce spojeny s kapalinovými chromatografy firmy Agilent Technologies.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Zpátky do minulosti: HPLC systémy Agilent Technologies u našich zákazníků

Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací HPLC nebo SFC systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?

Článek | Nejbližší akce

Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2023 - Den 2

Druhý den přinesl 16 odborných přednášek, předána byla Hanušova medaile, proběhl soutěžní workshop a den ukončil společenský večer.

Článek | Produkt

Agilent 1260 Infinity II: nová generace kapalinových chromatografů

Spolehlivost a robustnost. Pojmy, které jsou již více jak 40 let úzce spojeny s kapalinovými chromatografy firmy Agilent Technologies.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Zpátky do minulosti: HPLC systémy Agilent Technologies u našich zákazníků

Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací HPLC nebo SFC systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?

Článek | Nejbližší akce

Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2023 - Den 2

Druhý den přinesl 16 odborných přednášek, předána byla Hanušova medaile, proběhl soutěžní workshop a den ukončil společenský večer.

Článek | Produkt

Agilent 1260 Infinity II: nová generace kapalinových chromatografů

Spolehlivost a robustnost. Pojmy, které jsou již více jak 40 let úzce spojeny s kapalinovými chromatografy firmy Agilent Technologies.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Zpátky do minulosti: HPLC systémy Agilent Technologies u našich zákazníků

Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací HPLC nebo SFC systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?

Článek | Nejbližší akce

Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2023 - Den 2

Druhý den přinesl 16 odborných přednášek, předána byla Hanušova medaile, proběhl soutěžní workshop a den ukončil společenský večer.

Článek | Produkt

Agilent 1260 Infinity II: nová generace kapalinových chromatografů

Spolehlivost a robustnost. Pojmy, které jsou již více jak 40 let úzce spojeny s kapalinovými chromatografy firmy Agilent Technologies.