LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
Naším posláním je šířit informace o produktech firmy Shimadzu v oblasti instrumentálních analytických přístrojů, přístrojů pro testování materiálů a speciálních přístrojů pro life science, jejich prodej a následně - instalace, zaškolení, záruční a pozáruční servis, ověřování a validace a aplikační podpora.
Tagy
Článek
Akademie
Video
Logo of LinkedIn

Průvodce řešením problémů v LC/MS - tlak, kontaminace, retenční časy

Út, 3.10.2023
| Originální článek z: Shimadzu
Druhý díl seriálu se podívá blíže na možné problémy před samotným MS detektorem a tedy v části HPLC systému, jako tlak, kontaminace nebo změna retenčních časů.
Video placeholder
 • Foto: Shimadzu: Průvodce řešením problémů v LC/MS - tlak, kontaminace, retenční časy
 • Video: Shimadzu Scientific Instruments: How To Manually Prime a Shimadzu LC 40 Pump

V dnešním světě analytické chemie je neustálým cílem dosahovat přesných a spolehlivých výsledků. Jedním z klíčových nástrojů, který nám to umožňuje, je kapalinová chromatografie spojená s hmotnostní spektrometrií. Tyto metody umožňují rozdělit a identifikovat složité směsi látek a zkoumat jejich strukturu a vlastnosti.

V naší sérii článků se budeme zabývat technickými a praktickými problémy, které mohou při těchto analýzách vzniknout, a podívame se možná řešení, postupy a doporučení, které je můžou rychle odstranit.

V jednotlivých částech rozebereme následující problémy:
 • Žádné píky
 • Změny retenčních časů
 • Vysoký tlak
 • Křížová kontaminace
 • Změny MS rozlišení
 • Nedostatečná přesnost hmoty (HRAM systémy)
 • Nízký tlak
 • Změny citlivosti
 • Nežádoucí fragmentace

💾 Kompletní příručka v ČJ ke stažení

1. Díl: Průvodce řešením problémů v LC/MS - základní kroky

Nízký tlak, Vysoký tlak, Křížová kontaminace, Změny retenčních časů

1. Nízký tlak

Částečná netěsnost v systému
 • Zkontrolujte všechny spojení a utáhněte netěsná místa.
Průtok
 • Zkontrolujte, zda je v metodě správně nastavený průtok.
 • Zkontrolujte přesnost zobrazovaného průtoku pomocí kalibrovaného zařízení nebo změřte čas, za který proteče systémem předem specifikovaný objem mobilní fáze.
 • Vyměňte opotřebovaná nebo poškozená těsnění.
Metoda
 • Zkontrolujte, zda je v metodě nastavená správná teplota a rozpouštědla.
 • Pokud je v systému zabudován ventil pro přepínání mezi kolonami, zkontrolujte výběr správné kolony.
Nesprávná kolona
 • Použijte správnou kolonu s vyhovujícími rozměry a velikostí částic.
Příliš vysoká teplota kolony
 • Nastavte správnou teplotu a zkontrolujte, jestli nebyla kolona poškozena, pokud byl překročen její teplotní limit.
Přítomnost vzduchové bubliny
 • Proveďte proplach systému.
Nefunkční „check valves“
 • Propláchněte LC systém isopropanolem a zkontrolujte funkčnost systému
 • Dejte „check valve“ do ultrazvukové lázně.-
Porucha senzoru
 • Opravte nebo vyměňte tlakový senzor.

Shimadzu: Shimadzu LCMS-8060NX

2. Vysoký tlak

Příliš vysoký průtok
 • Snižte průtok.
Ucpaná kolona
 • Proveďte zpětný proplach kolony (pokud je povolen) nebo vyměňte kolonu.
Nekompatibilní mobilní fáze (vysrážený nebo nemísitelný pufr)
 • Použijte správnou mobilní fázi; promyjte a reekvilibrujte kolonu.
Špatně zvolená kolona
 • Použijte správnou kolonu s vyhovujícími rozměry a velikostí částic.
Ucpaný injektor
 • Odstraňte zábranu (kontrola jehly, nástřikové smyčky, sestavy ventilů a výstupu HPV).
Ucpaná předkolona
 • Vyměňte nebo odstraňte předkolonu.
Ucpaný kolonový in-line filtr
 • Vyměňte nebo odstraňte in-line filtr.
Příliš nízká teplota kolony
 • Nastavte správnou teplotu.
Porucha senzoru
 • Opravte nebo vyměňte tlakový senzor.
Ucpaný in-line filtr pumpy
 • Vyměňte in-line filtr.
Ucpané kapiláry
 • Vyměňte ucpané kapiláry podle potřeby

3. Křížová kontaminace

Špatné nastavení oplachu jehly
 • Zkontrolujte oplachový roztok a nastavení oplachu jehly v metodě.
Koncentrace vzorku
 • Nařeďte vzorky nebo snižte objem nástřiku.
Kontaminace kolony
 • Proveďte proplach kolony; vyměňte předkolonu, nebo analytickou kolonu (pokud je nutné).
Problémy s autosamplerem
 • Nepřesný objem nástřiku. Ověřte, zda nedochází ke změnám objemu nástřiku pomocí testovací směsi standardů.
 • Ověřte, zda je v sekvenci/metodě nastaven správný objem nástřiku.
 • Nastavte komplexnější oplachový protokol jehly a nástřikové smyčky pro minimalizaci křížové kontaminace.
 • Proveďte proplach pumpy v autosampleru pro odstranění vzduchových bublin.
LC gradient
 • Prodlužte dobu eluce pomocí silného rozpouštědla v průběhu gradientu v závislosti na rozměrech kolony.

Shimadzu: Nový inertní UHPLC systém Shimadzu Nexera XS inert

4. Změny retenčních časů

Průtok
 • Zkontrolujte, zda je v metodě správně nastavený průtok.
Nedostatečná ekvilibrace
 • Propláchněte kolonu množstvím mobilní fáze, které odpovídá alespoň 10 kolonovým objemům (postupujte podle manuálu výrobce).
 • Prodlužte čas ekvilibrace mezi jednotlivými nástřiky.
Špatná regulace teploty
 • Zajistěte, aby teplota v kolonovém termostatu byla správně nastavena.
Změna rozměrů kolony
 • Ujistěte se, že je použita správná kolona včetně rozměrů.
Změna stacionární fáze
 • Nepoužívejte kolonu s iontově párovými činidly s jinými mobilními fázemi kvůli paměťovému efektu.
 • Hydrofobní kolaps stacionární fáze.
Nesprávná mobilní fáze
 • Zajistěte, aby mobilní fáze byla připravena správně a v metodě byly zvoleny správné cesty pro průchod mobilní fáze.
 • Pokud používáte čerpadlo k směšování mobilní fáze, ověřte, že dávkování je přesné.
Netěsnosti
 • Zkontrolujte, zda v systému nejsou uvolněné spoje.
Vzduchová bublina v pumpě
 • Odstraňte vzduchové bubliny z pumpy pomocí odvzdušňovacího ventilu.
Rozpouštědlo pro ředění vzorku
 • Nevhodné rozpouštědlo pro ředění vzorků pro použitou chromatografickou kolonu.
Oplach jehly
 • Rozpouštědlo pro oplach jehly se dostalo na kolonu.
Nevhodné
 • Pro overeni proveďte proplach LC systému isopropanolem.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.