Vícemodální HPLC fáze v nabídce společnosti HPST (záznam přednášky)

Út, 6.12.2022
| Originální článek z: HPST/Irena Palíková
Záznam přednášky Ireny Palíkové z letošního HPST semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies na téma multimodálních fázi HPLC kolon pro separaci obtížně stanovitelných látek.
Video placeholder

HPST: Vícemodální HPLC fáze v nabídce společnosti HPST (záznam přednášky)

Multimodální kapalinová chromatografie založená na kombinaci dvou a více interakčních módů v jedné koloně je univerzální metodou pro separaci obtížně stanovitelných látek pomocí klasické HPLC.

V nabídce společnosti HPST bychom Vám rádi představili:

 • Imtakt – Scherzo C18 mixed-mode kolony, které využívají současnou separaci na reverzní fázi v kombinaci s výměnou aniontů a kationtů a normální fází
 • SEPAX HP-SCX a SAX využívající iontovou výměnu s hydrofobní interakcí
 • SIELC řady PRIMESEP, jejichž jednotlivé typy analogicky kopírují použití činidel pro párování iontů. Jsou tak dostupné v modifikacích stacionární fáze s různou silou iontových skupin pro katexový režim (Primesep A, Primesep 100, Primesep 200) a pro režim aniontové výměny (Primesep B). Primesep SWITCHTM navíc umožňuje přepínat retenci neutrálních a ionizovatelných sloučenin změnou pH mobilní fáze

Vícemodální kapalinová chromatografie

Metoda využívající dva a více různých mechanismů k současnému dělení látek různé povahy v jednom procesu a na jedné koloně.

Výhody:

 • Podle struktury: na bázi oxidu křemičitého, na polymerní bázi, hybridní a monolitické
 • Současná separace polárních i nepolárních analytů
 • Bez použití činidel iontových párů: výhodné pro následné analýzy MS
 • Nejčastěji kombinace RPLC, HILIC a IEC

Vícemodální fáze IMTAKT

Reverzní fáze + Měnič aniontů (anex) + Měnič kationtů (katex)

 • Současná separace kationtů i aniontů
 • ODS (octadecyl silica , C18) + měnič iontů (+ anion + kation ligand)
 • 3 druhy s odlišnou kapacitou iontové výměny
 • Kompatibilní s LC MS bez použití párových činidel
 • 3 µm částice, 13 nm póry

HPST: Vícemodální fáze IMTAKT - Reverzní fáze + Měnič aniontů (anex) + Měnič kationtů (katex)

Scherzo C18 – SS-C18, SM-C18, SW-C18

Separační mód / Stacionární fáze / Vlastnosti
 • Reverzní fáze / Oktadecyl / Zvýšení podílu organického rozpouštědla snižuje retenci
 • Výměna aniontů / Kation / Zvýšení iontové síly (c soli nebo kyseliny) snižuje retenci kyselých sloučenin. Obecně snížení pH zvyšuje retenci
 • Výměna kationtů / Anion / Zvýšení koncentrace soli snižuje retenci bazických sloučenin, SM-C18 zadržuje více se vzrůstajících pH, SS-C18 a SW-C18 při nižším pH
 • Normální fáze / Anion-Kation / Polární látky, které nemohou být zadrženy 100% vodným eluentem, mohou být zachyceny použitím > 50% organickým rozpouštědlem pomocí elektrostatických sil

HPST: HPLC kolony Imtakt Scherzo C18 – SS-C18, SM-C18, SW-C18

 • Všechny zadržují bázické (1) i kyselé látky (2)

 • SS-C18 > SM-C18 > SW-C18

 • Retenci ovlivňuje disociace sloučenin, pH mobilní fáze – switched retention

 • Neutrální sloučeniny mají stejnou retenci

 • Kolona:** Scherzo SS-C18, Scherzo SM-C18, Scherzo SW-C18

 • ID kolony:** 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4.6 mm, 6 mm, 10 mm

 • Délka kolony (mm):** 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 250, 500

 • Předkolona:** Držák kolonky předkolonka

HPST: Vícemodální HPLC kolony Imtakt Scherzo C18 – SS-C18, SM-C18, SW-C18

Příprava mobilní fáze pro Scherzo C18

Izokratická eluce
 • Voda/ACN/HCOOH = x/y/0.1 - Kyselé pH eluentu
 • 50 mM octan amonný/ACN = x/y ( x + y = 100) - Neutrální pH eluentu
Gradientová eluce
Gradient s kyselinou a organickým rozpouštědlem
 • A) voda/HCOOH = 100/0.1
 • B) voda/ACN/HCOOH = 30/70/0.5
Gradient se solí a organickým rozpouštědlem
 • A) 10mM octan amonný
 • B) 100mM octan amonný/ACN = 30/70
Gradient s pH, iontovou silou a organickým rozpouštědlem
 • A) voda/HCOOH = 100/0.1
 • B) 100mM mravenčan amonný/ACN = 30/70

Aplikace SS-C18 – nitrosaminy, 4-methylimidazol v Coca-cole, amezinium methysulfát

Aplikace SM-C18 – HALS, antikoagulační léčiva, aminokyseliny a peptidy

Aplikace SW-C18 – antibiotika, neuropeptidy, antipsychotika

Vícemodální fáze SIELC

Kyselé

Kolony se záporně nabitými funkčními skupinami díky vloženému aniontovému párovacímu činidlu.

 • Primesep A – nejsilnější kyselá fáze.
 • Primesep 100 – silná kyselá fáze.
 • Primesep 200 – středně kyselá fáze.
Zásadité

Kolony s kladně nabitými funkčními skupinami.

 • Primesep B - silně bazické kolony pro použití s roztoky TFA, kyseliny fosforečné nebo chloristé v MF.
 • Primesep B2 - slabě bazická kolona pro roztok pufrovaný octanem amonným.

HPST: Vícemodální HPLC fáze SIELC

Komplexní

Kolony s jedinečnou bezkonkurenční selektivitou.

 • Primesep C - kombinované vlastnosti reverzní fáze a komplexu pro interakci s aminy, sulfoniovými, fosfoniovými a kovovými ionty.
Fenylové

Tři interakce v rámci jedné kolony: reverzní fáze / pí-pí / silná kationtová výměna

 • Primesep P - vhodná pro separaci strukturních izomerů aromatických sloučenin.
Kationtově-výměnný typ kolony / Cca 50% ionizovaných kyselých skupin při přechodovém pH / Separace bazických sloučenin
 • Primesep 500 / pH = 5.0 / Silné kyseliny, dibáze, polybáze
 • Primesep C / pH = 3.5 / Silné kyseliny, dibáze
 • Primesep 200 / pH = 2.0 / Silné kyseliny, dibáze
 • Primesep P / pH = 1.0 / Slabé a střední aromatické báze
 • Primesep 100 / pH = 1.0 / Slabé a střední báze, AA, kovy
 • Primesep A / Ionizované v jakémkoliv pH / Slabé báze, AA, kovy

SIELC Primesep A

Primesep A
 • ID: 22 mm, 10 mm, 4.6 mm, 3.2 mm, 2.1 mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm

 • Délka: 250 mm, 150 mm, 100 mm, 50 mm, 25 mm, 10 mm

 • Částice: 10 μm, 5 μm

 • Póry: 100 A

 • Taurin

 • Carbofuran

Primesep 100
 • ID: 22 mm, 10 mm, 4.6 mm, 3.2 mm, 2.1 mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm

 • Délka: 250 mm, 150 mm, 100 mm, 50 mm, 25 mm, 10 mm

 • Částice: 10 μm, 5 μm, 3 μm, 2.7 μm (pevné jádro)

 • Póry: 100 A

 • Oseltamivir

 • Amoxicillin/Cephalexin

HPST - HPLC kolony SIELC Primesep A.jpg

Primesep 200
 • ID: 22 mm, 10 mm, 4.6 mm, 3.2 mm, 2.1 mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm

 • Délka: 250 mm, 150 mm, 100 mm, 50 mm, 25 mm, 10 mm

 • Částice: 10 μm, 5 μm

 • Póry: 100 A

 • Perindopril

 • Metoprolol

Primesep 500
 • ID: 22 mm, 10 mm, 4.6 mm, 3.2 mm, 2.1 mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm

 • Délka: 250 mm, 150 mm, 100 mm, 50 mm, 25 mm, 10 mm

 • Částice: 10 μm, 5 μm

 • Póry: 100 A

 • Alkysulfonové kyseliny

 • Glukosamin

SIELC Primesep B

Primesep B
 • ID: 22 mm, 10 mm, 4.6 mm, 3.2 mm, 2.1 mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm

 • Délka: 250 mm, 150 mm, 100 mm, 50 mm, 25 mm, 10 mm

 • Částice: 10 μm, 5 μm

 • Póry: 100 A

 • β-OH-β-methybutyrové kyseliny

 • Akrylové kyseliny

Primesep B2
 • ID: 22 mm, 10 mm, 4.6 mm, 3.2 mm, 2.1 mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm

 • Délka: 250 mm, 150 mm, 100 mm, 50 mm, 25 mm, 10 mm

 • Částice: 10 μm, 5 μm

 • Póry: 100 A

 • Alachlor

 • Carbofuran

HPST: HPLC kolony SIELC Primesep B

Primesep AB
 • ID: 22 mm, 10 mm, 4.6 mm, 3.2 mm, 2.1 mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm

 • Délka: 250 mm, 150 mm, 100 mm, 50 mm, 25 mm, 10 mm

 • Částice: 10 μm, 5 μm, 3 μm, 2.7 μm (pevné jádro)

 • Póry: 100 A

 • Jodid

 • Escitalopram

Primesep SB
 • ID: 22 mm, 10 mm, 4.6 mm, 3.2 mm, 2.1 mm, 1 mm

 • Délka: 250 mm, 150 mm, 100 mm, 50 mm, 25 mm, 10 mm

 • Částice: 10 μm, 5 μm

 • Póry: 100 A

 • Epinefrin a Epinefrin sulfonát

 • Paraquat a Diquat

SIELC Primesep C, D, N a P

Primesep C
 • ID: 22 mm, 10 mm, 4.6 mm, 3.2 mm, 2.1 mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm

 • Délka: 250 mm, 150 mm, 100 mm, 50mm, 25 mm, 10 mm

 • Částice: 10 μm, 5 μm

 • Póry: 100 A

 • Desmosin

 • Taurolidin

Primesep D
 • ID: 22 mm, 10 mm, 4.6 mm, 3.2 mm, 2.1 mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm

 • Délka: 250 mm, 150 mm, 100 mm, 50 mm, 25 mm, 10 mm

 • Částice: 10 μm, 5 μm

 • Póry: 100 A

 • Josamycin, Marbofloxacin, Norfloxacin

HPST - HPLC kolony SIELC Primesep C, D, N a P.jpg

Primesep N
 • ID: 22 mm, 10 mm, 4.6 mm, 3.2 mm, 2.1 mm, 1 mm

 • Délka: 250 mm, 150 mm, 100 mm, 50 mm, 25 mm, 10 mm

 • Částice: 10 μm, 5 μm

 • Póry: 300 A, 100 A

 • GABA

 • Ritonavir, Ribavirin

Primesep P
 • ID: 22 mm, 10 mm, 4.6 mm, 3.2 mm, 2.1 mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm

 • Délka: 250 mm, 150 mm, 100 mm, 50 mm, 25 mm, 10 mm

 • Částice: 10 μm, 5 μm

 • Póry: 100 A

 • Aromatické boronové kyseliny

Vícemodální fáze SEPAX

HP-SCX
 • kationtové/bazické sloučeniny a sloučeniny obsahující dusík
 • pH stabilita 1.5 – 8
 • rozšíření z tradiční SCX (separace kationtových a dusíkatých sloučenin) na slabé kationtové a neutrální organické molekuly
 • separace analytů aminů a polyaminů (alkaloidy, peptidy, kodein a přísady proti kašli a nachlazení)
HP-SAX (II)
 • separace různých organických sloučenin - aromatické nebo alifatické karboxylové kyseliny, kyseliny sulfonové a biologické vzorky nukleotidů a cukrů
 • pH stabilita 1.5 – 8
 • Pesticidy, herbicidy, farmaceutika obecně
Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Edible Fish Tissue

Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Seznámení s přístroji Wyatt Technology

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Your Essential Guide to Sugar Analysis with Liquid Chromatography

Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, Software, HPLC, LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

GPC/SEC Troubleshooting and Good Practice

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Speciation of Iron in Lithium Iron Phosphate (LFP) Cathode Material by LC-ICP-MS

Instrumentace
HPLC, ICP/MS, Speciační analýza
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Průtoky mobilní fáze, kapacity analytické kolony a pufrované mobilní fáze

Jaké jsou typické hodnoty průtoku mobilní fáze a kapacity analytických kolon? Jak připravit mobilní fázi s použitím aditiv, které slouží k úpravě pH nebo iontové síly mobilní fáze?

Článek | Video

Prodlužte životnost Vašich LC kolon - Agilent InfinityLab Quick Change Inline Filter

Částice mohou v HPLC pocházet odkudkoli v cestě toku mobilní fáze – rozpouštědla, vzorky nebo opotřebované části přístroje. Používejte Quick Change inline filtry Agilent InfinityLab.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Mrtvý objem kolony, systému a použití mixeru mobilní fáze v HPLC

V dalším díle Tipů a Triků v HPLC zjistíme, kdy je dobré vědět, jaký mrtvý objem má Vaše kolona nebo systém a jak postupovat při výběru statického mixeru mobilní fáze.

Článek | Produkt

Kupte DVĚ HALO HPLC kolony a získejte JEDNU zdarma!

Po časově omezenou dobu máte nyní možnost navrhnout si vlastní kit složený ze tří kolon, a tak si s pomocí HALO® vylepšit cestu ke svým separacím!
 

Podobné články


Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Průtoky mobilní fáze, kapacity analytické kolony a pufrované mobilní fáze

Jaké jsou typické hodnoty průtoku mobilní fáze a kapacity analytických kolon? Jak připravit mobilní fázi s použitím aditiv, které slouží k úpravě pH nebo iontové síly mobilní fáze?

Článek | Video

Prodlužte životnost Vašich LC kolon - Agilent InfinityLab Quick Change Inline Filter

Částice mohou v HPLC pocházet odkudkoli v cestě toku mobilní fáze – rozpouštědla, vzorky nebo opotřebované části přístroje. Používejte Quick Change inline filtry Agilent InfinityLab.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Mrtvý objem kolony, systému a použití mixeru mobilní fáze v HPLC

V dalším díle Tipů a Triků v HPLC zjistíme, kdy je dobré vědět, jaký mrtvý objem má Vaše kolona nebo systém a jak postupovat při výběru statického mixeru mobilní fáze.

Článek | Produkt

Kupte DVĚ HALO HPLC kolony a získejte JEDNU zdarma!

Po časově omezenou dobu máte nyní možnost navrhnout si vlastní kit složený ze tří kolon, a tak si s pomocí HALO® vylepšit cestu ke svým separacím!
 

Podobné články


Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Průtoky mobilní fáze, kapacity analytické kolony a pufrované mobilní fáze

Jaké jsou typické hodnoty průtoku mobilní fáze a kapacity analytických kolon? Jak připravit mobilní fázi s použitím aditiv, které slouží k úpravě pH nebo iontové síly mobilní fáze?

Článek | Video

Prodlužte životnost Vašich LC kolon - Agilent InfinityLab Quick Change Inline Filter

Částice mohou v HPLC pocházet odkudkoli v cestě toku mobilní fáze – rozpouštědla, vzorky nebo opotřebované části přístroje. Používejte Quick Change inline filtry Agilent InfinityLab.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Mrtvý objem kolony, systému a použití mixeru mobilní fáze v HPLC

V dalším díle Tipů a Triků v HPLC zjistíme, kdy je dobré vědět, jaký mrtvý objem má Vaše kolona nebo systém a jak postupovat při výběru statického mixeru mobilní fáze.

Článek | Produkt

Kupte DVĚ HALO HPLC kolony a získejte JEDNU zdarma!

Po časově omezenou dobu máte nyní možnost navrhnout si vlastní kit složený ze tří kolon, a tak si s pomocí HALO® vylepšit cestu ke svým separacím!
 

Podobné články


Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Průtoky mobilní fáze, kapacity analytické kolony a pufrované mobilní fáze

Jaké jsou typické hodnoty průtoku mobilní fáze a kapacity analytických kolon? Jak připravit mobilní fázi s použitím aditiv, které slouží k úpravě pH nebo iontové síly mobilní fáze?

Článek | Video

Prodlužte životnost Vašich LC kolon - Agilent InfinityLab Quick Change Inline Filter

Částice mohou v HPLC pocházet odkudkoli v cestě toku mobilní fáze – rozpouštědla, vzorky nebo opotřebované části přístroje. Používejte Quick Change inline filtry Agilent InfinityLab.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Mrtvý objem kolony, systému a použití mixeru mobilní fáze v HPLC

V dalším díle Tipů a Triků v HPLC zjistíme, kdy je dobré vědět, jaký mrtvý objem má Vaše kolona nebo systém a jak postupovat při výběru statického mixeru mobilní fáze.

Článek | Produkt

Kupte DVĚ HALO HPLC kolony a získejte JEDNU zdarma!

Po časově omezenou dobu máte nyní možnost navrhnout si vlastní kit složený ze tří kolon, a tak si s pomocí HALO® vylepšit cestu ke svým separacím!