LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Altium International
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie (GC, HPLC, UHPLC, kapilární elektroforéza) a hmotnostní spektrometrie (GC/MS, LC/MS, CE/MS), disolučních aparátů, molekulární (UV-Vis, UV-Vis-NIR, fluorescence, FTIR analyzátory a mikroskopy) a atomové spektroskopie (ICP-OES, ICP-MS, AAS), a v neposlední řadě také v oblasti molekulární biologie a genomiky (analýza nukleových kyselin a proteinů, microarray skenery a skla, PCR & RT-PCR, qPCR, řešení pro NGS, reagencie pro mutagenezi a klonování, sondy FISH a další).
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

On-line: Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (HPLC, LC/MS)

St, 9.11.2022
| Originální článek z: HPST
Připojte se online do streamu! Práve teď, dnes, ve středu 9. 11. 2022 a nebo kdykoliv později pro Vás budeme mít záznamy všech přednášek.
HPST: On-line: Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (HPLC, LC/MS)

HPST: On-line: Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (HPLC, LC/MS)

Seminář právě probíhá v prezenční formě v Clarion Congress Hotelu v Praze, ale zároveň se můžete právě teď připojit na živý stream.

Pro ty, co se k nedostali osobně a nemůžou se připojit ani na on-line stream, připravíme za pár dnů záznamy všech přednášek.

💡 Připojte se online do streamu!

👉 Stream link Sekce Plynová a kapalinová chromatografie

👉 Stream link Sekce Atomová a molekulová spektroskopie

Kompletní Program ke stažení v pdf

Detailní program sekce Plynová chromatografie

9:00 - 9:10 Úvodní slovo (10 minut)

 • Naděžda Jeřábková (manažer obchodu, HPST, s.r.o.)

9:10 - 9:35 Zvyšte IQ Vašeho LC/MS trojitého kvadrupólu: Nový Agilent 6475 (25 minut)

 • Jitka Zrostlíková (produktový specialista, HPST, s.r.o.)

Nejnovější přírůstek do portfolia LC/MS trojitých kvadrupólů Agilent 6475 představuje posun směrem k chytřejším technologiím, které uživateli přináší nové funkce pro usnadnění každodenního rutinního měření. Hlavní změnou je zcela nový akviziční chip, poskytující dostatečnou výpočetní kapacitu pro online zpracování dat pomocí umělé inteligence. K těm patří ladění SWARM, využívající „Swarm Particle Optimization“, založené na umělé inteligenci. Tento zcela nový algoritmus umožňuje nalézt rychle a přesně společné optimum všech elementů iontové optiky. Je tak dosaženo lepšího výsledku než postupnou optimalizací každého členu zvlášť.

Další novinkou je možnost měření ve směsném režimu MRM + Scan pro možnost kombinace cíleného a necíleného měření. Agilent 6475 je uváděn na trh společně s novou verzí software MassHunter 12, jehož novými prvky jsou například vestavěný nástroj pro automatickou optimalizaci MRM přechodů a parametrů nebo funkce iReflex, tedy podmíněné „chování“ měřící sekvence v závislosti na naměřených datech. Tyto inovace minimalizují přeměřování vzorků nebo celých sekvencí a je tak maximálně využit přístrojový čas. Pro zajištění bezproblémového chodu přístroje slouží také systém včasného upozornění na údržbu „Early Maintainance Feedback“ a možnost plánování automatických procedur Tune a Check Tune. Software MassHunter 12 umožňuje ve spolupráci s OpenLab serverem práci ve shodě s požadavky FDA 21 CFR Part 11, EU Annex 11 na User Management, Audit trail, Data integrity a Traceability.

HPST: Nový LC-QQQ Agilent 6475 series

9:35 - 9:50 Vícemodální HPLC fáze v nabídce společnosti HPST (15 minut)

 • Irena Palíková (produktový specialista, HPST, s.r.o.)

Multimodální kapalinová chromatografie založená na kombinaci dvou a více interakčních módů v jedné koloně je univerzální metodou pro separaci obtížně stanovitelných látek pomocí klasické HPLC. V nabídce společnosti HPST bychom Vám rádi představili:

 • mixed-mode kolony Imtakt – Scherzo C18, které využívají současnou separaci na reverzní fázi v kombinaci s výměnou aniontů a kationtů a normální fází
 • SEPAX HP-SCX a SAX využívající iontovou výměnu s hydrofobní interakcí
 • kolony SIELC řady PRIMESEP, jejichž jednotlivé typy analogicky kopírují použití činidel pro párování iontů.

Jsou tak dostupné v modifikacích stacionární fáze s různou silou iontových skupin pro katexový režim (Primesep A, Primesep 100, Primesep 200) a pro režim aniontové výměny (Primesep B). Primesep SWITCHTM navíc umožňuje přepínat retenci neutrálních a ionizovatelných sloučenin změnou pH mobilní fáze.

9:50 - 10:10 Předcházejte problémům v HPLC s využitím příslušenství Agilent (20 minut)

 • Andrea Vernerová (aplikační specialista, HPST, s.r.o.)

Předcházení možným problémům v HPLC systému nejsou jen preventivní servisní prohlídky, ale také běžný denní provoz. Existuje celá řada příčin, které mohou být původcem neadekvátní chromatografické separace. V rámci přednášky si ukážeme řešení od Agilent Technologies pro prevenci a eliminaci kontaminace HPLC, ať už se jedná o nečistoty z mobilní fáze, chromatografické kolony nebo samotného vzorku. Podíváme se také na bezpečnostní prvky pro ochranu uživatele a zajištění zdravotně nezávadného prostředí v laboratoři.

10:10 - 10:20 Novinky v zákaznických školeních – Agilent University (10 minut)

 • Martin Juříček (manažer servisu, HPST, s.r.o.)

HPST pravidelně pořádá pro zákazníky softwarová a hardwarová školení vedená zkušenými servisními techniky a aplikačními specialisty. Pro veliký zájem bylo školení na SW OpenLab převedeno i do online verze. Kromě toho dodáváme řadu hardwarových a aplikačních školení na míru podle specifických požadavků konkrétních zákazníků.

Novinkou tohoto podzimu je vzdělávací program „Agilent University“, který otevírá širokou nabídku online kurzů zaměřených na softwarové dovednosti, praktické hardwarové tipy a doporučení, i přípravu a úpravu vzorků pro různé instrumentace. K dispozici je více než 500 samostatných kurzů a přednášek pro chromatografii, hmotnostní spektrometrii i spektroskopii. Zákazníci mohou vstoupit do virtuální cloudové laboratoře, seznámit se s nejnovějšími verzemi ovládacích a vyhodnocovacích softwarů, prohloubit své znalosti ovládání a ladění přístrojů i vyhodnocování naměřených dat.

10:20 – 10:50 COFFEE BREAK (30 MINUT)

10:50 - 11:10 Komplexní analýza proteonanoliposomových rekombinantních vakcín s využitím gelové permeační chromatografie Agilent 1260 Infinity II Bio-SEC Multi-Detector (20 minut)

 • Jaroslav Turánek (Vedoucí výzkumu a vývoje ve společnosti C2P NEXARS)

Rekombinantní vakcíny jsou moderním směrem ve vakcinologii a jsou založeny na principu reverzní vakcinologie a dostupnosti moderních biotechnologií a jednorázových vakových bioreaktorů pro produkci rekombinantních antigenů. Vývoj rekombinantních vakcín se neobejde bez komplexní analýzy založené na celé řadě pokročilých instrumentálních metod včetně vysokoúčinné kapalinové chromatografie doplnění pokročilými detektory pro hmotnostní spektroskopii a víceúhlový rozptyl světla (MADLS).

HPST: 1260 Infinity II Multi-Detector GPC/SEC System

V přednášce bude na příkladu experimentální rekombinantní vakcíny proti Covid-19 demonstrován komplexní přístup k analýze rekombinantních proteinů a jejich formulace do podoby proteoliposomálních vakcinačních nanočástic. Bude zde ukázky komplementarity metod jako jsou gelová permeační chromatografie a HPLC/MS na systémech Agilent, FTIR, PAGE, dynamický rozptyl světla, nanoFlow cytometrie a elektronová mikroskopie. Na závěr budou ukázány i data z imunizačních experimentů.

11:10 - 11: 25 Automatizace v přípravě vzorků pro analýzy PFAS ve vodách – nabídka výrobce LCTech (15 minut)

 • Jindřiška Dolinová (produktový specialista non Agilent, HPST, s.r.o.)

Již více než dvacet let se zabývá německý výrobce laboratorních přístrojů LCTech GmbH vývojem, výrobou a prodejem přístrojů pro automatizaci přípravy vzorků potravin a životního prostředí před analýzou organických polutantů chromatografickými technikami. Výrobce nabízí přístrojové vybavení včetně aplikační podpory v ucelených řadách pro kapalné i pevné matrice.

HPST: FreeStyle systém s SPE modulem

V návaznosti na nové typy analýz dle nových evropských směrnic výrobce rozšířil svou modulární sestavu automatu Freestyle o nové vybavení umožňující dávkování větších objemů vodných vzorků při extrakcích na pevnou fázi (Freestyle XANA). V tomto uspořádání také zvýšil průchodnost přístroje možností paralelního zpracování tří vzorků vedle sebe při SPE extrakci. Objem eluátu po SPE extrakci lze dále redukovat zakoncentrováním při použití koncentračního modulu EVA a dosáhnout tak lepších mezí stanovitelnosti.

12:10 – 13:10 OBĚD (60 MINUT)

13:55 - 14:15 SPE automat Horizon 5000 pro zpracování vodných vzorků a jeho aplikační využití – nabídka výrobce Biotage (20 minut)

 • Jindřiška Dolinová (produktový specialista non Agilent, HPST, s.r.o.)

SPE automat Horizon 5000 od švédského výrobce Biotage je určen pro automatizaci SPE extrakcí větších objemů vodných vzorků od 20 ml do max. objemu 2 L na extrakční disky. Přístroj paralelně zpracovává až 3 vzorky. Součástí přístroje je i integrovaná vakuová pumpa pro zajištění podtlaku při aplikaci vzorku na disk. Do procesu lze také zapojit SPE kolonku s aktivním uhlím, což je vhodné zejména při přípravě vzorků při screeningových aplikacích.

SPE automat lze použít při zpracování vzorků jak pitných, tak i odpadních vod s vyšším podílem pevných částic. Správné dávkování celého vzorku vody s podílem pevných částic na SPE disk je zajištěno umístěním vhodného materiálu před extrakční disk, kterým se předchází jeho ucpání. Bohatá aplikační podpora výrobce pro stanovení polotěkavých i perzistentních polutantů ve vodách je nabízena včetně vhodného spotřebního SPE materiálu a možnosti uložení přednastavené aplikační metody výrobce do paměti přístroje. Biotage je také výrobcem extrakčních disků řady Atlantic a Pacific na bázi modifikovaného silikagelu nebo polymeru.

HPST: Biotage Horizon 5000

14:15 - 14:30 Portály LabRulezGCMS a LabRulezLCMS: Vytvořte si profil, propojte se, dejte o sobě vědět (15 minut)

 • Ivo Novotný (LabRulez s.r.o.)

Přestaňte hledat a začněte nacházet. Rychle, efektivně a na jednom místě. Vytvořit profil si může na analytických portálech LabRulez v CZ nebo ENG kdokoliv. Ať jste jednotlivec, výzkumná skupina, univerzita nebo společnost. Budujte svůj brand a sdílejte informace v komunitě (nejen) analytických chemiků.

Propojte svoje aktivity se společností HPST a produkty (nejen) Agilent Technologies. Společnými aktivitami toho lze dosáhnout nejvíce a portály LabRulez jsou díky svým unikátním technologiím ideálním místem. Sdílejte výsledky své práce, výzkumu, nabídku Vašich služeb nebo pracovní inzeráty pro získaní kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců.

LabRulez: Celkové obecné statistiky portálu LabRulez Q3/2022

14:30 - 14:40 Závěr a slosování (10 minut)

 • Naděžda Jeřábková (manažer obchodu, HPST, s.r.o.)
Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.