LCtech FREESTYLE multifunkční automat pro přípravu vzorků | LabRulez LCMS
LCtech FREESTYLE multifunkční automat pro přípravu vzorků
LCtech FREESTYLE multifunkční automat pro přípravu vzorkůLCtech FREESTYLE multifunkční automat pro přípravu vzorků
LCtech FREESTYLE multifunkční automat pro přípravu vzorkůAutomat Freestyle umožňuje kontinuálně navazovat jednotlivé procesy prováděné se vzorkem na jednotlivých modulech a pracovat se širokým rozsahem spotřebního materiálu ať už v oblasti chromatografického materiálu (SPE kolonky a GC kolony), tak s různými druhy skla.
O produktu

LCtech FREESTYLE multifunkční automat pro přípravu vzorků

Automatizace v přípravě vzorků přináší několik benefitů od automatizace evidence procesů, kterými je vzorek zpracováván, až po zlepšení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti přípravy v porovnání s manuálním zpracováním vzorků.

Jedním z mnoha produktů pro automatizaci přípravy vzorků před chromatografickou analýzou v nabídce společnosti HPST, s.r.o. je multifunkční automat Freestyle od německého výrobce LCtech.

Tento modulární systém lze libovolně sestavit a průběžně doplňovat jednotlivými jednotkami, které zahrnují následující procesy:
 • Extrakci na pevnou fázi (SPE) technickou pozitivní tlakové extrakce včetně možnosti obousměrného dávkování vzorku na kolonku
 • Zakoncentrování extraktu (EVA) kombinací ohřevu, vortexování a podtlaku včetně kondenzace odpařovaných rozpoutědel z procesu zakoncentrování
 • Gelová permeační chromatografie (GPC) v kombinaci s možností použití skleněných kolon pro gelovou permeační chromatografii, které si uživatel může sám plnit
 • Ohřev SPE kolonky při analýzách mykotoxinů a možnost přímého dávkování do kapalinového chromatografu (ThermELUTE) pro analýzách mykotoxinů
 • Přímé dávkování extraktu do kapalinového chromatografu (HPLC Direct Injection Module)
 • Automatizaci metody QuEChERS pomocí optimalizovaného uspořádání metody QuEChERS výrobcem LCTech ve speciálně upravených kolonkách lze předčišťovací krok metody automatizovat
 • Velkoobjemové aplikace vzorků a paralelní uspořádání procesů přípravy vzorků při analýzách pitných vod (Freestyle XANA)

Automat Freestyle umožňuje kontinuálně navazovat jednotlivé procesy prováděné se vzorkem na jednotlivých modulech a pracovat se širokým rozsahem spotřebního materiálu ať už v oblasti chromatografického materiálu (SPE kolonky a GC kolony), tak s různými druhy skla (Obr.1). Do procesu se vzorkem lze také zařadit ředění, frakcionaci nebo přenos vzorku mezi jednotlivými typy skla pro uchovávání extraktů. Všechny moduly přístroje jsou ovládány jedním řídícím programem.

HPST: Obr.1. Dostupné typy stojanů

Automat Freestyle je dlouhodobě vyráběným a užívaným přístrojem, který je zmiňován uživateli i v publikacích:
 • Stanovení přírodních i syntetických steroidů ve zvířecí moči
 • Automatizovaná příprava vzorku – zvýšení účinnosti v laboratoři stopové analýzy
 • Rychlé a citlivé stanovení aflatoxinu B1 s mezí stanovitelnosti 10 ppt
Součástí nabídky výrobce LCTech je i aplikační podpora pro přípravu vzorků při analýzách:
 • mykotoxinů
 • residuí v potravinách a krmivech
 • residuí ve vodách

Pro další informace kontaktujte produktového specialistu Jindřišku Dolinovou (jindriska.dolinova@hpst.cz)

 

Novinky

Toggle
Přednáška | Video

Automatizace v přípravě vzorků pro analýzy PFAS ve vodách - nabídka výrobce LCTech

Záznam přednášky Jindřišky Dolinové z letošního HPST semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies na téma možností automatické přípravy vzorků pro PFAS analýzy ve vodách.
Článek | Produkt

LABOREXPO 2022: Příprava vzorků pomocí automatu Freestyle ve forenzních a toxikologických analýzách

Přinášíme Vám záznam odborné přednášky Dr. Jindřišky Dolinové (HPST) z veletrhu LABOREXPO 2022 na téma automatické přípravy vzorků ve forenzních a toxikologických analýzách.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.