LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Metrohm Česká republika
Naše společnost nabízí řešení v oblasti iontové analýzy pomocí titrace, iontové chromatografie, voltametrie a polarografie.
Tagy
Článek
Aplikace
Produkt
Video
Životní prostředí
Vody
Logo of LinkedIn

Analýza vody je pro nás výzva

Čt, 3.11.2022
| Originální článek z: Metrohm
Pravidelná analýza různých typů vzorků vody představuje pro analytiky několik výzev.
- **Foto:** Unsplash/Manki Kim: Analýza vody je pro nás výzva
- **Video:** MetrohmTV: Fully automated water analysis
  • Foto: Unsplash/Manki Kim: Analýza vody je pro nás výzva
  • Video: MetrohmTV: Fully automated water analysis

V závislosti na typu laboratoře (např. obecní zařízení nebo zařízení na stáčení vody) se počet vzorků k analýze může výrazně lišit. Každý den takové laboratoře přijmou několik vzorků, které musí projít mimo jiné testováním pH, vodivosti a zásaditosti. Pokud se k této pracovní zátěži požadují další, musí laboratorní tým provést všechny testy co nejrychleji – a přitom zajistit spolehlivé výsledky.

Pixabay/David Mark: Výroba a produkce pitné vody v lahvích

Další možností je, že některé vzorky vody musí být analyzovány podle různých mezinárodních norem, protože konečný produkt může být expedován do různých zemí, jako je tomu v případě výroby nápojů. Příprava vzorků může být poměrně zdlouhavá a náchylná k chybám, zvláště při provádění několika vzorků denně.

Vysoký počet vzorků již představuje pro laboratoře výzvu.

Abychom se vypořádali se všemi těmito překážkami je vzhledem k obrovskému množství vzorků, které jsou denně analyzovány, automatizace klíčová. Cílem je co nejvíce zautomatizovat rutinní aplikační proces, včetně přípravy vzorků stejně jako kombinace různých technik v rámci jednoho systému.

Většina vzorků pitné vody musí být analyzována na vodivost, pH a zásaditost. Propustnost vzorků je pro laboratoře kvality vody vždy velmi důležitým faktorem. Analýzy by proto měly být prováděny paralelně, aby se ušetřil čas kvůli velkému zatížení vzorků.

Metrohm: Rutinní automatická analýza vody (vodivost, pH, zásaditost, tvrdost, chloridy)

Ve výše uvedeném nastavení lze analyzovat vícero parametrů jako pH, zásaditost, vodivost, chloridy nebo tvrdost vody na jediné pracovní stanici. Tuto kombinaci analýzy tedy lze provést na třech modulech ve stejnou dobu. Vodivost (zobrazená žlutě) je analyzována na vyhrazené pracovní stanici, aby se v případě velmi nízké hodnoty vodivosti předešlo jakémukoliv zkreslení díky proudění elektrolytu z jiných elektrod.

Úspora času při paralelním stanovení

Na základě předchozího příkladu je zřejmé, že popsané nastavení přístroje může vést k výrazné úspoře času. Ve skutečnosti, lze ušetřit až 64 % času analýzy automatizací a prováděním stanovení spíše paralelně než sériově.

Tento údaj je založen na plně automatizovaném stanovení vodivosti, pH, alkality a tvrdosti pro 63 vzorků. Provedení těchto čtyř stanovení pouze na jednom vzorku vyžaduje 12 minut, jak je uvedeno níže. Při sériovém provozu to má za následek více než 12,5 hodiny, zatímco paralelizace může zkrátit čas potřebný pro tyto analýzy na 4,5 hodiny (úspora času 64 %).

Typ analýzy / Doba trvání
  • 1 vzorek: 12 minut
  • Série: 63 vzorků: 12 hodin 36 minut
  • Paralelní: 63 vzorků: 4 hodiny 31 minut

Metrohm: Srovnání časové náročnosti sériového a paralelního stanovení vodivosti, pH, alkality a tvrdosti pro 63 vzorků vod

Článek Vodivost, hodnota pH, alkalita a chloridy ve vodě z vodovodu – Plně automatizované stanovení včetně přípravy vzorku

Například výše zobrazený systém obsahuje čtyři vyhrazené pracovní moduly pro určení vodivosti, pH, zásaditosti a tvrdosti vody. Tímto způsobem je zajištěno, že s každým senzorem je manipulováno a je skladován dle jeho potřeb. Navíc se lze zcela vyhnout vlivům z jedné analýzy na druhou. S tímto nastavením systému je vzorek buď připraven samostatně pro každou stanici, nebo může být předán z jedné stanice do druhé.

Omezte chyby a zvýšíte flexibilitu analýzy

Největší výhodou tohoto nastavení je, že se lze snadno vyhnout chybám způsobeným nesprávně namontovanými elektrodami nebo špičkami byret. Díky své flexibilní konstrukci lze tento systém s vyhrazenými stanicemi jednoduše upravit tak, aby mohl paralelně provádět stejnou analýzu. To zvýší propustnost vzorků v případě požadavku na velké množství analýz ve špičce pro určité druhy analýzy vody.

Metrohm: Škálování konfigurace pro automatické multiparametrické stanovení parametrů vody. Metrohm OMNIS Robot.

Závěr

Bez ohledu na to, zda máte zájem o stanovení několika parametrů nebo pouze jednoho či dvou konkrétních, automatizovaný systém jako je OMNIS od Metrohm lze přizpůsobit vašim potřebám a požadavkům.

Pokud se potřeby laboratoř po nějaké době změní a je vyžadováno provádět podrobnější analýzu iontů, lze snadno přidat do stávající konfigurace systému iontovou chromatografii. Potřeba bude menší objem vzorku, protože již není nutné jej rozdělovat na několik alikvotů pro měření na různých přístrojích.

Metrohm Česká republika
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.