Konference: 41. Moderní elektrochemické metody

Út, 24.5.2022
| Originální článek z: ČSCh/ 41. MODERNÍ ELEKTROCHEMICKÉ METODY
Tento týden probíhá konference Moderní elektrochemické metody. V 5ti dnech účastníky čeká více než 60 přednášek, bohatý sociální program a networking.
Česká společnost chemická: 41. MODERNÍ ELEKTROCHEMICKÉ METODY

Česká společnost chemická: 41. MODERNÍ ELEKTROCHEMICKÉ METODY

Přestože od poslední konference neuplynulo ještě ani půl roku, věříme, že i letošní příspěvky z Vašich pracovišť přispějí k vysoké odborné úrovni, bude dostatek prostoru k diskuzím, a hlavně, že nám zachováte přízeň a svou aktivní účastí přispějete ke zdárnému průběhu konference.

Akce je pořádána za odborné spolupráce Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Brno, Katedry analytické chemie PřF UK, Praha a České společnosti chemické.

Konference je podporována firmou Metrohm Česká republika s.r.o.

Těšíme se na setkání

ODBORNÍ GARANTI

 • prof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil (ÚFCH JH AV ČR, v.v.i.)

 • doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (Praha BFÚ AV ČR, v.v.i., Brno)

 • doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. (Katedra analytické chemie PřF UK, Praha)

Partneři konference

Česká společnost chemická - Partneři konference 41. Moderní elektrochemické metody.webp

PROGRAM KONFERENCE

NEDĚLE 22. KVĚTNA

16.00 PREZENCE A UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
17.00 PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE
18.00 VEČEŘE

PONDĚLÍ 23. KVĚTNA

8.00 SNÍDANĚ
9.00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE

9.15 – 10.30 BLOK 1 (předsedající T. Navrátil)

9.15- 930 Rigidity and Flexibility of Long Molecules During Redox Reactions
 • L. Pospíšil, M. Hromadová, J. Kaleta, G. Bastien, Š. Nováková, J. Tarábek, and I. Rončević
9.30- 9.45 Electrochemical characterization of self-assembled monolayers containing redox switching element
 • Š. Nováková Lachmanová, J. Kocábová, F. Vavrek, T. Sebechlebská, J. Šebera, V. Kolivoška, J. Lukášek, N. Balzer, M. Valášek, M. Hromadová
9.45-10.00 Modified Gold Electrodes with Bis-acridinium Electroswitchable Sensors for the Detection of Electron-rich Aromatic Pollutants
 • E. Gauthier, H.P. Jacquot de Rouville, M. Hromadová
10.00-10.15 Electrocatalytic Debromination of Organic Compounds on Electrodeposited Silver Nanofoam
 • A. Lytvynenko, A. Mishura, A. Brzózka, G. Sulka, and S. Kolotilov
10.15-10.30 Effect of 4-pyridyl and p-phenylenethioacetate Anchoring Groups on Electric Conductance of Anthraquinone-based Molecular Switch
 • F. Vavrek, M. Valášek, G. Mészáros, J. Gasior, and M. Hromadová
10.30 – 10.45 PŘESTÁVKA

10.45 – 12.00 BLOK 2 (předsedající E. Melníková)

10.45-11.00 Spectroelectrochemistry of 1,10-phenantrolines Substituted by Pyrrolidine and Phenothiazine Redox-active Units
 • R. Sokolova, J. Wantulok, J. Fiedler, J. Nycz, and I. Degano
11.00-11.15 (Spectro) Electrochemical Study of Cibalackrot Derivatives – Potential Chromophores for Singlet Fission - I
 • L. Šimková, K. Lušpai, J. Klíma, and J. Ludvík
11.15-11.30 (Spectro) Electrochemical Study of Cibalackrot Derivatives – Potential Chromophores for Singlet Fission - II
 • L. Šimková, K. Lušpai, J. Klíma, and J. Ludvík
11.30-11.45 Redox Properties of Conjugated Phosphole Derivatives – Electrochemical Study
 • L. Koláčná, P. Polák, T. Tobrman , and J. Ludvík
11.45-12.00 Analysis of the Hydrated ions Clusters Impact on the Liquid/Liquid Interface
 • V. Mareček, Z. Samec, and A. Trojánek
12.00 – 14.00 OBĚD

14.00 - 15.15 BLOK 3 (předsedající A. Ondráčková)

14.00-14.15 Carbon Paste Electrodes for Electroanalysis in Nonaqueous Media
 • G. Jashari, I. Švancara, and M. Sýs
14.15-14.30 Evaluation of Vegetable Oils: RP-HPLC vs. Voltammetry at Carbon Paste Electrodes
 • J. Klikarová, M. Sýs, A. Horská, F. Cacciola, P. Dugo, and L. Mondello
14.30-14.45 Electroanalysis of trans-Anethole
 • G. Jashari, M. Frühbauerová, T. Mikysek, I. Švancara, R. Metelka, and M. Sýs
14.45-15.00 Voltammetric Determination of Ranitidine Based on Derivatization Reaction at Glassy Carbon Paste Electrode Modified with SDBS
 • E. Shabani, V. Veseli, Z. Bílková, and L. Berisha
15.00-15.15 Electrochemical Analysis of Insulin on Graphite Electrodes
 • L. Trnková, I. Třísková, Z. Farka
15.15 – 15.30 PŘESTÁVKA

15.30 – 17.15 BLOK 4 (předsedající J. Klikarová)

15.30-15.45 Comparison of Catecholase Activity of Selected Copper(II) - based Catalysts
 • T. Mikysek, M. Bártová, M. Sýs, and M. Novák
15.45-16.00 Voltammetry of Unsaturated Steroid Compounds
 • E. Bláhová, K. Jelšíková, M. Zelenský, J. Kubešová, and K. Schwarzová-Pecková
16.00-16.15 Comparison of Electrochemical Behavior of Bile Acids and Their Conjugates on the Boron-Doped Diamond Electrode
 • K. Jelšíková, E. Bláhová, J. Kubešová, K. Petráňová, J. Klouda, and K. Schwarzová-Pecková
16.15-16.30 Development of Voltammetric Methods for Detection of Phytosterols on Carbon-based Electrodes
 • M. Zelenský, K. Jelšíková, and K. Schwarzová-Pecková
16.30-16.45 Portable and Transportable Analyzers of Toxic Metals and Some Organic Compounds
 • V. Helán, E. Beinrohr
16.45-17.15 Get to know METROHM
 • P. Barath, M. Stočes
17.15 VEČEŘE

ÚTERÝ 24. KVĚTNA

8.00 SNÍDANĚ
9.00 – 10.15 BLOK 5 (předsedající L. Hojová)
9.00- 9.15 Pre-treatment and Termination of Boron-doped Diamond Electrodes

V. Hrdlička and T. Navrátil

9.15- 9.30 Comparison of Plasma and Electrochemical Surface Rehydrogenation of Single-Crystal Boron-doped Diamond Electrodes
 • P. Čambal, S. Baluchová, K. Schwarzová-Pecková, A. Taylor, J. Fischer, L. Míka, and V. Mortet
9.30- 9.45 Characterization of Boron-Doped Diamond on Titanium Substrate for Electrochemical Analysis
 • J. Fischer, B. Semkovičová, P. Ashcheulov, and K. Schwarzová-Pecková
9.45-10.00 Electrochemical Deposition of Palladium Nanoparticles on a Boron-Doped Diamond Electrode
 • M. Vojs, O. Matvieiev, M. Hatala, R. Šelešovská, M. Vrška, P. Michniak, M. Behúl, and M. Marton
10.00-10.15 Electrodeposition of Gold Nanoparticles to Modify the Boron-doped Diamond Electrode
 • O. Matvieiev, R. Šelešovská, and J. Chýlková
10.15 – 10.30 PŘESTÁVKA

10.30 – 11.45 BLOK 6 (předsedající K. Jelšíková)

10.30-10.45 Electrochemical Oxidation of Selected Antihypertensives with 2D and 3D Boron-doped Diamond Electrodes
 • L. Hojová, E. Mordačíková, M. Vrška, D. Voltman, M. Vojs, and A. Vojs Staňová
10.45-11.00 Electrochemical Oxidation of Diclofenac on Boron-Doped Diamond Electrodes
 • E. Mordačíková, M. Marton, P. Michniak, M. Vojs, T. Mackuľak, and A. Vojs Staňová
11.00-11.15 Novel Screen-printed Sensors with Chemically Deposited Boron-doped Diamond Electrode Modified with Gold Nanoparticles for Point-of-care Testing
 • R. Šelešovská, O. Matvieiev, K. Petříková, M. Vojs, M. Marton, M. Vrška, L. Janíková, and J. Chýlková
11.15-11.30 Utilization of Screen-Printed Electrodes as Disposable Electrochemical Sensors
 • L. Fojt, S. Hasoň, M. Kolíbal, and M. Fojta
11.30-11.45 Mercury Film Screen-Printed Electrodes
 • B. Josypčuk, I. Šestáková, and S. Tvorynska
11.45 OBĚD
13.00 VÝLET
19.00 VEČEŘE

STŘEDA 25. KVĚTNA

8.00 SNÍDANĚ

9.00 – 10.30 BLOK 7 (předsedající K. Schwarzová)

9.00- 9.15 Electrochemical Detection of Oligonucleotide Structural Changes
 • A. Daňhel, O. Chytrý, and M. Fojta
9.15- 9.30 Reduction of Homocytosine Blocks in DNA oligonucleotides on Mercury Electrode
 • M. Fojta, H. Pivoňková, and M. Hermanová
9.30- 9.45 Thiopyrimidines as Hydrogen Evolution Catalysts for Electrochemical Detection of DNA
 • M. Hermanová, L. Havran, M. Hrušková, and M. Fojta
9.45-10.00 Aromatic Nitro Compounds – Useful DNA Redox Labels
 • L. Havran, V. Němec, and L. Fojt
10.00-10.15 Voltammetric Properties of DNA Oligonucleotides Containing Synthetic Components
 • A. Ondráčková, M. Hermanová, H. Pivoňková, and M. Fojta
10.15-10.30 Plant Telomerase RNA and its Protein Interactors
 • L. Jenner, D. Pruchkouski, and E. Sýkorová
10.30 – 10.45 PŘESTÁVKA

10.45 – 12.00 BLOK 8 (předsedající M. Fojta)

10.45-11.00 Peptide-membrane Interaction Studied by Electrochemical Techniques
 • M. Čierna, L. Birošová, O. Dakošová, and M. Gál
11.00-11.15 Redox Behavior of Photoactive Iridium Complexes
 • E. Melníková, O. Dakošová, M. Gál, and F. Kielar
11.15-11.30 Principles of 3D Printing for the Application in the Electroanalytical Measurements
 • H. Dejmková and L. Míka
11.30-11.45 Manufacture of 3D Printed Microfluidic Channels and Their Characterization by Impedance Spectroscopy and Optical Microscopy Measurements
 • O. Štěrba, E. Vaněčková, M. Marta Choińska-Młynarczyk, T. Navrátil, and V. Kolivoška
11.45-12.00 Electrochemical Detection of Biologically Active Substances using a 3-D Printed Flow Cell
 • O. Dakošová, M. Gál, and E. Melníková
12.00 OBĚD

14.00 – 15.15 BLOK 9 (předsedající E. Pospíšilová)

14.00-14.15 Sensitive Electrophoretic Determination of Amoxicilline and Ceftazidime in Patients with Syndrome of Diabetic Foot
 • P. Tůma and V. Fejfarová
14.15-14.30 Optimization of Anodic Etching of Crystalline Silicon for Fabrication of Luminescent Silicon Nanocrystals for Chemosensor Applications
 • J. Liška, V. Červený, and J. Dian
14.30-14.45 Electrochemical Detection of Enzyme Activity of Kinases Immobilized on Magnetic Particles
 • L. Korecká, M. Slováková, M. Šislerová, and Z. Bílková
14.45-15.00 Electrochemical Immunosensors for Clinical Diagnostics
 • G. Kastrati, G. Jashari, L. Korecka, and Z. Bilkova
15.00 – 15.15 PŘESTÁVKA
15.15 – 16.30 BLOK 10 (předsedající O. Dakošová)
15.15-15.30 Host-Guest Interaction onto Electrode Surface between Urea based Receptor and Neuroblastoma Metabolites
 • T. V. Shishkanova, J. M. Páleš, K. Salvadori, R. Fajgar, P. Matějka, and P. Cuřínová**
15.45-16.00 3-Aminobenzoic Acid Based Polymer as Scaffold for Electrochemical Recognition of Synthetic Cathinones
 • E. Pospíšilová and T. V. Shishkanova
16.00-16.15 Electro-Fenton Oxidation of Industrial Waters using a Sacrificial Anode
 • L. Dušek, P. Herink, L. Novotný, and G. Kuchtová
16.15-16.30 Energy Dependences Associated with Galvanostatic Removal of Zinc and Organic Components from Waste Water of Rayon Production
 • G. Kuchtová, L. Novotný, A. Karásková, and L. Dušek
18.00 VEČEŘE

ČTVRTEK 26. KVĚTNA

8.00 SNÍDANĚ

9.00 – 11.00 BLOK 11 (předsedající T. Navrátil)

9.00- 9.15 Voltammetric Determination of Daminozide in Plant Material
 • J. Chýlková, A. Usenko, M. Sedlák, J. Bartáček, J. Cuhorka, and R. Šelešovská
9.15- 9.30 Voltammetric Analysis of Mixtures of Selected Plant Protection Products using a Boron-doped Diamond Electrode
 • A. Usenko, J. Chýlková, M. Kocúrik, and O. Slavíček
9.30- 9.45 Voltammetric Detection of Fentanyl Main Metabolite Norfentanyl on Silver Electrodes
 • I. Šestáková, J. Langmaier, and T. Navrátil
9.45- 10.10 On the Electrochemical Oxidation of Morphine
 • N. Mikulová, R. Jerga, M. Zajacová Cechová, P. Cankař, J. Stýskala, P. Barták, and J. Skopalová
10.00- 10.15 Electrochemical Techniques in Monitoring of Nervous System Drugs
 • M. Choińska-Młynarczyk, V. Hrdlička, J. Skopalová, R. Šelešovská, V. Kolivoška, and T. Navrátil
10.15- 10.30 Voltammetric Determination of Psilocin and Psilocybin at Carbon-fiber PLA Electrode
 • M. Choińska-Młynarczyk and T. Navrátil
10.30- 10.45 Diskuze/Komerční sdělení
10.45 ZÁVĚR KONFERENCE
11.00 OBĚD
Česká společnost chemická
 

Mohlo by Vás zajímat

Nitrite in duloxetine hydrochloride API

Instrumentace
Příprava vzorků, Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Farmaceutická analýza

MaxPeak Premier Columns - Small Molecule Application Notebook

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Farmaceutická analýza, Metabolomika

Determination of fluoride in sodium fluoride oral solution using carbonate/bicarbonate eluent

Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

High-Sensitivity Oligonucleotide Analysis Using Ion-Pairing-Free HILIC and TOF LC/MS

Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Škola MS: Phenylová selektivita

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Phenomenex
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 3

Program třetího dne letošní Školy hmotnostní spektrometrie byl zaměřen především odborně na témata vysokého rozlišení v MS a také v chromatografii, iontovou mobilitu, omické přístupy nebo kvantitativní analýzu.

Článek | Nejbližší akce

Seznam plakátových sdělení - 22. Škola hmotnostní spektrometrie

I během letošního ročníku budou moci mladí výzkumníci prezentovat své výsledky ve formě plakátových sdělení nebo formou krátké přednášky v délce 10-15 min.

Článek | Nejbližší akce

Program 74. Sjezd chemiků

Detailní finální program 74. sjezdu chemiků v Olomouci.

Článek | Nejbližší akce

Sekce Mládí vpřed a plakátová sdělení (24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2023)

Mladí výzkumníci budou prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek v sekci „Mládí vpřed“ a k vidění bude celkem 40 plakátových sdělní.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 3

Program třetího dne letošní Školy hmotnostní spektrometrie byl zaměřen především odborně na témata vysokého rozlišení v MS a také v chromatografii, iontovou mobilitu, omické přístupy nebo kvantitativní analýzu.

Článek | Nejbližší akce

Seznam plakátových sdělení - 22. Škola hmotnostní spektrometrie

I během letošního ročníku budou moci mladí výzkumníci prezentovat své výsledky ve formě plakátových sdělení nebo formou krátké přednášky v délce 10-15 min.

Článek | Nejbližší akce

Program 74. Sjezd chemiků

Detailní finální program 74. sjezdu chemiků v Olomouci.

Článek | Nejbližší akce

Sekce Mládí vpřed a plakátová sdělení (24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2023)

Mladí výzkumníci budou prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek v sekci „Mládí vpřed“ a k vidění bude celkem 40 plakátových sdělní.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 3

Program třetího dne letošní Školy hmotnostní spektrometrie byl zaměřen především odborně na témata vysokého rozlišení v MS a také v chromatografii, iontovou mobilitu, omické přístupy nebo kvantitativní analýzu.

Článek | Nejbližší akce

Seznam plakátových sdělení - 22. Škola hmotnostní spektrometrie

I během letošního ročníku budou moci mladí výzkumníci prezentovat své výsledky ve formě plakátových sdělení nebo formou krátké přednášky v délce 10-15 min.

Článek | Nejbližší akce

Program 74. Sjezd chemiků

Detailní finální program 74. sjezdu chemiků v Olomouci.

Článek | Nejbližší akce

Sekce Mládí vpřed a plakátová sdělení (24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2023)

Mladí výzkumníci budou prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek v sekci „Mládí vpřed“ a k vidění bude celkem 40 plakátových sdělní.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 3

Program třetího dne letošní Školy hmotnostní spektrometrie byl zaměřen především odborně na témata vysokého rozlišení v MS a také v chromatografii, iontovou mobilitu, omické přístupy nebo kvantitativní analýzu.

Článek | Nejbližší akce

Seznam plakátových sdělení - 22. Škola hmotnostní spektrometrie

I během letošního ročníku budou moci mladí výzkumníci prezentovat své výsledky ve formě plakátových sdělení nebo formou krátké přednášky v délce 10-15 min.

Článek | Nejbližší akce

Program 74. Sjezd chemiků

Detailní finální program 74. sjezdu chemiků v Olomouci.

Článek | Nejbližší akce

Sekce Mládí vpřed a plakátová sdělení (24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2023)

Mladí výzkumníci budou prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek v sekci „Mládí vpřed“ a k vidění bude celkem 40 plakátových sdělní.