LC a LCMS webináře RAFA 2021

Po, 1.11.2021
| Originální článek z: RAFA 2021
V rámci letošní RAFA 2021 uvidíte: MOSH & MOAH, ZenoTOF 7600, CHRONECT, PFAS, rezidua pesticidů, MS software, LC-GC×GC-ToFMS/FID, timsTOF IM, ACQUITY™ Premier, HRMS, HPLC kolony.
LabRulez: LC a LCMS webináře RAFA 2021

LabRulez: LC a LCMS webináře RAFA 2021

3. - 4. listopadu 2021 bude probíhat konference RAFA 2021, která je letos kompletně VIRTUÁLNÍ. Všechny aktivity budou probíhat online a registrace je pro všechny účastníky na odborný program i webináře ZDARMA. Přinášíme Vám přehled 13 LC & LCMS on-line Webinářů

Vyhledávejte a filtrujte v témeř 1 300 GC a LC webinářích.

1. Shimadzu/RAFA 2021: Pitfalls in the Analysis of Mineral Oil Residues in Food

Tato přednáška se zaměří především na stále přítomná úskalí analýzy MOSH & MOAH.

2. SCIEX/RAFA 2021: Advancements for food and environmental testing with the ZenoTOF 7600 system

V tomto webináři se budeme zabývat novými MS technologiemi, které zvýší citlivost pro MS/MS s přesnou hmotnostou a potenciální nové možnosti fragmentace pro konfirmaci a identifikaci.

3. Axel Semrau/RAFA 2021: Automated Solutions for the Analysis of MOSH/MOAH and Mycotoxins in Food

Důraz bude kladen na proces epoxidace bez m-cpba a současnou generaci technologie GCxGC/TOF-MS. Nový systém CHRONECT Symbiosis RIDA®CREST byl testován na aflatoxin a ochratoxin A.

4. PerkinElmer/RAFA 2021: Advancement in the determination and confirmatory analysis of PFAS in food matrices using QSight LC/MS/MS

Nejnovější výsledky vývoje a validace citlivých metod pro stanovení a jednoznačné potvrzení reziduí PFAS v mateřském mléce, maloobchodním mléce, kojenecké výživě a lidském séru.

5. Agilent Technologies/RAFA 2021: A Novel Workflow to Determine over 1000 Pesticide Residues in Compliance with SANTE 12682/2019 Guidelines in Various Food Matrices

Představujeme komplexní, společný LC-MS a GC-MS pracovní postup pro současnou kvantifikaci > 1000 reziduí pesticidů v ovoci a obilovinách s různým obsahem vody a tuku.

6. Waters Corporation/RAFA 2021: A Simple, easy, and efficient way to process and review data for large multi residue methods using the MS Quan app within the new waters_connect software

Ukážeme si použitelnost softwaru vygenerováním procesní metody ze získaných dat a nebo snadného nastavení batch QC kritérií a mnoho dalšího...

7. Restek Corporation/RAFA 2021: New Methods Targeting Emerging Food Contact Materials: MOSH/MOAH and PFAS

Ukážeme vám LC-GC×GC-ToFMS/FID pro kvantitativní a konfirmační analýzu MOSH a MOAH a cílený přístup k detekci a kvantifikaci PFAS v papírových a lepenkových matricích pomocí LC/QQQ.

8. Bruker Daltonics/RAFA 2021: Use timsTOF Ion Mobility technology to improve results in Food analysis

Budeme povídat o využití VIP-HESI a TIMS pro zvýšení důvěry v identifikaci a pracovních postupech pro nastavení a kontrolu analýzy pravosti potravin.

9. Agilent Technologies/RAFA 2021: Per- and Polyfluoroalkyl substances (PFAS): Analytical strategies to identify and quantify the next emerging contaminant in Food & Beverage

Tato prezentace podrobně popíše strategie pro cílenou kvantifikaci a identifikaci starších a nově vznikajících PFAS v potravinách a nápojích.

10. Waters Corporation/RAFA 2021: Enhancing analysis of foods using the ACQUITY™ Premier solution, Vitamin B, Organic Acids and beyond

Ukážeme si výrazné zlepšení výsledků oblasti ploch píků analytů, limitu kvantifikace a carry-over pomocí technologie MaxPeak™ HPS při analýze fosforylovaných a nefosforylovaných vitamínů B.

11. Thermo Fisher Scientific/RAFA 2021: Taking advantage of the latest developments in GC- and LC- High Resolution Accurate Mass MS for both quantitative and non-target analysis in Food Safety

Zjistěte, jak lze pouřít HRAM MS k odhalení podvodů s potravinami a jak lze získané data použít jak pro kvantifikaci cílových sloučenin, tak pro detekci neočekávaných analytů.

12. Phenomenex/RAFA 2021: Analysis of PFAS Compounds from Food and Food Contact Material

Tento webinář poskytne přehled pracovních postupů PFAS z potravin a materiálů přicházejících do styku s potravinami se zaměřením na extrakci a analýzu PFAS z různých vzorků včetně vajec, ryb, másla a dalších.

13. Phenomenex/RAFA 2021: Determination of Ionic Pesticides, Chlorate and Perchlorate in Various Food Matrices

Tento webinář bude popisovat výkon nové kolony Venusil Hilic pro separaci iontových pesticidů a anorganických aniontů, chlorečnanu a chloristanu.

LabRulez
 

Mohlo by Vás zajímat

Nitrosamines Analysis with LC/MS-MS

Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza

Agilent AdvanceBio Amide HILIC 1.8 μm Columns

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Jak hledat ty správné informace od Shimadzu (Portály LabRulez)

Instrumentace
HPLC, LC/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí

Urychlete vývoj HPLC metody o 30%

Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
---
 

Podobné články

 

Podobné články

 

Podobné články

 

Podobné články