Webináře | LabRulez LCMS

RAFA 2021: Pitfalls in the Analysis of Mineral Oil Residues in Food

Tato přednáška se zaměří především na stále přítomná úskalí analýzy MOSH & MOAH.

RAFA 2021: Automated Solutions for the Analysis of MOSH/MOAH and Mycotoxins in Food

Důraz bude kladen na proces epoxidace bez m-cpba a současnou generaci technologie GCxGC/TOF-MS. Nový systém CHRONECT Symbiosis RIDA®CREST byl testován na aflatoxin a ochratoxin A.

RAFA 2021: Advancements for food and environmental testing with the ZenoTOF 7600 system

V tomto webináři se budeme zabývat novými MS technologiemi, které zvýší citlivost pro MS/MS s přesnou hmotnostou a potenciální nové možnosti fragmentace pro konfirmaci a identifikaci.

RAFA 2021: Use timsTOF Ion Mobility technology to improve results in Food analysis

Budeme povídat o využití VIP-HESI a TIMS pro zvýšení důvěry v identifikaci a pracovních postupech pro nastavení a kontrolu analýzy pravosti potravin.

RAFA 2021: Analysis of PFAS Compounds from Food and Food Contact Material

Tento webinář poskytne přehled pracovních postupů PFAS z potravin a materiálů přicházejících do styku s potravinami se zaměřením na extrakci a analýzu PFAS z různých vzorků včetně vajec, ryb, másla a dalších.

RAFA 2021: Determination of Ionic Pesticides, Chlorate and Perchlorate in Various Food Matrices

Tento webinář bude popisovat výkon nové kolony Venusil Hilic pro separaci iontových pesticidů a anorganických aniontů, chlorečnanu a chloristanu.

Cancer research - towards personalized medicine

Navzdory nedávné pandemii je rakovina stále hlavní globální hrozbou, která se přímo či nepřímo dotýká všech našich životů.

RAFA 2021: New Methods Targeting Emerging Food Contact Materials: MOSH/MOAH and PFAS

Ukážeme vám LC-GC×GC-ToFMS/FID pro kvantitativní a konfirmační analýzu MOSH a MOAH a cílený přístup k detekci a kvantifikaci PFAS v papírových a lepenkových matricích pomocí LC/QQQ.

RAFA 2021: Advancement in the determination and confirmatory analysis of PFAS in food matrices using QSight LC/MS/MS

Nejnovější výsledky vývoje a validace citlivých metod pro stanovení a jednoznačné potvrzení reziduí PFAS v mateřském mléce, maloobchodním mléce, kojenecké výživě a lidském séru.

RAFA 2021: Enhancing analysis of foods using the ACQUITY™ Premier solution, Vitamin B, Organic Acids and beyond

Ukážeme si výrazné zlepšení výsledků oblasti ploch píků analytů, limitu kvantifikace a carry-over pomocí technologie MaxPeak™ HPS při analýze fosforylovaných a nefosforylovaných vitamínů B.
 

Mohlo by Vás zajímat

HPLC a LC/MS demonstrační laboratoř HPST

Tipy a triky v HPLC: Derivatizační techniky

Instrumentace s přidanou hodnotou - silný servisní tým, pravidelná školení

Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.