Analýza PFOS a PFOA v pitné vodě pomocí LC/MS/MS | LabRulez LCMS

Přímá analýza PFOS a PFOA v pitné vodě pomocí LC/MS/MS

Čt, 30.9.2021
| Originální článek z: Shimadzu/LCMS-8060NX
Aplikace popisující přímou analýzu PFOS a PFOA ve vzorcích kohoutkové vody pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s nejvýkonnějším MS detektorem typu trojitého kvadrupólu (LC/QQQ).
Video placeholder
 • Foto: Unsplash/Andres Siimon: Přímá analýza PFOS a PFOA v pitné vodě pomocí LC/MS/MS
 • Video: Shimadzu Analytical and Measuring Instruments: LCMS8060NX Liquid Chromatograph Mass Spectrometer
Přínosy pro uživatele:
 • Perfluorooktansulfonová kyselina (PFOS) a perfluorooktanová kyselina (PFOA) mohou být analyzovány bez nutnosti zakoncetrování
 • Je možné analyzovat koncentrace menší než 1/10 požadovaného limitu (50 ng/l)
 • PFOS a PFOA ve vodě z vodovodu lze analyzovat s dobrou mírou výtěžnosti

Úvod

Perfluorooktansulfonová kyselina (PFOS) a perfluorooktanová kyselina (PFOA) jsou organofluorinové sloučeniny, které jsou chemicky stabilní a vzhledem k jejich perzistenci v lidském organizmu existují obavy z jejich vlivu na naše zdraví. Z tohoto důvodu je produkce těchto látek mezinárodně omezena Stockholmskou úmluvou.

Pro dodávky vody v Japonsku byl jako limit stanoven součet množství těchto dvou složek (PFOS a PFOA) stanoven na 0,00005 mg/l neboli (50 ng/l). Zatímco v Aplikační poznámce C224 využíváme v procesu předúpravy vzorků 1000-násobné zakoncentrování pomocí extrakce na pevné fázi, naše aplikace umožňuje dosáhnout požadované výsledky přímým nástřikem kohoutkové vody bez nutnosti zakoncentrování pomocí tandemového hmotnostního spektrometru na bázi trojitého kvadrupólu Shimadzu LCMS-8060NX ve spojení s kapalinovým chromatografem Shimadzu Nexera X3. Výsledky ukázaly, že pro obě složky byly dosaženy dobré výtěžnosti v koncentracích 1/10 cílové hodnoty, což vhodnost této přesné analýzy potvrdilo.

Podmínky analýzy LC/MS/MS analýzy

Mezi mixér a autosampler jsme nainstalovali zpožďovací kolonu, abychom separovali PFOA uvolňovaného z HPLC systému a PFOA obsaženého ve vzorku.

Podmínky HPLC Nexera X3
 • Kolona: Shim-pack ™ Velox SP-C18 (150 mm L x 2,1 mm I.D., 2,7 μm) P/N: 227-32003-04
 • Zpožďovací kolona: Shim-pack XR-ODS II (75 mm × 2,0 mm vnitřní průměr, 2,2 μm) P/N: 228-41623-91
 • Mobilní fáze: A) 20 mmol/l octanu amonného v H20; B) Methanol
 • Gradient: B 55% (0,00 min) - 85% (25,00 min) - 95% (25,10 - 30,00 min) - 55% (30,01 - 34,50 min)
 • Průtok: 0,25 ml/min
 • Teplota HPLC kolony: 40˚C
 • Objem nástřiku: 50 μL
Podmínky LCMS-8060NX
 • Ionizace: ESI (negativní režim)
 • MRM přechody (m/z):
  • PFOS 498,90> 79,95
  • PFOA 412,90> 169,10
  • 13C8-PFOS (interní standard) 506,90> 80,00
  • 13C8-PFOA (interní standard) 420,90> 375,85
Kalibrace a MRM chromatogramy

Byly připraveny směsné vzorky standardů 1, 2, 5, 10, 20 a 50 ng/l s poměrem voda/methanol = 90: 10 a vnitřní standardy (13C8-PFOS, 13C8-PFOA) byly přidány na hladině 10 ng/l celkové koncentrace pro každý vzorek.

Shimadzu: Obr.1 Kalibrační křivky PFOS a PFOA (1-50 ng/l)

Z MRM chromatogramu zobrazeného na obr. 2 bylo potvrzeno, že zpožďovací kolona může oddělit PFOA uvolňovaného z HPLC systému a ve vzorku.

Shimadzu: Obr.2 MRM chromatogramy směsného standardního vzorku 1 ng/l)

Obr. 3 ukazuje MRM chromatogramy se standardního směsného vzorku.

Shimadzu: Obr. 3 MRM chromatogramy PFOS a PFOA

Tabulka 2 ukazuje výsledek testu reprodukovatelnosti z n = 5 opakovaných analýz.

Tabulka 2: Výsledky opakovaných analýz smíšených standardních vzorků (n = 5)

Z těchto výsledků jsme potvrdili, že metoda přímého nástřiku může přesně a opakovatelně analyzovat koncentrace menší než 1/10 limitní hodnoty 50 ng/L.

Test Spike and Recovery na vodě z vodovodu

Voda z vodovodu (z prefektury Kanagawa) byla upravena na poměr vody/methanolu = 90:10 a použita jako vzorek vody z vodovodu.

Směsný vzorek standardů byl jako Spike přidán do vody z vodovodu v koncentraci 5 ng/l pro každou složku a takto připravený vzorek vody z kohoutku byl předán k analýze. V případě detekce izomeru s rozvětveným řetězcem, byla plocha píku izomeru pro kvantifikaci sečtena s plochou lineárního řetězce analytu.

Shimadzu: Obr. 4 MRM chromatogramy vody z vodovodu a naspikovaného vzorku

Obr. 4 ukazuje získané MRM chromatogramy a tabulka 3 ukazuje výtěžnost naspikovaných standardů pro koncentraci 5 ng/l. Tyto výsledky potvrdily, že lze také reálné vzorky analyzovat s vysokou přesností.

Shimadzu: Tabulka 3 Výsledky opakované analýzy vzorků vody z kohoutku (n = 5)

Originální aplikace Direct Analysis of PFOS and PFOA in Tap Water Using Triple Quadrupole LC/MS/MS ke stažení

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Thermo Scientific Ardia Platform

Brožury a specifikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Software
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

Orbitrap Astral mass spectrometer - Brochure

Brožury a specifikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

Targeted MS Imaging Solution with DESI XS and XEVO TQ Absolute

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
MS Imaging, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Agilent Revident LC/Q-TOF system: Intelligence That Inspires Insight

Brožury a specifikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Agilent 6495 triple quadrupole LC/MS system: Intelligence That Inspires Confidence

Brožury a specifikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Produkt

Přímá analýza vod pomocí ultra-citlivé LC/MS/MS: přednosti i možná úskalí

Pro monitoring kontaminantů ve vodách se ve velké míře využívají LC/MS trojité kvadrupóly. Nejčastěji se sledují farmaka, pesticidy a jejich metabolity, nicméně měří se i mnoho dalších látek.
 

Mohlo by Vás zajímat

Thermo Scientific Ardia Platform

Brožury a specifikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Software
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

Orbitrap Astral mass spectrometer - Brochure

Brožury a specifikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

Targeted MS Imaging Solution with DESI XS and XEVO TQ Absolute

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
MS Imaging, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Agilent Revident LC/Q-TOF system: Intelligence That Inspires Insight

Brožury a specifikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Agilent 6495 triple quadrupole LC/MS system: Intelligence That Inspires Confidence

Brožury a specifikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Produkt

Přímá analýza vod pomocí ultra-citlivé LC/MS/MS: přednosti i možná úskalí

Pro monitoring kontaminantů ve vodách se ve velké míře využívají LC/MS trojité kvadrupóly. Nejčastěji se sledují farmaka, pesticidy a jejich metabolity, nicméně měří se i mnoho dalších látek.
 

Mohlo by Vás zajímat

Thermo Scientific Ardia Platform

Brožury a specifikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Software
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

Orbitrap Astral mass spectrometer - Brochure

Brožury a specifikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

Targeted MS Imaging Solution with DESI XS and XEVO TQ Absolute

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
MS Imaging, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Agilent Revident LC/Q-TOF system: Intelligence That Inspires Insight

Brožury a specifikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Agilent 6495 triple quadrupole LC/MS system: Intelligence That Inspires Confidence

Brožury a specifikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Produkt

Přímá analýza vod pomocí ultra-citlivé LC/MS/MS: přednosti i možná úskalí

Pro monitoring kontaminantů ve vodách se ve velké míře využívají LC/MS trojité kvadrupóly. Nejčastěji se sledují farmaka, pesticidy a jejich metabolity, nicméně měří se i mnoho dalších látek.
 

Mohlo by Vás zajímat

Thermo Scientific Ardia Platform

Brožury a specifikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Software
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

Orbitrap Astral mass spectrometer - Brochure

Brožury a specifikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

Targeted MS Imaging Solution with DESI XS and XEVO TQ Absolute

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
MS Imaging, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Agilent Revident LC/Q-TOF system: Intelligence That Inspires Insight

Brožury a specifikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Agilent 6495 triple quadrupole LC/MS system: Intelligence That Inspires Confidence

Brožury a specifikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Produkt

Přímá analýza vod pomocí ultra-citlivé LC/MS/MS: přednosti i možná úskalí

Pro monitoring kontaminantů ve vodách se ve velké míře využívají LC/MS trojité kvadrupóly. Nejčastěji se sledují farmaka, pesticidy a jejich metabolity, nicméně měří se i mnoho dalších látek.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.