LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
VITATOX
VITATOX
VITATOX je vědecká konference zaměřená na vývoj v oboru analytické chemie a představení diskutovaných témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

VITATOX 2021 - program konference

St, 18.8.2021
| Originální článek z: RADANAL/VITATOX 2021
Institut Nutrice a Diagnostiky Pardubice a RADANAL Vás srdečně zve na letošní konferenci VITATOX, která se bude letos konat v dnech 4. - 6. října 2021 ve Dvoře Králové.
RADANAL: Konference VITATOX 2021

RADANAL: Konference VITATOX 2021

Letošní ročník vědecké konference zaměřené na vývoj v oboru analytické chemie a představení diskutovaných témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“ bude kromě již tradičních oblastí zaměřených na klinickou analýzu, analýzu vzorků potravin nebo životního prostředí, které mají na naše zdraví každodenní a zásadní vliv, zaměřen také na vzorky a problematiku složek IZS jako Policie ČR nebo laboratoře Hasičského záchranného sboru ČR/Civilní ochrany a také laboratoří kontrolních, jako jsou Celní správa nebo Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO).

Finální program Vitatox 2021

Program konference se skládá z odborných 20 minutových přednášek a je doplněn také posterovou sekcí. Kromě výsledků a postupů z oblasti analytické chemie a diagnostiky, jsou součástí konference také prezentace novinek a trendů v oblasti přístrojového vybavení, spotřebního materiálu nebo služeb výrobců a dodavatelů potřebného vybavení, které je tím základním nástrojem každého analytického chemika.

Pondělí 4.10. 2021

 • 10:00 – 17:00 Registrace

 • 12:15 – 12:30 Zdravé a nezdravé vitaminy (doc. Ing. Aleš Horna, CSc.)

12:30 – 14:10 1. blok

 • 12:30 – 12:50 Vzorky nebezpečných látek v Celně technické laboratoři (RNDr. Josef Reitmajer, Ph.D., Ing. Michal Vetýška)

 • 12:50 – 13:10 Zajištění chemického průzkumu a laboratorní kontroly pro potřeby zásahů jednotek PO a záchranných prací v rámci IZS (kpt. Bc. Jiří Daněk)

 • 13:10 – 13:30 CBRN nálezy s obsahem reálných látek: Mýtus nebo realita (Ing. Martin Urban)

 • 13:30 – 13:50 Aktuální drogové trendy z pohledu národní protidrogové centrály SKPV PČR (kpt. Ing. Tomáš Kratina)

 • 13:50 - 14:10 Drogy v odpadních vodách v době kovidové (Ing. Věra Očenášková)

14:10 – 14:30 Kávová přestávka

14:30 – 16:10 2. blok

 • 14:30 – 14:50 Meropenem a jeho stanovení pomocí LC-MS/MS (Ing. Andrea Novotná Rychtecká)

 • 14:50 – 15:10 Agilent LC/MS/MS pro analýzu malých molekul v biologických vzorcích (Ing. Ondřej Lacina, Ph.D.)

 • 15:10 – 15:30 Identifikace terpenů rostlin rodu Cannabis v ovzduší (kpt. Mgr. Henryk Sikora)

 • 15:30 – 15:50 GC-VUV, využití absorpční UV spektrometrie ve vakuové oblasti spektra ve spojení s plynovou chromatografíí (Ing. František Laštovička)

 • 15:50 - 16:10 HPLC a LC/MS/MS materiály pro klinickou diagnostiku (Bc. Lenka Šafaříková)

16:10 – 16:30 Kávová přestávka

16:30 – 18:10 3. blok

 • 16:30 – 16:50 Radian ASAP s LiveID: Okamžitá a jednoduchá analýza vzorků a materiálů (Jan Bohuslávek, Ph.D.)

 • 16:50 – 17:10 Nové/unikátní LC kolony z dílny Chromservis (Ing. Jan Merhaut, Mgr. Luděk Vlk)

 • 17:10 – 17:20 Novinky v chromatografickém spotřebním materiálu (Bc. Zuzana Snížková)

 • 17:20 – 17:30 Robotická platforma PAL pro automatizaci přípravy vzorků (Bc. František Zaleš)

 • 17:30 – 17:50 Letem PerkinElmer světem (Ing. Pavel Šmejda)

 • 17:50 – 18:10 Odhalování padělků léčivých přípravků kombinací spektroskopických a separačních technik (doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.)

18:10 Zakončení 1. dne

18:30 Večerní grilování

Úterý 5. 10. 2021

08:30 – 14:00 Registrace

09:00 – 10:10 4. blok

 • 09:00 – 09:10 Kapalinová chromatografie Shimadzu (Mgr. Ondřej Hilmich)

 • 09:10 – 09:30 Next level of targeted screening, which way to go: faster analysis or more certainty in the results (Ing. Daniel Vláčil)

 • 09:30 – 09:50 Alkohol v klinické a forenzní praxi (doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.)

 • 09:50 – 10:10 Monitoring a výskyt reziduí vybraných léčiv v povrchových vodách pomocí LC-MS/MS (Ing. Martin Ferenčík)

10:10 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 11:50 5. blok

 • 10:30 – 10:50 Screeningová metoda pro simultánní stanovení kyseliny močové a alantoinu v krvi získané technikou suché kapky (prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.)

 • 10:50 – 11:10 Analýza fytokanabinoidů v komerčních produktech (Ing. Magdaléna Vágnerová)

 • 11:10 – 11:30 Využití různých skenovacích režimů orbitální pasti na modelovém metabolitu JWH-018 k dosažení minimálních LOD a LOQ v problematice bioanalýzy syntetických kannabinoidů (PharmDr. Viktor Voříšek)

 • 11:30 – 11:50 Portály LabRulez - jak pracovat a vyhledávat v databázích LC, GC a MS aplikací, webinářů nebo přístrojů (Ing. Ivo Novotný)

11:50 – 12:50 Oběd

12:50 – 14:10 6. blok

 • 12:50 – 13:10 Therapeutic Drug Monitoring (TDM) of Antibiotics by LC-MS (Martin Knirsch)

 • 13:10 – 13:30 Naše zkušenosti s TDM Infliximabu a Adalimumabu (Mgr. Kristýna Vlková)

 • 13:30 – 13:50 Stanovení gancikloviru v séru (doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D.)

 • 13:50 – 14:10 Ze zákulisí testování přítomnosti SARS-CoV-2 v České republice (Ing. Michal Pohludka, Ph.D. MBA LL.M.)

14:10 Zakončení 2. dne

15:00 Návštěva zoologické zahrady

Středa 6. 10. 2021

08:30 – 10:00 Registrace

09:00 – 10:00 7. blok

 • 09:00 - 9:20 Metodika testování transdermální absorpce chemických látek in vitro (MUDr. Lenka Kotingová)

 • 09:20 – 09:40 Význam kyseliny listové v těhotenství pro zdravý vývoj a prevenci vývojových vad dětí (MUDr.Eva Fuchsová, RNDr.Milena Bušová,CSc.)

 • 09:40 – 10:00 Sulfatované metabolity rostlin (Mgr. Klára Supíková)

 • 10:00 – 10:20 Perspektiva neznámých metabolitů rostlin s biologickou aktivitou (Mgr. Jiří Grúz, PhD.)

10:20 – 10:40 Kávová přestávka

10:40 – 12:20 8. blok

 • 10:40 – 11:00 Ovocné stromy jako významný zdroj fenolických látek; sledování změn v průběhu vegetace (Mgr. Anežka Adamcová)

 • 11:00 – 11:20 Výhody a limitace orbitální pasti v problematice detekce a kvantifikace pesticidů v rostlinném a jiném materiálu (PharmDr. Viktor Voříšek)

 • 11:20 – 11:40 Využití dlouhodobého skladování s ohledem na degradaci reziduí pesticidů v ovoci (RNDr. Aneta Bílková)

 • 11:40 – 12:00 Stanovení uremických toxinů (Ing. Jana Volková, Ing. Kristýna Krchová)

 • 12:00 – 12:20 Tajemství lidské moči (doc. Ing. Aleš Horna, CSc.)

Zakončení konference

12:20 – 13:20 Oběd

Akce garantovaná výborem České společnosti klinické biochemie v roce 2021

Vystavující firmy:

Seznam přednášek, abstrakty a momentky z VITATOX 2020 naleznete v příspěvcích níže

VITATOX 2020 - den 1

První den konference je za námi a viděli celkově 15 zajímavých přednášek. Podívejte se na přednášky z prvního dne.

RADANAL: Vitatox 2020 - den1RADANAL: Vitatox 2020 - den1

VITATOX 2020 - den 2

Druhý den konference je za námi a viděli celkově 8 zajímavých přednášek. Podívejte se na přednášky z druhého dne.

RADANAL: Vitatox 2020 - den 2RADANAL: Vitatox 2020 - den 2

VITATOX 2020 - den 3

Třetí den konference je za námi a viděli celkově 7 zajímavých přednášek. Podívejte se na přednášky z třetího dne.

RADANAL: Vitatox 2020 - den 3RADANAL: Vitatox 2020 - den 3

Přednášky VITATOX 2020 ke stažení

VITATOX
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.