LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Altium International
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie (GC, HPLC, UHPLC, kapilární elektroforéza) a hmotnostní spektrometrie (GC/MS, LC/MS, CE/MS), disolučních aparátů, molekulární (UV-Vis, UV-Vis-NIR, fluorescence, FTIR analyzátory a mikroskopy) a atomové spektroskopie (ICP-OES, ICP-MS, AAS), a v neposlední řadě také v oblasti molekulární biologie a genomiky (analýza nukleových kyselin a proteinů, microarray skenery a skla, PCR & RT-PCR, qPCR, řešení pro NGS, reagencie pro mutagenezi a klonování, sondy FISH a další).
Tagy
Článek
Aplikace
Video
Přednáška
Logo of LinkedIn

Simultánní screening a kvantifikace reziduí pesticidů v červeném zelí

St, 21.7.2021
| Originální článek z: HPST
Tato aplikační poznámka přináší UHPLC-Q-TOF/MS metodu k současnému kvalitativnímu screeningu a kvantitativnímu stanovení 415 reziduí pesticidů v červeném zelí.
Video placeholder
 • Foto: Pixabay/congerdesign: Simultánní screening a kvantifikace reziduí pesticidů v červeném zelí
 • Video: Agilent Technologies: LC/MS-based suspect and non-targeted screening in foods & food packaging

**Vzorky zelí byly extrahovány konvenčním přístupem SPE podle současné čínské GB metody 20769-2008. Získaný extrakt byl filtrován přes 0,22 um membránu. Následovala separace pomocí UHPLC Agilent 1290 Infinity II ve spojení s detektorem Agilent 6545 LC/Q-TOF MS/MS v režimu skenování Agilent All Ions MS/MS. **

Celkem 415 pesticidů v červeném zelí bylo hodnoceno s matricovými standardy v rozmezí koncentrací 1 až 200 μg/kg. Mez detekce pro screening (SDL) a mez kvantifikace (LOQ) pro většinu pesticidů byly nižší než 5 μg/kg, respektive 10 μg/kg. Lineární korelační koeficienty (R²) v koncentračním rozmezí byly u všech pesticidů vyšší než 0,99. Při naspikovaných úrovních 1 × LOQ, 2 × LOQ a 10 × LOQ se výtěžnost 413 ze 415 pesticidů pohybovala od 70 do 118,8%. Jen dva pesticidy dosáhly výtěžnosti v rozmezí 65 až 70% na úrovni 1 × LOQ. Relativní standardní odchylky byly u všech pesticidů nižší než 20%.

Tato metoda byla použita k provedení screeningu neznámých reziduí pesticidů a kvantitativního měření při účasti v programu zkoušek odborné způsobilosti EU pro screening pesticidů v roce 2019. Všechny oficiálně přítomné pesticidy byly správně identifikovány a přesně kvantifikovány. Výsledky ukazují, že metoda je velmi spolehlivá, schopná hledat neznáme pesticidy a je také schopná pesticidy kvantifikovat se současným získáváním údajů o přesné hmotě a to i na úrovni MS/MS fragmentů.

Tím se při splnění screeningových kritérií výrazně zlepšuje propustnost vzorků pro analýzu reziduí pesticidů v červeném zelí. Tuto metodu lze rozšířit na další zeleninové a ovocné matrice.

Experimentální část

Podmínky HPLC separace:
 • UHPLC: [Agilent 1290 Infinity II](Agilent 1290 Infinity II)
 • Kolona: Agilent ZORBAX SB-C18 (100 mm × 2,1 mm, 3,5 μm
 • Mobilní fáze: A: 0,1% kyselina mravenčí/5 mM octan amonný; B: acetonitril
 • Teplota kolony: 40 ° C
 • Objem nástřiku: 5 μL
 • Průtok: 0,4 ml/min
Podmínky MS/MS detekce:
 • MS detektor: [Agilent 6545 LC/Q-TOF](Agilent 6545 LC/Q-TOF MS/MS) s Agilent Dual Jet Stream ESI
 • Polarita: Pozitivní ionizace
 • Rozsah MS skenování: m/z 50 až 1 000
 • Režim skenování: Agilent All Ions MS/MS screeningový pracovní postup
 • Referenční ionty: m/z 121,0509/922,0098

HPST/Agilent Technologies: Identifikované sloučeniny pesticidů v neznámém vzorku červeného zelí, z nichž každá je uvedena s jedním prekurzorovým iontem a jedním hlavním fragmentovým iontem pro kvalifikaci

HPST/Agilent Technologies: Extrahované iontové chromatogramy pro kvantitativní i kvalitativní ionty každé identifikované pesticidní sloučeniny v neznámém vzorku červeného zelí

Identifikační číslo každého pesticidu je uvedeno v tabulce výše. U každého ID pesticidu je v levém grafu zobrazen iontový chromatogram pro kvantifikaci a v pravém grafu jsou přeloženy jak extrahované kvantitativní, tak kvalitativní iontové chromatogramy.

Závěr

Tato aplikační poznámka popisuje metodu simultánního screeningu a kvantifikace 415 reziduí pesticidů v červeném zelí pomocí Agilent 6545 LC-Q/TOF. Screeningová metoda vyvinutá pro matici červeného zelí je citlivá a spolehlivá, přičemž většina SDL je na úrovni 5 ug/kg nebo méně.

Metoda je také přesná a robustní pro účely kvantifikace s většinou LOQs na nebo pod 10 μg/kg a RSD pod 20%. Tuto metodu lze také rozšířit o mnoho dalších matric potravin rostlinného původu pro kvalitativní a kvantitativní screening residuí pesticidů.

Přehled nejnovějších LC/MS aplikací Agilent Technologies pro oblast analýzy potravin

 • Quantitation of Amino Acids in Soy Flour, Dried Cow's Milk Powder, and Corn Silage by Triple Quadrupole LC/MS/MS | 2021 | LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ

 • Simultaneous Detection and Quantitation of 14 Water-Soluble Vitamins in a Supplement by LC/MS/MS Triple-Quadrupole | 2021 | LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ

 • Quantitation of Pesticide Residues in Milk Using the Agilent 6470 Triple Quadrupole LC/MS | 2021 | LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ

 • Simultaneous Screening and Quantification of Pesticide Residues in Red Cabbage | 2021 | LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS

 • Quantitative Screening of Multiresidue Veterinary Drugs in Milk and Egg Using the Agilent 6495C Triple Quadrupole LC/MS | 2021 | LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ

 • Pesticide Analysis in Unique Commodities using the Agilent 6470 Triple Quadruopole LC/MS System | 2021 | LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ

 • Simultaneous Determination of Vitamin D2 and D3 in Milk | 2021 | LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ

 • Quantitation of Paraquat Residue in Milk Using the Agilent 6470 Triple Quadrupole LC/MS | 2021 | LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ

 • Analysis of 510 Pesticide Residues in Honey and Onion on an Agilent 6470 Triple Quadrupole LC/MS System | 2021 | LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ

 • Quantitative Analysis of 210 Veterinary Drugs in Organ Meat Using the Agilent 6470 Triple Quadrupole LC/MS | 2021 | LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ

Přehled nejnovějších LC/MS webinářů Agilent Technologies pro oblast analýzy potravin

 • Pesticides screening methodology in different food matrices using the LC/Q-TOF and MassHunter Screener Tool (Pá, 23.7.2021)

 • Raise your Cannabis Knowledge with addition of an LC/MS IQ for Hemp Testing (St, 28.7.2021)

 • Accurate Quantitation of Carotenoids and Fat-Soluble Vitamins in Food and Supplements by LC-MS/MS (Proběhlo St, 14.7.2021)

 • LC-MS/MS: The key to analyzing PFAS in milk, infant formula, and related food ingredients (Proběhlo Po, 12.7.2021)

Kompletní aplikaci ke stažení naleznete společně s dalšími aplikacemi v Knihovně LabRulezLCMS.
Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí

An advanced integrated GC-MS/MS and LC-MS/MS workflow for the comprehensive analysis of pesticide residues in food

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Webináře

Altium webinář: Agilent LC Solutions For Food Testing and Food Fortification

HPLC je výkonná analytická technika široce používaná v potravinářství, průmyslu, výzkumných a komerčních laboratořích pro kontrolu kvality, hodnocení bezpečnosti a nutriční analýzy.
Altium International
more

Článek | Produkt

Nový systém čištění vody ELGA Purelab Flex

ELGA PURELAB Flex - nejnovější generace systémů čištění vody pro širokou škálu aplikací. Více flexibility s výrazně sníženým dopadem na životní prostředí.
Česká voda – MEMSEP, a.s.
more

Článek | Produkt

EnviroMail™17/Evropa: Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Zemědělské hospodaření znečišťuje půdu a vody pesticidy. Řešením jsou in-situ denitrifikační bioreaktory.
ALS Czech Republic
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí

An advanced integrated GC-MS/MS and LC-MS/MS workflow for the comprehensive analysis of pesticide residues in food

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Webináře

Altium webinář: Agilent LC Solutions For Food Testing and Food Fortification

HPLC je výkonná analytická technika široce používaná v potravinářství, průmyslu, výzkumných a komerčních laboratořích pro kontrolu kvality, hodnocení bezpečnosti a nutriční analýzy.
Altium International
more

Článek | Produkt

Nový systém čištění vody ELGA Purelab Flex

ELGA PURELAB Flex - nejnovější generace systémů čištění vody pro širokou škálu aplikací. Více flexibility s výrazně sníženým dopadem na životní prostředí.
Česká voda – MEMSEP, a.s.
more

Článek | Produkt

EnviroMail™17/Evropa: Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Zemědělské hospodaření znečišťuje půdu a vody pesticidy. Řešením jsou in-situ denitrifikační bioreaktory.
ALS Czech Republic
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí

An advanced integrated GC-MS/MS and LC-MS/MS workflow for the comprehensive analysis of pesticide residues in food

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Webináře

Altium webinář: Agilent LC Solutions For Food Testing and Food Fortification

HPLC je výkonná analytická technika široce používaná v potravinářství, průmyslu, výzkumných a komerčních laboratořích pro kontrolu kvality, hodnocení bezpečnosti a nutriční analýzy.
Altium International
more

Článek | Produkt

Nový systém čištění vody ELGA Purelab Flex

ELGA PURELAB Flex - nejnovější generace systémů čištění vody pro širokou škálu aplikací. Více flexibility s výrazně sníženým dopadem na životní prostředí.
Česká voda – MEMSEP, a.s.
more

Článek | Produkt

EnviroMail™17/Evropa: Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Zemědělské hospodaření znečišťuje půdu a vody pesticidy. Řešením jsou in-situ denitrifikační bioreaktory.
ALS Czech Republic
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí

An advanced integrated GC-MS/MS and LC-MS/MS workflow for the comprehensive analysis of pesticide residues in food

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Webináře

Altium webinář: Agilent LC Solutions For Food Testing and Food Fortification

HPLC je výkonná analytická technika široce používaná v potravinářství, průmyslu, výzkumných a komerčních laboratořích pro kontrolu kvality, hodnocení bezpečnosti a nutriční analýzy.
Altium International
more

Článek | Produkt

Nový systém čištění vody ELGA Purelab Flex

ELGA PURELAB Flex - nejnovější generace systémů čištění vody pro širokou škálu aplikací. Více flexibility s výrazně sníženým dopadem na životní prostředí.
Česká voda – MEMSEP, a.s.
more

Článek | Produkt

EnviroMail™17/Evropa: Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Zemědělské hospodaření znečišťuje půdu a vody pesticidy. Řešením jsou in-situ denitrifikační bioreaktory.
ALS Czech Republic
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.