Simultánní stanovení vitaminu D₂ a D₃ v mléce | LabRulez LCMS

Simultánní stanovení vitaminu D₂ a D₃ v mléce

Út, 25.5.2021
| Originální článek z: HPST/Agilent 6470
Kvantitativní analýza v reálné matrici pomocí Agilent 1290 Infinity II LC ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem Agilent 6470 LC/TQ.
Video placeholder
 • Foto: Pixabay/Imo Flow: Simultánní stanovení vitaminu D₂ a D₃ v mléce
 • Video: Agilent Technologies: Take a Closer Look at the New 6470B Triple Quadrupole LC/MS

Vitamin D hraje důležitou roli v metabolických cestách, včetně homeostázy vápníku a fosforu, a je prekurzorem steroidních hormonů. Bohatým zdrojem vitaminu D jsou játra, ryby, vejce nebo mléčné výrobky. V některých rozvojových zemích jsou mléko a oleje na vaření, jako nákladově efektivní řešení prevence podvýživy, o vitamin D obohacovány. V rostlinách se nachází jako ergokalciferol (vitamin D₂) a u zvířat jako cholekalciferol (vitamin D₃).

Kvantitativní analýza založená na LC/MS/MS je pro kvantifikaci populárnější než tradiční analytické metody a to kvůli lepší specificitě a vyšší citlivosti. Analýza D₂ a D₃ v krmných směsích pro zvířata, potravinách rostlinného původu nebo potravinách o vitamin D obohacovaných uměle však čelí výzvám, jako je rychlá degradace a špatná reprodukovatelnost. Složitost analýzy se dále zvýšuje v důsledku rozmanitosti mléka a významným matricovžm efektům. Vyvinutá LC/QQQ metodika prokázala citlivost na úrovni 0,4 ng/g, má vysokou reprodukovatelnost a je vhodná nejen pro rutinní laboratoře, které tyto testy provádějí.

Struktura vitaminu D₂ a D₃

Úvod

Pro analýzu vitaminů D₂ a D₃ existuje řada publikovaných metod. Vzorky potravin s významnými matričními efekty se v LC/MS/MS analyzují pomocí APCI iontového zdroje. Přes veškeré úsilí ale představuje rozmanitost vzorků mléka s různým obsahem tuku pro analytická data potenciální hrozbu. Zmýdelnění ethanolickým hydroxidem draselným je důležité při manipulaci s proměnlivým poměrem tuků, zatímco přidání pyrogallolu je zásadní, aby se zabránilo oxidaci analytů během opakovaných kroků promývání. Derivatizace pomocí 4-fenyl-1,2,4-triazolin-3,5-dionu (PTAD) je užitečná ke zvýšení citlivosti obou analytů, zatímco pro analýzu výtěžnosti je zásadní použití deuterovaných vnitřních standardů (IS).

Ředicí protokol pro přípravu standardů

Instrumentace

Parametry HPLC metody
 • Kolona: Agilent InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 (p/n 699975-302)
 • Teplota kolony: 10 °C
 • Objem nástřiku: 10 μL
 • Teplota autosampleru: 10 °C
 • Proplachovací roztok: Metanol/Voda (80/20)
 • Mobilní fáze: A) 0,1% kyseliny mravenčí ve vodě; B) 100% methanol
 • Průtok: 300 μL/min
Parametry LC/TQ systému
 • Ionizační mód: AJS (+ ve)
 • Nebulizační plyn: 45 psi
 • Sušící plyn: 5 l/min při 300 °C
 • Vyhřívací plyn: 11 l/min při 250 °C
 • Napětí na kapiláře: 3500 V
 • Napětí trysky: 500 V
 • CAV: 5 V
 • Dwell time: 50 ms
 • Rozlišení: Unit/Unit

Parametry MRM pro analýzu vitaminu D₂ a D₃

Výsledky a diskuse

Vyvinutá metoda je vhodná pro kvantifikaci dvou forem vitaminu D: ergokalciferolu a cholekalciferolu. Bylo zjištěno, že metoda ESI-LC/MS/MS založená na MRM je specifická pro dva analyty v mléčné matrici. Kromě použití interních standardů se při sledování nízkých mezí detekce, vysoké citlivosti a vysoké výtěžnosti ukázala být užitečná příprava vzorků založená na zmýdelnění mléčné matrice s následnou derivatizací.

Příprava vzorků napříč různými typy mléka z trhu ukázala slušnou výtěžnost obou analytů. Tuto metodu mohou tedy použít výzkumné, kontrolní nebo komerční zkušební laboratoře pro kvantitativní odhad obsahu vitaminů D2 a D3 při obohacování potravit.

Citlivost analýzy vitamínů D₂ a D₃ (0,4 ppb v matrici oproti blanku)

Překrytí různých koncentrací vitamínů D₂ a D₃

HPST
 

Mohlo by Vás zajímat

Thermo Scientific Ardia Platform

Brožury a specifikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Software
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

Orbitrap Astral mass spectrometer - Brochure

Brožury a specifikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

Targeted MS Imaging Solution with DESI XS and XEVO TQ Absolute

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
MS Imaging, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Agilent Revident LC/Q-TOF system: Intelligence That Inspires Insight

Brožury a specifikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Agilent 6495 triple quadrupole LC/MS system: Intelligence That Inspires Confidence

Brožury a specifikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články

Nejbližší akce | Článek

VITATOX 2020 - den 2

V dnešních dnech probíhá ve Dvoře Králové tradiční vědecká konference VITATOX. Druhý den konference je za námi a viděli celkově 8 zajímavých přednášek. Podívejte se na přednášky z druhého dne.
Vědecký článek | Zdraví

Adaptace metody RECIPE® 25-OH-VITAMIN D2/D3 in plasma and serum – ON LINE analysis pro vzorky suché krevní skvrny (DBS)

Stanovení 25-hydroxy-vitaminů D₂/D₃ v plasmě či séru pomocí robustní a spolehlivé metody DBS, která je pro pacienta atraktivní s ohledem na korespondenční formu méně invazivního odběru vzorků.
Článek | Aplikace

Simultánní screening a kvantifikace reziduí pesticidů v červeném zelí

Tato aplikační poznámka přináší UHPLC-Q-TOF/MS metodu k současnému kvalitativnímu screeningu a kvantitativnímu stanovení 415 reziduí pesticidů v červeném zelí.
Článek | Aplikace

Vysoce citlivá LC/MS/MS metoda pro kvantifikaci mutagenních analogů azidových nečistot v pěti různých Sartan API a přípravcích

Detekce regulovaných genotoxických nečistot z procesu výroby léčiv pomocí kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie.
 

Mohlo by Vás zajímat

Thermo Scientific Ardia Platform

Brožury a specifikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Software
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

Orbitrap Astral mass spectrometer - Brochure

Brožury a specifikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

Targeted MS Imaging Solution with DESI XS and XEVO TQ Absolute

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
MS Imaging, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Agilent Revident LC/Q-TOF system: Intelligence That Inspires Insight

Brožury a specifikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Agilent 6495 triple quadrupole LC/MS system: Intelligence That Inspires Confidence

Brožury a specifikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články

Nejbližší akce | Článek

VITATOX 2020 - den 2

V dnešních dnech probíhá ve Dvoře Králové tradiční vědecká konference VITATOX. Druhý den konference je za námi a viděli celkově 8 zajímavých přednášek. Podívejte se na přednášky z druhého dne.
Vědecký článek | Zdraví

Adaptace metody RECIPE® 25-OH-VITAMIN D2/D3 in plasma and serum – ON LINE analysis pro vzorky suché krevní skvrny (DBS)

Stanovení 25-hydroxy-vitaminů D₂/D₃ v plasmě či séru pomocí robustní a spolehlivé metody DBS, která je pro pacienta atraktivní s ohledem na korespondenční formu méně invazivního odběru vzorků.
Článek | Aplikace

Simultánní screening a kvantifikace reziduí pesticidů v červeném zelí

Tato aplikační poznámka přináší UHPLC-Q-TOF/MS metodu k současnému kvalitativnímu screeningu a kvantitativnímu stanovení 415 reziduí pesticidů v červeném zelí.
Článek | Aplikace

Vysoce citlivá LC/MS/MS metoda pro kvantifikaci mutagenních analogů azidových nečistot v pěti různých Sartan API a přípravcích

Detekce regulovaných genotoxických nečistot z procesu výroby léčiv pomocí kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie.
 

Mohlo by Vás zajímat

Thermo Scientific Ardia Platform

Brožury a specifikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Software
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

Orbitrap Astral mass spectrometer - Brochure

Brožury a specifikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

Targeted MS Imaging Solution with DESI XS and XEVO TQ Absolute

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
MS Imaging, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Agilent Revident LC/Q-TOF system: Intelligence That Inspires Insight

Brožury a specifikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Agilent 6495 triple quadrupole LC/MS system: Intelligence That Inspires Confidence

Brožury a specifikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články

Nejbližší akce | Článek

VITATOX 2020 - den 2

V dnešních dnech probíhá ve Dvoře Králové tradiční vědecká konference VITATOX. Druhý den konference je za námi a viděli celkově 8 zajímavých přednášek. Podívejte se na přednášky z druhého dne.
Vědecký článek | Zdraví

Adaptace metody RECIPE® 25-OH-VITAMIN D2/D3 in plasma and serum – ON LINE analysis pro vzorky suché krevní skvrny (DBS)

Stanovení 25-hydroxy-vitaminů D₂/D₃ v plasmě či séru pomocí robustní a spolehlivé metody DBS, která je pro pacienta atraktivní s ohledem na korespondenční formu méně invazivního odběru vzorků.
Článek | Aplikace

Simultánní screening a kvantifikace reziduí pesticidů v červeném zelí

Tato aplikační poznámka přináší UHPLC-Q-TOF/MS metodu k současnému kvalitativnímu screeningu a kvantitativnímu stanovení 415 reziduí pesticidů v červeném zelí.
Článek | Aplikace

Vysoce citlivá LC/MS/MS metoda pro kvantifikaci mutagenních analogů azidových nečistot v pěti různých Sartan API a přípravcích

Detekce regulovaných genotoxických nečistot z procesu výroby léčiv pomocí kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie.
 

Mohlo by Vás zajímat

Thermo Scientific Ardia Platform

Brožury a specifikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Software
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

Orbitrap Astral mass spectrometer - Brochure

Brožury a specifikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

Targeted MS Imaging Solution with DESI XS and XEVO TQ Absolute

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
MS Imaging, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Agilent Revident LC/Q-TOF system: Intelligence That Inspires Insight

Brožury a specifikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Agilent 6495 triple quadrupole LC/MS system: Intelligence That Inspires Confidence

Brožury a specifikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články

Nejbližší akce | Článek

VITATOX 2020 - den 2

V dnešních dnech probíhá ve Dvoře Králové tradiční vědecká konference VITATOX. Druhý den konference je za námi a viděli celkově 8 zajímavých přednášek. Podívejte se na přednášky z druhého dne.
Vědecký článek | Zdraví

Adaptace metody RECIPE® 25-OH-VITAMIN D2/D3 in plasma and serum – ON LINE analysis pro vzorky suché krevní skvrny (DBS)

Stanovení 25-hydroxy-vitaminů D₂/D₃ v plasmě či séru pomocí robustní a spolehlivé metody DBS, která je pro pacienta atraktivní s ohledem na korespondenční formu méně invazivního odběru vzorků.
Článek | Aplikace

Simultánní screening a kvantifikace reziduí pesticidů v červeném zelí

Tato aplikační poznámka přináší UHPLC-Q-TOF/MS metodu k současnému kvalitativnímu screeningu a kvantitativnímu stanovení 415 reziduí pesticidů v červeném zelí.
Článek | Aplikace

Vysoce citlivá LC/MS/MS metoda pro kvantifikaci mutagenních analogů azidových nečistot v pěti různých Sartan API a přípravcích

Detekce regulovaných genotoxických nečistot z procesu výroby léčiv pomocí kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.