Základy HPLC - DETEKTORY | LabRulez LCMS

Základy vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC) - DETEKTORY

St, 10.2.2021
| Originální článek z: Shimadzu/Kapalinové chromatografy/Ondřej Hillmich
Ve druhé části série o základech a principech v kapalinové chromatografii se podíváme na nejběžněji používané detektory, odhalíme jejich aplikace a zaměříme se na možnosti PDA detektorů.
Video placeholder
 • Photo: Základy vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC) - DETEKTORY
 • Video: Shimadzu: i -PDeA demonstration

O základním stavebním prvku u kapalinových chromatografů a tedy chromatografické pumpě a gradientech které poskytuje, jsme Vám psali v předchozím příspěvku Základy vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC) - PUMPY A GRADIENT.

Jak se pásy (komponenty) postupně eluují z kolony, tok je přenáší k jednomu nebo více detektorům, které dodávají napěťovou odezvu jako funkci času. Tomu se říká chromatogram. Identifikace složky vzorku značí čas píku, kdy se objeví v chromatogramu s ohledem na standard. Plocha píku představuje množství.

Shimadzu: Jednotlivé separované složky vs. chromatografický záznam

V dnešním příspěvku se podívámé na přehled základních chromatografických detektorů a tedy ve vetšině případu konce celého separačního procesu, který nám umožní různé typy látek kvalitativně a kvantitativně stanovit na různých koncetračních hladinách.

UV/Vis detektor

 • Reaguje na chromoforické analyty v rozmezí 190 – 800 nm
 • Kontinuální monitorování jedné nebo více vybraných vlnových délek
 • Možnost analýzy většiny organických analytů
 • Kompatibilní s elucí gradientem

Aplikace, postery, příručky a technické články pro UV/Vis detektor.

Detektor fotodiodového pole (PDA)

 • Reaguje na chromoforické analyty v rozmezí 190 – 800 nm
 • Kontinuální monitorování více vlnových délek i celého rozsahu najdnou
 • Kompletní spektrální profily chromatografických píků
 • Kompatibilní s elucí gradientem

Aplikace, postery, příručky a technické články pro PDA detektor.

Fluorescenční detektor (FLD)

 • Analyzuje pouze analyty, které fluoreskují přirozeně a nebo je zle derivatizovat fluoreskujícím činidlem
 • Vysoce citlivostní a selektivní detekce
 • Kompatibilní s elucí gradientem

Aplikace, postery, příručky a technické články pro fluorescenční detektor.

Detektor indexu lomu (RID)

 • Považován za univerzální detektor pro všechny analyty
 • Nejméně citlivý detektor
 • Nekompatibilní s elucí gradientem

Aplikace, postery, příručky a technické články pro detektor indexu lomu.

Detektor rozptylu světla (ELSD)

 • Považován za téměř univerzální detektor reagující na chromoforické i nechromoforické analyty
 • Dobrá citlivost
 • Kompatibilní s elucí gradientem

Aplikace, postery, příručky a technické články pro ELSD detektor.

Hmotnostní spektrometrické detektory (MS)

 • Nejvyšší specificita analýzy
 • Poskytuje informace o dané hmotě pro identifikaci analytu a objasnění struktury
 • Vysoce citlivy
 • Kompatibilní s elucí gradientem

Aplikace, postery, příručky a technické články pro LC/MS detektory.

UV/Vis vs. PDA detektor pro (U)HPLC

Systémy kapalinové chromatografie obsahují detektory vybrané podle chemie cílových analyzovaných látek. Drtivá většina detektorů pro (U)HPLC jsou detektory absorbující světlo v ultrafialové (UV) a viditelné (Vis) oblasti spektra rozsahu vlnových délek 190 – 900 nanometrů (nm) a často se označují jako UV/Vis nebo UV-Vis.

Většina analýz organických analytů je v ultrafialové oblasti 190 – 350 nm. HPLC/UV obecně měří pouze několik uživatelem stanovených a volitelných vlnových délek. Sledované analyty přírodních látek se většinou analyzují při vlnových délkách 220 a 274 nm. Potvrzení konkrétního analytu je tedy založeno na jeho reteční době v chromatografii.

Fotodiodové pole, také známé jako detektor diodového pole, může měřit celý rozsah vlnových délek v reálném čase, což poskytuje další výhody oproti klasickému UV/Vis detektoru.

Obrázek 1 ukazuje příklad analýzy kanabinoidů spektrálním absorpčním profilem, který lze použít jako druhou formu potvrzení analytu. Všimněte si, že neutrální kanabinoidy (deta-9-THC, delta-8-ZHC, THCV, CBD, CBDV a CBG) v modrých stopách mají podobný spektrální profil, který se liší od uvedenách kyselých forem (THCA, CBDA a CGBA) v červených stopách. Kyselé kanabinoidy mají funkční skupinu karboxylové kyseliny (-COOH), která poskytuje nižší energii a vyšší maxima absorbance vlnového čísla. PDA může být tedy užitečný při rozlišování mezi analyty s odlišnými absorpčními spektry.

Obrázek 1: Příklad kanabinoidů měřených (U)HPLC s detekcí PDA

V našem příkladu lze PDA použít k rozlišení neutrálních kanabinoidů proti kyselé formy, ale nemělo by se použít k potvrzení kanabioidů ve stejné třídě.

PDA má další výhody v tom, že spektrální profil může pomoci při určování neznámého píku. Pro úplné potvrzení analýzy by ale měla být prováděna detekce pomocí hmotnostní spektrometrie.

Ve farmaceutickém průmyslu se PDA často používá ke stanovení maximální čistoty cílové sloučeniny. Spektra absorbance jsou porovnávána ve více bodech napříč píkem pro podobnost a rozdíly ukázané na obrázku 2. Software sám automaticky indikuje, zda nedošlo ke co-eluci více látek v jednom píku, pomocí indexu čistoty píku.

Obrázek 2: Zjednodušené schéma měření čistoty látek napříč chromatografickým píkem ve srovnání se spektrální absorbancí

Nové funkce i-PDeA

Shimadzu nabízí výkonné rozšíření spektrálních schopností detekce diodového pole. Funkce i-PDeA poskytuje dekonvoluci píků (virtuální oddělení chromatograficky nevyřešených píků). Vzhledem k tomu, že detektor PDA shromažďuje jak časové informace (chromatogram), tak i spektrální informace (UV spektrum), obrázek 3, je možné dekonvoluovat data a určit množství každého analytu v co-eluujícím píku.

Obrázek 3: Dekonvoluce i-PDeA koeluujících píků s využitím časové informace (chromatogramu) i spektrální informace (UV spektrum)

Tato technika se snadno používá a má velkou schopnost vytvářet kvantitativní výsledky z virtuálné separovaných píků. Dekonvoluce i-PDeA se opírá o spolehlivé vědecké principy, nikoli o odhad založený na gaussovském modelování, které se používalo v minulosti.

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Exploring the Impact of Part Per Billion Mass Accuracy for Metabolite Identification using Multi Reflecting Time of Flight MS with UPLC Part B

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Waters
Zaměření
Metabolomika

LC-MS/MS Analysis of Immunosuppressant Drugs in Whole Blood using the Xevo TQ Absolute with the Capitainer® B Device for Clinical Research

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Fat- and Water-Soluble Vitamin Analysis in Foods and Supplements (Consumable Workflow Ordering Guide)

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Simultaneous Analysis of 20 Steroid Hormones and High-Sensitivity Analysis of Estrogens

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

Determination of tetrafluoroborate, perchlorate, and hexafluorophosphate in an electrolyte sample for lithium-ion battery production

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Článek | Produkt

Preparativní a purifikační kapalinový chromatograf – Nexera Prep. Ideální řešení pro medicinální chemii.

Shimadzu, jeden ze světových lídrů v analytické instrumentaci, před rokem uvedlo na trh nový preparativní a purifikační kapalinový chromatograf řady Nexera Prep Series.
Článek | Produkt

Inteligentní kapalinový chromatograf Shimadzu řady i-Series

Shimadzu představuje kompaktní HPLC systém Advanced i-Series, který přináší vyšší efektivitu práce s flexibilnějším pracovním stylem. Zažijte i Vy nový pracovní přístup k analýze HPLC s přístroji Shimadzu.
Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.
Článek | Produkt

Nový Shimadzu LCMS-2050. Zajistěte budoucnost své laboratoře na další dekádu!

Nový hmotnostní spektrometr typu jednoduchý kvadrupól LCMS-2050 kombinuje uživatelskou přívětivost běžného LC detektoru s vynikajícím výkonem hmotnostní detekce.
 

Mohlo by Vás zajímat

Exploring the Impact of Part Per Billion Mass Accuracy for Metabolite Identification using Multi Reflecting Time of Flight MS with UPLC Part B

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Waters
Zaměření
Metabolomika

LC-MS/MS Analysis of Immunosuppressant Drugs in Whole Blood using the Xevo TQ Absolute with the Capitainer® B Device for Clinical Research

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Fat- and Water-Soluble Vitamin Analysis in Foods and Supplements (Consumable Workflow Ordering Guide)

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Simultaneous Analysis of 20 Steroid Hormones and High-Sensitivity Analysis of Estrogens

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

Determination of tetrafluoroborate, perchlorate, and hexafluorophosphate in an electrolyte sample for lithium-ion battery production

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Článek | Produkt

Preparativní a purifikační kapalinový chromatograf – Nexera Prep. Ideální řešení pro medicinální chemii.

Shimadzu, jeden ze světových lídrů v analytické instrumentaci, před rokem uvedlo na trh nový preparativní a purifikační kapalinový chromatograf řady Nexera Prep Series.
Článek | Produkt

Inteligentní kapalinový chromatograf Shimadzu řady i-Series

Shimadzu představuje kompaktní HPLC systém Advanced i-Series, který přináší vyšší efektivitu práce s flexibilnějším pracovním stylem. Zažijte i Vy nový pracovní přístup k analýze HPLC s přístroji Shimadzu.
Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.
Článek | Produkt

Nový Shimadzu LCMS-2050. Zajistěte budoucnost své laboratoře na další dekádu!

Nový hmotnostní spektrometr typu jednoduchý kvadrupól LCMS-2050 kombinuje uživatelskou přívětivost běžného LC detektoru s vynikajícím výkonem hmotnostní detekce.
 

Mohlo by Vás zajímat

Exploring the Impact of Part Per Billion Mass Accuracy for Metabolite Identification using Multi Reflecting Time of Flight MS with UPLC Part B

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Waters
Zaměření
Metabolomika

LC-MS/MS Analysis of Immunosuppressant Drugs in Whole Blood using the Xevo TQ Absolute with the Capitainer® B Device for Clinical Research

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Fat- and Water-Soluble Vitamin Analysis in Foods and Supplements (Consumable Workflow Ordering Guide)

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Simultaneous Analysis of 20 Steroid Hormones and High-Sensitivity Analysis of Estrogens

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

Determination of tetrafluoroborate, perchlorate, and hexafluorophosphate in an electrolyte sample for lithium-ion battery production

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Článek | Produkt

Preparativní a purifikační kapalinový chromatograf – Nexera Prep. Ideální řešení pro medicinální chemii.

Shimadzu, jeden ze světových lídrů v analytické instrumentaci, před rokem uvedlo na trh nový preparativní a purifikační kapalinový chromatograf řady Nexera Prep Series.
Článek | Produkt

Inteligentní kapalinový chromatograf Shimadzu řady i-Series

Shimadzu představuje kompaktní HPLC systém Advanced i-Series, který přináší vyšší efektivitu práce s flexibilnějším pracovním stylem. Zažijte i Vy nový pracovní přístup k analýze HPLC s přístroji Shimadzu.
Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.
Článek | Produkt

Nový Shimadzu LCMS-2050. Zajistěte budoucnost své laboratoře na další dekádu!

Nový hmotnostní spektrometr typu jednoduchý kvadrupól LCMS-2050 kombinuje uživatelskou přívětivost běžného LC detektoru s vynikajícím výkonem hmotnostní detekce.
 

Mohlo by Vás zajímat

Exploring the Impact of Part Per Billion Mass Accuracy for Metabolite Identification using Multi Reflecting Time of Flight MS with UPLC Part B

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Waters
Zaměření
Metabolomika

LC-MS/MS Analysis of Immunosuppressant Drugs in Whole Blood using the Xevo TQ Absolute with the Capitainer® B Device for Clinical Research

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Fat- and Water-Soluble Vitamin Analysis in Foods and Supplements (Consumable Workflow Ordering Guide)

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Simultaneous Analysis of 20 Steroid Hormones and High-Sensitivity Analysis of Estrogens

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

Determination of tetrafluoroborate, perchlorate, and hexafluorophosphate in an electrolyte sample for lithium-ion battery production

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Článek | Produkt

Preparativní a purifikační kapalinový chromatograf – Nexera Prep. Ideální řešení pro medicinální chemii.

Shimadzu, jeden ze světových lídrů v analytické instrumentaci, před rokem uvedlo na trh nový preparativní a purifikační kapalinový chromatograf řady Nexera Prep Series.
Článek | Produkt

Inteligentní kapalinový chromatograf Shimadzu řady i-Series

Shimadzu představuje kompaktní HPLC systém Advanced i-Series, který přináší vyšší efektivitu práce s flexibilnějším pracovním stylem. Zažijte i Vy nový pracovní přístup k analýze HPLC s přístroji Shimadzu.
Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.
Článek | Produkt

Nový Shimadzu LCMS-2050. Zajistěte budoucnost své laboratoře na další dekádu!

Nový hmotnostní spektrometr typu jednoduchý kvadrupól LCMS-2050 kombinuje uživatelskou přívětivost běžného LC detektoru s vynikajícím výkonem hmotnostní detekce.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.