Waters SELECT SERIES Cyclic IMS | LabRulez LCMS
Waters SELECT SERIES Cyclic IMS
Waters SELECT SERIES Cyclic IMS
Waters SELECT SERIES Cyclic IMSSELECT SERIES Cyclic IMS kombinuje nejmodernější vysoce výkonnou separaci cyklické iontové mobility s hmotnostním analyzátorem doby letu, což ulehčuje vědcům odhalit potenciální vědecké objevy.
O produktu

Waters SELECT SERIES Cyclic IMS

Revoluční cyklická iontová mobilita

Iontová mobilita je zavedenou technikou v mnoha aplikacích. Ve spojení s hmotnostní spektrometrií poskytuje:

  • Schopnost rozdělit ionty na základě tvaru a m/z, což umožňuje rozdělení izomerů
  • Významně čistší hmotnostní spektra
  • Měření kolizního průřezu (Collisional Cross Section - CCS)

Waters: Cyklická iontová mobilita

Možnost kolizně indukované disociace (Collision Induced Dissociation - CID)

  • Trap region - pro fragmentaci před iontovou mobilitou
  • Mobilita - region pro IMSⁿ
  • Transfer region - pro fragmentaci po iontové mobilitě

Waters: Kolizně indukovaná disociace (CID)

Možnost disociace záchytem elektronu (Electron Capture Dissociation - ECD)

ECD zachovává nestabilní modifikace postranního řetězce během fragmentace a generuje doplňková data k CID. Poskytuje tak podrobnější strukturní informace, lepší pokrytí sekvencí a větší jistotu pro kompletní charakterizaci proteinů, PTMs a glykanů.

Waters: Disociace záchytem elektronu (ECD)

Možnost povrchově indukované disociace (Surface Induce Dissociation - SID)

SID poskytuje informace o sub-jednotkové stechiometrii pro proteinové komplexy.

Kombinace SID s cyklickou IMS umožňuje rozlišení různých oligomerních stavů, které se překrývají v m/z, ale lze je oddělit v plynné fázi iontovou mobilitou.

Waters: Povrchově indukovaná disociace (SID)

Další informace naleznete na webu Waters Corporation.

Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.