LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
 

Podobná PDF

Toggle
IONIZACE ELEKTROSPREJEM
2020||Vědecké články
Chem. Listy 114, 169−178 (2020) Referát IONIZACE ELEKTROSPREJEM Karel Lemr a Lucie Borovcová Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie, elektrosprej, nanoelektrosprej, separační techniky, vícenásobně nabité ionty stejné době jako J. Fenn, publikovali nezávisle elektrosprejová hmotnostní spektra malých molekul L. N. Galla a…
Klíčová slova
referát, referátsprejovací, sprejovacíkapiláry, kapiláryelektrosprejem, elektrosprejemiontů, iontůelektrosprej, elektrosprejnebo, nebokapky, kapkymůže, můžemezi, mezipro, provzorku, vzorkuelektrosprejování, elektrosprejováníionizaci, ionizacipři
Chem. Listy 114, 89−95 (2020) Referát CHEMIE IONTŮ V PLYNNÉ FÁZI: ZÁKLADNÍ POJMY neboli molekulárním iontem (M+●). To je vyjádřeno rovnicí (2): František Tureček Department of Chemistry, University of Washington, Seattle, WA, USA [email protected] M → M+● + e– (2)…
Klíčová slova
iead, ieadenergie, energiereferát, referátenergií, energiíelektronu, elektronuprotonu, protonukee, keeiontových, iontovýchiontu, ionturozpadu, rozpaduiontů, iontůplynné, plynnépřenosu, přenosujsou, jsoufragmentů
ELEKTRONOVÁ IONIZACE
2020||Vědecké články
Chem. Listy 114, 101−105 (2020) Referát ELEKTRONOVÁ IONIZACE Karel Lemr a Lucie Borovcová kál-kationtu (molekulového iontu), výjimečně vznikají ionty se sudým počtem elektronů např. NO+: M + eF– → M+● + eF– + eS– Nedochází ke srážce částic, a proto…
Klíčová slova
elektronu, elektronuionizace, ionizaceionizační, ionizačníreferát, referátelektronů, elektronůlátky, látkyenergie, energieionty, iontyelektronová, elektronováenergii, energiianalyzované, analyzovanépři, přiiontů, iontůmůže, můžejeho
Chem. Listy 107, 949–955 (2013) Referát IONIZAČNÍ TECHNIKY A ROZHRANÍ PRO SPOJENÍ KAPILÁRNÍCH ELEKTROMIGRAČNÍCH METOD S HMOTNOSTNĚ SPEKTROMETRICKOU DETEKCÍ RENÁTA NORKOVÁa,b, JANA JAKLOVÁ DYTRTOVÁb a VÁCLAV KAŠIČKAb chází na základě odlišných mechanismů5. CE metody jsou využívány pro analýzu vysokomolekulárních látek,…
Klíčová slova
kapiláry, kapiláryrozhraní, rozhraníseparační, separačníspojení, spojeníionizace, ionizacereferát, referátkapilára, kapilárapřes, přesatmosférického, atmosférickéhobge, bgeelektrosprejem, elektrosprejempřivedeno, přivedenokapaliny, kapalinynapětí, napětítlaku
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.