ANALYTICKÝ CHEMIK | LabRulez LCMS

ANALYTICKÝ CHEMIK

Neaktivní

ALS Czech Republic: Pražské laboratoře a sídlo společnosti

ALS Czech Republic provozuje moderní analytické laboratoře akreditované ČIA. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti chemických, radiochemických, mikrobiologických a fyzikálních měření. Prováděné analýzy pokrývají převážně oblast životního prostředí, potravin, farmacie a olejů.

Náš tým kvalifikovaných a zkušených expertů spolu s nejmodernějším přístrojovým vybavením je schopen dynamicky reagovat na individuální potřeby našich klientů. Dlouholetá zkušenost na trhu nám umožňuje efektivně řešit rozsáhlé projekty.

Zázemí silné nadnárodní společnosti nám dovoluje pravidelně investovat do nového vybavení a informačních technologií, zlepšovat systém zabezpečení kvality a zvyšovat kvalifikaci našich zaměstnanců.

Základním posláním společnost ALS je pomáhat našim klientům kvalifikovaně a informovaně rozhodnout tím, že poskytujeme spolehlivá, konzistentní a reprodukovatelná laboratorní data.

 • V laboratořích a regionálních centrech na 12 místech v České republice zaměstnáváme více než 500 spokojených zaměstnanců.

 • V našich laboratořích zpracováváme více než 10 tisíc vzorků týdně z více než 75 zemí světa.

 • Našim zákazníkům poskytujeme spolehlivé analytické výsledky, na základě kterých se mohou informovaně rozhodnout.

Připojte se k nám

Chcete pracovat pro stabilní nadnárodní společnost, která nabízí práci s nejnovějšími technologiemi? Máte vzdělání v oblasti přírodních věd, chemie či příbuzném oboru?

Provozujeme největší komerční analytické laboratoře v České republice – pomáháme k ochraně životního prostředí, podílíme se na kontrole léčiv a monitorujeme kvalitu potravin a dalších produktů.

Práce v ALS Czech Republic je pro vás tou správnou volbou.

Vzdělávání je základ

Dbáme na rozvoj technických, manažerských i ostatních dovedností našich kolegů. Nabízíme celou řadu vzdělávacích programů, a to jak ryze českých, tak i mezinárodních.

Pro zaměstnance nastupující na laboratorní a analytické pozice v laboratořích Environmental, Food a Tribologie je určen pětidenní tréninkový kurz ALS Academy. V tomto kurzu se účastníci seznámí se základními principy, pravidly a směrnicemi společnosti ALS a také se základy práce v našich laboratořích a vybranými pracovními postupy.

Každý, kdo má chuť se u nás rozvíjet, má šanci. Stačí ji jen využít.

ANALYTICKÝ CHEMIK

Jste nebo chcete být Analytický chemik? Připojte se k nám!

Studoval/a jste střední nebo vysokou školu chemického, potravinářského, farmaceutického nebo příbuzného směru? Chcete pracovat pro stabilní nadnárodní společnost, která svou činností pomáhá k ochraně životního prostředí, podílí se na kontrole léčiv a pomáhá hlídat kvalitu potravin? Pak je pro Vás práce v ALS Czech Republic ta správná volba!

Chcete se stát aktivní součástí Environmentální / FOOD nebo PHARMA laboratoře?

Jaké portfolio instrumentů je Vám bližší? Dejte nám vědět!

 • LC-MS/MS, HPLC/FLD/UV a CE/UV

 • GC/FID, GCHS/FID, HPLC/PDA, HPLC/RI

 • GC/MS a GC/MS/MS

 • AFS (ICP-MS, ICP-OES), IC

 • GC/MS a GC/MS/MS, GC - FID/MS

Jaká bude Vaše hlavní pracovní náplň?

 • Měření, vyhodnocování a hodnocení analýz vzorků

 • Servis a běžná údržba instrumentů

 • Administrativní činnost spojená s měřením a vyhodnocováním vzorků, reporty výsledků

 • Spolupráce s validačními specialisty při zavádění nových metod

 • Spolupráce se supervizorem sekce a celým týmem v dalších oblastech činnosti sekce

 • Práce v jednosměnném nebo i ve dvousměnném provozu

 • Spolupráce na systému kontroly kvality a na zaškolování nových kolegů

Co byste měli mít a umět?

 • Dokončené SŠ/VŠ vzdělání chemického, potravinářského, farmaceutického nebo podobného směru

 • Dobrá znalost pracovní instrumentace

 • Zkušenost z akreditované laboratoře - velkou výhodou

 • Flexibilita, ochota učit se novému - radost z každodenní práce v laboratoři

 • Pečlivost, spolehlivost, samostatnost a týmovost (umíte pracovat samostatně, tak i v týmu)

 • Znalost AJ slovem i písmem aktivně

 • Práce s PC pro Vás není překážkou

 • Umíte nést za svá rozhodnutí zodpovědnost

 • Umíte se zeptat, když sami nevíte :-)

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Zázemí mezinárodní prosperující společnosti

 • Přátelský kolektiv a týmovost

 • Zajímavou práci na moderních přístrojích

 • Moderní pracovní prostředí v akreditované laboratoři

 • Platové podmínky odpovídající dané pozici + osobní % ohodnocení

 • Možnost kariérního růstu (k tomuto bodu přistupujeme s pokorou, tak jako vy)

 • 5 týdnů dovolené

 • Stravenkový paušál

 • Penzijní připojištění

 • MultiSport karta (pro Vás i Vaše blízké)

 • Vzdělávání na pracovišti i mimo něj (kurzy, školení, e-learning)

 • Možnost účastnit se firemních akcí a večírků

 • Snadná dostupnost na pracoviště – linka metra B (Vysočanská)

 • Pracovní smlouvu na dobu neurčitou

Benefity a odměňování

Multisport karta a stravenky

Váš zdravý životní styl je pro nás důležitý. Naši zaměstnanci proto mohou využívat stravenky a benefity na sportovní a rekreační aktivity v rámci členství Multisport.

Příspěvky a slevy na služby

Zaměstnanecké slevy až 50 % na naše analýzy jsou samozřejmostí. Pravidelně poskytujeme slevy na kulturní akce a vybrané produkty. Šetříte-li na budoucnost, s naším příspěvkem na penzijní připojištění je to snadné.

25 dní dovolené

Po práci si každý zaslouží oddech, a proto u nás získáte o 5 dní dovolené více nad rámec zákona.

Osobní ohodnocení 10 %

Víme, že zkušební doba je start, a proto po jejím úspěšném ukončení poskytujeme osobní ohodnocení, které může dosáhnout až 10 % z platu.

Laboratoř organické chemie Praha

V laboratoři organické chemie zajišťujeme analýzy kontaminantů životního prostředí pocházejících zejména z průmyslové i zemědělské činnosti. Mezi hlavní skupiny analyzovaných látek patří extrahovatelné látky v rozsahu uhlovodíků C5-C40 (zejména ropné uhlovodíky), polychlorované bifenyly (PCB), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), estery ftalové kyseliny (PAE), fenoly, kresoly, chlorované fenoly, alkylfenoly, alkylfenolethoxyláty, glykoly a řada dalších semivolatilních látek.

Rovněž se specializujeme na analýzy různých skupin pesticidů (organochlorové, organofosforové, karbamátové, močovinové, fenoxyalkanové, pyrethroidy, apod.), jejichž celkově stanovovaný počet přesahuje 350 látek a neustále se rozšiřuje.

Významnou činnost této laboratoře představují analýzy těkavých organických látek, mezi něž patří např. BTEX, halogenované organické látky, alkoholy, aldehydy, acetáty, aromatické sloučeniny, permanentní plyny. Sledováno je více než 130 těkavých organických látek.

Díky vlastnímu vývoji metodik poskytujeme i analýzy farmaceutických přípravků, látek s estrogenní aktivitou, akrylamidu a epichlorhydrinu.

ALS Czech Republic: Laboratoř organické chemie Praha

Přístrojové vybavení laboratoře

Pro provádění rozborů využíváme převážně plynovou a kapalinovou chromatografii. Tato laboratoř je vybavena plynovými chromatografy s konvenčními (FID, ECD, TCD) a hmotnostně-spektrometrickými (MS jednoduchý kvadrupól, trojitý kvadrupól, iontová past) detektory. Pro analýzy těkavých látek jsou plynové chromatografy vybaveny head-space samplery.

Analýzy netěkavých sloučenin probíhají na kapalinových chromatografech spojených s hmotnostně spektrometrickými (MS trojitý kvadrupól) a konvenčními (FLD, UV) detektory.

Pro analýzy organických kyselin ve vzorcích z bioplynových stanic používáme kapilární elektroforézu s DAD detektorem.

V současné době rozvíjíme oblast termální desorpce analytů pro další zvýšení citlivosti našich metod.

ALS Czech Republic: Laboratoř organické chemie Praha

Analyzované matrice

Zpracováváme vzorky různé povahy od vod, zemin, přes sedimenty, kaly, odpady až po směsi látek různého složení. Speciální odvětví představuje analýza organických látek v ovzduší, tedy analýza sorpčních materiálů ze vzorkování emisí či i misí ať již v podobě filtrů či sorbentů (SKC, Radiello). Alternativně provádíme stanovení některých látek v ovzduší pomocí termální desorpce ze příslušného sorbentu.

Nabízíme také aktivní a pasivní vzorkování na vhodný sorpční materiál (SKC, trubičky Radiello).

Kdo jsou naši partneři

Výstupy našich rozborů využívají převážně společnosti z oblasti ekologie, likvidace ekologických škod, provozovatelé čistíren odpadních vod, bioplynové stanice, zemědělská družstva, průmyslové podniky úřady státní správy, emisní skupiny i výzkumné týmy.

Využití analytických výstupů

Námi poskytovaná data slouží pro kontrolu stavu v porovnání s legislativně předepsanými limity pro obsahy organických látek, k zjišťování okamžité ekologické zátěže dané lokality například při sanačních zásazích, k monitorování stavu životního prostředí, využívány jsou také při řešení havarijních situací (únik chemikálií do životního prostředí) atp.

ALS Czech Republic: Laboratoř organické chemie Praha

Přidaná hodnota

Díky modernímu strojovému vybavení a vysoké odborné úrovni vyškoleného týmu jsme schopni dodávat výsledky v krátkých lhůtách, ve specifických případech jsme schopni reportovat výsledky ve stejný den, kdy byl vzorek dodán do laboratoře. Kromě běžných skupin organických látek jsme schopni provádět rozbory i speciálních sloučenin a případně vyvinout metodu pro jejich stanovování dle požadavků zákazníka.

Patříme k laboratořím s nejširším rozsahem pesticidních látek a jejich metabolitů stanovovaných v životním prostředí.

Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.