LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Pořadatel
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie, příp. právnických osob, zabývajících se vědeckou a aplikační činností v tomto oboru, sdružených ke společné činnosti. SSJMM byl založena roku 1949.

Kurz ICP 2023

29. květen - 1. červen 2023
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Ústavem chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně pořádá ve dnech 29. května - 1. června 2023 v prostorách Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích Kurz ICP 2023.
Bližší informace naleznete zde
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity a pod záštitou děkana PřF MU prof. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D. pořádá Kurz ICP 2023.

 • Kdy: 29. května - 1. června 2023
 • Kde: Univerzitní kampus MU Brno - Bohunice
 • Registrace (Přihlášku zasílejte nejpozději do 1. května 2023.)
 • Registrace: pavilon C14, místnost 232
 • Prednášky: pavilon B11, místnost 205
Děkujeme sponzorům a partnerům za podporu Kurzu ICP 2023

SSJMM: Sponzoři KURZ ICP 2023

Zaměření kurzu ICP 2023

 • fyzikální základy ICP
 • hydridová technika
 • elektrotermická atomizace
 • laserová ablace
 • speciační analýza
 • příprava vzorků pro analýzu
 • aplikace ICP v archeologii, geologii a vzorcích ŽP, analýza nanočástic
 • ICP v bioanalytice
 • stanovení izotpových poměrů / datování
 • statistické vyhodnocení dat

Možné aktivní zapojení všech účastníků kurzu – přednáška či poster.

Registrační poplatek
 • Členové SSJMM: 4000,- Kč + DPH

 • Studenti: 3000,- Kč + DPH

 • Ostatní účastníci: 6000,- Kč + DPH

Místo konání
 • Univerzitní kampus Brno - Bohunice
Organizační výbor
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
 • Mgr. Markéta Holá, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.
 • Tomáš Vašina

Program

Pondělí 29.5.

16:00 – 17:30 Registrace

Úterý 30.5.

7:45 Registrace
8:15 – 8:45 Zahájení kurzu
 • Přednášející: Viktor Kanický
8:45 – 9:15 Základy ICP
 • Přednášející: Viktor Kanický
9:15 – 9:45 Instrumentace ICP-OES
 • Přednášející: Karel Novotný
9:45 – 10:15 Nespektrální interference
 • Přednášející: Aleš Hrdlička
10:15 – 10:45 Přestávka
10:45 – 11:15 Instrumentace ICP-MS
 • Přednášející: Tomáš Vaculovič
11:15 – 11:45 Zavádění vzorků do plazmatu
 • Přednášející: Markéta Holá
11:45 – 12:15 Plán laboratoře vs. realita
 • Přednášející: Kuchynka Michaela
12:15 – 13:45 oběd
13:45 – 14:30 Exkurze v laboratořích LAS

LAS: Laserový ablační systém LSX-213G2+ ve spojení s ICP-MS spektrometrem 7900 series

14:30 – 15:00 Generování těkavých sloučenin
 • Přednášející: Stanislav Musil
15:00 – 15:30 Firemní přednáška HPST
 • Přednášející: Jan Marek
15:30 – 16:00 Speciační analýzy s využitím generování hydridů
 • Přednášející: Tomáš Matoušek
16:00 – 16:30 Speciační analýza
 • Přednášející: Antonín Kaňa
16:30 – 17:30 Prezentace plakátových sdělení
18:00 – ? Grilování v kampusu

Středa 31.5.

8:00 Registrace
8:30 – 9:00 Aplikace CDV
 • Přednášející: Jitka Hegrová
9:00 – 9:30 Firemní přednáška Perkin Elmer
 • Přednášející: Pavel Šmejda
9:30 – 10:00 ICP-OES s elektrotermickou vaporizací: jak to funguje a k čemu je to dobré
 • Přednášející: Stanislava Matějková
10:00 – 10:30 Přestávka
10:30 – 11:15 Exkurze v laboratořích LAS

LAS: Laserový ablační systém Analyte G2 ve spojení s HR-ICP-MS spektrometrem Element 2

11:15 – 11:45 Aplikace v potravinářství
 • Přednášející: Richard Koplík
11:45 – 12:15 Firemní přednáška Pragolab
 • Přednášející: Matouš Humplík
12:15 – 12:45 Prokazování kvality výsledků v atomové spektrometrii
 • Přednášející: David Milde
12:45 – 14:00 Oběd
14:00 – 14:30 Využití ICP-MS v geovědách
 • Přednášející: Martin Mihaljevič
14:30 – 15:00 Firemní přednáška RMI
 • Přednášející: Tomáš Černohorský
15:00 – 15:30 Využití ICP-MS v rámci imisního monitoringu
 • Přednášející: Eliška Svobodová
15:30 – 16:00 Přestávka
16:00 Odjezd do Labyrintu

Čtvrtek 1.6.

8:30 – 9:00 Python ako nástroj spravovania dát v plasmovej spektrometrii
 • Přednášející: Veronika Faltusová
9:00 – 9:30 Analýza jednotlivých nanočástic hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu (SP ICP MS)
9:30 – 10:00 Využití ICP-OES při analýze olejů a ropných frakcí
 • Přednášející: Jiří Čmelík
10:00 – 10:30 Přestávka
10:30 – 11:00 ICP-MS jakožto prvkově specifický detektor ve farmaceutické analýze
11:00 – 11:30 Úvod do izotopové analýzy s využitím ICP-MS
 • Přednášející: Jan Dobeš
11:30 – 12:00 Aplikace ICP-MS v úřední kontrole potravin
 • Přednášející: Jiří Machát
12:00 - 12:20 Největší on-line zdroj informací v oblasti analytické chemie – nově také portál LabRulezICPMS zaměřen na Spektroskopii
 • Přednášející: Ivo Novotný
12:20 – 12:35 Ukončení kurzu
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.