Česká chromatografická škola - HPLC.cz
Česká chromatografická škola - HPLC.cz

Vědecká konference "Česká chromatografická škola - HPLC.cz" patří mezi pravidelná setkání odborníků pracujících v oblasti analytické chemie se zaměřením na separační metody, zejména HPLC/UHPLC, SFC a kapilární elektroforézu, ale i další techniky.

Konference je organizována jako setkání techniků, pracovníků v laboratořích, studentů, vědců, akademických pracovníkůzástupců firem a je zaměřena zejména na praktické aplikace.

Hlavním cílem konference je dlouhodobé technickéodborné vzdělávání pracovníků v oboru. Dále si klade za cíl vytvořit prostor pro spolupráci mezi podniky, vysokými školamivýzkumnými pracovišti.

10. ročník odborné konference "Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2025" pořádá zapsaný spolek Česká chromatografická školaKatedra analytické chemie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy ve spolupráci s projektem STARSS (reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 spolufinancovaného z EFRR).

Oficiální jednací jazyky: čeština, slovenština a angličtina.

Na konferenci je nutné se registrovat předem.

Historie

9. ročník odborné konference Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2023

8. ročník odborné konference Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2021

 

Novinky

Toggle

Článek | Přednáška

HPLC.cz: Rychlý vývoj metod s LabSolutions MD

LabSolutions MD Vás provede screeningovou fází, optimalizací metody a ověřením robustnosti. AQbD zajišťuje vývoj spolehlivých a robustních metod a snižuje nároky a čas.

Článek | Přednáška

HPLC.cz: MaxPeak HPS technologie na kolonách a LC hardwaru

Dělat dobrou chromatografii ... znamená nechtěným interakcím zabránit a vytvářet naopak ty chtěné.
 

Píše se o nás

Toggle

Článek | Nejbližší akce

Jaká byla Česká chromatografická škola – HPLC.cz 2023?

Setkání odborníků zabývajících se separačními metodami jak ve firemní praxi, tak na akademické půdě přilákalo i v letošním roce více než 150 účastníků.
 

Knihovna

Toggle

HPLC.cz 2021: Vanquish Neo UHPLC system PepMap Neo columns Beyond Brilliant

Instrumentace
HPLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

HPLC.cz 2021: Moderní separační techniky Lukáš Plaček (Pragolab)

Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC, LC kolony
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

HPLC.cz 2021: Nový Agilent LC/MSD iQ pro Vaši laboratoř

Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
---

HPLC.cz 2023 - Program konference včetně abstraktů přednášek

Instrumentace
HPLC, SFC, Kapilární elektroforéza
Výrobce
---
Zaměření
---