EffiChem
EffiChem

Pomáháme farmaceutickým společnostem a ISO 17025 akreditovaným laboratořím zajistit jakost a bezpečnost výrobků, shodu s požadavky předpisů, zlepšit řízení laboratoří, řízení jakosti a řízení dokumentace, a to s cílem usnadnit provoz, zjednodušit systémy a snížit náklady.

Společnost EffiChem, založená v roce 1999, poskytuje profesionálům v oblasti zkušebních laboratoří nástroje, které používají k řízení laboratoří a zajištění kvality metod, včetně jejich validace a odhadování nejistot, již více než 20 let. Hlavně v posledních 5 letech jsme výrazně rozšířili rozsah a nabídku produktů a základnu našich uživatelů.

EffiChem nyní používá více než 550 institucí ve více než 30 zemích po celém světě.

EffiChem software poskytuje uživatelům vyšší důvěru ve vlastní kvalitu. Pomáhá zákazníkům nejen dosáhnout jejich cílů při dodržování předpisů a norem, ale také snižovat stres a zvyšovat produktivitu laboratoře.

Spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom jim pomohli dlouhodobě snížit náklady tím, že jim poskytneme komplexní řešení, kdy maximum provozních a povinných agend a vyhodnocování se děje na jednom místě, bez nutnosti používání mnoha jiných aplikací. Komplexní pojetí a vyhodnocování trendů umožňuje včas rozpoznat případné problémy související s kvalitou a identifikovat oblasti pro zlepšení.

Produkty EffiChem jsou navrhovány tak, aby vznikla platforma kompatibilních a propojených nástrojů, umožňujících kompletní bezpapírový provoz laboratoře. Tímto směrem se ubírají i naše další kroky.

V souladu s normami:

Proč zvolit řešení od EffiChem?

EffiChem platforma je sada cenově dostupných produktů, zahrnující LIMS (Laboratory Information Management System), DMS (Document Management System), QMS (Quality Management System) a Statistické vyhodnocení dat.

Vše integrované do jednoho řešení, které lze nasadit jako komplexní, nebo jako dílčí moduly, např. pouze na management vzorků nebo pouze řízení dokumentace.

Effichem: EffiChem software splní vaše potřeby

Co vám EffiChem software přinese

Integritu dat a 100%-ní dohledatelnost dat

Ve shodě s předpisy a s požadavky norem, auditů, inspekcí a zákazníků; dle lokálních a mezinárodních standardů – GMP a GLP, CFR Part 11, GAMP 5 a ISO 17025.

Lepší řízení a vyšší produktivita laboratoře

Automatizace procesů přes konfigurovatelná workflow. Celkové zvýšení efektivity a snížení nákladů laboratoře.

Bezpečnější řízení jakosti a dokumentace

Řízení odchylek, změn, auditů a nálezů, CAPA, řízení dokumentace a školení pomocí konfigurovatelných workflow. Zabezpečení přístupu k citlivým dokumentům.

Individuální přístup ke každému zákazníkovi

Nalezení řešení odpovídající velikosti, rozsahu požadavků a potřeb, s cílem dlouhodobé spolupráce, podpory a splnění očekávání a potřeb uživatelů.

Řešení pro všechna odvětví

EffiChem platforma je určena pro laboratoře akreditované podle ISO 17025 a GMP, pomáhá odborníkům plnit jejich požadavky na kvalitu bez ohledu na jejich odvětví.

  • Farmaceutický průmysl
  • Chemický průmysl
  • Průmysl jakosti vody
  • Potraviny, nápoje a kosmetika
  • Národní instituty
 

Píše se o nás

Toggle

Článek | Nejbližší akce

Program 74. Sjezd chemiků

Detailní finální program 74. sjezdu chemiků v Olomouci.

Článek | Nejbližší akce

74. sjezd chemiků (Olomouc)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat jménem organizačního výboru na 74. sjezd chemiků, který se po deseti letech vrací do centra úrodné Hané, do Olomouce.
 

Produkty

Toggle

EffiChem 5.0 software
EffiChem platforma je sada cenově dostupných produktů, zahrnující LIMS (Laboratory Information Management System), DMS (Document Management System), QMS (Quality Management System) a Statistické vyhodnocení dat. Vše integrované do jednoho řešení, které lze nasadit jako komplexní, nebo jako dílčí moduly, např. pouze na management vzorků nebo pouze řízení dokumentace.

EffiChem EffiValidation 4.0
Jednoduché statistické vyhodnocení dat, validací zkušebních metod, odhadování nejistot, vedení regulačních diagramů, kalibračních modelů a vyhodnocování mezi-laboratorního porovnání.
 

Knihovna

Toggle

Analýza a řízení rizik

Instrumentace
Software
Výrobce
---
Zaměření
---

Integrita dat

Instrumentace
Software
Výrobce
---
Zaměření
---

Tvorba URS – Specifikace uživatelských požadavků

Instrumentace
Software
Výrobce
---
Zaměření
---

Výběr dodavatelů a poskytovatelů IT služeb v laboratoři

Instrumentace
Software
Výrobce
---
Zaměření
---