Univerzita Tohoku a společnost Shimadzu společně oznamují nový dechový test pro detekci COVID-19

Po, 7.12.2020
| Originální článek z: Shimadzu/Ondřej Hillmich
Využití LC/QQQ pro neinvazivní testování na COVID-19 a další virové a hostitelské biomolekuly obsažené v aerosolech dechu testování zpříjemňuje a především přináší výrazně více informací o zdravotním stavu.
Video placeholder

Shimadzu: Shimadzu LCMS-8060NX Hmotnostní spektrometr na principu trojitého kvadrupólu ve spojení s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií.

Univerzita Tohoku oznámila vývoj neinvazivní technologie dechového testování pro COVID-19 prostřednictvím spolupráce s Shimadzu Corporation, předním poskytovatelem analytických přístrojů a aplikačních řešení. Technologie označovaná jako „breathomics“ analyzuje virové a hostitelské biomolekuly obsažené v aerosolech dechu, které lze sbírat volným dýcháním do nově vyvinutého zařízení po dobu 5 minut. Výzkumný tým si klade za cíl dále aplikovat technologii breathomics na další infekční i neinfekční nemoci, aby přiblížil budoucí monitorování zdraví založené na odběru vzorků dechu pacienta.

Shimadzu: Komplexní analýza biologických složek ve vydechovaném aerosolu („breathomics“) pomocí hmotnostní spektrometrie LC/QQQ.

Výzkumný abstrakt:

Pro minimalizaci šíření COVID-19 a působení zdravotních rizik existuje naléhavá potřeba účinného testu, který by mohl současně vyšetřit onemocnění a poskytnout další diagnostické indikace, jako závažnost onemocnění a prognóza. Za tímto účelem pracovali na Lékařské fakultě Univerzity v Tohoku a Institutu stárnoucí medicíny ve spolupráci se Shimadzu na vývoji systému analýzy dýchání pro boj proti pandemii SARS-Cov-2 a dalších.

Zde vyvinutý systém využívá technologii zvanou „breathomics“, což znamená komplexní analýza biologických složek ve vydechovaném aerosolu pomocí hmotnostní spektrometrie (v tomto případě se jedná o detekci pomocí LCMS detektoru typu trojitý kvadrupól). Jeho hlavní výhody oproti jiným testovacím technikám jsou neinvazivní povaha odběru vzorků aerosolu a množství informací, které lze spojit s různými biologickými důsledky.

Shimadzu: Dechový test pro detekci COVID-19 s využitím technologie LC/QQQ

Pro odběr vzorku aerosolu vyvinula Univerzita vysoce výkonné odběrové zařízení, které získává přibližně 1 mL kondenzátu vydechovaného dechu (EBC) vlastní manipulací subjektu za pět minut klidného vydechování. Systém proto umožňuje rychlé testování v místě péče pro včasnou detekci a bezpečnou izolaci infikovaného personálu, který je v dnešní době nejvíce vystaven přítomnosti viru (hlavně v nemocnicích a dalších sociálních zařízeních).

Mnohastranná data analýzy dodávaná systémem zahrnují hladiny proteinů SARS-Cov-2, dalších virových proteinů a hostitelských proteinů a metabolitů zapojených do zánětlivých reakcí. Kromě přímé indikace virové infekce lze výsledky použít pro vyhodnocení stádia a stavu onemocnění, k odhadu rizika progrese onemocnění a k předpovědi prognózy a komplikací. Další studie mohou umožnit predikci metabolických onemocnění, jako jsou kardiovaskulární a plicní nemoci, nemoci související se životním stylem, arterioskleróza, cukrovka, rakovina a zdravotní management preventivní medicíny. Naším cílem je přiblížit budoucí podobu personalizovaného a vzdáleného systému zdravotní péče, který nazýváme „dechová medicína“.

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Edible Fish Tissue

Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Seznámení s přístroji Wyatt Technology

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Your Essential Guide to Sugar Analysis with Liquid Chromatography

Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, Software, HPLC, LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

GPC/SEC Troubleshooting and Good Practice

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Speciation of Iron in Lithium Iron Phosphate (LFP) Cathode Material by LC-ICP-MS

Instrumentace
HPLC, ICP/MS, Speciační analýza
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Covid-19

Paradoxy infekce způsobené SARS-CoV-2

Média nás seznamují s četnými stanovisky různých odborníků, pozoruhodné však je, jak moc se tyto expertní názory navzájem liší. Je zřejmé, že navzdory všemu úsilí stále ještě nerozumíme podstatě nemoci.

Článek | Covid-19

Koronavirus SARS-CoV-2 v povrchových a odpadních vodách

Příspěvek přináší aktuální přehledné informace o virech a koronavirech včetně SARS-CoV-2, možnostech kontaminace povrchových a odpadních vod tímto virem a využití monitoringu jako nástroje včasného varování.

Článek | Covid-19

Studie zmapuje odpověď imunitního systému na COVID-19

Odborníci z centra RECETOX garantují novou studii, která bude sledovat výskyt protilátek v těle.

Článek | Covid-19

Monitoring koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách – co nám dosud ukázal a kam směřuje

Ve VÚV TGM, v. v. i., je od dubna 2020 prováděn monitoring přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách. Metoda průkazu je obdobná jako u klinických vzorků.
 

Podobné články


Článek | Covid-19

Paradoxy infekce způsobené SARS-CoV-2

Média nás seznamují s četnými stanovisky různých odborníků, pozoruhodné však je, jak moc se tyto expertní názory navzájem liší. Je zřejmé, že navzdory všemu úsilí stále ještě nerozumíme podstatě nemoci.

Článek | Covid-19

Koronavirus SARS-CoV-2 v povrchových a odpadních vodách

Příspěvek přináší aktuální přehledné informace o virech a koronavirech včetně SARS-CoV-2, možnostech kontaminace povrchových a odpadních vod tímto virem a využití monitoringu jako nástroje včasného varování.

Článek | Covid-19

Studie zmapuje odpověď imunitního systému na COVID-19

Odborníci z centra RECETOX garantují novou studii, která bude sledovat výskyt protilátek v těle.

Článek | Covid-19

Monitoring koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách – co nám dosud ukázal a kam směřuje

Ve VÚV TGM, v. v. i., je od dubna 2020 prováděn monitoring přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách. Metoda průkazu je obdobná jako u klinických vzorků.
 

Podobné články


Článek | Covid-19

Paradoxy infekce způsobené SARS-CoV-2

Média nás seznamují s četnými stanovisky různých odborníků, pozoruhodné však je, jak moc se tyto expertní názory navzájem liší. Je zřejmé, že navzdory všemu úsilí stále ještě nerozumíme podstatě nemoci.

Článek | Covid-19

Koronavirus SARS-CoV-2 v povrchových a odpadních vodách

Příspěvek přináší aktuální přehledné informace o virech a koronavirech včetně SARS-CoV-2, možnostech kontaminace povrchových a odpadních vod tímto virem a využití monitoringu jako nástroje včasného varování.

Článek | Covid-19

Studie zmapuje odpověď imunitního systému na COVID-19

Odborníci z centra RECETOX garantují novou studii, která bude sledovat výskyt protilátek v těle.

Článek | Covid-19

Monitoring koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách – co nám dosud ukázal a kam směřuje

Ve VÚV TGM, v. v. i., je od dubna 2020 prováděn monitoring přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách. Metoda průkazu je obdobná jako u klinických vzorků.
 

Podobné články


Článek | Covid-19

Paradoxy infekce způsobené SARS-CoV-2

Média nás seznamují s četnými stanovisky různých odborníků, pozoruhodné však je, jak moc se tyto expertní názory navzájem liší. Je zřejmé, že navzdory všemu úsilí stále ještě nerozumíme podstatě nemoci.

Článek | Covid-19

Koronavirus SARS-CoV-2 v povrchových a odpadních vodách

Příspěvek přináší aktuální přehledné informace o virech a koronavirech včetně SARS-CoV-2, možnostech kontaminace povrchových a odpadních vod tímto virem a využití monitoringu jako nástroje včasného varování.

Článek | Covid-19

Studie zmapuje odpověď imunitního systému na COVID-19

Odborníci z centra RECETOX garantují novou studii, která bude sledovat výskyt protilátek v těle.

Článek | Covid-19

Monitoring koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách – co nám dosud ukázal a kam směřuje

Ve VÚV TGM, v. v. i., je od dubna 2020 prováděn monitoring přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách. Metoda průkazu je obdobná jako u klinických vzorků.