LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Vědavýzkum.cz
Vědavýzkum.cz
Cílem portálu Vědavýzkum.cz je uveřejňovat relevantní, přehledné a aktuální informace o výzkumu, vývoji a inovacích a navazujících oblastech (ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce s aplikační sférou atd.) pro nejširší cílovou skupinu.
Tagy
Článek
Věda a výzkum
Logo of LinkedIn

Financování life sciences v ČR: juniorští postdoci

Pá, 27.11.2020
| Originální článek z: Vědavýzkum.cz
Čtvrtý díl seriálu o financování vědecké kariéry v life sciences v ČR se zaměří na juniorské postdoky. Aby začínající vědec v dnešní vědě uspěl, je vědecká mobilita nezbytná.
Unsplash/Science in HD: Financování life sciences v ČR: juniorští postdoci

Unsplash/Science in HD: Financování life sciences v ČR: juniorští postdoci

Bez dlouhodobé zahraniční zkušenosti je dnes téměř nemožné získat výzkumný grant. Následující článek proto přináší shrnutí toho, o jaká zahraniční stipendia a granty si můžete v prvních letech od ukončení PhD studia žádat.

Obhajoba doktorské práce a den získání akademického titulu PhD je zásadním milníkem v profesní kariéře každého výzkumníka. Ode dne D neúprosně běží čas, který odměřuje dny, měsíce a roky od ukončení PhD studia. Získáním titulu PhD se na omezenou dobu otevírá časové okno, ve kterém můžete žádat o vědecká stipendia a granty. Pokud nestihnete podat žádost ve vymezeném termínu, přicházíte navždy o možnost žádat a získat finanční podporu daného programu.

Ještě před koncem doktorského studia je nutné mít jasno, co chcete dělat dál. Pokud chcete pokračovat ve vědecké kariéře, je potřeba si začít v dostatečném předstihu hledat a domlouvat excelentní výzkumnou skupinu a mentora pro svůj zahraniční postdok. Potřebujete získat vědeckou nezávislost na svém PhD školiteli. Potřebujete zažít pracovní prostředí jiné výzkumné instituce. Potřebujete si rozšířit zkušenosti a znalosti. Potřebujete proniknout do mezinárodní vědecké komunity. Potřebujete si vytvořit kontakty a spolupráce. Potřebujete mít dostatek času na dokončení výzkumných projektů a formulování vlastního výzkumného tématu. Čas neuvěřitelně letí. Půl rok je nic. To se jen rozkoukáte v novém prostředí. Na rozeběhnutí a dokončení výzkumného projektu počítejte alespoň 2 až 5 let. Své pracovní nasazení zúročíte jen kvalitními publikacemi. Výstupy a zkušenosti z vaší práce vás posunou dál.

Neustále je velká poptávka po šikovných postdocích. Nabídku volných pozic můžete sledovat na Euraxess, ResearchGate, Nature Jobs, GERiT, NIH, Academic Positions, University Positions. Inzerované pozice jsou zpravidla okamžitě dostupné.

Nemusíte čekat na vypsání pozice s vhodným tématem, kterému se chcete věnovat. Mnohem lepší je najít si mentora po vlastní ose a aktivně ho/ji oslovit s žádostí o pozici postdoka v jeho/jejím týmu. S vytipováním vhodné laboratoře a mentora vám může pomoci váš PhD školitel či starší kolega v oboru. Počítejte s tím, že pro vysněné místo postdoka si budete muset sehnat nějaké stipendium.

Stipendia

Ty nejkvalitnější a silné žádosti vznikají vždy v úzké spolupráci postdoka a mentora. Čím dříve začnete domlouvat postdoktorskou stáž a formulovat výzkumný projekt, tím kvalitnější, promyšlenější, čtivější a atraktivnější bude vaše žádost a tím máte vyšší šanci uspět v tvrdé mezinárodní soutěži. Úspěšnost žadatelů o postdoktorská stipendia se pohybuje mezi 3–25 %. Je běžné, že projektová žádost se připravuje a zraje třeba celý rok. Nepodceňujte přípravu žádosti. Konkurence je obrovská. Klíčem úspěchu je začít včas s velkým předstihem.

Nejprestižnějším a nejlépe placeným evropským stipendiem je MSCA Individual Fellowship (MSCA IF v Horizon 2020 v letech 2014–2020, přejmenováno na MSCA Postdoctoral Fellowship v Horizon Europe v letech 2021–2027). V rámci profesního rozvoje si určitě vyzkoušejte připravit a podat MSCA projekt. European Fellowship umožňuje 1 až 2letý pobyt kdekoli po Evropě. Global Fellowship financuje dvouleté stáže mimo EU s jednoroční návratovou fází na vysílající instituci. Dosud nebylo omezeno věkem, v Horizon Europe se očekává nastavení limitu na maximálně 6 let od získání PhD. Stipendium MSCA hradí personální náklady (mzdy a odvody) ve výši 4880 EUR měsíčně (liší se podle cílové země; z důvodu péče o dítě je možné mít zkrácený úvazek), 600 EUR měsíčně příspěvek na mobilitu, 500 EUR měsíčně příspěvek na rodinu, 800 EUR měsíčně dotace na výzkum a 650 EUR měsíčně dotace na administrativu a nepřímé náklady. Úspěšnost žadatelů je 13 %. Poslední uzávěrka žádostí byla 9. 9. 2020. Další uzávěrku žádostí očekáváme v září 2021. Projekty budou moci začít mezi 1. 3. 2022 a 1. 9. 2022.

Postdokům v life sciences do 4 let od získání PhD, kteří chtějí realizovat vysoce inovativní výzkum, doporučujeme žádat o HFSP Postdoctoral Fellowship. Program financuje 2 až 3leté high-risk projekty. Poslední uzávěrka žádostí byla 13. 8. 2020, další kolo výběru projektů bude mít uzávěrku v srpnu 2021. Ročně se udělí 80 stipendií, úspěšnost je kolem 16 %.

S ročním odkladem chystá Grantová agentura České republiky (GAČR) na jaře 2021 vyhlásit nový program GAČR POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Program je určen postdokům do 4 let od získání PhD na realizaci dvouletých zahraničních vědeckých stáží nebo na realizaci tříletých pobytů postdoků se zahraniční zkušeností na českých výzkumných institucích. Tříleté projekty mají mít rozpočet až přibližně 3 mil. Kč ročně. Předpokládá se financování až 40 projektů ročně. Nový program podrobně představíme v samostatném článku pro zveřejnění pravidel v roce 2021.

Postdokům biochemie a molekulární biologie do 2 let od získání PhD je k dispozici EMBO Postdoctoral Fellowship na 1–2letý výzkumný projekt. Uzávěrka žádostí je dvakrát ročně: druhý pátek v únoru (12. 2. 2021) se začátkem stáže 1. 7. 2021 a druhý pátek v srpnu (13. 8. 2021) se začátkem stáže 1. 1. 2022. Ročně se udělí 140 stipendií, úspěšnost žadatelů je 15 %. Díky EMBO Postdoctoral Fellowshipu strávila Iva Mozgová 2 roky v laboratoři Larse Henniga ve švédské Uppsale, své zkušenosti popisuje zde.

FEBS Long-Term Fellowship je určený postdokům biochemie a molekulární biologie do 3 let od získání PhD, kteří jsou členy odborných společností sdružených ve FEBS. Stipendium se uděluje na 1 rok s možností prodloužení na 2 roky. Poslední uzávěrka žádostí byla 1. 9. 2020, příští kolo se uskuteční během léta 2021.

Stipendia na zahraniční stáže Nadace Experientia podporují roční pobyty českých výzkumníků mladších 35 let v oblasti organické, bioorganické a medicinální chemie. Každoroční uzávěrka žádostí je 15. 3., vybraní stipendisté jsou zveřejněni do konce června daného roku.

Belgie nabízí Wallonie Long-Term Scholarship pro postdoky v life sciences do 9 let od získání PhD. Stipendium ve výši 2120 EUR na měsíc se uděluje na 1 rok s možností prodloužení na 2 roky. Stipendium pokrývá životní náklady, ubytování a cestovné po Belgii. Uzávěrka přihlášek je 1. 3. 2021, výsledky hodnocení budou zveřejněny do 15. 7. 2021. Stáž se musí zahájit k 1. 10. 2021.

Německo je dostupné zahraničním postdokům do 4 let od získání PhD prostřednictvím Humboldt Research Fellowship. Měsíční stipendium ve výši 2670 EUR se uděluje po dobu 6–24 měsíců. Žádosti je možné podávat v průběhu celého roku, hodnotí se třikrát do roka – v březnu, červenci a listopadu. Úspěšnost žadatelů je 25 %. Všichni stipendisté jsou následně zapojeni do celoživotního programu Humboldtians.

Švýcarsko se otevírá pro postdoky do 2 let od získání PhD prostřednictvím ETH Zurich Postdoctoral Fellowship. Žadatelé o stipendium ve výši 207 200 CHF na 2 roky mají úspěšnost 25–30 %. Každoročně jsou dvě uzávěrky žádostí, ty nejbližší jsou 1. 3. 2021 a 1. 9. 2021. V roce 2021 se očekává 28 nových ETH stipendistů.

Velká Británie láká postdoky do 7 let od získání PhD na Newton International Fellowship. Stipendium ve výši 99 000 GBP je určeno na 2letou výzkumnou stáž. Nové kolo bude otevřeno v lednu 2021. Uzávěrku žádostí očekávejte na konci března 2021.

Za pozornost stojí také další země. Kanada každoročně uděluje 70 stipendií Banting Postdoctoral Fellowship zahraničním postdokům do 3 let od získání PhD. Stipendia jsou dvouletá ve výši 70 000 CAD za rok. Poslední uzávěrka žádostí byla 1. 10. 2020, další očekáváme na podzim 2021.

Japonsko má hned několik programů pro zahraniční postdoky. JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan Standard Program (P) je určen zahraničním postdokům do 6 let od získání PhD na 1–2letý výzkumný pobyt. Každoročně jsou dvě uzávěrky žádostí: v září a květnu. Dne 4. 9. 2020 se uzavřely žádosti pro stáže začínající v období 1. 4. – 30. 9. 2021, v pátek 7. 5. 2021 je uzávěrka pro stáže se začátkem mezi 1. 9. a 30. 11. 2021. Další uzávěrka bude v září 2021 pro stáže 2022. V každém kole uspěje 115 nejlepších žadatelů, úspěšnost je 10 %.

JSPS Postdoctoral Short-Term Fellowship (PE) financuje 1–12 měsíční výzkumné stáže postdoků a PhD studentů. Každý akademický rok jsou tři uzávěrky žádostí, aktuálně 2. 10. 2020, 15. 1. 2021 a 4. 6. 2021. V každém kole se udělí 20 stipendií ve výši 362 tisíc jenů měsíčně na postdoka. Úspěšnost žádostí je 20–25 %.

Canon Research Fellowship každoročně podpoří 3–12měsíční stáže 15 stipendistů. Žádat mohou postdoci do 10 let od získání PhD. Nejbližší uzávěrka žádostí je 15. 2. 2021. Úspěšnost žadatelů je 10 %.

Matsumae Fellowship umožňuje pokrýt 3–6měsíční stáž postdoka a výzkumníka do věku 49 let v Japonsku. Poslední uzávěrka žádostí byla 30. 6. 2020, příští uzávěrku očekáváme v červnu 2021.

Velký zájem je o stáže na výzkumných institucích v USA. Jeden akademický rok (3–10 měsíců) lze strávit na výzkumné stáži v USA díky Fulbright stipendiu pro vědce a přednášející nebo díky Fulbright-Masarykovu stipendiu. Stipendium pokrývá životní náklady ve formě kapesného, příspěvek na zpáteční letenku, základní zdravotní pojištění a příspěvek na výzkum a další profesní rozvoj. Grant zahrnuje i menší příspěvky pro rodinné příslušníky. Online přihlášky se každoročně podávají do 1. listopadu. Uzávěrka 1. 11. 2020 je určena na stáže v akademickém roce 2021/2022. Úspěšnost českých žadatelů je 25 %.

Velice kompetitivní (úspěšnost 3 %) je Life Sciences Research Foundation Fellowship. Žadatelem o 3letou podporu ve výši 186 000 USD může být postdok v life sciences do 5 let od získání PhD. Poslední uzávěrka žádostí skončila 10. 10. 2020. Každoročně se udělí 18–25 stipendií.

Charles A. King Trust Postdoctoral Research Fellowship Program podporuje medicínské projekty přinášející porozumění a zlepšení léčby lidských chorob. Jedná se o dvouletý grant ve výši 102 000 USD pro postdoky mezi třemi a pěti lety od získání PhD, kteří pracují na výzkumných institucích ve státě Massechusetts. Uzávěrka bývá každoročně na začátku března. Úspěšnost je 12–16 %.

The Helen Hay Whitney Foundation podporuje tříletý postdoktorský biomedicínský výzkum. O stipendium se mohou ucházet postdoci 1–2 roky od získání PhD. Poslední uzávěrka žádostí byla 15. 6. 2020, příští uzávěrka bude pravděpodobně v červnu 2021.

Výzkum rakoviny financují Damon Runyon Cancer Research Foundation: čtyřleté stipendium ve výši 231 000 USD pro výzkumníky do 18 měsíců od získání PhD k datu uzávěrky žádostí: 15. 3. 2021 a 15. 8. 2021; nebo Jane Cofin Child Fellowship: tříleté stipendium ve výši 165 000 USD pro výzkumníky do 18 měsíců od získání PhD k datu uzávěrky žádostí: 1. 2. 2021.

Přední světové výzkumné univerzity jako Cambridge University (UK), ETH Zurich (Švýcarsko), Harvard University (USA), Johns Hopkins University (USA), Massachusetts Institute of Technology (USA), Princeton University (USA), Stanford University (USA), University of British Columbia (Kanada), University of Pennsylvania (USA), University of Toronto (Kanada), University of Washington (USA), Yale University (USA) každoročně nominují postdoky na Schmidt Science Fellowship. Stipendisté obdrží na 1 rok 100 000 USD.

Postdoci mají k dispozici také několik programů podporujících krátkodobé výzkumné stáže. EMBO Short-Term Fellowship pokryje 7–90denní výzkumnou stáž, úspěšnost žadatelů je kolem 50 %, výsledky hodnocení projektu dostane žadatel do tří měsíců od podání žádosti, lze podat během celého roku.

FEBS Short-Term Fellowship financuje 2–3měsíční stáže postdoků do 6 let od získání PhD, stipendista dostává cca 70 EUR na den, žádost je možné podat v průběhu celého roku.

Wallonie Short-Term Scholarship pro postdoky v life sciences do 9 let od získání PhD na 1–3měsíční stáže, stipendium ve výši 2 120 EUR na měsíc, ročně jsou tři uzávěrky: 1. 10. 2020 pro stáže únor–květen 2021, 1. 2. 2021 pro stáže červen–září 2021 a 1. 5. 2021 pro stáže říjen 2021–leden 2022.

DAAD Short-Term Scholarship zpřístupňuje německé instituce pro postdoky do 4 let od získání PhD na 1–6měsíční stáže. Stipendium je ve výši 1 200 EUR na měsíc plus cestovní náklady. Uzávěrky jsou 16. 11. 2020 a 30. 4. 2021.

Postdok v České republice

Dlouhodobé postdoktorské stáže v České republice (zpravidla zahraničních postdoků) je možné financovat:

  1. AVČR Program podpory perspektivních lidských zdrojů (PPLZ) pro postdoky do 2 let od získání PhD, finanční podpora na 1–2 roky ve výši 0,6 mil. Kč ročně pokrývá pouze mzdu postdoka, každoročně jsou dvě uzávěrky 30. 4. a 30. 9.

  2. AVČR Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků (MSM) pro postdoky do 3 let od získání PhD, finanční dotace na 1–2 letý projekt činí 1 mil. Kč, uzávěrka je v srpnu.

  3. EMBO Postdoctoral Fellowship (viz výše).

4. FEBS Long-Term Fellowship (viz výše).

  1. Feodor Lynen Research Fellowship pro německé postdoky do 4 let od získání PhD, délka stáže na české výzkumné instituci je 6–24 měsíců, úspěšnost žadatelů kolem 40 %.

  2. GAČR POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (viz výše).

  3. HFSP Postdoctoral Fellowship (viz výše).

  4. MSCA Individual Fellowship (viz výše). Pro zájemce ze zahraničí o postdoktorskou stáž na českých výzkumných institucích připadají na jednu MSCA IF přihlášku hned tři zdroje možného financování. Česká republika patří mezi tzv. „widening countries“. Pokud žadatelé o stáže na českých výzkumných institucích ve své přihlášce kladně odpoví na otázku „Do you wish to participate to the Widening Fellowships and thus increase your chances of being funded?“, zvyšují si šanci získat financování z extra rozpočtu 7 mil. EUR ročně z pracovního programu „Spreading Excellence and Widening Participation". MSCA IF žadatelé spojení s českými výzkumnými institucemi, jejichž projekt byl vysoce hodnocen, ale skončili pod čarou kvůli nedostatku financí, mají ještě šanci být financováni z národních zdrojů. MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání opakovaně vyhlašuje výzvy na MSCA IF mobilitu. Poslední výzva č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF IV pro žadatele o MSCA IF 2019 měla uzávěrku 31. 8. 2020. Mezinárodní mobilita MSCA IF bude podporovaná i v nadcházejících letech Operačním programem Jan Amos Komenský (OP JAK). Nejbližší výzva je naplánována na jaro 2022 pro žadatele o MSCA IF 2020 a 2021.

Během postdoktorské stáže musíte vymyslet své vlastní výzkumné téma, najít si svou vlastní výzkumnou niku a formulovat svůj vlastní inovativní výzkumný projekt nezávislý na vašich dosavadních školitelích a mentorech. Grantovým žádostem se budeme věnovat v příštím díle.

Na seriálu se podílejí:
Vědavýzkum.cz
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.