LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Universitas
Universitas
Celostátní webový portál a elektronický časopis Universitas o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství je společným projektem 22 českých veřejných vysokých škol.
Tagy
Článek
Osobnosti
Logo of LinkedIn

Spíš než peníze potřebují vědci více volného času, říká emeritní profesor Stanfordu

Čt, 28.5.2020
| Originální článek z: Universitas/František A. Podhajský
Na konci února přijel Franco Moretti do Prahy, aby na pozvání Akademie múzických umění a Akademie věd České republiky přednášel o dramatických sítích.
Universitas/Soňa Pokorná: Franco Moretti při pražské přednášce (únor 2020).

Universitas/Soňa Pokorná: Franco Moretti při pražské přednášce (únor 2020).

Na přelomu století připravil k vydání monumentální encyklopedii Il romanzo (Román), kam přispěli autoři jako Umberto Eco nebo nositel Nobelovy ceny Mario Vargas Llosa. Jeho jméno se začalo objevovat v příručkách literární komparatistiky vedle jmen jejích klasiků. A právě tehdy se Franco Moretti rozhodl vydat na neznámou půdu: literaturu začal zkoumat pomocí počítačů a grafů. Na konci února přijel do Prahy, aby na pozvání Akademie múzických umění a Akademie věd České republiky přednášel o dramatických sítích.

Narodil se v malém italském městě Sondrio, dětství a mládí však strávil v Římě, kde jeho otec působil jako profesor staré řečtiny a matka jako středoškolská učitelka. V osmdesátých letech na sebe upozornil studiemi o populární literatuře, ve kterých neřešil jejich vyšší či nižší uměleckou hodnotu, ale způsob, jakým nás dojímají, napínají nebo straší.

V devadesátých letech přesídlil do Spojených států a vydal Atlas evropského románu, ve kterém inovativně propojil literární historii s geografií. V roce 2000 poprvé použil termín „čtení na dálku“ (distant reading), který se později stal symbolem zavádění kvantitativních metod do literární a kulturní teorie. Tyto metody rozvíjel spolu se svým týmem ve Stanfordské literární laboratoři. Od roku 2015 žije se svou rodinou v Ženevě a působí jako stálý člen Wissenschaftskolleg zu Berlin, sdružujícího badatele z oblasti humanitních, společenských a přírodních věd.

Se synem si před usnutím vyprávěl pohádky o čaroději Merlinovi, který bydlel na tajuplné Malé Straně. Na konci letošního února tuto pražskou čtvrť sám navštívil, aby si vyzvedl autorský výtisk časopisu ArteActa s překladem své studie a přenocoval zde. Druhý den představil na protějším břehu Vltavy tucty diagramů s dramatickými sítěmi. O nich, ale také o jeho profesionální dráze se vypráví v rozhovoru, který jsme – ještě před omezeními kvůli pandemii onemocnění COVID-19 – vedli ve vlaku mezi Prahou a Brnem.

Franco Moretti (1950)

  • vystudoval anglistiku a literární komparatistiku na římské univerzitě La Sapienza
  • emeritní profesor Stanfordovy univerzity a stálý člen berlínského Wissenschaftskolleg
  • průkopník digitálního výzkumu v humanitních vědách
  • autor termínu distant reading (čtení na dálku)
  • v roce 2010 založil Stanfordskou literární laboratoř
  • k jeho nejznámějším pracím patří Atlas of the European novel (1998), Graphs, Maps, Trees (2005) a Distant Reading (2013)
  • v minulém roce publikoval knihu o americké kultuře Far Country
  • časopis ArteActa letos vydal jeho studii „Teorie sítí a analýza syžetu“
  • česky vyšla v roce 2014 jeho kniha Grafy, mapy, stromy
Na počátku své profesní dráhy jste učil na dvou menších italských univerzitách, v Salernu a ve Veroně, potom jste se v roce 1990 přesunul na Kolumbijskou univerzitu v New Yorku. Jak na vás tehdy americký univerzitní systém zapůsobil?

Co mě ve Spojených státech nejvíce překvapilo, byla tamní vysoká a vyrovnaná úroveň výuky a studentů. Ale samozřejmě, že když mluvíme o amerických univerzitách, máme vždycky na mysli ty nejznámější a možná ještě třicet čtyřicet těch méně známých, ale stejně kvalitních, jako je univerzita v Chapel Hillu nebo v Michiganu. Když jsem tam z Itálie přišel, tak byla americká univerzita velmi působivá a seriózní instituce. Po pětadvaceti letech, během kterých jsem tam pracoval, bych řekl, že přednosti amerického systému jsou zároveň jeho slabinami, že jde o systém příliš unifikovaný na to, aby měl takovou rozmanitost, s níž se setkáme v Evropě, kde obecně najdeme mnohem více perspektiv.

A je tu ještě jeden velký rozdíl, ale to může souviset s tím, že jsem v Itálii učil od konce sedmdesátých do konce osmdesátých let a v Americe až poté. Na konci sedmdesátých let byla univerzita v Itálii stále něčím, co nebylo bráno za samozřejmé. Zvláště v Salernu, kde jsem učil studenty, jejichž rodiče na vysokou školu ještě nechodili. Takže univerzita představovala horizont, který byl pro mnoho mých studentů stále něčím novým, a člověk před nimi musel obhájit její význam, smysl práce, kterou tam děláme. Ve Spojených státech je už všechno hodně zaběhané, takže tam takové zpochybňování už dlouho neexistuje.

Předmětem vaší výuky byla především literární historie, musel jste svůj přístup k ní v průběhu doby měnit?

Ano. Když jsem v roce 1979 začal sám učit, a platilo to ještě na Kolumbii, mohl jsem spisovatele, jako byl Goethe, Austenová, Stendhal, žákům představovat jako počátek naší přítomnosti. Ve Stanfordu v roce 2000 to už nebylo možné. Snad proto, že studenti pocházeli z jiného kontinentu, mnozí byli z asijských rodin, snad proto, že se změnila doba. A dost možná proto, že nové digitální technologie zesílily náš smysl pro změnu. V každém případě to, co před dvaceti třiceti lety bylo pociťováno jako počátek dneška, už tak vnímáno nebylo. Takže se vyučování literární historie stalo mnohem komplikovanějším. Ale upřímně řečeno, já si nikdy nebyl zcela jistý, jakou hodnotu historie má. V tomhle ohledu mne silně zasáhla Nietzscheho úvaha O užitku a škodlivosti historie pro život, protože si myslím, že jeho hlavní argument, podle něhož jsou kulturní potřeby určovány těmi životními, je bohužel velmi silný. Bohužel, protože člověk by si přál, aby tomu tak vždycky nebylo.

Universitas/Soňa Pokorná: Franco MorettiUniversitas/Soňa Pokorná: Franco Moretti

Potom se ale nabízí otázka, proč historii na školách vůbec vyučovat.

Zkouším si vybavit, jak historii učili mě, a jasně si vzpomínám, že na italských školách, středních, ale také na druhém stupni, nás učili Homéra, Vergilia, ovšem ne jako nějakou minulost, nýbrž zdroj veškeré kultury. Takže minulost nebyla minulostí, ale skutečným základem všeho. V tohle už nevěřím a nevěřím v to už dlouho. Proč bychom minulost měli studovat? Myslím, že nejlepší odpověď mi dal jeden můj argentinský přítel a historik José Burucúa: „Minulost je jediným místem, kde můžeme opravdu vidět, jak rozmanitý život může být.“ V dnešním uspořádání světa a jeho budoucnosti, kterou dokážeme zahlédnout, panuje neuvěřitelná jednotvárnost. Pokud chceme vůbec pomyslet na to, že je nějaké alternativní uspořádání možné, ať už politické, sociální nebo kulturní, musíme ho hledat v minulosti, ne snad proto, že bychom z ní měli něco napodobovat, ale proto, že minulost je skutečným důkazem, že se lidská kultura neustále mění. A to je ta nejlepší odpověď, kterou jsem kdy našel.

Když mluvíme o tom, co by mohlo být jinak, dnešní vědecký provoz se nesmírně zbyrokratizoval a člověk si někdy říká, že na úkor samotného výzkumu. Jaký na to máte názor?

Náš dnešní systém stvořil typ badatele, který je mimořádně dobrý nikoli v samotném výzkumu, ale v jeho slibování. Typ vědce, který píše grantová podání a přesvědčuje lidi s penězi, že určitou věc stojí za to dělat. To je velmi speciální schopnost, která nemá vůbec nic společného s tím, jestli jste dobří ve výzkumu. Takže všechny peníze jdou k lidem, kteří umí výzkum prodávat. Ale ne vždy ho také umí dělat. Velmi neblahým důsledkem takového stavu je skutečnost, že je stále více peněz mířících na univerzity svázáno s granty. Nejde o institucionální, ale projektové financování. To znamená, že se univerzitní život stává mnohem nepravidelnějším, lidi na pár let najmou a pak je propustí, vzniká obrovský rozdíl mezi lidmi, kteří peníze dostávají, a těmi, kteří nikoli. V Evropské unii máme ten groteskní příběh s iniciativami pro excelentní výzkum a klastry excelentního výzkumu… V praxi to znamená, že ze dvou ústavů, které jsou naprosto identické, jeden obdrží enormní sumu a druhý nic, aniž by proto byl nějaký dobrý důvod. To všechno vytváří napětí uvnitř systému, který je mimořádně nepříjemný a zbavený veškerého spojení s jakýmikoli vědeckými výsledky.

Kdesi jste popsal svoji zkušenost s přípravou velkého grantu, který se vám nakonec nepodařilo získat. Musel jste se potom tématu ujmout sám a napsal jste Atlas evropského románu, tedy knihu, která vás proslavila. Velmi úspěšný jste však byl při zakládání různých vědeckých center, z nichž prvním bylo Centrum pro studium románu. Jak vlastně vzniklo?

Všechno začalo, když jsem byl hostujícím profesorem ve Stanfordu a rozhodoval se, jestli tam mám přejít natrvalo, anebo zůstat na Kolumbijské univerzitě. Tehdy došlo k tomu, že se do magisterského a doktorského studia na stanfordské anglistice přihlásilo velmi málo studentů. To se stává, ale pro katedru to nikdy nevěští nic dobrého. Tak jsem šel za člověkem, který byl tehdy jejím vedoucím, a zeptal se ho, proč tam nechtějí jít. Odpověděl, že neví, a co bych já udělal, abych je přilákal. Pověděl jsem mu, že se zrovna zabývám výzkumem románu, tak bych třeba pro takový výzkum zřídil nějaké centrum. Během tří dnů bylo na světě. Peníze přišly od rektora Stanfordovy univerzity. A na co byly? Ročně jsme měli tři menší konference, jednodenní se čtyřmi přednášejícími, tři debaty o knihách a jednu přednášku. Tak to bylo centrum, jedna velká série přednášek.

Ve Stanfordu jste nakonec zůstal a zmiňované centrum vedl do roku 2004. Potom jste svůj zájem naplno nasměroval ke kvantitativní literární historii a založil jste Stanfordskou literární laboratoř, která po řadu let udávala tón digitálního výzkumu nejen v literární vědě. Jaké byly její začátky?

V prvním desetiletí nového století už existoval zájem o nové digitální metody, ale nebyl nijak veliký. Na první seminář, který jsme s Matthewem Jockersem v roce 2004 vypsali a nazvali ho „Elektronická data a literární teorie“, se přihlásil jediný student. Ale my jsme nepřestávali a nepřestávali a jednoho dne v roce 2010 povídám Mattovi: „Víš co, vezmeme kus papíru, napíšeme na něj ‚Stanforská literární laboratoř‘, pověsíme ho na dveře a uvidíme, jestli se něco změní.“ Šel jsem za vedoucím katedry anglistiky, poprosil ho o místnost, která byla vždycky prázdná, vytiskli jsme ten papír a přilepili ho tam lepicí páskou. Jedna věc, která se stala, byla ta, že se podařilo najít způsob, jak studentům za jejich práci v laboratoři udělit nějaké kredity. Potom jsme od univerzity dostali peníze na první dva roky své činnosti. Bylo to přesně dvacet tisíc dolarů, což na první dva roky, kdy jsme museli nakoupit počítače, obrazovky a všechno další, moc nebylo. Ale kromě toho jsme moc peněz nepotřebovali, co jsme opravdu potřebovali, byla trocha volného času a tu nám dali. To je něco, co potřebujete mnohem víc než peníze, trochu volného času, abyste mohli přemýšlet, číst, studovat a povídat si.

Celý článek naleznete na webu časopisu Universitas.
Universitas
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.