LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Altium International
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie (GC, HPLC, UHPLC, kapilární elektroforéza) a hmotnostní spektrometrie (GC/MS, LC/MS, CE/MS), disolučních aparátů, molekulární (UV-Vis, UV-Vis-NIR, fluorescence, FTIR analyzátory a mikroskopy) a atomové spektroskopie (ICP-OES, ICP-MS, AAS), a v neposlední řadě také v oblasti molekulární biologie a genomiky (analýza nukleových kyselin a proteinů, microarray skenery a skla, PCR & RT-PCR, qPCR, řešení pro NGS, reagencie pro mutagenezi a klonování, sondy FISH a další).
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Video
Logo of LinkedIn

Zveme na přednášku 24,25(OH)₂ D₃ vitamin: výzvy a úskalí analytického chemika

Út, 7.5.2024
| Originální článek z: Altium International/Andrea Vernerová
Zveme Vás na přednášku 24,25(OH)₂ D₃ vitamin: výzvy a úskalí analytického chemika v rámci konference 2. Pracovní dny klinické hmotnostní spektrometrie (13. a 14. května 2024, Olomouc).
Video placeholder
 • Foto: Altium: Zveme na přednášku 24,25(OH)₂ D₃ vitamin: výzvy a úskalí analytického chemika
 • Video: Agilent Technologies: New Agilent 6475 triple quadrupole LC/MS - see how it works!

Zveme na přednášku 24,25(OH)₂ D₃ vitamin: výzvy a úskalí analytického chemika do Olomouce na konferenci 2. Pracovní dny klinické hmotnostní spektrometrie, která se bude konat 13. a 14. května 2024 v Pevnosti poznání na Přírodovědecké fakultě UP.

V pondělním programu konference si nenechte ujít přednášku 24,25(OH)₂ D₃ vitamin: výzvy a úskalí analytického chemika pro LC-MS/MS stanovení v klinické praxi, kterou bude mít naše aplikační specialista Andrea Vernerová.

Abstrakt

Vitamin D má zásadní roli pro udržení homeostázy vápníku a fosforu v lidském těle, a s tím spojený správný růst a mineralizaci kostí. Dále má také protektivní roli u řady systémových onemocnění jako jsou nádorová, kardiovaskulární, renální nebo nemoci spojené s imunitním systémem [1]. I když za klíčový aktivní metabolit vitaminu D je považován 1,25-dihydroxy vitamin D₃, vzrůstá zájem stanovovat také hladiny neaktivního metabolitu 24,25-dihydroxy vitaminu D₃, které mohou poskytnout další informace o stavu pacienta s deficiencí vitaminu D. Nicméně, hlavním benefitem stanovení je screening nedostatku enzymu 24-hydroxylázy pro případy hyperkalcémie nezávislé na parathormonu, která může vést až k chronickému onemocnění ledvin [2].

Na rozdíl od kvantifikací 25(OH)D vitaminů, kterých lze dosáhnout i pomocí imunotestů, metabolit 24,25-dihydroxy vitamin D₃ lze kvantifikovat pouze pomocí LC-MS/MS. I přes vyšší specifitu detekce pomocí hmotnostní spektrometrie (MS) je stanovení komplikované, zejména z důvodu obtížné ionizace, matričních efektů a velmi nízkých hladin v lidském séru (desetiny až jednotky ng/ml).

V prezentaci budou rozebírána úskalí stanovení 24,25-dihydroxy vitaminu D₃ v séru. Pro implementaci v rutinní laboratoři je vhodný výběr úpravy vzorku před analýzou klíčový. Jako obvykle je nutné volit mezi:

 • robustností metody
 • spolehlivými výsledky stanovení
 • minimalizací manipulace se vzorky

Poděkování za spolupráci patří Klatovské nemocnici, a.s., pro kterou byla aplikace vyvíjena a má potenciál být využita v jejich portfoliu nabízených metod.

Altium International: Zveme na přednášku 24,25(OH)₂ D₃ vitamin - výzvy a úskalí analytického chemika

Přehled vybraných aplikací zaměřených na analýzu vitamínů z oblasti Klinická analýza se zaměřením na LC/MS od Agilent Technologies v knihovně LabRulez LCMS

 • A Quantitative Detection Method for 9 Water-Soluble Vitamins in Human Serum/Plasma was Established (Postery | 2023 | Agilent Technologies (ASMS) | LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ)

 • Agilent LC Triple Quadrupole Clinical Research Compendium (Příručky | 2021 | Agilent Technologies | Příprava vzorků, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ)

 • Sensitive and Robust Measurement of Vitamin D Hydroxy Metabolites and Epimers in Serum Using the Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS (Aplikace | 2021 | Agilent Technologies | LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ)

 • Agilent ASMS 2020 Posters Book (Postery | 2020 | Agilent Technologies (ASMS))

 • Assessment of a Metabolomics Automated Sample Prep Platform for Low Volume Plasma Samples (Postery | 2020 | Agilent Technologies | Příprava vzorků, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS)

 • An LC-MS/MS Method for Measurement of Sphingolipids in the Plasma of Pediatric Individuals with Disorders of Sphingolipid Metabolism (Postery | 2023 | Agilent Technologies (ASMS) | LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ)

 • Analysis of Hydroxychloroquine and Metabolites in Human Serum and Plasma Using the Agilent Captiva EMR—Lipid by LC-QQQ (Aplikace | 2021 | Agilent Technologies | Příprava vzorků, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ)

Zdroje
  1. WAGNER, D. et al. The ratio of serum 24,25-dihydroxyvitamin D₃ to 25-hydroxyvitamin D₃ is predictive of 25-hydroxyvitamin D₃ response to vitamin D₃ supplementation. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 126, 72-77 (2011).
  1. FABREGAT-CABELLO, N. et al. A fast and simple method for simultaneous measurements of 25(OH)D, 24,25(OH) 2 D and the Vitamin D Metabolite Ratio (VMR) in serum samples by LC-MS/MS. Clinica Chimica Acta. 473, 116-123 (2017).
Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.