LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Vědavýzkum.cz
Cílem portálu Vědavýzkum.cz je uveřejňovat relevantní, přehledné a aktuální informace o výzkumu, vývoji a inovacích a navazujících oblastech (ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce s aplikační sférou atd.) pro nejširší cílovou skupinu.
Tagy
Článek
Různé
Logo of LinkedIn

Vědeckotechnické parky: Brno a Olomouc

Čt, 11.4.2024
| Originální článek z: Vědavýzkum.cz/Martina Kurfirstová, Vendula Lužná
Představení funkčních vědeckotechnických parků (VTP) v Brně a v Olomouci.
- **Foto:** Vědavýzkum.cz Vědeckotechnické parky: Brno a Olomouc
  • Foto: Vědavýzkum.cz Vědeckotechnické parky: Brno a Olomouc

V úvodním článku k tématu vědeckotechnických parků (VTP) jsme popsali, co by měl park splňovat, aby byl dlouhodobě udržitelný a plnil roli, kterou si pod tímto označením představujeme – umožňoval propojení univerzit, výzkumných ústavů a firem a veřejného sektoru, a tím napomáhal vzniku a rozvoji inovačně založených firem a umožnil přenos zkušeností mezi akademickou a firemní sférou. Nyní představíme funkční VTP v Brně a v Olomouci.

Přestože většina vědeckotechnických parků (VTP), které v Česku postupně vznikaly, tuto myšlenku nenaplňovala a často tak zanikly, nalezneme mezi nimi i příklady dobré praxe. Mezi takové patří především VTP v Brně a Olomouci, se kterými máme i dobrou zkušenost v rychlé a vstřícné komunikaci, a dále VTP v Ostravě a Plzni. Zástupců těchto parků jsme se zeptali na jejich fungování, provoz a financování, v tomto článku představujeme Brno a Olomouc.

Technologický park Brno

Technologický park Brno, a.s. je nejzavedenějším vědeckotechnickým parkem, který vznikl už v roce 1993. Vznikl jako PPP projekt: město Brno věnovalo do projektu pozemky na 200 let a privátní sektor, britská společnost Bovis, vložila do projektu hodnotu pozemků ve finančním vyjádření. U vzniku parku stál Roderick James Barker, který byl 24 let i ředitelem Technology parku. Společnost Bovis (resp. její nástupnická společnost Istithmar P&O Estates) postupně opustila své aktivity v Evropě a prodala svůj podíl. Majoritním vlastníkem zůstalo město Brno, partnerem je Vysoké učení technické v Brně (VUT), které má jednu prioritní akcii.

Vědavýzkum.cz/Tomáš Malý: Technologický park Brno

Smyslem založení parku v roce 1993 bylo přilákat zaměstnavatele, které město Brno ztrácelo ve velkém (především z oblasti oděvního průmyslu) a bylo potřeba přeorientovat směr zaměstnanecké politiky města. Vznikl nápad na vybudování technologického parku, ve kterém by sídlily technologické firmy, které by dávaly práci lidem z Brna a okolí. Dnes v parku pracuje přibližně 7 000 lidí. Technology park nečerpal žádnou formu veřejné podpory, vznikl bez dotací. Plně soběstačný, na dotacích nezávislý je Technology park Brno i v současnosti, za svou existenci vygeneroval více než 1 mld. Kč zisku po zdanění.

Vybudováním parku vznikla de facto celá nová čtvrť, došlo ke scelení více jak 800 parcel, na kterých se vystavělo 14 budov o celkové ploše více jak 60 000 m². V současné době má park rozlohu 135 000 m², vybudováno bylo více než 63 000 m² k pronájmu. Čtvrť je doplněná novou infrastrukturou zahrnující dopravní spojení, restaurační a další služby.

Po dobu více než 30 let existence parku v něm pracují tisíce lidí ve vysoce inovativních firmách. Technologický park byl v posledních letech plný z více než 95 %. Zasídlených firem je dnes v parku více než 40, jedná se především o technologické firmy zabývající se automatizací, robotizací, aerospace technikou, IT, potravinářstvím, strojírenstvím nebo elektrotechnikou.

Z hlediska vědy a výzkumu park přináší unikátní prostory, které dříve sloužily pro elektronové mikroskopy, dnes pro oblast kosmonautiky a letectví. Všechny společnosti v Technologickém parku nějak spolupracují s vysokými školami. „Nejužší spolupráci vidíme v současné chvíli například v oblasti aerospace, kdy studenti chodí do firem, odborníci chodí učit do škol a společně vznikl i nový studijní obor. Tato úzká vazba mezi privátním a akademickým sektorem přispívá ke kvalitě studia a dynamičtějšímu rozvoji celého oboru v rámci ČR,“ uvádí Jitka Sládková, zodpovědná za rozvoj a marketing parku. Technology park nemá stanovenou podmínku, že by společnosti mohly být v prostorách VTP v pronájmu jen po omezenou dobu a poté park opustit.

Park působí jako otevřená laboratoř – místo, kde lze pilotně ověřovat nové technologie. Dle vyjádření vedení parku lze jeho přínos spatřovat i v ESG, což jsou metody řízení firem v různých oblastech (sociální, environmentální apod.). V obou zmíněných oblastech dostal Technologický park Brno v roce 2022 a 2023 několik ocenění. Technology park Brno je jako jediný z českých vědeckotechnických parků členem Světové asociace vědeckotechnických parků (IASP).

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP)

Tento VTP byl založen v roce 2000 pod názvem Centrum pro inovaci a transfer technologií UP, patří tedy spíše k těm starším VTP v ČR. První prostory, ve kterých VTP UP tehdy sídlil, nechala zrekonstruovat Univerzita Palackého v Olomouci (UP) za finanční pomoci vlády České republiky a evropských dotací. V současné době je VTP UP financován z pronájmů, projektů, komerční činnosti a sponzoringu. Přestože v minulosti byl do aktivit VTP UP zapojen také Olomoucký kraj a město Olomouc, v současné době je jediným zřizovatelem Univerzita Palackého v Olomouci.

Vědavýzkum.cz: Envelopa Hub

Nyní disponuje VTP UP čtyřmi budovami o celkové ploše 9 351 m², z nichž nejnovější – Envelopa Hub – byla otevřena v září loňského roku. Důležitým faktorem pro životaschopnost tohoto VTP je fakt, že je zřizovatelem přímo univerzita a přirozeně zde tak může docházet k propojení akademického a soukromého sektoru.

Své služby VTP UP cílí zejména na zaměstnance a studenty univerzity. Ty motivuje k podnikavosti například prostřednictvím soutěže Podnikavá hlava o nejlepší podnikatelský nápad. Prostřednictvím UP Business Campu se zase snaží předat podnikatelské komunitě nejnovější trendy ze světa businessu, v loňském roce se tak například zaměřili na umělou inteligenci a její využití v podnikání. VTP UP se také snaží zpřístupnit univerzitní know-how veřejnosti.

VTP UP nabízí například mentoring v oblasti podnikání, pomáhá zajišťovat ochranu duševního vlastnictví, komercializaci a transfer technologií: zakládat a podporovat spin-off společnostii a startupy. Dále zde nabízejí prostory k pronájmu pro začínající podniky (v Envelopa Hub je to momentálně například zázemí pro firmy zaměřené na optiku, zdravotnictví, nové materiály či informační technologie). A nabízejí též specializované služby, jako je např. 3D tisk a skenování v centru UPrint 3D nebo digitální inovační hub DIGI2Health, který sídlí právě v nedávno otevřené budově Envelopa Hub a jehož hlavním cílem je urychlovat zavádění medicínských poznatků do praxe.

Vedle kanceláří a co-workingových prostor disponuje VTP UP také polovýrobními prostory a laboratořemi s cílem umožnit sdílení know-how mezi klienty. Přestože v parku zaznamenali pokles poptávky o pronájmy během covidové pandemie, dlouhodobě je vytíženost nabízených prostor kolem 95 %, připravují proto výstavbu další budovy v centru Olomouce za podpory dotace z programu Integrované územní strategie (ITI) Olomoucké aglomerace.

Dlouhodobým cílem VTP UP je navýšení počtu spin-off firem vzniklých na UP, jejich inkubace a dlouhodobá podpora. S ostatními VTP komunikuje VTP UP prostřednictvím Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP), jehož je členem.

Vědavýzkum.cz
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.