LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
ALS Czech Republic
Základním posláním společnosti ALS je pomáhat našim klientům se kvalifikovaně a informovaně rozhodovat tím, že poskytuje spolehlivá, konzistentní a reprodukovatelná laboratorní data. Zaručujeme spolehlivé výsledky, krátké dodací lhůty, nepřetržitý provoz, odbornou podporu a odběry vzorků.
Tagy
Článek
Životní prostředí
Logo of LinkedIn

EnviroMail™11/Evropa: Legionella ve vodách. Proč je testování důležité?!?!

Pá, 1.3.2024
| Originální článek z: ALS Czech Republic/EnviroMail™
Pravidelné monitorování vod, údržba a vhodná opatření kontroly jsou klíčové pro komplexní systém kontroly výskytu bakterií Legionella.
**Foto:** ALS Czech Republic: EnviroMail™ 11/Evropa: Legionella ve vodách. Proč je testování důležité?!?!

Foto: ALS Czech Republic: EnviroMail™ 11/Evropa: Legionella ve vodách. Proč je testování důležité?!?!

I když je onemocnění způsobené bakteriií Legionella relativně vzácné, je nezbytné přítomnost této bakterie ve vodách průběžně kontrolovat a analyzovat, a to především za účelem ochrany veřejného zdraví, zajištění bezpečného pracovního prostředí, splnění předpisů a zabránění ekonomických a sociálních dopadů, které se s výskytem této nemoci pojí. Pravidelné monitorování vod, údržba a vhodná opatření kontroly jsou klíčové pro komplexní systém kontroly výskytu bakterií Legionella.

Co přesně je Legionella?

Legionella pneumophila je bakterie přirozeně se vyskytující ve vodním prostředí. Legionella může být v nízkých koncentracích nalezena jak v přírodních sladkovodních vodách, včetně povrchových vod (jezer, potoků), tak v podzemních vodách. Tato nebezpečná bakterie bývá běžně nalezena ve vodních systémech budov, tedy např. v chladicích věžích nebo kondenzátorech (v rámci velkých klimatizačních systémů), ale také v okrasných vodních prvcích (kašny, jezírka, fontány), sběrných systémech dešťové vody, nebo špatně udržovaných vířivkách a lázních.

Jako „běžné zdroje“ výskytu bakterie Legionella jsou označovány místa, které vykazují optimální podmínky jejího množení. Jedná se především o místa potrubí se stojatou vodou, kde se hromadí usazeniny a sediment, tj. slepá ramena v potrubí nebo klimatizačních systémech. Tato bakterie často symbioticky koexistuje s jinými mikroorganismy potrubí, jako jsou řasy, prvoci nebo biofilmy.

V takovýchto systémech s teplou stojatou vodou (25-42°C) a usazenými nečistotami má Legionella optimální podmínky množení. Při teplotách pod 20°C bakterie již není schopna se rozmnožovat a přechází do klidového stavu „spánku“. Jelikož je Legionella ve vodním prostředí přirozeně přítomna, nemusí být nikdy zcela vymýcena, ale její růst lze kontrolovat. Bakterie Legionella je schopna rychlé proliferace, kdy dokáže svůj počet zdvojnásobit během pouhých 4 hodin. To znamená, že z jediného mikroorganismu může během 24 hodin vzejít až 64 jedinců. Za týden se toto číslo může dostat až na ohromujících 4,4*10¹² jedinců. Z těchto důvodů je klíčové monitorovat a regulovat teplotu vodních systémů, zajistit dostatečný proud vody a minimalizovat podmínky vhodné množení Legionelly.

Nejúčinnější opatření, které mohou omezit výskyt infekcí Legionellou, zahrnují kroky omezující růst bakterií ve vodních systémech budov a zároveň minimalizují expozici lidí. Regulace teploty, předcházení hromadění stojaté vody, používání vhodných dezinfekčních postupů, pravidelná údržba a monitorování vodních systémů obvykle účinně eliminují výskyt této bakterie.

ALS Czech Republic: Obrázek 1: Bakterie Legionella pneummophila v plicích, 3D ilustrace

Proč je testování Legionelly důležité?

Legionella pneumophila způsobuje nemoc Legionářů, což je vážné a potenciálně smrtelné respirační onemocnění vedoucí k těžké pneumonii. Bakterie může způsobit i mírnější onemocnění nazývané Pontiacská horečka, která vyvolává příznaky podobné chřipce, obvykle samovolně ustoupí během několika dní bez léčby. Uvedené nemoci jsou způsobeny inhalací aerosolů nebo vodních kapek kontaminovaných bakterií Legionella; nemoci nejsou přenášeny mezi lidmi.

Pravidelný monitoring Legionelly a vhodná kontrolní opatření mohou vzniku Legionářské nemoci zabránit. Pravidelné kontroly by měly být prováděny v ubytovacích zařízeních pro turisty, nemocnicích, zařízeních dlouhodobě nemocné nebo jiných prostředích, kde výskyt bakterie může znamenat nebezpečí pro větší množství osob, které mohou být k riziku inhalace aerosolů obsahující bakterie náchylnější.

Podminky vhodné pro Legionellu?

 • Voda: Teplota vody je udržována v rozmezí 20–42°C; obsahuje vhodné živiny a je stojatá.
 • Zdroje: Ohřívače vody (kalorifery); rozprašovače, chladící věže; klimatizace; vířivky; hydroterapeutické vany; sprchy; domácí vodní systémy; slepá ramena potrubí.

ALS Czech Republic: Obrázek 2: Zdroje a podmínky růstu bakterií Legionella

Legislativa: Regulační požadavky EU

Vzhledem k rapidnímu nárůstu případů legionelózy v posledních letech integrovala EU regulaci bakterií Legionella do směrnice EU 2020/2184. Tato směrnice zahrnuje stanovení koncentrace Legionelly mezi parametry, které se mají vyhodnocovat při stanovování kvality pitné vody určené pro lidskou spotřebu. Uvedená regulace byla také rozšířena na monitorování bakterií Legionella ve všech distribučních systémech pitné vody, včetně velkých domácích vodních systémů a průmyslových distribučních systémů.

Limit pro Legionella spp. Byl stanoven na 1000 CFU/L. Je důležité zdůraznit, že směrnice EU vyžaduje testování na všechny druhy Legionella spp., tedy nejen na bakterii Legionella pneumophila.

Pravidelné kontroly jsou důležité!

Pravidelné kontroly přítomnosti bakterií Legionella a vhodná kontrolní opatření mohou zabránit případům Legionářské nemoci v ubytovacích zařízeních, v nemocnicích, zařízeních dlouhodobě nemocných nebo jiných místech, kde by větší počet osob mohlo být potenciálně vystaveno této nákaze.

Doporučená opatření zahrnují:

 • Zajištění pravidelné údržby, čištění a dezinfekce vodních systémů, včetně potrubních systémů, chladicích věží, vířivek a dekoračních fontán.

 • Udržování systémů studené vody pod 20°C a systémů teplé vody nad 50°C k prevenci růstu bakterií.

 • Zabezpečení správného průtoku a cirkulace vody ve vodovodních systémech za účelem minimalizovat riziko hromadění stojaté vody.

 • Dezinfekce systémů horké vody vyšším množstvím chloru (50mg/l) po dobu 2–4 hodin po ukončení jakýchkoliv prací na systému a před začátkem každé topné sezony.

 • Pravidelné čištění a dezinfekce vodních filtrů, chladících věží a přidružených potrubí používaných v systémech klimatizací.

Odběr vzorků pro testy na Legionellu

Při odběru vzorků pro testování vod na přítomnost Legionelly je důležité dodržovat určité požadavky, aby bylo zajištěno přesné a spolehlivé vyhodnocení výsledků.

 1. Odběrová místa: Identifikujte a zvolte vhodná odběrová místa v rámci vodního systému, zaměřte se především na místa s vyšším rizikem kontaminace definovaná výše. Laboratoře ALS poskytují profesionální a akreditovaný odběr vzorků.

 2. Vzorkovnice: Používejte pouze ALS sterilní vzorkovnice, které jsou určeny pro odběr vzorků vod na testování Legionelly. Tyto vzorkovnice jsou speciálně upraveny tak, aby uchovaly vzorek a zabránily kontaminaci během jeho přepravy do laboratoře. Vzorkovnici naplňte pouze na požadovanou úroveň.

ALS Czech Republic: Obrázek 3: ALS sterilní vzorkovnice pro mikrobiologické testování

 1. Technika odběru vzorků: Správný způsob odběru je důležitý pro zamezení nechtěné kontaminace. Nasaďte si rukavice, nechte vodu chvíli samovolně odtékat a vzorkovnici naplňte po označenou úroveň. Vzorkujte vodu o teplotě 35-50°C.

 2. Přeprava vzorků: Po odběru by měly být vzorky uchovány v chladu (5+/-3°C), ale ne zmraženy. Vzorky doručte do laboratoře co nejdříve, do přepravovací nádoby je vhodné vložit ledové sáčky. Vzorky musí být doručeny do laboratoře nebo na pobočky během 24 hodin. Holding time analýzy (doba, během které musí být zahájena analýza) je 48 hodin od vzorkování pro analýzu Legionelly.

 3. Výsledky: Vzhledem k faktu, že technologická doba zpracování vzorků a samotné inkubace je 10 dní, je doba reportování výsledků přibližně 12 dní.

 4. Četnost vzorkování: Pravidelné vzorkování a analýza jsou nezbytné, zejména v prostředí s vyšším rizikem. Stanovení pravidelného plánu odběru vzorků by mělo být stanoveno lokálně na základě posouzení rizik daného vodního systému.

ALS Czech Republic: Obrázek 4: Typické podezřelé kolonie Legionelly na agaru

ALS Czech Republic
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.