21. Škola hmotnostní spektrometrie otevírá třetí desetiletí

St, 18.3.2020
| Originální článek z: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Letošní ročník otevírá třetí desetiletí Školy MS a v odborném programu nebudou chybět přednáškové sekce, plakátová sdělení a také krátké kurzy, na které se budete moci registrovat samostatně.
Hotely Srní: Hotel Srní

Hotely Srní: Hotel Srní

Milí příznivci hmotnostní spektrometrie,

rádi bychom Vás pozvali na již 21. ročník Školy hmotnostní spektrometrie, který se bude konat ve dnech 13. – 18. září 2020 v Hotelu Srní v horské obci Srní v Národním parku Šumava.

Letošní ročník otevírá třetí desetiletí Školy MS a v odborném programu nebudou chybět přednáškové sekce, plakátová sdělení a v neděli 13. 9. odpoledne a pondělí 14. 9. dopoledne také krátké kurzy, na které se budete moci registrovat samostatně. Můžete se těšit na přednášky o odstraňování technických problémů, údržbě, ladění a kalibraci hmotnostních spektrometrů, samostatné sekce budou věnovány i interpretace hmotnostních spekter pro malé molekuly i velké biomolekuly, validace hmotnostně spektrometrických dat ve spojení s chromatografickými technikami i samostatně a také statistické vyhodnocení výsledků. Důležitou částí školy bude spojení hmotnostní spektrometrie se separačními technikami včetně nových trendů jak z pohledu chromatografie (např. vícerozměrná kapalinová chromatografie, ultravysokoúčinná superkritická fluidní chromatografie ve spojení s MS), tak i z pohledu hmotnostní spektrometrie (např. novinky ve vysokorozlišující MS a iontové mobilitě). Budou zařazeny i přednášky na téma aplikací pro vybrané oblasti a to vše prezentované předními odborníky z České republiky i ze zahraničí. Novinkou letošní školy bude zahrnutí přednáškové sekce „Mládí vpřed“, kde dostanou mladí vědci z řad studentů a mladých postdoků příležitost prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek. Jako každý rok nebudou chybět středeční výlety a společenské večery, a to nově i v neděli, kdy se společenský večer bude nést v duchu motta „Hmotníkáři sobě aneb vědci se baví“.

Věříme, že tento ročník nabídne něco nového pro všechny zájemce od nováčků v hmotnostní spektrometrii až pro pokročilé uživatele a že kromě nově získaných odborných znalostí bude Škola MS jako vždy i místem pro získání nových přátelství a kulturně-společenských zážitků.

Těšíme se na viděnou.

Za organizační tým,

Michal Holčapek

REGISTRACE

ONLINE REGISTRACE

MÍSTO KONÁNÍ

Letošní ročník školy hmotnostní spektrometrie se uskuteční v Hotelu Srní v srdci Národního parku Šumava, v nadmořské výšce 845 metrů nad mořem. Jako jediný hotel v České republice má klasický krytý bazén o rozměrech 25 x 12,5 m a vlastní víceúčelovou halu, kde si můžete zahrát nejrůznější sporty od tenisu, přes basketbal až po florbal. Je to i ideální výchozí bod turistických, cyklistických a běžeckých tras v regionu. Přímo v Srní je výběh s vlčí smečkou.

Předběžný program 21. Školy hmotnostní spektrometrie

Neděle 13. září

Krátké kurzy - poběží paralelně
 • A/ Spojení dvourozměrné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie: teoretické základy a praktické aplikace (P. Česla, T. Hájek)
 • B/ Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii (D. Friedecký)
 • C/ Interpretace EI spekter – 1. část (M. Polášek)

Společenský večer „Hmotníkáři sobě aneb vědci se baví“ s rautem v italském stylu

Pondělí 14. září

Krátké kurzy - poběží paralelně
 • D/ Lipidomic analysis (G. Liebisch)
 • E/ Úvod do proteomické analýzy s využitím hmotnostní spektrometrie (P. Novák)
 • F/ Interpretace EI spekter – 2. část (M. Polášek)
1/ Aktuální témata v hmotnostní spektrometrii
 • Zahájení (M. Holčapek)
 • Kam směřuje vývoj v hmotnostní spektrometrii? (J. Preisler)
 • Metabolické profilování a zobrazování jednobuněčných organismů (A. Svatoš)
 • Klinická hmotnostní spektrometrie (V. Havlíček)
2/ Slavnostní sekce - cena V. Hanuše
 • Vyhlášení ceny
 • Přednáška laureáta ceny
 • Firemní přednáška - Bruker Daltonics

Společenský večer firmy Bruker Daltonics s rautem v šumavském stylu

Úterý 15. září

3/ Vysoké rozlišení v MS a iontové mobilitě
 • Orbitální past (J. Žabka)
 • Iontová cyklotronová rezonance (P. Novák)
 • Iontová mobilita (K. Lemr)
4/ Vysoko-rozlišující chromatografické techniky a MS
 • Přehled chromatografických módů pro spojení LC/MS (J. Urban)
 • Dvoudimenzionální LC/MS (P. Česla)
 • Ultrahigh-performance supercritical fluid chromatography/MS (D. Wolrab)
5/ Omické přístupy
 • Lipidomic analysis (G. Liebisch)
 • Metabolomická analýza (O. Novák)
 • Izotopické značení ve výzkumu metabolických cest (M. Moos)
6/ Kvantitativní analýza
 • Porovnání MS s nízkým a vysokým rozlišením v kvantitativní analýze (R. Grabic)
 • Matriční efekty v HPLC/MS a UHPSFC/MS (L. Nováková)
 • Validace analytických metod v hmotnostní spektrometrii (M. Chocholoušková)
 • Firemní přednáška HPST

Společenský večer firmy HPST s rautem ve španělské stylu

Středa 16. září

7/ Praktické aspekty hmotnostní spektrometrie
 • Ladění a kalibrace hmotnostních spektrometrů (L. Feigerl)
 • Čištění a údržba hmotnostních spektrometrů (O. Kotland)
 • Optimalizace podmínek SRM měření a nastavení dalších skenových režimů na trojitém kvadrupólu v LC/MS/MS (T. Korba)
 • Akviziční režimy u hmotnostních spektrometrů s vysokým rozlišením v praxi (O. Lacina)
8/ Troubleshooting v hmotnostní spektrometrii
 • Řešení typických problémů v hmotnostní spektrometrii: LC/MS (L. Nováková)
 • Řešení typických problémů v MALDI-MS (P. Halada)
 • Firemní přednáška Amedis
 • Odpoledne - výlety a individuální program

Společenský večer firmy Amedis s rautem ve stylu v asijském stylu

Čtvrtek 17. září

9/ Proteomika
 • Úskalí přípravy vzorků pro LC/MS proteomický experiment (K. Harant)
 • Principy cílené kvantifikace peptidů (P. Talacko)
 • Rozsah informací získaných z nativního elektrospreje a měření pohyblivosti iontů biologických komplexů (J. Fiala)
 • Možnosti chemického sítění bílkovin (Z. Kukačka)
10/ Analýza dat, statistické vyhodnocení a vizualizace dat
 • Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii (D. Friedecký)
 • MZmine software for evaluation and visualization of MS data (T. Pluskal)
11/ Interpretace spekter
 • Základy interpretace LC/MS dat (J. Cvačka)
 • Strukturní analýza metabolitů léčiv a dalších typů xenobiotik (R. Jirásko)
 • Interpretace hmotnostních spekter nukleových kyselin (M. Hubálek)
12/ Mládí vpřed
 • 6 vybraných přednášek mladých výzkumníků
 • Firemní přednáška Waters

Společenský večer firmy Waters s rautem ve stylu barbecue, degustací piva a přednáškou o fotografování vesmíru

Pátek 18. září

13/ Aplikace I
 • Hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů ( J. Čáslavský)
 • Derivatizační reakce v hmotnostní spektrometrii (P. Šimek)
 • Klinické stanovení žlučových kyselin pomocí LC/MS (M. Hroch)
14/ Aplikace II
 • SIFT-MS (P. Španěl)
 • Hmotnostní spektrometrie v analýze bojových chemických látek (M. Urban)
 • Terminologie v hmotnostní spektrometrie (J. Havliš)
 • Slavnostní zakončení (M. Holčapek)

KRÁTKÉ KURZY

Neděle 13. září

A/ Spojení dvourozměrné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie: teoretické základy a praktické aplikace (přednášející Petr Česla a Tomáš Hájek)
 • Úvod do dvourozměrné kapalinové chromatografie, instrumentace
 • Volba fázových systémů v obou rozměrech, výběr kolon
 • Podmínky při převodu frakcí, optimalizace gradientových profilů
 • 2D chromatogramy – vizualizace a vyhodnocení, kvalitativní a kvantitativní analýza
 • Specifika při spojení 2D LC s hmotnostní spektrometrií
B/ Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii (přednášející David Friedecký)
C/ Interpretace EI spekter – 1. část (přednášející Miroslav Polášek)
 • Úvod do problematiky interpretace hmotnostních spekter
 • Základní mechanizmy fragmentačních reakcí při elektronové ionizaci
 • Intenzivní cvičení na vybraných příkladech hmotnostních spekter elektronové ionizace probíhající v duchu elementární didaktické zásady postupu od jednoduchého ke složitějšímu s maximálním důrazem na samostatnou práci účastníků
 • Po dohodě s lektorem, možnost společné diskuze o EI spektrech z vlastní praxe

Pondělí 14. září

A/ Lipidomic analysis (přednášející Gerhard Liebisch)
 • Structures and functions of lipids
 • Lipid species nomenclature
 • Sample preparation
 • Shotgun Lipidomics
 • LC-based Lipidomics
 • Data processing - Identification and quantitation of lipid species
 • Resources, tools, caveats, standards
B/ Úvod do proteomické analýzy s využitím hmotnostní spektrometrie (přednášející Petr Novák)
C/ Interpretace EI spekter – 2. část (přednášející Miroslav Polášek)

MINULÉ ROČNÍKY V JIŽ PROBĚHLÝCH AKCÍCH

20. Škola hmotnostní spektrometrie

19. Škola hmotnostní spektrometrie

18. Škola hmotnostní spektrometrie

MINULÉ ROČNÍKY V NOVINKÁCH

20. Škola hmotnostní spektrometrie

19. Škola hmotnostní spektrometrie

Škola hmotnostní spektrometrie
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Edible Fish Tissue

Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Seznámení s přístroji Wyatt Technology

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Your Essential Guide to Sugar Analysis with Liquid Chromatography

Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, Software, HPLC, LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

GPC/SEC Troubleshooting and Good Practice

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Speciation of Iron in Lithium Iron Phosphate (LFP) Cathode Material by LC-ICP-MS

Instrumentace
HPLC, ICP/MS, Speciační analýza
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 1

V dnešních dnech probíhá v Srní na Šumavě již 21. ročník vědecké konference Škola hmotnostní spektrometrie. Účastníci mají za sebou první den konference kterého náplní byly především vzdělávací krátké kurzy.

Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 2

Druhý den letošní Školy hmotnostní spektrometrie je za námi. Konference byla oficiálně zahájená, pokračovaly odborné kurzy a po odborných přednáškách byl zakončen vyhlášením letošní Ceny Vladimíra Hanuše.

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.

Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 1

V dnešních dnech probíhá v Srní na Šumavě již 21. ročník vědecké konference Škola hmotnostní spektrometrie. Účastníci mají za sebou první den konference kterého náplní byly především vzdělávací krátké kurzy.

Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 2

Druhý den letošní Školy hmotnostní spektrometrie je za námi. Konference byla oficiálně zahájená, pokračovaly odborné kurzy a po odborných přednáškách byl zakončen vyhlášením letošní Ceny Vladimíra Hanuše.

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.

Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 1

V dnešních dnech probíhá v Srní na Šumavě již 21. ročník vědecké konference Škola hmotnostní spektrometrie. Účastníci mají za sebou první den konference kterého náplní byly především vzdělávací krátké kurzy.

Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 2

Druhý den letošní Školy hmotnostní spektrometrie je za námi. Konference byla oficiálně zahájená, pokračovaly odborné kurzy a po odborných přednáškách byl zakončen vyhlášením letošní Ceny Vladimíra Hanuše.

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.

Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 1

V dnešních dnech probíhá v Srní na Šumavě již 21. ročník vědecké konference Škola hmotnostní spektrometrie. Účastníci mají za sebou první den konference kterého náplní byly především vzdělávací krátké kurzy.

Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 2

Druhý den letošní Školy hmotnostní spektrometrie je za námi. Konference byla oficiálně zahájená, pokračovaly odborné kurzy a po odborných přednáškách byl zakončen vyhlášením letošní Ceny Vladimíra Hanuše.

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.

Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.