LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
Naším posláním je šířit informace o produktech firmy Shimadzu v oblasti instrumentálních analytických přístrojů, přístrojů pro testování materiálů a speciálních přístrojů pro life science, jejich prodej a následně - instalace, zaškolení, záruční a pozáruční servis, ověřování a validace a aplikační podpora.
Tagy
Článek
Aplikace
Video
Logo of LinkedIn

UV-Vis analýza tepelné stability léčiv na bázi nukleových kyselin novým systémem analýzy Tm

Út, 5.12.2023
| Originální článek z: Shimadzu/Akari Goto
Studie analýzy tepelné stability (Tm analýza) nukleových kyselin pomocí UV-2600i UV-Vis spektrofotometru a Tm analytického systému.
Video placeholder
 • Foto: Shimadzu: Analýza tepelné stability léčiv na bázi nukleových kyselin novým systémem analýzy Tm
 • Video: Shimadzu Corporation: Tm Analysis System ― One-Step Evaluation of the Thermal Stability of Nucleic Acid Pharmaceuticals

Uživatelské výhody

 • Snadné určení teploty, při které se 50 % dvouvláknových nukleových kyselin disociuje na jednovláknová (hodnota Tm).

 • Automatizace žíhání (předúpravu) a analýzy hodnoty Tm pomocí průměrných a derivačních metod.

 • Dosažení nejvyšší integrity dat v oboru při propojení se systémem LabSolutions™ DB/CS.

Analytická metoda

Léčiva na bázi nukleových kyselin jsou generickým termínem pro léky vyrobené z oligonukleových kyselin sestávajících z tuctu nebo více bází nukleové kyseliny nebo modifikované nukleové kyseliny spojené dohromady a vyrobené chemickou syntézou.

Léky na bázi nukleových kyselin byly v posledních letech aktivně vyvíjeny jako inovativní terapeutika nové generace, protože mohou cílit na molekuly, jako je mRNA, které konvenční nízkomolekulární léky a protilátkové léky nemohou.

Teplota tání (hodnota Tm), indikátor tepelné stability, hraje důležitou roli při vývoji léčiva na bázi nukleových kyselin a kontrole kvality.

Hodnota Tm je teplota, při které se 50 % dvouřetězcových nukleových kyselin disociuje na jednořetězcové a obecně platí, že čím vyšší je teplota, tím je tepelně stabilnější.

V této studii jsme provedli analýzu tepelné stability (Tm analýzu) nukleových kyselin pomocí UV-2600i UV-viditelného spektrofotometru a nového systému Tm analýzy.

Pomocí tohoto systému lze snadno vypočítat hodnotu Tm nukleových kyselin.

Shimadzu: Obrázek 1. UV - 2600i and 8-Series Thermoelectrically - Controlled Cell Holder

Systém analýzy Tm

Obrázek 1 vyobrazuje spektrofotometr UV -2600i and TMSPC-8i, ale také se může se jednat i o UV-1900i/2700i). Spektrofotometr obsahuje Tm analytický systém a Software LabSolutions UV-Vis Tm (Obrázek 2.)

Shimadzu: Obrázek 2. LabSolutions™ UV Vis Tm Software

Shimadzu: Obrázek 3. Postup měření Tm.jpg

Tm analýza je metoda analýzy, při které se zvyšuje teplota nukleových kyselin a změna absorbance (křivka tání) se měří pro stanovení hodnoty Tm.

Postup pro určení hodnoty Tm je (1) kontrola absorpce spektra, (2) žíhání vzorku, (3) měření křivky tání, a (4) provedení analýzy, jak je znázorněno na obr. 3.

Pomocí tohoto může být práce od žíhání (2) po analýzu (4). automatizovaná pomocí stejného softwaru, což výrazně zlepšuje účinnost. Navíc je správa dat snadná, protože absorpční spektrum (1), křivka tání (3), žíhání (2), a podmínky analýzy (4) jsou uloženy jako jeden soubor. Propojením tohoto systému se systémem Shimadzu LabSolutions DB/CS se vyzlepšuje integrita dat.

Analytická metoda

Tato studie použila jako vzorek primer nukleové kyseliny M13, připravený při 12 µM v pufru (17 mM NaCl, 10 mM fosfátový pufr).

Vzorkový roztok byl předem odplyněn, aby se zabránilo tvorbě vzduchových bublin během měření při vysoké teplotě.

Jsou dvě optické délky, 10 mm a 1 mm, které mohou být vybrány v závislosti na absorbanci (koncentraci) vzorku. a jsou k dispozici s vyhrazeným 8 - článkovým mikro multičlánkem.

V tomto experimentu byla použita cella s délkou optické dráhy 1 mm. Vzorky byly měřeny za podmínek uvedených v tabulce 1.

Tabulka 1. Podmínky měření
 • Instrumentace: UV-2600i; TMSPC-8i

 • Měřicí vlnová délka: 260 nm

 • Měřicí vlnová délka (pro kalibraci): 320 nm

 • Šířka štěrbiny: 2,0 nm

 • Teplotní rozsah: 15 - 90 °C

 • Rychlost akvizice: 1 °C

 • Rychlost změny teploty: 1 °C/min

Obrázek 4. ukazuje okno nastavení parametrů. Chcete-li provést žíhání, nastavte teplotu na panelu (1). Klikněte na tlačítko „Nastavení“ pro teplotní program na panelu (2) a zadejte parametry, jako je počáteční a cílová teplota a čekací doba v okně teplotního programu na Obrázku 5. Toto okno umožňuje operátorovi simulovat teplotní program a kontrolovat, kolik času je potřeba. Pro automatickou analýzu hodnot Tm po měření lze metodu analýzy nastavit na panelu (3).

Shimadzu: Obrázek 4. Okno nastavení parametrů

Shimadzu: Obrázek 5. Okno nastavení programu teploty

Dostupné metody analýzy jsou metoda průměru, která určuje hodnotu Tm z průsečíku střední čáry tečny ke křivce tání, a metoda derivace, která určuje hodnotu Tm z maximální hodnoty první derivace.

Všechny zde nastavené podmínky lze uložit jako šablonu, čímž odpadá nutnost nastavovat podmínky příště znovu. Po nastavení parametrů může být celý proces, od žíhání až po měření a analýzu, proveden automaticky kliknutím na tlačítko „Tm Měření“.

Výsledky měření

Obrázek 6 ukazuje absorpční spektrum vzorku. Přepínání karet ((4) na obr. 6) umožňuje uživateli přepínat mezi absorpčním spektrem a křivkou tání a jejich kontrolu.

Shimadzu: Obrázek 6. Absorpční spektrum

Obr. 7 ukazuje křivky tání analyzované dvěma metodami, průměrnou metodou a metodou odvození, a Tabulka 2 ukazuje hodnoty Tm vypočítané pro obě analytické metody.

Shimadzu: Obrázek 7. Křivka tání

Tabulka 2 Výsledky měření vzorku

Metoda analýzy / Hodnota Tm (°C)

 • Průměrná metoda / 65,47

 • Derivační metoda / 65,98

Jak je uvedeno v Tabulce 2, hodnoty Tm získané oběma metodama jsou si velmi blízké.

Závěr

V této studii jsme provedli analýzu tepelné stability (Tm analýza) nukleových kyselin pomocí UV-2600i UV-Vis spektrofotometru a Tm analytického systému.

Tento systém dokáže efektivně vypočítat hodnotu Tm léků na bázi nukleové kyseliny a to snadno, protože proces od žíhání po analýzu může být proveden automaticky.

Očekává se, že tento systém, který zjednodušuje postup pro stanovení hodnot Tm, dramaticky urychlí vývoj léků na bázi nukleových kyselin.

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.