LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
LABOREXPO
Největší český veletrh analytické, měřicí a laboratorní techniky pořádaný každé 2 roky. Najdete zde vše od zkumavek až po špičkové mikroskopy!
Tagy
Článek
Video
Přednáška
Logo of LinkedIn

LABOREXPO 2022: Polarografie aneb Kam dospěl světový objev po 100 letech

Pá, 22.12.2023
| Originální článek z: AV ČR/Tomáš Navrátil
Záznam odborné přednášky prof. Ing. Tomáše Navrátila, Ph.D. (ÚFCH JH AV ČR, ČSCH) z veletrhu LABOREXPO 2022 na téma Polarografie aneb Kam dospěl světový objev po 100 letech.
Video placeholder

LabRulez: LABOREXPO 2022: Polarografie aneb Kam dospěl světový objev po 100 letech.

Kolik Nobelových cen bylo uděleno občanům České republiky?
 • Ani jedna
Nobelovy ceny udělené občanům Československa:
 1. Akademik Jaroslav Heyrovský – za chemii - 1959

 2. Jaroslav Seifert – za literaturu - 1984

Který občan Československa o sobě jako první mohl prohlásit, že je nositelem Nobelovy ceny?
 • Thomas Mann (Občan čs. občanství 1936, Nobelova cena 1929)
Nobelovy ceny udělené rodákům z Československa:
 1. Bertha von Suttnerová (roz. Kinská) (míru) – Rakousko Uhersko -1905

 2. Carl Ferdinand Cori (lékařství) - USA - 1947

 3. Gerta Theresa Coriová (lékařství) - USA – 1947

 4. Peter Grünberg (fyzika) – SRN - 2007

Nobelovy ceny v Československu (nominace - neuděleno):
 1. Edvard Beneš (míru)

 2. Karel Čapek (za literaturu)

 3. Milan Kundera (za literaturu)

 4. Jiří Hájek (míru)

 5. Václav Havel (míru)

 6. Tomáš Garrigue Masaryk (míru) 17x

 7. Otto Wichterle (za chemii)

 8. Ivan Horbačevský

Kdo byl Jaroslav Heyrovský:

 1. Známý pražský písničkář

 2. Propagátor pornografie

 3. Terorista šířící toxickou rtuť

 4. Syn právníka Leopolda Heyrovského – prvního profesora římského práva na České universitě v Praze

 5. Československý nositel Nobelovy ceny

 6. Prastrýc textaře a podnikatele Michala Horáčka

POLAROGRAF (VOLTAMOGRAF)

AV ČR: POLAROGRAF VOLTAMOGRAF

63. výročí udělení Nobelovy ceny za objev polarografie

AV ČR: 68. výročí udělení Nobelovy ceny za objev polarografie

Akademik Heyrovský

AV ČR: Akademik Heyrovský

 • Prof. Jaroslav Heyrovský (*20. 12. 1890 - † 27. 3. 1967)

 • Michael Heyrovský, PhD. (*29. 5. 1932 - † 12. 4. 2017)

Rajalakshmi (Raji) Natarajan Heyrovská

AV ČR: Raji

jChandrasekhara Venkata Raman (*7. 11. 1888 - † 21. 11. 1970) 1930 Nobelova cena za fyziku za práce při studiu rozptylu světla a za objev tzv. Ramanova jevu

ELEKTROCHEMICKÁ ČIDLA (ANALYZÁTORY)

AV ČR: Elektrochemická čidla

Výhody a nevýhody polarografických a voltametrických metod

↑ Experimenty jsou podloženy teoretickými základ

↑ Koncentrační rozsah

↑ Rozsah analytů

↑ Pořizovací a provozní náklady

↑ Rychlost

↑ Automatizovatelnost

↑ Molekula analytu přímo zdrojem signálu

↑ Nezávislá alternativa

↓ Selektivita

↓ Personální požadavky

INOVACE

 • Teorie – vypracovaná, prozkoumaná

 • Elektroda (Au, Ag, diamant, amalgam, tuha, …) + modifikace

 • Elektronika

  • Technika (vývoj elektroniky

  • Spojení s jinými technikami (hmotnostní spektrometrie, chromatografie…)

 • Miniaturizace

 • Matematické metodyrpce, transfer,…)

 • Matematické metody

ELEKTRODY V POLAROGRAFII (VOLTAMETRII)

Věk nestorů polarografie

 • Prof. J. Heyrovský †78 let (vyčerpání)

 • Dr. M. Heyrovský †84 let

 • Prof. R. Kalvoda †85 let

 • Prof. Smoler †80 let (úraz)

 • Prof. Paleček †88 let

 • Prof. Zuman †95 let

 • Prof. Budnikov 85 let (zatím)

RTUŤOVÁ FONTÁNA (ŠPANĚLSKO) – BARCELONA, FOUNDATION MIRÓ DOLY ALMADEN

AV ČR: Rtuťová fontána

Toxikologie rtuti

 • 10 mL kovové rtuti, i.v., aplikace, suicidální pokus

Gutiérrez F., Leon L.: Elemental Mercury Embolism to the Lung, N. Engl. J. Med. 2000; 342:1791

 • Aplikace kovové rtuti i.v., afrodisiakum

Gopalakrishna A., Pavan Kumar T.V.: Intravenous injection of elemental mercury: A report of two cases. Indian. J. Plast. Surg., 41(2) (2008) 214–218.

Toxikologie rtuti

AV ČR: Toxikologie rtuti

Anorganická analýza

ELEKTRODY V POLAROGRAFII (VOLTAMETRII)

OBR

Amalgámové elektrody

 • Anorganické látky (Zn, Cd, Pb, Cu, Sn, jejich komplexy)

 • Peptidy – Brdičkova reakce – fytochelatiny, metalothioneinym, glutathion

 • Dusičnany, dusitany

 • Látky obsahující nitro- a aminoskupinu

 • Pesticidy (herbicidy, fungicidy, molukocid)Purinové báze DNA (A, G), analýza DNA (pík CA a G), detekce poškození DNA

 • Léčiva, vitamíny:

  • Antrachinonová léčiva (daunorubicin, doxorubicin)

  • Azidothymidine AZT (HIV)

  • Dantrolen (svalový relaxant)

  • Vitamín C (kys. askorbová)

  • Hydroxocobalamin (B12)

  • Kyselina listová

  • Leukovorin

  • Metotrexát

  • Riboflavin

  • Sulfasalazin

  • Daunorubicin, doxorubicin

Barek J., Fischer J., Navrátil T., Pecková K., Yosypchuk B., Zima J.: Nontraditional Electrode Materials in Environmental Analysis of Biologically Active Organic Compounds. Electroanalysis. 19 (19-20) (2007) 2003-2014. (IF=2,949)

Kompozitní elektrody

 • Cd²⁺, Pb²⁺, Cu⁺, Cu²⁺, Tl⁺, Mn²⁺, As³⁺, As⁵⁺ (speciace)

 • Halogenidy (Cl¯, Br¯ , I¯, směs)

 • IO₃¯

 • Nitrolátky (6-nitrochinolin, 2-nitronaftalen, 5-nitrobenziimidazol, p-nitrofenol)

 • Aminolátky (2-aminonaftalen)

 • Fenylglyoxylová kyselina (metabolit styrenu)

 • Kyselina askorbová (Vitamin C)

 • Adenin, guanin (směs)

Borem dopované diamantové elektrody (BDDE)

 • BDD makroelektrody (Si/BDD) – area 0.05-0.7 cm²

 • BDD mikroelektrody (BDDµE) – area 0.01-0.0001 cm²

 • Pole BDD mikroelektrod (BDD-MEA)

Multikanálový elektrochemický přístroj

 • Pro každé čidlo je možné nastavit zcela nezávislou techniku, metodu, regeneraci, přípravu, parametry.

Povrchové modifikace DNA

 • 2-NITROFLUOREN

 • NPAH (nitrované polycyklické aromatické uhlovodíky)

 • Genotoxický efekt

SPOJENÍ EC – ESI-MS

Metabolity katecholaminů

 • Průtoková injekční analýza s ampérometrickou detekcí (Flow injection analysis with amperometric detection (FIA-ED))

Dutá vlákna (Hollow fibres (HF))

 • HA ----> HA ----> A¯

 • Kyselý donorový roztok Objem 1-10 ml ----> „Supported“ nosná membrána Stěna membrány (Butyl benzoát) ~ 5 µL ----> Zásaditý akceptorový roztok Smyčka 10 µL

 • Voltametrie v 10μL kapce, pracovní elektroda v uspořádání „upside/down“ LOD [µmol l¯¹] = 1.9 (HVA), 1.5 (VMA)

Zpracování voltametrického signálu metribuzinu Eliminační Voltametrií s Lineárním Scanem (EVLS)

Analyty a jejich reakční mechanismy studované pomocí EVLS:
 • Methalotioneiny, phytochelatiny

 • Adenin, guanin, DNA

 • Kyselina listová, leukovorin

 • Metribuzin

 • Kyselina fenylglyoxylová

 • Nitrosloučeniny

 • Speciace Cr3³⁺ a Cr⁶⁺

Oblasti aplikací

 • Chemický průmysl

 • Ochrana životního prostředí

 • Zemědělství

 • Potravinářství

 • Vodohospodářství

 • Analytická chemie

 • (Klinická) biochemie

 • Lékařství (např. pracovní, sportovní, lékařství)

 • Adiktologie

 • Toxikologie

 • Tribodiagnostika

 • Restaurátorství

 • Výroba výbušnin

 • Studium DNA, bílkovin

 • Studium vztahem mezi strukturou a vlastnostmi molekul…

 • Zdroje energie (baterie, fotovoltaické články)

 • Galvanizační procesy

 • Korozní inženýrství

BUDOUCNOST ????

Pokud jdou všichni jedním směrem, pak se otoč, a běž jinam!!! Česká chemická společnost - Prix Jean Marie LEHN de Chimie -2017

 • (Jean-Marie Lehn Nobelova cena za chemii (1987)
LABOREXPO
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.