LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
ALS Czech Republic
Základním posláním společnosti ALS je pomáhat našim klientům se kvalifikovaně a informovaně rozhodovat tím, že poskytuje spolehlivá, konzistentní a reprodukovatelná laboratorní data. Zaručujeme spolehlivé výsledky, krátké dodací lhůty, nepřetržitý provoz, odbornou podporu a odběry vzorků.
Tagy
Článek
Životní prostředí
Logo of LinkedIn

EnviroMail™ 02/Česká republika: Specifika vzorkování vod a zemin před stanovením PFAS látek

Čt, 30.11.2023
| Originální článek z: ALS Czech Republic/EnviroMail™
Přesná analýza PFAS látek začíná už správným odběrem vzorků. Laboratoře ALS Czech Republic zajišťují akreditované analýzy širokého spektra per/polyfluoralkylovaných (PFAS) látek.
Video placeholder
 • Foto: ALS Czech Republic: EnviroMail™ 02/Česká republika: Specifika vzorkování vod a zemin před stanovením PFAS látek
 • Video: ALS Czech Republic/LabRulez: Problematika PFAS a jejich analýza v životním prostředí

Laboratoře ALS Czech Republic zajišťují akreditované analýzy širokého spektra per/polyfluoralkylovaných (PFAS) látek, k jejichž stanovení využívají vysoce citlivé LC-MS metody. Kritickým bodem přesné analýzy PFAS látek je již samotný odběr reprezentativních vzorků, který zaručuje správné výsledky analýz. Nevhodné vzorkovnice a způsob vzorkování totiž mohou způsobit nežádoucí kontaminaci vzorků, nebo naopak ztrátu analytů způsobenou jejich adsorpcí na materiál vzorkovnic.

Vzorkování PFAS má svá specifická pravidla...

V případě PFAS látek dnes již mluvíme o relativně známých kontaminantech životního prostředí a potravin. Jedná se o škodlivé, chemicky i tepelně stabilní látky, které je možné detekovat prakticky kdekoliv. Díky své struktuře a unikátním fyzikálně-chemickým vlastnostem umožňují výrobu rozsáhlého množství průmyslově vyráběných produktů (elektronika, požární pěny, textilie, obaly).

Vlastnosti a parametry PFAS látek je nutné mít na paměti i v rámci jejich analýzy, a to už od samotného vzorkování testovaných matric. PFAS látky jsou totiž, z pochopitelných výše uvedených důvodů, obsaženy v obalových materiálech, vzorkovnicích, detergentech, nebo materiálech používaných na výrobu laboratorních pomůcek a přístrojů.

Přesná a správně provedená analýza tak musí eliminovat vznik falešně pozitivních výsledků, které mohou být dány snadnou sekundární kontaminací testovaného vzorku v případě použití nesprávných vzorkovacích materiálů. Použití nevhodných vzorkovnic a vzorkovacích pomůcek tak může vést k nechtěné kontaminaci nebo ztrátě PFAS analytů ve vzorku, a to ještě před jeho dopravením do laboratoře.

ALS: Webinář: Problematika PFAS a jejich analýza v životním prostředí (29.11.2023)

ALS doporučený postup odběru vzorků, jejich skladování a doprava do ALS laboratoří

 • Pokud je to možné, používejte ke vzorkování vod i zemin pouze testované ALS PFAS vzorkovnice. Vzorkovnice jsou „PFAS-free“ a jsou k dispozici na kterékoliv z našich poboček.

 • V případě, že ALS PFAS vzorkovnice nemáte k dispozici, použijte přednostně plastové nádoby vyrobené z HDPE (high-density polyethylen) nebo PP (polypropylen) materiálu. Pokud je to možné, nechte vzorkovnice nejdříve otestovat na přítomnost PFAS látek.

 • Souhrn vhodných i nevhodných materiálů vzorkovnic je uveden v Tabulce 1.

 • Vzorkovací nádoby i spotřební materiál vzorkování (rukavice, pomůcky pro odběr vzorků) používejte pouze jednou.

 • Při vzorkování vod se vyhněte skleněným vzorkovacím nádobám, u netestovaných skleněných nádob může docházet k silné adsorpci PFAS látek na stěny vzorkovnic.

Tabulka 1. Přehled materiálů a možnost jejich využití pro PFAS vzorkování

Materiály vhodné a doporučované / Materiály nevhodné/ Materiály nutné k otestování
 • (HDPE) High-density polyethylen / (PTFE) Polytetrafluoroethylen Teflon®; Hostaflon® / (PET) Polyethylentereftalát
 • (HDPE) High-density polyethylen / (PVDF) Polyvinyliden fluorid Kynar® / (LDPE) Low-density polyethylen pro skladování pevných vzorků
 • (PP) Polypropylen / (PCTFE) Polychlorotrifluoroethylen; Neoflon® / (LDPE) Low-density polyethylen pro skladování pevných vzorků
 • (PP) Polypropylen / (ETFE) Ethylen-tetrafluoroethylen Tefzel® / Alobal a jiné hliníkové folie pro skladování pevných vzorků
 • Silikon (polysiloxany) / (FEP) Florovaný ethylen propylen / Sklo: možnost vzorkování pevných vzorků, kdy PFAS látky zůstávají adsorbovány na matrici
 • Silikon (polysiloxany) / Sklo pro vzorkování vody / Sklo: možnost vzorkování pevných vzorků, kdy PFAS látky zůstávají adsorbovány na matrici
 • Nitrilové rukavice ke vzorkování / - / Latexové rukavice

ALS Czech Republic: Specifika vzorkování vod a zemin před stanovením PFAS látek

Vzorkování & Doprava

ALS PFAS testované vzorkovnice

 • alternativa: HDPE/PET/PP předem testované
Vzorkování vody:
 • Standartní methoda: 125 mL (LOR ≥ 0.005 µg/l)

 • Nízkolimitní metoda: 250 mL (LOR ≥ 0.0001 µg/l)

Vzorkovnici naplňte vodoupo okraj a pevně uzavřete.

Vzorkování zemin:
 • Hmotnost odebraného vzorku: 50 g

Vzorek odeberte do nádoby a pevně uzavřete.

Přeprava
 • Vzorky po odběru doporučujeme uchovávat v lednici při teplotě 2 – 5 °C.

 • Vzorky dopravte do ALS laboratoří nebo na ALS pobočky do 48 hod od odběru vzorků.

 • Při transportu vzorků doporučujeme používat chladící boxy s chladící vložkou.

Legislativa

Doporučení pro odběr vzorků a kvalitu vzorkovacího materiálu jsou uvedeny a diskutovány v následujících normách:

 • ISO 21675:2019: HDPE nebo PET nádoby ke vzorkování, promytí vzorkovacích nádob směsí methanol:voda (1:1).

 • EPA method 1633: HDPE láhve s HDPE/PP víčkem bez nutnosti zakonzervování vzorků.

 • EPA method 537.1: PP láhve s PP víčkem, látka Trizma® (Trimethamin) ke konzervaci vzorků.

K dispozici je velké množství vzorkovacích nádob a materiálů. Pokud zákazník nemá možnost získat otestované a doporučené ALS PFAS vzorkovnice, je možné řídit se při výběru jednoduchým pravidlem: Vzorkovací nádoby NESMÍ být vyrobeny z materiálů, které ve své struktuře obsahují atomy fluoru. Optimálním řešením je nechat si vzorkovnice na přítomnost PFAS látek před odběrem vzorku otestovat.

ALS Czech Republic: Pro více INFO kontaktujte naše odborníky

Více INFO? Kontaktujte naše odborníky
ALS Czech Republic
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.