LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
ALS Czech Republic
ALS Czech Republic
Základním posláním společnosti ALS je pomáhat našim klientům se kvalifikovaně a informovaně rozhodovat tím, že poskytuje spolehlivá, konzistentní a reprodukovatelná laboratorní data. Zaručujeme spolehlivé výsledky, krátké dodací lhůty, nepřetržitý provoz, odbornou podporu a odběry vzorků.
Tagy
Článek
Životní prostředí
Video
Logo of LinkedIn

EnviroMail™ 01/Evropa: PFAS ve vodách: Rozsah analýz a současný stav legislativy

Čt, 16.11.2023
| Originální článek z: ALS Czech Republic/EnviroMail™
Laboratoře ALS Česká republika opět rozšířily seznam akreditovaných analýz pro stanovení PFAS látek.
Video placeholder
 • Foto: ALS Czech Republic: PFAS ve vodách: Rozsah analýz a současný stav legislativy
 • Video: ALS Czech Republic/LabRulez: Problematika PFAS a jejich analýza v životním prostředí

Perzistence a bioakumulace. Dvě zásadní charakteristiky a dva hlavní důvody pro analýzu PFAS (per/polyfluoroalkylovaných) látek. PFAS látky jsou dnes již dobře známé průmyslově vyráběné syntetika, jejichž stále se zvyšující množství v životním prostředí vede celosvětově k postupnému zavádění regulací a legislativních limitů. Laboratoře ALS zajištují přesné, rychlé a spolehlivé akreditované analýzy širokého spektra PFAS látek, jejichž seznam, i rozsah testovaných matric, stále narůstá.

PFAS jak je známe…

Věčné kontaminanty (forever chemicals). Název, který se již, bohužel, vžil pro tuto skupinu syntetických látek, které je možné detekovat napříč všem složkám životního prostředí. Jedinečná chemická struktura PFAS látek (dnes je jich popsáno více než 5000) dává finálním průmyslovým produktům unikátní vlastnosti jako je termostabilita, dielektrické vlastnosti, nebo schopnost snižovat povrchové napětí. Díky tomu se PFAS používají v různých odvětvích průmyslu a jsou součástí celé řady produktů od mechanických součástek, elektroniky, protipožárních pěn, až po běžné produkty v našich domácnostech jako jsou kosmetické výrobky, obalové materiály, textilie nebo pánve. Vysoké koncentrace PFAS v různých složkách životního prostředí, tak i jejich dnes již známé nepříznivé účinky na zdraví člověka, vedou k stále častějším regulacím používání PFAS.

Nejznámějšími reprezentanty této skupiny jsou perfluoroktansulfonát (PFOS) a perfluoroktanová kyselina (PFOA), které byly mezi látkami zařazenými do Stockholmské úmluvy v roce 2009, respektive 2019, v budoucnu jsou navrženy i další látky ze skupiny PFAS: perfluorohexansulfonát (PFHxS). ECHA (Evropská agentura pro chemické látky, European Chemical Agency) publikovala návrh na plán výrazného omezení PFAS v téměř všech odvětvích a v budoucnu připouští jejich používání jen v těch oborech, kde je nelze nahradit.

ALS: Webinář: Problematika PFAS a jejich analýza v životním prostředí (29.11.2023)ALS: Webinář: Problematika PFAS a jejich analýza v životním prostředí (29.11.2023)

Legislativa a zaváděné regulace

Legislativní limity v pitné vodě ve většině členských zemí EU byly do nedávna stanoveny jen pro PFOS a PFOA. Od 1.1.2022 platí SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Ta udává přechodné období do 12. ledna 2026, kdy mají členské státy přijmout opatření nezbytná k zajištění toho, aby u vod určených k lidské spotřebě byly dodrženy hodnoty dvou ukazatelů pro PFAS a to „PFAS celkové“ a „suma PFAS“.

Pro sumu PFAS je stanoven limit 0.1 μg/l, který se týká 20 látek, označených hvězdičkou (*) v Tabulce 1. Pro parametr „PFAS celkové“ (limit 0.5 μg/l) budou technické pokyny teprve vypracovány a následně se členské státy budou moci rozhodnout, zda budou používat ukazatel „PFAS celkové“, ukazatel „suma PFAS“ nebo obojí.

Skupina: Perfluoroalkylkarboxylové kyseliny

Analyt / Zkratka / Standardní metoda (μg/l) / Nízko-limitní metoda (μg/l)
 • Perfluorobutanová kyselina / PFBA / 0.01 / 0.002
 • Perfluoro-3-methoxypropanová kyselina / PFMPA / 0.025 / 0.001
 • Perfluoropentanová kyselina / PFPeA / 0.01 / 0.0003
 • Perfluoro-4-methoxybutanová kyselina / PFMBA / 0.025 / 0.001
 • Perfluorohexanová kyselina / PFHxA / 0.01 / 0.0003
 • Tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy) propanová kyselina / HFPO-DA / 0.02 / 0.001
 • Perfluoroheptanová kyselina / PFHpA / 0.01 / 0.0003
 • 4,8-dioxa-3H-perfluorononanová kyselina / DONA / 0.01 / 0.002
 • 7H-perfluoroheptanová kyselina / HPFHpA / 0.01 / 0.001
 • Perfluoroktanová kyselina / PFOA / 0.005 / 0.0003
 • Perfluoro-3,7-dimethyloktanová kyselina / P37DMOA / 0.01 / 0.001
 • Perfluorononanová kyselina / PFNA / 0.01 / 0.0003
 • Perfluorodekanová kyselina / PFDA / 0.01 / 0.0003
 • 2H,2H,3H,3H-Perfluoroundekanová kyselina / H4PFUnDA / 0.02 / 0.0003
 • Perfluoroundekanová kyselina / PFUnDA / 0.01 / 0.0003
 • Perflurododekanová kyselina / PFDoDA / 0.01 / 0.0003
 • Perfluorotridekanová kyselina / PFTrDA / 0.01 / 0.0003
 • Perfluorotetradekanová kyselina / PFTeDA / 0.025 / 0.0003
 • Perfluorohexadekanová kyselina / PFHxDA / 0.05 / n.a.
 • Perfluorooktadekanová kyselina / PFOcDA / 0.05 / n.a.

Skupina: Perfluoroalkylsulfonové kyseliny

Analyt / Zkratka / Standardní metoda (μg/l) / Nízko-limitní metoda (μg/l)
 • Perfluoropropanesulfonová kyselina / PFPrS / 0.02 / 0.001
 • Perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonová kyselina / PFEESA / 0.1 / 0.001
 • Perfluorobutansulfonová kyselina / PFBS* / 0.01 / 0.0003
 • Perfluoropentansulfonová kyselina / PFPeS / 0.01 / 0.0003
 • Perfluorohexansulfonová kyselina / PFHxS / 0.01 / 0.0003
 • Perfluoroheptansulfonová kyselina / PFHpS / 0.01 / 0.0003
 • Perfluoroktansulfonová kyselina / PFOS / 0.005 / 0.0003
 • n-Decafluoro-4-(pentafluoroethyl) cyclohexanesulfonová kyselina / PFECHS / 0.01 / 0.0003
 • Perfluorononansulfonová kyselina / PFNS / 0.01 / 0.0003
 • Perfluorodekansulfonová kyselina / PFDS / 0.01 / 0.0003
 • Perfluoroundekan sulfonová kyselina / PFUnDS / 0.01 / 0.001
 • Perfluorododekansulfonová kyselina / PFDoDS / 0.01 / 0.0003
 • Perfluorotridekan sulfonová kyselina / PFTrDS / 0.02 / 0.001

Skupina: Fluorotelomerní sulfonáty

Analyt / Zkratka / Standardní metoda (μg/l) / Nízko-limitní metoda (μg/l)
 • 4:2 fluorotelomerní sulfonát / 4:2 FTS / 0.01 / 0.0003
 • 6:2 fluorotelomerní sulfonát / 6:2 FTS / 0.01 / 0.0003
 • 8:2 fluorotelomerní sulfonát / 8:2 FTS / 0.01 / 0.0003
 • 10:2 fluorotelomerní sulfonát / 10:2 FTS / 0.01 / n.a.

Skupina: Perfluorované sulfonamidy

Analyt / Zkratka / Standardní metoda (μg/l) / Nízko-limitní metoda (μg/l)
 • N-methyl-perfluorooktansulfonamid / MeFOSA / 0.05 / 0.002
 • N-ethyl-perfluorooktansulfonamid / EtFOSA / 0.05 / 0.002

Skupina: Perfluorované sulfonamidy

Analyt / Zkratka / Standardní metoda (μg/l) / Nízko-limitní metoda (μg/l)
 • N-methyl perfluorooktan sulfonamidoethanol / MeFOSE / 0.025 / 0.002
 • N-ethyl perfluorooktan sulfonamidoethanol / EtFOSE / 0.025 / 0.002

Skupina: Deriváty perfluorooktansulfoamidooctové kyseliny

Analyt / Zkratka / Standardní metoda (μg/l) / Nízko-limitní metoda (μg/l)
 • perfluorooktan sulfonamidooctová kyselina / FOSAA / 0.01 / 0.001
 • N-Methyl perfluorooktan sulfonamidooctová kyselina / MeFOSAA / 0.01 / 0.001
 • N-Ethyl perfluorooktan sulfonamidooctová kyselina / EtFOSAA / 0.01 / 0.001

Skupina: Fluorotelomerní karboxylové kyseliny

Analyt / Zkratka / Standardní metoda (μg/l) / Nízko-limitní metoda (μg/l)
 • 3-Perfluoropropyl propanová kyselina (3:3) / 3:3 FTCA / 0.1 / 0.0003
 • n-2-Perfluorohexyl ethanová kyselina (6:2) / 6:2 FTCA / 0.1 / 0.001
 • 3-Perfluoropentyl propanová kyselina (5:3) / 5:3 FTCA / 0.02 / 0.001
 • 2H-Perfluoro-2-oktenová kyselina (6:2) / 6:2 FTUCA / 0.02 / 0.001
 • 3-Perfluoroheptyl propanová kyselina (7:3) / 7:3 FTCA / 0.02 / 0.0003
 • n-2-Perfluorooctyl ethanová kyselina (8:2) / 8:2 FTCA / 0.1 / 0.001
 • 2H-Perfluoro-2-dekaenová kyselina (8:2) / 8:2 FTUCA / 0.02 / 0.001

Skupina: Chlorované perfluoralkylosulfonové kyseliny

Analyt / Zkratka / Standardní metoda (μg/l) / Nízko-limitní metoda (μg/l)
 • 9-Chlorohexadekafluoro-3-oxanonan-1-sulfonová kyselina / 9Cl-PF3ONS / 0.01 / 0.001
 • 11-Chloroeikosafluoro-3-oxaundekan-1-sulfonová kyselina / 11Cl-PF3OUdS / 0.01 / 0.002

*Analyty zahrnuté do součtu 20 PFAS v pitné vodě podle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2184 ze 16. prosince 2020 o kvalitě vody určené pro lidskou spotřebu.

ALS Czech Republic: Pro více INFO kontaktujte naše odborníkyALS Czech Republic: Pro více INFO kontaktujte naše odborníky

Více INFO? Kontaktujte naše odborníky
ALS Czech Republic
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.