EnviroMail™ 01/Evropa: PFAS ve vodách: Rozsah analýz a současný stav legislativy

Čt, 16.11.2023
| Originální článek z: ALS Czech Republic/EnviroMail™
Laboratoře ALS Česká republika opět rozšířily seznam akreditovaných analýz pro stanovení PFAS látek.
- **Foto:** ALS Czech Republic: PFAS ve vodách: Rozsah analýz a současný stav legislativy
 • Foto: ALS Czech Republic: PFAS ve vodách: Rozsah analýz a současný stav legislativy

Perzistence a bioakumulace. Dvě zásadní charakteristiky a dva hlavní důvody pro analýzu PFAS (per/polyfluoroalkylovaných) látek. PFAS látky jsou dnes již dobře známé průmyslově vyráběné syntetika, jejichž stále se zvyšující množství v životním prostředí vede celosvětově k postupnému zavádění regulací a legislativních limitů. Laboratoře ALS zajištují přesné, rychlé a spolehlivé akreditované analýzy širokého spektra PFAS látek, jejichž seznam, i rozsah testovaných matric, stále narůstá.

PFAS jak je známe…

Věčné kontaminanty (forever chemicals). Název, který se již, bohužel, vžil pro tuto skupinu syntetických látek, které je možné detekovat napříč všem složkám životního prostředí. Jedinečná chemická struktura PFAS látek (dnes je jich popsáno více než 5000) dává finálním průmyslovým produktům unikátní vlastnosti jako je termostabilita, dielektrické vlastnosti, nebo schopnost snižovat povrchové napětí. Díky tomu se PFAS používají v různých odvětvích průmyslu a jsou součástí celé řady produktů od mechanických součástek, elektroniky, protipožárních pěn, až po běžné produkty v našich domácnostech jako jsou kosmetické výrobky, obalové materiály, textilie nebo pánve. Vysoké koncentrace PFAS v různých složkách životního prostředí, tak i jejich dnes již známé nepříznivé účinky na zdraví člověka, vedou k stále častějším regulacím používání PFAS.

Nejznámějšími reprezentanty této skupiny jsou perfluoroktansulfonát (PFOS) a perfluoroktanová kyselina (PFOA), které byly mezi látkami zařazenými do Stockholmské úmluvy v roce 2009, respektive 2019, v budoucnu jsou navrženy i další látky ze skupiny PFAS: perfluorohexansulfonát (PFHxS). ECHA (Evropská agentura pro chemické látky, European Chemical Agency) publikovala návrh na plán výrazného omezení PFAS v téměř všech odvětvích a v budoucnu připouští jejich používání jen v těch oborech, kde je nelze nahradit.

ALS: Webinář: Problematika PFAS a jejich analýza v životním prostředí (29.11.2023)

Legislativa a zaváděné regulace

Legislativní limity v pitné vodě ve většině členských zemí EU byly do nedávna stanoveny jen pro PFOS a PFOA. Od 1.1.2022 platí SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Ta udává přechodné období do 12. ledna 2026, kdy mají členské státy přijmout opatření nezbytná k zajištění toho, aby u vod určených k lidské spotřebě byly dodrženy hodnoty dvou ukazatelů pro PFAS a to „PFAS celkové“ a „suma PFAS“.

Pro sumu PFAS je stanoven limit 0.1 μg/l, který se týká 20 látek, označených hvězdičkou (*) v Tabulce 1. Pro parametr „PFAS celkové“ (limit 0.5 μg/l) budou technické pokyny teprve vypracovány a následně se členské státy budou moci rozhodnout, zda budou používat ukazatel „PFAS celkové“, ukazatel „suma PFAS“ nebo obojí.

Skupina: Perfluoroalkylkarboxylové kyseliny

Analyt / Zkratka / Standardní metoda (μg/l) / Nízko-limitní metoda (μg/l)
 • Perfluorobutanová kyselina / PFBA* / 0.01 / 0.002
 • Perfluoro-3-methoxypropanová kyselina / PFMPA / 0.025 / 0.001
 • Perfluoropentanová kyselina / PFPeA* / 0.01 / 0.0003
 • Perfluoro-4-methoxybutanová kyselina / PFMBA / 0.025 / 0.001
 • Perfluorohexanová kyselina / PFHxA* / 0.01 / 0.0003
 • Tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy) propanová kyselina / HFPO-DA / 0.02 / 0.001
 • Perfluoroheptanová kyselina / PFHpA* / 0.01 / 0.0003
 • 4,8-dioxa-3H-perfluorononanová kyselina / DONA / 0.01 / 0.002
 • 7H-perfluoroheptanová kyselina / HPFHpA / 0.01 / 0.001
 • Perfluoroktanová kyselina / PFOA* / 0.005 / 0.0003
 • Perfluoro-3,7-dimethyloktanová kyselina / P37DMOA / 0.01 / 0.001
 • Perfluorononanová kyselina / PFNA* / 0.01 / 0.0003
 • Perfluorodekanová kyselina / PFDA* / 0.01 / 0.0003
 • 2H,2H,3H,3H-Perfluoroundekanová kyselina / H4PFUnDA / 0.02 / 0.0003
 • Perfluoroundekanová kyselina / PFUnDA* / 0.01 / 0.0003
 • Perflurododekanová kyselina / PFDoDA* / 0.01 / 0.0003
 • Perfluorotridekanová kyselina / PFTrDA* / 0.01 / 0.0003
 • Perfluorotetradekanová kyselina / PFTeDA / 0.025 / 0.0003
 • Perfluorohexadekanová kyselina / PFHxDA / 0.05 / n.a.
 • Perfluorooktadekanová kyselina / PFOcDA / 0.05 / n.a.

Skupina: Perfluoroalkylsulfonové kyseliny

Analyt / Zkratka / Standardní metoda (μg/l) / Nízko-limitní metoda (μg/l)
 • Perfluoropropanesulfonová kyselina / PFPrS / 0.02 / 0.001
 • Perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonová kyselina / PFEESA / 0.1 / 0.001
 • Perfluorobutansulfonová kyselina / PFBS* / 0.01 / 0.0003
 • Perfluoropentansulfonová kyselina / PFPeS* / 0.01 / 0.0003
 • Perfluorohexansulfonová kyselina / PFHxS* / 0.01 / 0.0003
 • Perfluoroheptansulfonová kyselina / PFHpS* / 0.01 / 0.0003
 • Perfluoroktansulfonová kyselina / PFOS* / 0.005 / 0.0003
 • n-Decafluoro-4-(pentafluoroethyl) cyclohexanesulfonová kyselina / PFECHS / 0.01 / 0.0003
 • Perfluorononansulfonová kyselina / PFNS* / 0.01 / 0.0003
 • Perfluorodekansulfonová kyselina / PFDS* / 0.01 / 0.0003
 • Perfluoroundekan sulfonová kyselina / PFUnDS* / 0.01 / 0.001
 • Perfluorododekansulfonová kyselina / PFDoDS* / 0.01 / 0.0003
 • Perfluorotridekan sulfonová kyselina / PFTrDS* / 0.02 / 0.001

Skupina: Fluorotelomerní sulfonáty

Analyt / Zkratka / Standardní metoda (μg/l) / Nízko-limitní metoda (μg/l)
 • 4:2 fluorotelomerní sulfonát / 4:2 FTS / 0.01 / 0.0003
 • 6:2 fluorotelomerní sulfonát / 6:2 FTS / 0.01 / 0.0003
 • 8:2 fluorotelomerní sulfonát / 8:2 FTS / 0.01 / 0.0003
 • 10:2 fluorotelomerní sulfonát / 10:2 FTS / 0.01 / n.a.

Skupina: Perfluorované sulfonamidy

Analyt / Zkratka / Standardní metoda (μg/l) / Nízko-limitní metoda (μg/l)
 • N-methyl-perfluorooktansulfonamid / MeFOSA / 0.05 / 0.002
 • N-ethyl-perfluorooktansulfonamid / EtFOSA / 0.05 / 0.002

Skupina: Perfluorované sulfonamidy

Analyt / Zkratka / Standardní metoda (μg/l) / Nízko-limitní metoda (μg/l)
 • N-methyl perfluorooktan sulfonamidoethanol / MeFOSE / 0.025 / 0.002
 • N-ethyl perfluorooktan sulfonamidoethanol / EtFOSE / 0.025 / 0.002

Skupina: Deriváty perfluorooktansulfoamidooctové kyseliny

Analyt / Zkratka / Standardní metoda (μg/l) / Nízko-limitní metoda (μg/l)
 • perfluorooktan sulfonamidooctová kyselina / FOSAA / 0.01 / 0.001
 • N-Methyl perfluorooktan sulfonamidooctová kyselina / MeFOSAA / 0.01 / 0.001
 • N-Ethyl perfluorooktan sulfonamidooctová kyselina / EtFOSAA / 0.01 / 0.001

Skupina: Fluorotelomerní karboxylové kyseliny

Analyt / Zkratka / Standardní metoda (μg/l) / Nízko-limitní metoda (μg/l)
 • 3-Perfluoropropyl propanová kyselina (3:3) / 3:3 FTCA / 0.1 / 0.0003
 • n-2-Perfluorohexyl ethanová kyselina (6:2) / 6:2 FTCA / 0.1 / 0.001
 • 3-Perfluoropentyl propanová kyselina (5:3) / 5:3 FTCA / 0.02 / 0.001
 • 2H-Perfluoro-2-oktenová kyselina (6:2) / 6:2 FTUCA / 0.02 / 0.001
 • 3-Perfluoroheptyl propanová kyselina (7:3) / 7:3 FTCA / 0.02 / 0.0003
 • n-2-Perfluorooctyl ethanová kyselina (8:2) / 8:2 FTCA / 0.1 / 0.001
 • 2H-Perfluoro-2-dekaenová kyselina (8:2) / 8:2 FTUCA / 0.02 / 0.001

Skupina: Chlorované perfluoralkylosulfonové kyseliny

Analyt / Zkratka / Standardní metoda (μg/l) / Nízko-limitní metoda (μg/l)
 • 9-Chlorohexadekafluoro-3-oxanonan-1-sulfonová kyselina / 9Cl-PF3ONS / 0.01 / 0.001
 • 11-Chloroeikosafluoro-3-oxaundekan-1-sulfonová kyselina / 11Cl-PF3OUdS / 0.01 / 0.002

*Analyty zahrnuté do součtu 20 PFAS v pitné vodě podle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2184 ze 16. prosince 2020 o kvalitě vody určené pro lidskou spotřebu.

ALS Czech Republic
 

Mohlo by Vás zajímat

Nitrosamines Analysis with LC/MS-MS

Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza

Agilent AdvanceBio Amide HILIC 1.8 μm Columns

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Jak hledat ty správné informace od Shimadzu (Portály LabRulez)

Instrumentace
HPLC, LC/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí

Urychlete vývoj HPLC metody o 30%

Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Produkt

Vhodný spotřební materiál pro PFAS analýzy

Pro ty z Vás, kteří se zajímají analýzou perfluorovaných látek, jsme připravili souhrnný leták s doporučeným spotřebním materiálem - od vialek, přes kolony až po chemikálie, včetně aplikačních listů.

Článek | Aplikace

Přímá analýza PFOS a PFOA v pitné vodě pomocí LC/MS/MS

Aplikace popisující přímou analýzu PFOS a PFOA ve vzorcích kohoutkové vody pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s nejvýkonnějším MS detektorem typu trojitého kvadrupólu (LC/QQQ).

Článek | Životní prostředí

Fluorované látky v pěnidlech u HZS ČR

Tento článek je zaměřen na aktuální problematiku obsahu fluorovaných látek v pěnidlech.

Článek | Produkt

LABOREXPO 2022: Analýza vody pohledem iontové chromatografie

Přinášíme Vám záznam odborné přednášky Dr. Jana Soukupa (Metrohm) z veletrhu LABOREXPO 2022 na téma využití iontové chromatografie v oblasti životního prostředí a analýz vody.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Vhodný spotřební materiál pro PFAS analýzy

Pro ty z Vás, kteří se zajímají analýzou perfluorovaných látek, jsme připravili souhrnný leták s doporučeným spotřebním materiálem - od vialek, přes kolony až po chemikálie, včetně aplikačních listů.

Článek | Aplikace

Přímá analýza PFOS a PFOA v pitné vodě pomocí LC/MS/MS

Aplikace popisující přímou analýzu PFOS a PFOA ve vzorcích kohoutkové vody pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s nejvýkonnějším MS detektorem typu trojitého kvadrupólu (LC/QQQ).

Článek | Životní prostředí

Fluorované látky v pěnidlech u HZS ČR

Tento článek je zaměřen na aktuální problematiku obsahu fluorovaných látek v pěnidlech.

Článek | Produkt

LABOREXPO 2022: Analýza vody pohledem iontové chromatografie

Přinášíme Vám záznam odborné přednášky Dr. Jana Soukupa (Metrohm) z veletrhu LABOREXPO 2022 na téma využití iontové chromatografie v oblasti životního prostředí a analýz vody.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Vhodný spotřební materiál pro PFAS analýzy

Pro ty z Vás, kteří se zajímají analýzou perfluorovaných látek, jsme připravili souhrnný leták s doporučeným spotřebním materiálem - od vialek, přes kolony až po chemikálie, včetně aplikačních listů.

Článek | Aplikace

Přímá analýza PFOS a PFOA v pitné vodě pomocí LC/MS/MS

Aplikace popisující přímou analýzu PFOS a PFOA ve vzorcích kohoutkové vody pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s nejvýkonnějším MS detektorem typu trojitého kvadrupólu (LC/QQQ).

Článek | Životní prostředí

Fluorované látky v pěnidlech u HZS ČR

Tento článek je zaměřen na aktuální problematiku obsahu fluorovaných látek v pěnidlech.

Článek | Produkt

LABOREXPO 2022: Analýza vody pohledem iontové chromatografie

Přinášíme Vám záznam odborné přednášky Dr. Jana Soukupa (Metrohm) z veletrhu LABOREXPO 2022 na téma využití iontové chromatografie v oblasti životního prostředí a analýz vody.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Vhodný spotřební materiál pro PFAS analýzy

Pro ty z Vás, kteří se zajímají analýzou perfluorovaných látek, jsme připravili souhrnný leták s doporučeným spotřebním materiálem - od vialek, přes kolony až po chemikálie, včetně aplikačních listů.

Článek | Aplikace

Přímá analýza PFOS a PFOA v pitné vodě pomocí LC/MS/MS

Aplikace popisující přímou analýzu PFOS a PFOA ve vzorcích kohoutkové vody pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s nejvýkonnějším MS detektorem typu trojitého kvadrupólu (LC/QQQ).

Článek | Životní prostředí

Fluorované látky v pěnidlech u HZS ČR

Tento článek je zaměřen na aktuální problematiku obsahu fluorovaných látek v pěnidlech.

Článek | Produkt

LABOREXPO 2022: Analýza vody pohledem iontové chromatografie

Přinášíme Vám záznam odborné přednášky Dr. Jana Soukupa (Metrohm) z veletrhu LABOREXPO 2022 na téma využití iontové chromatografie v oblasti životního prostředí a analýz vody.