Shimadzu iMScope QT systém pro MS imaging

Čt, 9.11.2023
| Originální článek z: Shimadzu
Koncept hmotnostního spektrometru vybaveného optickým mikroskopem vychází z řady iMScope, přičemž vlajkovým modelem MS Imaging ve spojení s Q-TOF MS je právě Shimadzu iMScope QT.
Video placeholder
 • Foto: Shimadzu: Shimadzu iMScope QT systém pro MS imaging
 • Video: Shimadzu Scientific Instruments: Accelerate Throughput and Discovery for Your Mass Spec Imaging Projects with the iMScope QT

Model Shimadzu iMScope QT se může pochlubit nejen fúzí s morfologickými studiemi, ale také vynikající rychlostí, citlivostí a prostorovým rozlišením, čímž otevírá cestu k MS imagingu nové generace.

Kompletní systém pro MS imaging analýzu

Imaging s hmotnostní spektrometrií se provádí ve třech krocích: předúprava, sběr dat a analýza dat. Optimální přístup v každém kroku urychluje výzkum a zároveň zvyšuje spolehlivost výsledků.

Shimadzu: Klíčové body pro MS imaging

Kombinovaná analýza

Spojení pozorování z optického mikroskopu se snímky z MS.

MS snímky lze získat flexibilně a porovnat je s pozorovacími snímky, buď celou oblast obrazu, nebo její detailní části.

Webinář: Powerful Multimodal Clinical Imaging System with LA-ICP-MS and MALDI-MS Microscopy

Výsledky měření mozečku s prostorovým rozlišením 5 μm:

 • Vzorek: Celý mozek myši
 • Matrice: 9-AA
 • Oblast měření: 662×595(393 890 pix)
 • Doba měření: přibližně 2,2 hodiny

Shimadzu: Výsledky měření pro mozeček s prostorovým rozlišením 5 μm

Oblast v červeném rámečku níže (mozeček) byla měřena s rozlišením 5 μm.

Výsledky měření celých mozkových řezů v negativním režimu

 • Vzorek: Celý myší mozek
 • Matrice: 9-AA
 • Oblast měření: 1126×624(702624pix)
 • Doba měření: přibližně 6 hodin

Shimadzu: Výsledky měření celých mozkových řezů v negativním režimu

Řezy myším mozkem (17 mm × 9,4 mm) byly měřeny s vysokým rozlišením s roztečí 15 μm (702 624 pixelů). Analýza těchto velkých mozkových řezů s vysokým rozlišením byla dokončena přibližně za 6 hodin, což umožnilo efektivní průběh testování.

Kvantifikace a distribuce

Získání kvalitativních a kvantitativních informací z LC-MS i informací o poloze z MS imagingu (MSI) pomocí jediného přístroje.

Kombinovaný systém, který kromě analýzy MSI může provádět i analýzu LC-MS, poskytuje informace o distribuci i kvantitativní analýzu.

Použití jako systém MSI

Řezy myší tkáně, kterým byl podán chlorpromazin, byly měřeny pomocí iMScope QT. Distribuci nezměněného chlorpromazinu včetně rozdílů v množství bylo možné vizualizovat bez nutnosti značení.

Shimadzu: Použití jako systém MSI

Použití jako systém LC-MS

Z po sobě jdoucích řezů byly pomocí laserové mikrodisekce (LMD) vyříznuty pozice zakroužkované na obrázku výše a extrahovaná tekutina byla měřena pomocí LCMS-9030.

Níže uvedené výsledky ukazují kvantitativní analýzu koncentrace chlorpromazinu v extrahované kapalině, provedenou pomocí systému LabSolutions Insight. Tímto způsobem bylo možné potvrdit rozdíly v koncentraci léčivé látky v řezech tkání indikované pomocí MSI z kvantitativních výsledků stanovených pomocí LC-MS.

Shimadzu: Použití jako systém LC-MS

Kromě toho je možné odhadnout molekulární vzorec neznámé sloučeniny pomocí funkce LabSolutions Insight Explore pro odhad složení.

V tomto případě byl při analýze píku při m/z = 319,10 určeného pomocí MSI pomocí funkce odhadu složení jako nejpravděpodobnější s nejvyšším skóre označen molekulární vzorec pro nezměněnou látku chlorpromazin (C17H19N2SCl).

Shimadzu: Tabulka výsledků při použití jako systém LC-MS

Výsledky: nejvyšší skóre 98,99, Diff. 0,15 mDa (0,458 ppm), C17H19N2SCl

Vysoké rozlišení, rychlost a přesnost

Získávání přesných, vysokorychlostních MS snímků s vysokým rozlišením spolu s účinnou analýzou dat.

Kombinace vysoce přesného, vysokorychlostního LCMS-9030 *(pozn.) s MS imaging s vysokým rozlišením.

Revoluční, vysoce výkonný analytický systém

Po skenování pomocí vestavěného optického mikroskopu se destička se vzorkem přesune přímo do ionizační polohy a začne proces imagingu.

Shimadzu: Revoluční, vysoce výkonný analytický systém

Navrženo pro snadné připojení

Přístroj iMScope QT lze snadno připojit nebo odpojit od přístroje LCMS-9030 a přepínat tak mezi MS imaging a vysoce citlivou LC-MS analýzou.

Shimadzu: Přístroj iMScope QT lze snadno připojit nebo odpojit od přístroje LCMS-9030

Výkon a měření přesné hmoty

Vynikající přesnost měření hmotnosti (MMA)

Přesnost měření hmoty (Mass measurement accuracy, MMA) je klíčovým atributem výkonu, který je základem všech oblastí použití spektrometrů s vysokým rozlišením a přesnou hmotností (HRAM). LCMS-9030 poskytuje MMA potřebnou pro vysokokondenzní identifikaci neznámých sloučenin na nevídané úrovni stability. To je umožněno novými technologiemi implementovanými v inteligentním systému řízení teploty a UF-FlightTube, které přesně kompenzují změny probíhající ve vnitřním i vnějším prostředí. S LCMS-9030 si společnost Shimadzu klade za cíl zcela změnit uživatelské prostředí HRAM a umožnit vědcům zpracovávat více vzorků v delších kalibračních intervalech s větší jistotou a lehkostí.

Shimadzu: Inteligentní systém řízení teploty

Stabilní MMA i při kolísání teploty

Inteligentní systém řízení teploty společnosti Shimadzu zajišťuje stabilní MMA i v laboratorním prostředí náchylném na změny teploty. Pro demonstraci byly po jedné kalibraci průběžně analyzovány standardy v rozsahu 150 až 1700 Da. Běžné kolísání laboratorní teploty bylo pozorováno v rozmezí 25 °C až 28 °C.

Bez dodatečné hmotnostní korekce zůstaly naměřené přesné hmotnosti všech sloučenin v rozmezí 1 ppm od teoretické hmotnosti po dobu 60 hodin trvání experimentu. S LCMS-9030 lze zvýšit produktivitu laboratoře tím, že bude s jistotou provádět dlouhé série bez kalibrace.

Shimadzu: Naměřené hmotnosti všech sloučenin zůstaly v rozmezí 1 ppm od teoretické hmotnosti po dobu 60 hodin trvání experimentu i bez dodatečné hmotnostní korekce

Systém Multimodal imaging

MALDI-MS data molekulárního imagingu a data elementárního imagingu LA-ICP-MS lze analyzovat pomocí jediného software. Díky tomu je multimodal imaging dostupnější.

Shimadzu: Systém Multimodal imaging

Přehled vybraných aplikací Shimadzu iMScope QT v knihově LabRulezLCMS

 • Rapid Mapping of Imipramine, Chloroquine, and Their Metabolites in Mouse Kidneys and Brains Using the iMScope QT (Aplikace | 2023)

 • Visualization of Glutamate Decarboxylase Activity Localization in Germinated Legume Seeds with the iMScope™ QT (Aplikace | 2023)

 • Analysis of Fungicide on the Peel Surface of Imported Oranges (1) — Identifying Substances by Simple Pretreatment and Accurate Mass Analysis (Aplikace | 2023)

 • Wide-area, Fast, and High-definition MS Imaging of Mouse Brain Using iMScope QT (Aplikace | 2021)

 • Mass Spectrometry Imaging of Fructooligosaccharides in Barley Seeds with the iMScope QT (Aplikace | 2023)

 • Confirmation of Synthesis of Sparingly Soluble Compounds by Accurate MALDI-TOF Mass Spectrometry (Aplikace | 2022)

 • Microscopic Mass Spectrometry Imaging Reveals Specific Distributions of Curcumin Species Inside Dried Turmeric (Aplikace | 2021)

 • High spatial-resolution MS imaging of longitudinal- and transverse- cross sections of drug-incorporated hair (Aplikace | 2021)

 • Enzyme Histochemistry Using Mass Spectrometry Imaging (Aplikace | 2021)

 • Qualitative/Quantitative Analysis of Drugs in Whole Blood by DPiMSQT and Nexera™ installed LCMS-9030 (Aplikace | 2021)

 • Qualitative Screening of Drugs in Whole Blood by DPiMS QT installed LCMS-9030 (Aplikace | 2021)

 • Detection of Isoflavones and Its Metabolites in Foods by DPiMS QT and LCMS-9030 (Aplikace | 2021)

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Legionella ve vodách. Proč je testování důležité?!?!

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí

Quantifying Oligonucleotides (CONSUMABLES GUIDE BOOK)

Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, LC/MS, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza, Klinická analýza

Identification of Double Bond Positions in Butter Triacylglycerols Using DPiMS QT Kit and OAD-TOF System

Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, DART
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Total acid number with conductometric titration

Instrumentace
Titrace
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie

Characterization of lipid components in lipid nanoparticle (LNP) formulations

Instrumentace
HPLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Lipidomika
 

Podobné články


Článek | Produkt

21. Škola hmotnostní spektrometrie: Nový LC/Q-TOF Shimadzu LCMS-9030

Nový hmotnostní spektrometr firmy Shimadzu spojuje světově nejrychlejší a nejcitlivější kvadrupólovou technologii s TOF architekturou.

Článek | Produkt

Waters SELECT SERIES MRT Q-ToF: Nová generace hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením

Jste připraveni na novou generaci hmotnostních spektrometrů s vysokým rozlišením (HRMS)? Nejmodernější hybridní Q-ToF SELECT SERIES MRT je průkopnickým přírůstkem do rodiny Waters 'SELECT SERIES.

Článek | Aplikace

Shimadzu: magazín Tajemství vědy 3/2022 (LC, LC/MS, UV-Vis, TOC)

V posledním čísle našeho časopisu jsme publikovali několik článků s využitím technik HPLC, LCMS/MS, LC/MS, UV-Vis nebo TOC z oblasti potravin, životního prostředí nebo průmyslu.

Článek | Produkt

Radikalizace hmotnostního spektrometru k řešení nezodpovězených otázek

SHIMADZU přináší pro své LCMS Q-TOF systémy novou inovativní technologií fragmentace zavedením neutrálních radikálů (OAD - Oxygen Attachment Dissociation) v pozitivním a negativním režimu.
 

Podobné články


Článek | Produkt

21. Škola hmotnostní spektrometrie: Nový LC/Q-TOF Shimadzu LCMS-9030

Nový hmotnostní spektrometr firmy Shimadzu spojuje světově nejrychlejší a nejcitlivější kvadrupólovou technologii s TOF architekturou.

Článek | Produkt

Waters SELECT SERIES MRT Q-ToF: Nová generace hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením

Jste připraveni na novou generaci hmotnostních spektrometrů s vysokým rozlišením (HRMS)? Nejmodernější hybridní Q-ToF SELECT SERIES MRT je průkopnickým přírůstkem do rodiny Waters 'SELECT SERIES.

Článek | Aplikace

Shimadzu: magazín Tajemství vědy 3/2022 (LC, LC/MS, UV-Vis, TOC)

V posledním čísle našeho časopisu jsme publikovali několik článků s využitím technik HPLC, LCMS/MS, LC/MS, UV-Vis nebo TOC z oblasti potravin, životního prostředí nebo průmyslu.

Článek | Produkt

Radikalizace hmotnostního spektrometru k řešení nezodpovězených otázek

SHIMADZU přináší pro své LCMS Q-TOF systémy novou inovativní technologií fragmentace zavedením neutrálních radikálů (OAD - Oxygen Attachment Dissociation) v pozitivním a negativním režimu.
 

Podobné články


Článek | Produkt

21. Škola hmotnostní spektrometrie: Nový LC/Q-TOF Shimadzu LCMS-9030

Nový hmotnostní spektrometr firmy Shimadzu spojuje světově nejrychlejší a nejcitlivější kvadrupólovou technologii s TOF architekturou.

Článek | Produkt

Waters SELECT SERIES MRT Q-ToF: Nová generace hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením

Jste připraveni na novou generaci hmotnostních spektrometrů s vysokým rozlišením (HRMS)? Nejmodernější hybridní Q-ToF SELECT SERIES MRT je průkopnickým přírůstkem do rodiny Waters 'SELECT SERIES.

Článek | Aplikace

Shimadzu: magazín Tajemství vědy 3/2022 (LC, LC/MS, UV-Vis, TOC)

V posledním čísle našeho časopisu jsme publikovali několik článků s využitím technik HPLC, LCMS/MS, LC/MS, UV-Vis nebo TOC z oblasti potravin, životního prostředí nebo průmyslu.

Článek | Produkt

Radikalizace hmotnostního spektrometru k řešení nezodpovězených otázek

SHIMADZU přináší pro své LCMS Q-TOF systémy novou inovativní technologií fragmentace zavedením neutrálních radikálů (OAD - Oxygen Attachment Dissociation) v pozitivním a negativním režimu.
 

Podobné články


Článek | Produkt

21. Škola hmotnostní spektrometrie: Nový LC/Q-TOF Shimadzu LCMS-9030

Nový hmotnostní spektrometr firmy Shimadzu spojuje světově nejrychlejší a nejcitlivější kvadrupólovou technologii s TOF architekturou.

Článek | Produkt

Waters SELECT SERIES MRT Q-ToF: Nová generace hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením

Jste připraveni na novou generaci hmotnostních spektrometrů s vysokým rozlišením (HRMS)? Nejmodernější hybridní Q-ToF SELECT SERIES MRT je průkopnickým přírůstkem do rodiny Waters 'SELECT SERIES.

Článek | Aplikace

Shimadzu: magazín Tajemství vědy 3/2022 (LC, LC/MS, UV-Vis, TOC)

V posledním čísle našeho časopisu jsme publikovali několik článků s využitím technik HPLC, LCMS/MS, LC/MS, UV-Vis nebo TOC z oblasti potravin, životního prostředí nebo průmyslu.

Článek | Produkt

Radikalizace hmotnostního spektrometru k řešení nezodpovězených otázek

SHIMADZU přináší pro své LCMS Q-TOF systémy novou inovativní technologií fragmentace zavedením neutrálních radikálů (OAD - Oxygen Attachment Dissociation) v pozitivním a negativním režimu.