LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Altium International
Altium International
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie (GC, HPLC, UHPLC, kapilární elektroforéza) a hmotnostní spektrometrie (GC/MS, LC/MS, CE/MS), disolučních aparátů, molekulární (UV-Vis, UV-Vis-NIR, fluorescence, FTIR analyzátory a mikroskopy) a atomové spektroskopie (ICP-OES, ICP-MS, AAS), a v neposlední řadě také v oblasti molekulární biologie a genomiky (analýza nukleových kyselin a proteinů, microarray skenery a skla, PCR & RT-PCR, qPCR, řešení pro NGS, reagencie pro mutagenezi a klonování, sondy FISH a další).
Tagy
Článek
Aplikace
Produkt
Video
Logo of LinkedIn

Kvalitativní a kvantitativní analýza uhličitanových organických rozpouštědel při elektrolýze lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF

St, 26.7.2023
| Originální článek z: Altium Czechia
Na ASMS prezentovaná metoda kvalitativní a kvantitativní analýzy uhličitanových organických rozpouštědel v elektrolytech lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF.
Video placeholder
 • Foto: LabRulez/AI: Kvalitativní a kvantitativní analýza uhličitanových organických rozpouštědel při elektrolýze lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF
 • Video: Agilent Technologies: High Resolution Mass Spectrometry Explained

V posledních letech se problematice rozvoje energetiky věnuje velká pozornost. Vývoj a použití lithiových baterií se stal jedním z klíčových high-tech vývojových trendů v oblasti nových energií. Lithiové baterie se skládají především z kladných a záporných elektrod, elektrolytu a separátoru. Důležitou součástí elektrolytů lithiových baterií je také organické rozpouštědlo. Běžnými organickými rozpouštědly v elektrolytu jsou především uhličitanové sloučeniny, jako jsou EC, PC, EMC a DMC. Složky rozpouštědel s různými poměry přímo ovlivňují výkonnost baterií, proto je velmi důležité tyto rozpouštědla v lithiových bateriích analyzovat a studovat.

V této studii jsme k identifikaci a analýze čtyř uhličitanových organických rozpouštědel v elektrolytu a ke kvantitativní analýze rozpouštědel EC a PC ve třech vzorcích elektrolytu použili systém Agilent 1290 Infinity II UHPLC ve spojení s Agilent 6546 LC/Q-TOF MS. Metoda je jednoduchá, rychlá, účinná a kvantitativně přesná.

Altium: Strukturní vzorec čtyř uhličitanových organických rozpouštědelAltium: Strukturní vzorec čtyř uhličitanových organických rozpouštědel

Podmínky UHPLC Q-TOF měření
 • Kolona: Agilent InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP, 3.0 × 100 mm, 2.7 μm (p/n: 695968-301(T))
 • Mobilní fáze: A= Voda obsahující 0,1 % kyseliny mravenčí, B= Metanol
 • Rychlost průtoku: 0,4 ml/min
 • Teplota kolony: 35 °C
 • Objem nástřiku: 2 μl
 • MS Zdroj AJS ESI: Režim měření: pozitivní
 • Napětí na kapiláře: 2 500 V
 • Napětí na trysce: 500 V
 • Sušicí plyn: 8 l/min při 250 °C
 • Sheath plyn: 12 l/min při 350 °C
 • Nebulizér: 45 psi
 • Fragmentor: 70 V
 • MS scan: 20-1000 m/z

Strukturní analýza uhličitanových organických rozpouštědel

Kolona Agilent InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP snese systém 100% vodné mobilní fáze, což je výhodné pro zvýšení retence a separace těchto polárních rozpouštědel na chromatografické koloně. Chromatogram základních píků čtyř uhličitanových sloučenin v elektrolytu lithiových baterií je uveden níže. K získání primárních a sekundárních MS dat hlavních chromatografických píků byl použit hmotnostní spektrometr Agilent 6546 TOF s vysokým rozlišením. V kombinaci s prohledáváním databáze Agilent PCDL a softwarem Agilent MassHunter Molecular Structure Correlator (MSC) pro analýzu neznámých látek byly identifikovány čtyři hlavní organické rozpouštědla ve vzorcích lithiových baterií, včetně EC, PC, DMC a EMC.

Altium: Chromatogram základních píků čtyř uhličitanových organických rozpouštědel v elektrolytu lithiových bateriíAltium: Chromatogram základních píků čtyř uhličitanových organických rozpouštědel v elektrolytu lithiových baterií

Identifikace pomocí vyhledávání v databázi PCDL

Vyhledávání v databázi PCDL za účelem nalezení shody sloučenin je důležitým a standardním postupem analýzy neznámých látek při použití hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením. Obrázek níže ukazuje, že při kolizní energii 10 eV lze získat více než 90 % skóre shody. Vizuálně je zobrazen graf porovnání naměřených fragmentových dat a fragmentových dat PCDL, což naznačuje, že výsledek je přesný a spolehlivý.

Altium: Srovnání fragmentačního spektra PC a databáze PCDLAltium: Srovnání fragmentačního spektra PC a databáze PCDL

Identifikace pomocí softwaru MSC

Software Agilent MSC může automaticky generovat molekulové vzorce na základě primárních a fragmentových dat neznámých látek. Současně může propojit databázi ChemSpider nebo existující databázi PCDL, vyhledat a porovnat jednu nebo více možných struktur sloučenin a pomoci tak odvodit strukturu neznámých. Kromě toho může software MSC provádět analýzu přiřazení sekundárních fragmentů podle struktury sloučeniny. Obrázek níže ukazuje výsledky analýzy identifikace EC pomocí softwaru MSC.

Altium: Výsledky identifikace ES pomocí softwaru MSCAltium: Výsledky identifikace ES pomocí softwaru MSC

Kvantitativní analýza uhličitanových organických rozpouštědel

Hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením poskytuje přesné informace a snižuje vliv rušivých látek. Primární hmotnostně spektrometrická data byla získána v režimu akvizice Q-TOF full scan a extrahovány byly charakteristické ionty příslušných sloučenin. Ty lze použít pro kvantitativní analýzu cílových sloučenin. Obrázek níže ukazuje, že EC a PC mají dobrou linearitu v koncentračním rozsahu 50 - 2000 ng/ml a lineární korelační koeficienty jsou R2 > 0,99, což naznačuje, že tuto metodu lze velce dobře použít i pro kvantitativní analýzu sloučenin EC a PC.

Altium: Standardní kalibrační křivka koncentrace EC a PC mezi 50 a 2000 ng/mlAltium: Standardní kalibrační křivka koncentrace EC a PC mezi 50 a 2000 ng/ml

Pomocí této experimentální metody byly provedeny kvantitativní analýzy EC a PC na třech vzorcích elektrolytu baterií. Vzorky byly testovány po zředění acetonitrilem. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. Koncentrace EC ve všech třech vzorcích byla 2 - 5 krát vyšší než koncentrace PC. Tyto údaje mohou poskytnout spolehlivý základ pro optimalizaci poměru organických rozpouštědel v elektrolytu baterie a zlepšení jejího výkonu.

Kvantitativní výsledky EC a PC ve vzorcích elektrolytu baterií, μg/ml
Číslo vzorku / EC / PC
 1. / 2.0 × 10⁵ / 1.1 × 10⁵
 2. / 2.5 × 10⁵ / 5.0 × 10⁴
 3. / 2.6 × 10⁵ / 5.0 × 10⁴

Výběr nejnovějších aplikací LC/Q-TOF Agilent Technologies v oblasti průmyslových analýz v knihovně LabRulezLCMS

 • ASMS: Identification for Anion in Electrolyte of Lithium Battery Using Ion Chromatography – Quadrupole -Time of Flight Mass Spectrometry (Postery | 2023)

 • ASMS: Qualitative and Quantitative Analysis of Carbonate Organic Solvents in Lithium Battery Electrolysis by LC/Q-TOF (Postery | 2023)

 • ASMS: Novel Algorithms and Visualizations for Discovering Polymers and Chemical Series in Industrial and Environmental Applications (Postery | 2022)

 • IMSC: PATTERN TARGETING SOFTWARE FOR THE DETECTION OF POLYMERIC COMPOUNDS IN DATA ACQUIRED USING LIQUID CHROMATOGRAPHY-ION MOBILITY-MASS SPECTROMETRY (Postery | 2022)

 • ASMS 2021: Tracing Microbial Transformation of Crude Oil Complex Matrix in Seawater (Postery | 2021)

 • Agilent Solutions for Lithium-Ion Battery Industry (Brožury a specifikace | 2020)

Altium International
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.