LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
Naším posláním je šířit informace o produktech firmy Shimadzu v oblasti instrumentálních analytických přístrojů, přístrojů pro testování materiálů a speciálních přístrojů pro life science, jejich prodej a následně - instalace, zaškolení, záruční a pozáruční servis, ověřování a validace a aplikační podpora.
Tagy
Článek
Aplikace
Produkt
Video
Logo of LinkedIn

Shimadzu: magazín Tajemství vědy 2/2023 (LC, prepLC)

Út, 25.7.2023
| Originální článek z: Shimadzu/Secrets of science
V aktuálním čísle našeho časopisu naleznete novinky z oblasti izolace a purifikace pomocí preparativní HPLC a inovativní GC/LC analýzy MOSH/MOAH.
Video placeholder
 • Foto: Shimadzu: magazín Tajemství vědy 2/2023 (LC, prepLC)
 • Video: Shimadzu Asia Pacific: Carotene Purification from Carrots using Shimadzu Preparative HPLC with Liquid Handler LH-40
 • A. BUĎTE V OBRAZE
 • B. POSOUVEJTE SE DÁL
 • C. KONFERENCE A VÝSTAVY
 • D. NÁZORY NAŠICH UŽIVATELŮ
 • E. PRAKTICKÉ TIPY & TRIKY NEBO ÚDRŽBA

Z pěti kategorií v magazínech Tajemství vědy jsme pro Vás z vydání 1/2023 vybrali následující příspěvky

💡 Celé číslo magazínu Shimadzu Tajemství vědy 1/2023 ke čtení on-line nebo ke stažení ve formátu pdf

1. Úspora času díky ultra rychlé preparativní LC

Jak společnost Syngenta využívá UFPLC k extrakci a purifikaci vedlejších produktů v gramových množstvích pro regulační testy

Zemědělský průmysl se spoléhá na různé chemické látky, jako jsou herbicidy, fungicidy, insekticidy a přípravky na ošetření osiva, aby maximalizoval výnosy plodin a bojoval proti hrozbám, jako jsou škůdci a choroby. Zajištění účinnosti a bezpečnosti těchto produktů vyžaduje podrobné studium, a to i méně významných složek přítomných v technických materiálech s účinnými látkami v množstvích nižších než 1 %. Společnost Syngenta, klíčový hráč v zemědělském sektoru, využila systémy ultra rychlé preparativní kapalinové chromatografie (UFPLC) společnosti Shimadzu, aby urychlila extrakci a purifikaci takových vedlejších produktů. To umožňuje společnosti Syngenta poskytovat dostatečné množství materiálu pro regulační testy a studie toxicity, které splňují přísné průmyslové normy.

Výzvy při izolaci vedlejších produktů

Přípravky na ochranu rostlin procházejí před registrací k použití přísnými testy, včetně posouzení bezpečnosti pracovníků, dopadu na životní prostředí a bezpečnosti pro spotřebitele. Některé testy vyžadují analýzu vedlejších produktů přítomných v materiálu technické kvality na úrovni 0,1 % hmotnosti nebo blízko této úrovně. Získání těchto vedlejších produktů v dostatečném množství a čistotě představuje značný problém.

Shimadzu: Jeden ze dvou systémů Shimadzu UFPLC v laboratoři týmu preparativní a izolační chemie společnosti Syngenta

Analytická řešení ve společnosti Syngenta

K řešení této výzvy zaměstnává společnost Syngenta tým preparativní a izolační chemie, který vede Louise Baconová. Tento tým využívá k izolaci vedlejších produktů preparativní kapalinovou chromatografii a pomáhá svým kolegům při řešení problémů se separací a purifikací miligramových až gramových množství neznámých vedlejších produktů pro identifikaci nebo analytické standardy.

Hodnota ultra rychlé preparativní LC (UFPLC)

Louisin tým obvykle používá dvoustupňový přístup, který zahrnuje

 • "hrubé a hotové" čištění ve velkém měřítku k obohacení materiálu až na 5 % nebo více
 • následuje krok "leštění" k dosažení požadované čistoty, obvykle 90 % nebo vyšší

Před zavedením UFPLC od společnosti Shimadzu se tým potýkal s obtížemi při zpracování velkých objemů nečistého materiálu, což činilo proces časově náročným. Díky automatickému sběru a zachycování frakcí pomocí UFPLC může nyní tým efektivně čistit a obohacovat cílovou sloučeninu bez manuálních zásahů, což zkracuje dobu zpracování na několik týdnů.

Shimadzu: Tým preparativní a izolační chemie společnosti Syngenta

Výhody UFPLC

UFPLC od společnosti Shimadzu poskytuje několik výhod pro proces preparativní a izolační chemie společnosti Syngenta.

 • Reprodukovatelnost systému umožňuje automatizovaný sběr frakcí, a to i pro sloučeniny sotva přesahující základní linii.
 • Použití krátkých kolon a krátkých dob analýz v UFPLC snižuje spotřebu rozpouštědel, což přispívá k cílům udržitelnosti.
 • Díky automatizaci sběru frakcí může tým efektivně zpracovávat velké objemy nečistého materiálu, čímž dosahuje lepší kvality produktů a doby zpracování při minimalizaci dopadu na životní prostředí.

Výběr literatury Shimadzu pro preparativní HPLC/SFC v knihovně LabRulezLCMS

 • Preparative Purification of Aroma Components Using a Supercritical Fluid chromatograph (Aplikace | 2023)
 • HPLC: Automated Preparation and Quality Test for Antibody (Postery | 2023)
 • Optimizing Analytical Conditions for Lipid Analysis by SFC and Its Application for Precise Preparative Chromatography – Case Study of Diglyceride Isomers – (Aplikace | 2022)
 • Seamless Purification for Drug Discovery with Screening, Preparative, and Purity check (Aplikace | 2022)
 • Optimizing Preparative Workow with the LH-40 Liquid Handler (Technické články | 2021)
 • High Throughput Preparative LC with Auto Switching Dilution Injection Function (Technické články | 2021)
 • Highly Effective Purification of Drug Compounds (Aplikace | 2021)
 • Purification of Organic Light-Emitting Diode Materials (Aplikace | 2021)
 • Preparative Purification of Ibuprofen and Its Related Substance (Aplikace | 2021)
 • Comprehensive Fractionation of Herbal Medicine Components by PDA-ELSD triggered Preparative LC (Aplikace | 2021)

2. Bližší pohled na minerální oleje (MOSH/MOAH) v potravinách

Projekt vyvíjející novou metodu detekce frakcí minerálních olejů reagujících na DNA.

Kontaminace potravin minerálními oleji se v poslední době stala naléhavým problémem, který se často dostává na titulní stránky novin kvůli svým možným zdravotním rizikům. Přítomnost zbytků minerálních olejů představuje vážný problém pro bezpečnost potravin, od kontaminovaného slunečnicového oleje až po nebezpečnou kojeneckou výživu. S rostoucím povědomím spotřebitelů se stává nezbytným lépe tento problém posoudit a zmírnit. Společné výzkumné úsilí Rakouského výzkumného institutu pro chemii a technologii (OFI) a Technické univerzity ve Štýrském Hradci přineslo slibné výsledky při identifikaci a řešení kontaminace potravin minerálními oleji.

Pochopení kontaminace minerálními oleji

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) upozornil na různé zdroje kontaminace minerálními oleji, od obalů potravin až po aditiva a maziva. Zatímco dřívější studie zdůrazňovaly obal jako hlavního viníka, nyní je zřejmé, že ke kontaminaci může docházet ve více fázích výrobního cyklu. Navíc se rozlišuje mezi potravinami kontaminovanými uhlovodíky z minerálních olejů (MOH) a záměrným používáním některých výrobků z minerálních olejů jako aditiv, což dále komplikuje hodnocení rizik.

Shimadzu: Experimentální přehled metody stanovení reaktivity DNA vyvinuté v rámci výzkumného projektu MOSH MOAH

Separace MOSH od MOAH

Významný problém při hodnocení kontaminace minerálními oleji spočívá ve složitých směsích přítomných uhlovodíků. Tyto uhlovodíky se dělí na dvě podfrakce:

 • Nasycené uhlovodíky minerálních olejů (MOSH)
 • aromatické uhlovodíky minerálních olejů (MOAH).

MOSH se sice v lidském těle hromadí, ale obecně jsou považovány za bezpečné. Na druhé straně MOAH obsahují potenciálně mutagenní a karcinogenní látky, a proto jsou předmětem zásadního zkoumání. Separace a kvantifikace těchto subfrakcí je tradičně náročným úkolem vzhledem k jejich složité chemické struktuře.

Shimadzu: On-line spojení HPLC-GC-FID a chromatogram typického minerálního oleje (černá = MOSH, růžová = MOAH)

Zlepšení analytických metod

K odstranění nedostatků stávajících analytických technik byl založen výzkumný projekt "MOSH MOAH - Redukce minerálních olejů v potravinách". Výzkumníci vyvinuli nový přístup, který kombinuje nejmodernější instrumentální analýzu s toxikologickým hodnocením pomocí biologických testů in vitro. Tato nová metoda umožňuje hodnocení rizik MOAH více založené na látce.

Pokroky v praxi

Nová metodika zahrnuje donor-akceptorový komplexní chromatografický systém, který úspěšně rozděluje MOAH podle počtu jejich jader na mono- a diaromatické látky a tri- a polyaromatické látky. Tento postup umožňuje izolaci a další charakterizaci různých subfrakcí MOAH. Izolované frakce jsou následně podrobeny biologickým testům, aby se vyhodnotila jejich reaktivita DNA, která je klíčovým ukazatelem potenciálních zdravotních rizik.

Shimadzu: Nexera LC-20AD s fluorescenčním detektorem Prominence RF-20Axs (FLD), detektorem SPD-M20A s diodovým polem (DAD) a sběračem frakcí pro izolaci mono- a diaromatických látek a tri- a polyaromatických látek z MOAH

Slibné výsledky

Studie ověření koncepce prokázala účinnost tohoto nového přístupu. Výzkumníci identifikovali látky reagující na DNA ve frakcích MOAH obsahujících tri- a polyaromatické látky, zatímco mono- a diaromatické frakce nevykazovaly žádnou reaktivitu. Tato korelace byla konzistentní napříč různými testovanými mazivy a obalovými materiály pro potraviny i nepotraviny. Úspěšnost metody při identifikaci nebezpečných subfrakcí je příslibem pro významné zlepšení hodnocení bezpečnosti potravin.

Výběr literatury Shimadzu pro stanovení MOSH/MOAH v knihovně LabRulezGCMS

 • Determination of Mineral Oil Hydrocarbons in Rice and Noodles using LC-GC Online Technique (Postery | 2018)
 • RAFA: Non-Intentionally Added Substances in Food and Food Contact Material – Determination of Mineral Oil Hydrocarbons with LC-GC Online Technique (Postery | 2017)
 • Mineral Oil Residues in Food Part 4 - Removing Natural Occurring Alkanes (Aplikace | 2018)
 • Mineral Oil Residues in Food - Part 2 - Automated Removal of Natural Interferences by Online Epoxidation (Aplikace | 2018)
 • Mineral Oil Residues in Food Sample Preparation - Part 3 - Fract and Collect (Aplikace | 2018)
 • Mineral Oil Residues in Food: Part 5 - How to choose the right sample preparation (Aplikace | 2018)
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.