LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Škola hmotnostní spektrometrie
Škola hmotnostní spektrometrie
Škola hmotnostní spektrometrie je odborná vzdělávací akce pořádaná od roku 1986, která vedle zajímavých přednášek a kurzů nabízí i nespočet příležitostí k přátelským setkáním a diskusím.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Škola hmotnostní spektrometrie v zrcadle času (3/3)

Čt, 29.6.2023
| Originální článek z: SSJMM/Josef Cvačka
Jaký byl XI. - XXIII. ročník školy MS? 2010 (Pec pod Snežkou), 2011-12 (Srní), 2013 (Jeseník), 2014-15 (Frymburk), 2016-17 (Luhačovice), 2018-19 (Špindlerův Mlýn), 2020-21 (Srní) a 2022-23 (Vysočina)
SSJMM: Škola hmotnostní spektrometrie v zrcadle času (3/3) - Program Škol MS z pohledu statistiky

SSJMM: Škola hmotnostní spektrometrie v zrcadle času (3/3) - Program Škol MS z pohledu statistiky

Hmotnostní spektrometrie se během své stoleté historie rozvinula do fascinujícího vědního oboru s mnoha praktickými aplikacemi. Dnes patří mezi základní pilíře analytické a bioanalytické chemie. K jejímu rozvoji u nás významně přispěly Školy hmotnostní spektrometrie. Může nás těšit, že máme jednu z nejdelších tradic pořádání intenzivních výukových kurzů zaměřených na hmotnostní spektrometrii. První Škola se uskutečnila v roce 1986 pod vedením Miroslava Rysky, tehdejšího vedoucího odborné skupiny hmotnostní spektrometrie Československé spektroskopické společnosti. Během následujících 35 let proběhlo 21 dalších, neméně úspěšných ročníků Školy.

SSJMM: Škola hmotnostní spektrometrie v zrcadle času: Místa konání Škol MS a jejich hlavní organizátořiSSJMM: Škola hmotnostní spektrometrie v zrcadle času: Místa konání Škol MS a jejich hlavní organizátoři

Škola hmotnostní spektrometrie je typicky týdenní, intenzivní výukový kurz určený nejen pro nováčky v oboru, ale i zkušené odborníky. O účast je tradičně mimořádný zájem, což lze vysvětlit vynikající kvalitou přednášejících i odborného programu a skvělou a družnou atmosférou, která na těchto akcích panuje. Škola MS je ideálním prostorem pro odborné diskuse, výměnu zkušeností a navazování nových profesních kontaktů.

pokračování...

Pec pod Sněžkou, 2010 (XI. ročník)

Jedenáctý ročník Školy MS se uskutečnil pod organizačním vedením Michala Holčapka v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou ve dnech 20.- 24. 9. 2010. Počet účastníků překonal všechna očekávání - celkem přijelo 218 osob. Během zahájení Školy při slavnostní ceremonii ocenil předseda SSJMM Viktor Kanický čestným členstvím dlouholetou práci Miroslava Rysky, který 21 letvedl odbornou skupinu hmotnostní spektrometrie a založil tradici Škol hmotnostní spektrometrie.

Tématem 11. ročníku byly novinky a trendy, zazněly i aplikačními přednášky a nechyběla cvičení interpretace spekter. Kromě lektorů z ČR přijali pozvání i přednášející ze zahraničí, František Tureček, Zoltán Takáts a Aleš Svatoš. Část programu byla rozdělena do 3 paralelních sekcí. V rámci programu zazněla přednáška Marka Šebely, vítěze 1. ročníku soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery. Středeční dopoledne patřilo sportovně-kulturnímu programu s nabídkou výstupu na Sněžku, exkurze do dělostřelecké tvrze a vojenského muzea Stachelberg a prohlídky pivovaru Krakonoš v Trutnově.

Wikipedia/Jan Kovář BK: Hotel Horizont v Peci p. SněžkouWikipedia/Jan Kovář BK: Hotel Horizont v Peci p. Sněžkou

Srní, 2011 (XII. ročník) a 2012 (XIII. ročník)

Další dva ročníky Školy MS se odehrály pod vedením Michala Holčapka v jeho oblíbené destinaci v hotelu Srní na Šumavě. 12. ročník (12. - 16. 9. 2011) byl zaměřen na analýzu malých molekul. V programu bylo možno nalézt sekce zaměřené na instrumentaci, spojení separačních technik a hmotnostní spektrometrie a identifikaci organických látek. Čtvrteční paralelní sekce nabídly volbu mezi aplikačními přednáškami a cvičením interpretace EI spekter. Během Školy proběhlo slavnostní předání Ceny Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery v kategorii hmotnostní spektrometrie za rok 2011. Oceněnou práci za autorský kolektiv představila Kateřina Pavlásková. Účastníci 12. Školy zvolili pětičlenný pracovní výbor odborné skupiny hmotnostní spektrometrie SSJMM, přičemž se počítaly i hlasy zaslané v předstihu na adresu Spektroskopické společnosti.

O rok později se 13. ročník Školy MS (2. - 7. 9. 2012) zaměřil na novinky a trendy. Přednášky se také věnovaly kvantitativní a strukturní analýze i aplikacím v řadě analytických oborů. Zkušenosti ze zahraničí prezentoval Aleš Svatoš a Davy Guillarme. Referát o vítězné práci Ceny Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery v kategorii hmotnostní spektrometrie za rok 2012 přednesla Ágnes Révész. Hlavnímu programu Školy MS předcházel půldenní přípravný kurz „Základy hmotnostní spektrometrie“. Odpočinkové středeční odpoledne nabídlo prohlídky vodních elektráren Vydra a Čeňkova pila a prohlídku hradu Kašperk (oba ročníky) a dále pak výlet do Prášil (2011), na Chalupskou slať (2012) a Poledník (2012).

Hotel Srní: Hotel Srní v SrníHotel Srní: Hotel Srní v Srní

Jeseník, 2013 (XIV. ročník)

14 . Škola MS (16. - 20. 9. 2013) se uskutečnila v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku, v malebné krajině východního výběžku Rychlebských hor. Pořadatelství se ujal Josef Cvačka. Zájem o tento ročník byl mimořádný, počet registrovaných účastníků se zastavil na čísle 253.

Odborný program zahrnoval lekce věnované principům MS, spojení chromatografických a elektromigračních technik s MS, kvantifikaci, aplikacím a interpretaci dat. Diskutován byl projekt české terminologie MS. Stejně jako v předchozích letech proběhlo slavnostní vyhlášení vítěze Ceny Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery v kategorii Hmotnostní spektrometrie, oceněnou práci představil Jan Preisler. V Jeseníku se uskutečnily volby pětičlenného výboru sekce hmotnostní spektrometrie SSJMM na tříleté funkční období. Odborný i večerní společenský program se odehrával v kongresovém sále lázní a přilehlých prostorách. Účastníci byli ubytováni v lázeňských domech a mohli tak plně vychutnat příjemnou lázeňskou atmosféru. V jinak spíše zamračeném a deštivém týdnu bylo středeční odpočinkové dopoledne slunečné. Pro zájemce byly připraveny výlety na Priessnitzovy lázně v Jeseníku přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, Rejvíz a do jeskyně Na Pomezí.

Wikipedia/Pudelek: Priessnitzovy lázně v JeseníkuWikipedia/Pudelek: Priessnitzovy lázně v Jeseníku

Frymburk, 2014 (XV. ročník) a 2015 (XVI. ročník)

V dalších dvou letech se Škola MS přestěhovala do Wellness Hotelu ve Frymburku na břehu Lipenské přehrady. Organizaci měl na starost Jan Preisler. Zájem účastníků byl opět velmi vysoký.

Odborný program 15. ročníku (14. - 19. 9. 2014) nabídl jak základní přednášky o historii a konceptech MS, ionizačních technikách a hmotnostních analyzátorech, tak i přednášky o moderních trendech, aplikacích a zpracování dat. Kromě domácích lektorů přijali pozvání i zahraniční hosté - Christian Neusüß, Andras Guttman a Gerard Rozing. Práci, která získala Cenu Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery v kategorii hmotnostní spektrometrie pro rok 2014 prezentoval Juraj Jašík.

16 . Škola MS (13. - 18. 9. 2015) se krátce vrátila k základům MS a poté kladla důraz na spojení separačních technik s hmotnostní spektrometrií. Zařazeny byly také aplikační přednášky, prezentace o iontové mobilitě a zobrazovacích metodách i základy interpretace a zpracování dat. Mezi přednášejícími byli i zahraniční hosté - Christian Klampfl, Dietrich Volmer a Klaus Dreisewerd. Od roku 2015 je Cena Vladimíra Hanuše udělovaná samostatně. Oceněnou práci za rok 2015 prezentoval Petr Novák. Organizátoři připravili středeční výlety na Stezku korunami stromů, hrad Rožmberk, okružní plavbu parníkem po Lipně, a o rok později pak exkurze do vyšebrodského cisterciáckého kláštera či grafitového dolu v Českém Krumlově. Pěkné počasí lákalo některé účastníky do vod blízké Lipenské nádrže, překvapivě však většinou dlouho po západu slunce.

Wellness Hotel Frymburk: Wellness Hotel ve FrymburkuWellness Hotel Frymburk: Wellness Hotel ve Frymburku

Luhačovice, 2016 (XVII. ročník) a 2017 (XVIII. ročník)

V dalších dvou letech se příznivci hmotnostní spektrometrie scházeli v hotelu Harmonie na okraji lázeňského města Luhačovice. Pomyslné pořadatelské otěže přebral Miroslav Polášek. Účast na těchto ročnících byla opět vysoká a díky příhodné geografické poloze přijelo i několik desítek lidí ze sousedního Slovenska.

17 . Škola MS (4. - 9. 9. 2016) se zaměřila na základní principy a aplikace nejběžnějších ionizačních technik, hmotnostních analyzátorů a statistické metody zpracování dat. Kromě tradičních témat jako je spojení separačních technik s MS, zobrazovací metody a vybrané aplikace MS byly zařazeny také přednášky o méně běžných metodách, např. o urychlovačové a poměrové hmotnostní spektrometrii či MS s přenosem protonu. Již tradičně bylo předáno ocenění za nejlepší publikovanou práci v oboru MS, Cena Vladimíra Hanuše. Vítěznou práci prezentoval Miroslav Lísa. Mezi lektory 17. ročníku Školy MS byli i zahraniční hosté - Phillipe Maitre, Roland Thissen, Pietro Franceschi a Philip Sulzer.

Odborný program 18. ročníku Školy MS (11. - 15. 9. 2017) se kromě tradičních témat věnoval aplikacím MS v nejrůznějších vědních oborech, např. chemické fyzice, chirurgii, chemické ekologii hmyzu, toxikologii, dopingové kontrole, analýze bojových chemických látek, onkologii, archeologii, organokovové katalýze a omikách. Mezi lektory byli zahraniční přednášející v podobné sestavě jako v předchozím ročníku, Roland Thissen, Pietro Franceschi a Philip Sulzer. Práci, která v roce 2017 získala Cenu Vladimíra Hanuše, prezentoval Michael Volný. Účastníci nedělního interpretačního kurzu absolvovali 2 přednášky o problematice interpretace spekter EI a mechanizmech fragmentačních reakcí a poté celkem 6 hodin cvičení se zkušenými lektory. Volná středeční odpoledne v Luhačovicích bylo možno využít k organizovaným výletům do hřebčína v Napajedlech (2016), na hrad Buchlov (2017), exkurzi do likérky R. Jelínek ve Vizovicích (oba ročníky) či Baťova institutu ve Zlíně (2017), případně k účasti na komentovaných prohlídkách lázní Luhačovice (2016).

Hotel Harmonie: Hotel Harmonie v LuhačovicíchHotel Harmonie: Hotel Harmonie v Luhačovicích

Špindlerův Mlýn, 2018 (XIX. ročník) a 2019 (XX. ročník)

Na další dva roky se pořadatelství ujala Lucie Nováková a Škola MS zavítala do horské oblasti Krkonoš. Setkání příznivců hmotnostní spektrometrie se odehrávalo v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně.

Tématem 19. Školy MS (10. – 14. 9. 2018) bylo spojení hmotnostní spektrometrie se separačními technikami. Kromě vlastního spojení byly představeny také klíčové plikace v oblasti toxikologie, forenzní analýzy a metabolomiky, nechyběly ani základní přednášky o principech ionizace a hmotnostních analýzy. Atraktivitu programu zvýšili zahraniční přednášející Craig William Byrdwell, Isabelle Kohler a Kevin Schug. Pro zájemce byly připraveny prakticky orientované vzdělávací kurzy před začátkem hlavního programu. Proběhla úspěšná Sekce plakátových sdělení. Publikaci oceněnou prestižní Cenou Vladimíra Hanuše představil formou přednášky Vladimír Havlíček. V rámci středečního doprovodného programu byly nabízeny organizované výlety do Bozkovských jeskyní, Hotel Horal ve Špindlerově Mlýně pivovaru Hendrych a sklárny v Harrachově.

Jubilejní 20. ročník Školy MS (9. – 13. 9. 2019) opět proběhl za mimořádného zájmu účastníků. Záměrem organizátorů bylo sestavit program, ve kterém historie metody hmotnostní spektrometrie kontrastovala se současnými novinkami. Škola začala slavnostní vzpomínkovou sekcí „Česká stopa v historii hmotnostní spektrometrie“, kde vystoupili významní pamětníci z oboru, jmenovitě Josef Čáslavský, František Tureček, Vladislav Kubelka, Petr Verner a Miroslav Ryska.

Poté následovalo udílení medailí SSJMM a čestného členství. Ve slavnostním tónu pokračovala i další sekce, kdy vítěznou práci v soutěži Cena Vladimíra Hanuše představil Michal Holčapek. Další část programu se již nesla v duchu novinek a moderních směrů v oblasti MS. Byla diskutována aktuální témata včetně aplikací v analýze

Zvanými zahraničními řečníky byli Davy Guillarme, Andreas Thomas a František Tureček. Před zahájením vlastní Školy MS byly uspořádány dva krátké odborné kurzy. O sekci plakátových sdělení byl velký zájem, diskuse u posterů probíhaly i v nočních hodinách. Důležitou událostí byly také volby do pracovního výboru Sekce hmotnostní spektrometrie SSJMM. Středeční výlety nabízely možnost návštěvy pivovaru v Nové Pace, hradu Pecka nebo Stezky v korunách stromů.

OREA: Hotel Horal ve Špindlerově MlýněOREA: Hotel Horal ve Špindlerově Mlýně

Srní, 2020 (XXI. ročník) a 2021 (XXII. ročník)

Po osmi letech se Škola MS na dva roky vrátila na Šumavu do Hotelu Srní, pořadatelství si znovu vzal na starost Michal Holčapek. Oba ročníky byly poznamenány koronavirovou pandemií. Situace byla do poslední chvíle napjatá a komplikovaná, protože nebylo zřejmé, zda epidemiologická opatření umožní tuto tradiční akci uskutečnit. Nakonec se vše vyřešilo povinností nosit v sále roušku a omezením během společenských večerů. Zájem o účast na Škole MS přesto trhal rekordy, pravděpodobně i díky konferenčnímu půstu v pandemickém období.

Odborný program 21. Školy MS (13. – 18. 9. 2020) byl zaměřen na praktické aspekty hmotnostní spektrometrie a interpretace dat. Účastníci si vyslechli přes padesát přednášek, z čehož pouze šest bylo vzdálenou online formou. Přednášky se zabývaly aktuálními tématy MS, řešením technických problémů, údržbou a laděním spektrometrů, validací dat a statistickým vyhodnocením výsledků. Samostatné sekce byly věnovány také interpretaci hmotnostních spekter nebo omických přístupům. Před začátkem hlavního programu bylo uspořádáno pět krátkých kurzů. Práci oceněnou v prestižním klání o Cenu Vladimíra Hanuše představil Patrik Španěl. Do programu byla zahrnuta nová přednášková sekce „Mládí vpřed“, která umožnila 7 vybraným studentům a postdokům prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek. Velký zájem byl také o plakátovou sekci. Kromě zajímavých společenských večerů nechybělo středeční volné odpoledne, kdy proběhly tři organizované výlety: prohlídka hradu Kašperk, pěší výlet za vlky a výlet na Kvildu a Jezerní slať.

22. Škola MS se konala ve dnech 5.-10. 9. 2021. Odborný program odstartovalo pět krátkých kurzů. V rámci hlavního programu věnovaného hlavně malým molekulám si účastníci vyslechli prezentace zaměřené na interpretaci hmotnostních spekter a postupy identifikace molekul a jejich kvantitativní analýzy. Samostatné sekce byly věnovány také GC-MS, využití softwaru ve vyhodnocování a procesování LC-MS dat, statistické analýze a nejrůznějším aplikacím. Vítěznou práci Ceny Vladimíra Hanuše představila bioložka Jarmila Navrátilová. Po úspěchu z předchozího roku byla opět zařazena sekce „Mládí vpřed“, kdy 6 mladých vědců dostalo příležitost prezentovat svoje výsledky formou krátké přednášky. Prezentace byly následně hodnoceny odbornou komisí, stejně tak jako plakáty vystavené během posterové sekce. Během středečního kulturně-sportovního odpoledne proběhly tři organizované výlety, a to prohlídka hradu Rabí a dva pěší výlety v krásném prostředí šumavské přírody.

Hotel Srní: Hotel Srní v SrníHotel Srní: Hotel Srní v Srní

Vysočina, 2022 (XXIII. ročník) a 2023 (XXIV. ročník)

253 registrovaných účastníků z vědeckých i komerčních laboratoří zcela zaplnilo kapacitu hotelu. Těší nás, že Škola opět přilákala velký počet mladých a také těch, kteří na tuto tradiční akci přijeli poprvé. Nováčci tvořili více než 40 % účastníků, průměrný věk frekventantů byl přibližně 34 let.

OREA: OREA Resort Devět SkalOREA: OREA Resort Devět Skal

Škola hmotnostní spektrometrie
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.