Automatizovaná analýza tramadolu ze suché krevní skvrny | LabRulez LCMS

Plně automatizovaná analýza ze suché krevní skvrny pro rychlou kvantifikaci tramadolu a jeho metabolitů v různých matricích

Po, 6.3.2023
| Originální článek z: Pragolab/Ivana Eliášová
Seznamte se s integrovaným pracovním postupem a výhodami systému Thermo Scientific Transcend DSX-1, který kombinuje autosampler pro suché skvrny a systém UHPLC pro plnou automatizaci analýzy suchých skvrn.
Video placeholder
 • Foto: Pixabay/Su: Plně automatizovaná analýza ze suché krevní skvrny pro rychlou kvantifikaci tramadolu a jeho metabolitů v různých matricích
 • Video: Chromatography & Mass Spectrometry Solutions: Thermo Scientific TSQ Plus Mass Spectrometer Portfolio Flying Ions Animation

Podívejte se, jak inovativní technologie průtokové desorpce (FTD) z autosampleru suchých skvrn umožňuje přímou desorpci analytů z karet se suchými skvrnami do systému UHPLC, který obsahuje pokročilou technologii Thermo Scientific TurboFlow pro online čištění vzorků a separaci kapalinovou chromatografií, což v kombinaci s hmotnostním spektrometrem (MS) přináší rychlou kvantifikaci tramadolu a jeho metabolitů z různých matric.

Výhody aplikace
 • Plně automatizovaný pracovní postup analýzy suchých krevních skvrn s integrovaným softwarem pro bezproblémové ovládání přístroje
 • Technologie průtokové desorpce (FTD) bez nutnosti ručního děrování a extrakce disků se suchými skvrnami
 • IVC - Intelligent Vision Camera pro přesné rozpoznávání skvrn, určování polohy, identifikace čárových kódů a dohledatelnost vzorků

Pragolab: Obr. 1: Systém Transcent DSX-1, hmotnostní spektrometr TSQ Altis Plus

Úvod

Tramadol je syntetický opioid, který je centrálně působícím analgetikem a je hojně předepisován ke zmírnění akutní nebo chronické bolesti. Díky odlišnému mechanismu a nižšímu riziku vzniku závislosti je oblíbenou volbou předepisujících lékařů. Přibývá však počet případů zneužívání a návštěv lékařské pohotovosti.

Mnoho bioanalytických metod uvádí kvantifikaci tramadolu nebo jeho metabolitů v různých biologických matricích (krev, sérum, moč, vlasy) pomocí plynové nebo kapalinové chromatografie (GC nebo LC) a hmotnostní spektrometrie.

Ve sportovním prostředí je tramadol od roku 2012 v monitorovacím programu Světové antidopingové agentury (WADA) a v posledních letech vzbudil značnou pozornost pro svůj výskyt v komunitách cyklistů. I když je stále předmětem diskuse, zda užívání tramadolu vede ke zlepšení výkonnosti, u sportovce může při užívání potenciálně dojít k únavě a zmatenosti a následným nebezpečným situacím.

V roce 2019 Mezinárodní cyklistická unie (UCI) zakázala užívání tramadolu v profesionální cyklistice s tresty od diskvalifikace až po devítiměsíční zákaz. UCI rovněž navrhla pokyny k náhodnému odběru krevních vzorků (skvrn) závodníků v průběhu celé soutěže a jejich předávání k laboratorní analýze. Proto je potřeba zavést metodu odběru vzorků pomocí suché krevní skvrny (DBS – dried blood spot) ve spojení s vysoce výkonnou analýzou ke stanovení přítomnosti tramadolu a metabolitů.

Analýza suchých vzorků, zejména DBS, se stala novou technologií v klinickém výzkumu a toxikologických aplikacích, jako jsou vrozené metabolické vady, výzkum terapeutického monitorování léčiv, forenzní toxikologie a antidoping. Vyžaduje pouze malý objem odebraných vzorků, přičemž výhodou je méně invazivní postup odběru, nižší riziko infekce a snadná přeprava a logistika.

Přestože analýza suchých vzorků získala v průběhu let na popularitě, tradiční pracovní postup stále využívá ruční děrování disků, po němž následuje kombinace postupů přípravy vzorků, včetně různých extrakcí, odpařování a rekonstituce pro následnou analýzu. Celý proces může trvat až několik hodin.

Pragolab: Technologie TurboFlow pro čištění vzorků (režim Focus)

Systém Transcend DSX-1 poskytuje plně automatický pracovní postup, eliminuje potřebu ručního děrování disků a extrakce a snižuje počet lidských chyb. Inovativní integrace přípravy vzorku do online analýzy s využitím revolučního autosampleru pro suché skvrny schopného průtokové desorpce, po níž následuje dvourozměrná analýza TurboFlow UHPLC-MS/MS, je vhodná ke zvládnutí čištění vzorků z různých biomatric, separace a identifikace.

Bylo dosaženo rychlé kvantifikace tramadolu a metabolitů v suchých vzorcích moči, krve, séra a slin s linearitou od 5 do 400 ng/ml, která splňuje různé požadavky na mezní hodnoty v závislosti na předpisech.

Pragolab: Obr. 2: Automatická analýza ze suché krevní skvrny pomocí systému Transcend DSX-1 v kombinaci s MS TSQ ALTIS

Závěr

Tramadol a jeho metabolity byly analyzovány v různých biologických matricích, jako je moč, sliny, krev nebo sérum, pro účely terapeutického monitorování, zneužívání drog a sportovního dopingu. Suché vzorky mají několik výhod, včetně stability analytu, snadného odběru vzorků a pohodlné logistiky, pokud jde o přenos a skladování. Konvenční metody analýzy suchých vzorků zahrnují zdlouhavé předúpravy vzorků včetně manuálního děrování, které vyžaduje další pracovní sílu, čas a zdroje.

Systém Transcend DSX-1 kombinuje inteligentní technologii přímého odběru vzorků ze suchých skvrn s technologií TurboFlow 2D-LC-MS/MS a poskytuje rychlou, robustní a vysoce integrovanou platformu, která umožňuje online extrakci, separaci a analýzu dat při maximalizaci průchodnosti a nákladové efektivity vzorků a minimalizaci složitosti zdlouhavých postupů přípravy vzorků.

Aplikace ke stažení zde

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz.

Přehled nejnovější literatury z oblasti klinických analýz zaměřené na využití systému Thermo Scintific Transcend v knihovně LabRulezLCMS

 • Transcend DSX-1 System Automated dried spot analysis (Brožury a specifikace | 2021)

 • ASMS: Direct Quantitation of Phosphatidylethanol (PEth) in Volume-Controlled Dried Blood Spots using the Fully Automated Transcend DSX-1 System (Postery | 2022)

 • Fully automated dried spot analysis for the rapid quantitation of tramadol and its metabolites in various matrices (Aplikace | 2021)

 • ASMS 2021: Automated Dried Spot Analysis for Rapid Quantitation of Tramadol and Metabolites (Postery | 2021)

 • Confident quantitation of 25-hydroxyvitamin D2 and D3 in human plasma for clinical research by liquid chromatography-tandem mass spectrometry with simple, robust sample preparation (Aplikace | 2019)

 • A High Throughput and High Resolution LC-MS/MS Method to Measure IGF1 in Serum for Clinical Research (Postery | 2019)

 • Robust, reliable assay to quantify total homocysteine in human plasma or serum by liquid chromatographytandem mass spectrometry for use in clinical research (Aplikace | 2020)

 • Confident quantitation for every user: immunosuppressants in human blood by liquid chromatography-tandem mass spectrometry for clinical research (Aplikace | 2019)

 • Reverse Triiodothyronine (rT3) Quantitation in Blood Serum for Research Purposes by LC-MS/MS using Liquid-Liquid Extraction following Protein Precipitation (Postery | 2019)

 • Quantification of 25-hydroxyvitamin D2 and D3 in human plasma by liquid chromatography-tandem mass spectrometry for clinical research (Aplikace | 2019)

 • Quantification of drugs of abuse in human blood by TurboFlow chromatography coupled to tandem mass spectrometry for use in clinical research (Aplikace | 2020)

 • Quantification of total homocysteine in human plasma or serum by liquid chromatography-tandem mass spectrometry for use in clinical research (Aplikace | 2019)

 • Quantification of insulin-like growth factor 1 in human serum by Vanquish UHPLC with Q Exactive high-resolution accurate-mass mass spectrometry for clinical research (Aplikace | 2019)

 • Quantification of eleven antimycotics in human serum by TurboFlow chromatography coupled to high-resolution accurate-mass Orbitrap mass spectrometry for clinical research (Aplikace | 2019)

 • Be sure, today and tomorrow— LC-MS in clinical research (Technické články | 2019)

Pragolab
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Aplikace

Kvantifikace osmi antimykotik v lidské plazmě pomocí kapalinové chromatografie - tandemové hmotnostní spektrometrie pro klinický výzkum

Metody kvantifikace antimykotik založené na LC-MS mají lepší selektivitu a zabírají daleko méně času než tradiční HPLC metody s UV detekcí – s přístroji Thermo Scientific se to dokonce zvládne i za 3,6 minut!
Článek | Aplikace

LC-MS/MS kvantifikace volných metanefrinů v lidské plazmě pro klinický výzkum

Komplexní pracovní postup stanovení metanefrinů pomocí kombinace SPE, separace pomocí UHPLC Vanquish Flex, detekce TSQ Altis s HESI+ a vyhodnocení v aplikaci ClinMass pro stanovení volných metanefrinů v plazmě.
Článek | Produkt

Thermo Scientific a RECIPE sází na dominantní postavení LC-MS techniky v rutinní klinické analýze

Technika hmotnostní spektrometrie s předřazenou kapalinovou chromatografií (LC-MS) nabízí v rutinní klinické analýze vyšší specificitu, zvyšuje věrohodnost kvantitativních výstupů a také značnou flexibilitu.
Článek | Aplikace

Maximalizujte produktivitu lipidové analýzy s hmotnostním spektrometrem Thermo Scientific TSQ Altis Plus

S příchodem hmotnostního spektrometru Thermo Scientific TSQ Altis Plus na trh došlo ke smazání některých problémů a rozdílů mezi cílenými a necílenými aplikacemi pro obsáhlou lipidomickou analýzu.
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Aplikace

Kvantifikace osmi antimykotik v lidské plazmě pomocí kapalinové chromatografie - tandemové hmotnostní spektrometrie pro klinický výzkum

Metody kvantifikace antimykotik založené na LC-MS mají lepší selektivitu a zabírají daleko méně času než tradiční HPLC metody s UV detekcí – s přístroji Thermo Scientific se to dokonce zvládne i za 3,6 minut!
Článek | Aplikace

LC-MS/MS kvantifikace volných metanefrinů v lidské plazmě pro klinický výzkum

Komplexní pracovní postup stanovení metanefrinů pomocí kombinace SPE, separace pomocí UHPLC Vanquish Flex, detekce TSQ Altis s HESI+ a vyhodnocení v aplikaci ClinMass pro stanovení volných metanefrinů v plazmě.
Článek | Produkt

Thermo Scientific a RECIPE sází na dominantní postavení LC-MS techniky v rutinní klinické analýze

Technika hmotnostní spektrometrie s předřazenou kapalinovou chromatografií (LC-MS) nabízí v rutinní klinické analýze vyšší specificitu, zvyšuje věrohodnost kvantitativních výstupů a také značnou flexibilitu.
Článek | Aplikace

Maximalizujte produktivitu lipidové analýzy s hmotnostním spektrometrem Thermo Scientific TSQ Altis Plus

S příchodem hmotnostního spektrometru Thermo Scientific TSQ Altis Plus na trh došlo ke smazání některých problémů a rozdílů mezi cílenými a necílenými aplikacemi pro obsáhlou lipidomickou analýzu.
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Aplikace

Kvantifikace osmi antimykotik v lidské plazmě pomocí kapalinové chromatografie - tandemové hmotnostní spektrometrie pro klinický výzkum

Metody kvantifikace antimykotik založené na LC-MS mají lepší selektivitu a zabírají daleko méně času než tradiční HPLC metody s UV detekcí – s přístroji Thermo Scientific se to dokonce zvládne i za 3,6 minut!
Článek | Aplikace

LC-MS/MS kvantifikace volných metanefrinů v lidské plazmě pro klinický výzkum

Komplexní pracovní postup stanovení metanefrinů pomocí kombinace SPE, separace pomocí UHPLC Vanquish Flex, detekce TSQ Altis s HESI+ a vyhodnocení v aplikaci ClinMass pro stanovení volných metanefrinů v plazmě.
Článek | Produkt

Thermo Scientific a RECIPE sází na dominantní postavení LC-MS techniky v rutinní klinické analýze

Technika hmotnostní spektrometrie s předřazenou kapalinovou chromatografií (LC-MS) nabízí v rutinní klinické analýze vyšší specificitu, zvyšuje věrohodnost kvantitativních výstupů a také značnou flexibilitu.
Článek | Aplikace

Maximalizujte produktivitu lipidové analýzy s hmotnostním spektrometrem Thermo Scientific TSQ Altis Plus

S příchodem hmotnostního spektrometru Thermo Scientific TSQ Altis Plus na trh došlo ke smazání některých problémů a rozdílů mezi cílenými a necílenými aplikacemi pro obsáhlou lipidomickou analýzu.
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Aplikace

Kvantifikace osmi antimykotik v lidské plazmě pomocí kapalinové chromatografie - tandemové hmotnostní spektrometrie pro klinický výzkum

Metody kvantifikace antimykotik založené na LC-MS mají lepší selektivitu a zabírají daleko méně času než tradiční HPLC metody s UV detekcí – s přístroji Thermo Scientific se to dokonce zvládne i za 3,6 minut!
Článek | Aplikace

LC-MS/MS kvantifikace volných metanefrinů v lidské plazmě pro klinický výzkum

Komplexní pracovní postup stanovení metanefrinů pomocí kombinace SPE, separace pomocí UHPLC Vanquish Flex, detekce TSQ Altis s HESI+ a vyhodnocení v aplikaci ClinMass pro stanovení volných metanefrinů v plazmě.
Článek | Produkt

Thermo Scientific a RECIPE sází na dominantní postavení LC-MS techniky v rutinní klinické analýze

Technika hmotnostní spektrometrie s předřazenou kapalinovou chromatografií (LC-MS) nabízí v rutinní klinické analýze vyšší specificitu, zvyšuje věrohodnost kvantitativních výstupů a také značnou flexibilitu.
Článek | Aplikace

Maximalizujte produktivitu lipidové analýzy s hmotnostním spektrometrem Thermo Scientific TSQ Altis Plus

S příchodem hmotnostního spektrometru Thermo Scientific TSQ Altis Plus na trh došlo ke smazání některých problémů a rozdílů mezi cílenými a necílenými aplikacemi pro obsáhlou lipidomickou analýzu.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.