Tipy a triky v HPLC: Fotochemické derivatizační reakce

Po, 16.1.2023
| Originální článek z: Česká chromatografická škola/Michal Douša
Fotochemická derivatizační technika za chromatografickou kolonou má oproti klasické postkolonové derivatizaci několik výhod.
Wikipedia/YassineMrabet: Tipy a triky v HPLC: Fotochemické derivatizační reakce

Wikipedia/YassineMrabet: Tipy a triky v HPLC: Fotochemické derivatizační reakce

Fotochemická derivatizační technika za chromatografickou kolonou má oproti klasické postkolonové derivatizaci výhodu v tom, že nedochází ke zředění efluentu derivatizačním činidlem a k rozmývání chromatografické zóny dochází pouze difuzí v otevřené kapiláře. Teorii toku mobilní fáze postkolonovým reaktorem naleznete zde.

Nevýhodou této techniky je zařazení příliš velkého mrtvého objemu (0,7 - 1,2 ml) za chromatografickou kolonu ve formě kapiláry, která propouští UV záření. Jako materiál se dříve používala křemenná kapilára, která však měla svou neměnnou geometrii a byly křehká. V současné době se výhradně používají fluorpolymery (PTFE).

HPLC.cz: Schéma postkolonové fotochemické derivatizace

Tato technika má velkou výhodu ve své vysoké specifičnosti a selektivitě. Vznikající deriváty mohou poskytovat deriváty, které mají zabudované ve své molekule chromofory, fluorofory nebo elektroaktivní skupinu, které umožní detekci nebo zvýší citlivost detekce.

V ideálním případě obsahuje efluent nefluoreskující nebo elektroinaktivní solut, který přechází v reaktoru ve vysoce fluoreskující resp. elektroaktivní derivát, což vede k minimálnímu šumu základní linie a nízké mezi detekce.

Obecně dochází ke vzniku fragmentů molekul, může docházet k přesmykům, hydrolýze nebo oxidačně-redukčním reakcím. Mechanismy fotokonverze byly často diskutovány. (1, 2)

Někdy se používá také fotokatalyzátory typu oxidu titaničitého, což vede ke zvýšení selektivity a citlivosti fluorescenční detekce. (3)

Jako příklady fotochemických reakcí je možné uvést stanovení barbiturátů s elektrochemickou detekcí (duální paralelní uhlíkové elektrody E1 = +1,1 V, E2 = + 850 mV), (4) s UV detekcí při 270 nm (5) nebo beta-laktamových antibiotik s elektrochemickou detekcí (uhlíková elektroda E = +1,1 V (Ag/AgCl). (6)

Další uplatnění našla fotochemická derivatizace např. při stanovení aflatoxinů, kdy dochází k fotolýze aflatoxinu G₁ a B₁ na jejich fluoreskující deriváty G₂a a B₂a.

HPLC.cz: Fotochemická derivatizace při stanovení aflatoxinů

Rozdíl ve fluorescenční odezvě je patrný z chromatogramu separace aflatoxinů před fotolýzou:

HPLC.cz: Separace aflatoxinů před fotolýzou aflatoxinů

a po fotolýze aflatoxinů. (7)

HPLC.cz: Separace aflatoxinů po fotolýze aflatoxinů

Zdroje
  1. Dou L., Krull I.S.: Electroanalysis 4, 381 (1992).
  2. Dou L., Krull I.S.: J. Chromatogr. 499, 685 (1990).
  3. Patel, Moye: Talanta 38 913 (1991).
  4. Selavka C.M., Krull I.S.: Current. Sep. 7, 85 (1996).
  5. Garcia-Borregon P.F., Lores M., Cela R.: J.Chromatogr A. 18;870, 39 (2000).
  6. Twitchett P.J., Williams P.L., Moffat A.C.: J. Chromatogr. 149 683 (1978).
  7. Joshua H.: J. Chromatogr. A 654, 247 (1993).
Česká chromatografická škola
 

Mohlo by Vás zajímat

Confident and sensitive profiling of lipid nanoparticle raw materials and impurity identification using a LC/CAD/HRAM-MS method with inverse gradient

Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Edible Fish Tissue

Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Seznámení s přístroji Wyatt Technology

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Your Essential Guide to Sugar Analysis with Liquid Chromatography

Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, Software, HPLC, LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

GPC/SEC Troubleshooting and Good Practice

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články


Vědecký článek | Potraviny

Analytické metody stanovení polyfenolů ve sladinách, mladinách a pivech

Pro stanovení jednotlivých polyfenolů je nejrozšířenější metodou HPLC na reverzní fázi s různými druhy detekce. Méně rozšířená je metoda GC ve spojení s MS detekcí, a to kvůli derivatizaci analytu.

Vědecký článek | Potraviny

Význam aminokyselin v pivovarství a nové postupy jejich stanovení.

Hlavní pozornost je zaměřena na metodu stanovení volných aminokyselin pomocí Waters AccQ•Tag derivatizace a následného stanovení těchto derivátů po jejich separaci na reverzní fázi pomocí fluorescenční detekce.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Optimalizace extrakce tuhá látka-kapalina a úprava extraktu v HPLC

Dnešní díl Tipů a Triků v HPLC přináší náhled a doporučení pro přípravu vzorků extrakcí tuhá látka-kapalina, jejich SPE přečištění a případnou optimalizaci chromatografických podmínek.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Derivatizační techniky

Jaké je základní rozdělení a pohled na použití derivatizace v HPLC rozeberou dnešní tipy & triky v HPLC.
 

Podobné články


Vědecký článek | Potraviny

Analytické metody stanovení polyfenolů ve sladinách, mladinách a pivech

Pro stanovení jednotlivých polyfenolů je nejrozšířenější metodou HPLC na reverzní fázi s různými druhy detekce. Méně rozšířená je metoda GC ve spojení s MS detekcí, a to kvůli derivatizaci analytu.

Vědecký článek | Potraviny

Význam aminokyselin v pivovarství a nové postupy jejich stanovení.

Hlavní pozornost je zaměřena na metodu stanovení volných aminokyselin pomocí Waters AccQ•Tag derivatizace a následného stanovení těchto derivátů po jejich separaci na reverzní fázi pomocí fluorescenční detekce.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Optimalizace extrakce tuhá látka-kapalina a úprava extraktu v HPLC

Dnešní díl Tipů a Triků v HPLC přináší náhled a doporučení pro přípravu vzorků extrakcí tuhá látka-kapalina, jejich SPE přečištění a případnou optimalizaci chromatografických podmínek.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Derivatizační techniky

Jaké je základní rozdělení a pohled na použití derivatizace v HPLC rozeberou dnešní tipy & triky v HPLC.
 

Podobné články


Vědecký článek | Potraviny

Analytické metody stanovení polyfenolů ve sladinách, mladinách a pivech

Pro stanovení jednotlivých polyfenolů je nejrozšířenější metodou HPLC na reverzní fázi s různými druhy detekce. Méně rozšířená je metoda GC ve spojení s MS detekcí, a to kvůli derivatizaci analytu.

Vědecký článek | Potraviny

Význam aminokyselin v pivovarství a nové postupy jejich stanovení.

Hlavní pozornost je zaměřena na metodu stanovení volných aminokyselin pomocí Waters AccQ•Tag derivatizace a následného stanovení těchto derivátů po jejich separaci na reverzní fázi pomocí fluorescenční detekce.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Optimalizace extrakce tuhá látka-kapalina a úprava extraktu v HPLC

Dnešní díl Tipů a Triků v HPLC přináší náhled a doporučení pro přípravu vzorků extrakcí tuhá látka-kapalina, jejich SPE přečištění a případnou optimalizaci chromatografických podmínek.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Derivatizační techniky

Jaké je základní rozdělení a pohled na použití derivatizace v HPLC rozeberou dnešní tipy & triky v HPLC.
 

Podobné články


Vědecký článek | Potraviny

Analytické metody stanovení polyfenolů ve sladinách, mladinách a pivech

Pro stanovení jednotlivých polyfenolů je nejrozšířenější metodou HPLC na reverzní fázi s různými druhy detekce. Méně rozšířená je metoda GC ve spojení s MS detekcí, a to kvůli derivatizaci analytu.

Vědecký článek | Potraviny

Význam aminokyselin v pivovarství a nové postupy jejich stanovení.

Hlavní pozornost je zaměřena na metodu stanovení volných aminokyselin pomocí Waters AccQ•Tag derivatizace a následného stanovení těchto derivátů po jejich separaci na reverzní fázi pomocí fluorescenční detekce.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Optimalizace extrakce tuhá látka-kapalina a úprava extraktu v HPLC

Dnešní díl Tipů a Triků v HPLC přináší náhled a doporučení pro přípravu vzorků extrakcí tuhá látka-kapalina, jejich SPE přečištění a případnou optimalizaci chromatografických podmínek.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Derivatizační techniky

Jaké je základní rozdělení a pohled na použití derivatizace v HPLC rozeberou dnešní tipy & triky v HPLC.