Zvyšte IQ Vašeho LC/QQQ: Nový Agilent 6475 (přednáška) | LabRulez LCMS

Zvyšte IQ Vašeho LC/MS trojitého kvadrupólu: Nový Agilent 6475 (záznam přednášky)

Čt, 24.11.2022
| Originální článek z: HPST/Jitka Zrostlíková
Záznam přednášky Jitky Zrostlíkové z letošního HPST semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies na téma nejmodernějších LC/QQQ systému Agilent.
Video placeholder

HPST: Zvyšte IQ Vašeho LC/MS trojitého kvadrupólu: Nový Agilent 6475 (záznam přednášky)

Nejnovější přírůstek do portfolia LC/MS trojitých kvadrupólů Agilent 6475 představuje posun směrem k chytřejším technologiím, které uživateli přináší nové funkce pro usnadnění každodenního rutinního měření. Hlavní změnou je zcela nový akviziční chip, poskytující dostatečnou výpočetní kapacitu pro online zpracování dat pomocí umělé inteligence. K těm patří ladění SWARM, využívající „Swarm Particle Optimization“, založené na umělé inteligenci. Tento zcela nový algoritmus umožňuje nalézt rychle a přesně společné optimum všech elementů iontové optiky. Je tak dosaženo lepšího výsledku než postupnou optimalizací každého členu zvlášť.

Další novinkou je možnost měření ve směsném režimu MRM + Scan pro možnost kombinace cíleného a necíleného měření. Agilent 6475 je uváděn na trh společně s novou verzí software MassHunter 12, jehož novými prvky jsou například vestavěný nástroj pro automatickou optimalizaci MRM přechodů a parametrů nebo funkce iReflex, tedy podmíněné „chování“ měřící sekvence v závislosti na naměřených datech. Tyto inovace minimalizují přeměřování vzorků nebo celých sekvencí a je tak maximálně využit přístrojový čas. Pro zajištění bezproblémového chodu přístroje slouží také systém včasného upozornění na údržbu „Early Maintainance Feedback“ a možnost plánování automatických procedur Tune a Check Tune. Software MassHunter 12 umožňuje ve spolupráci s OpenLab serverem práci ve shodě s požadavky FDA 21 CFR Part 11, EU Annex 11 na User Management, Audit trail, Data integrity a Traceability.

HPST: Agilent LC/MS trojité kvadrupóly

Agilent 6475 LC/MS QQQ - Specifikace

  • Instrument Detection Limit (IDL): IDL < 3,5 fg
  • Mass Range: m/z 5-3000
  • Scan Speed: 18 700 Da/s
  • Polarity Switch Time: < 25 ms
  • Minimum Dwell Time: 0.5 ms
  • VacShield: Čištění vstupu do MS bez zavzdušnění

HPST: LC/MS s prvky umělé inteligence

MassSpec inteligence

  • díky vestavěnému výkonnému PC chipu

Nový SWARM autotune: ladění a kalibrace MS na bázi umělé inteligence, rychlejší a kvalitnější nalezení optima

Aktivní monitoring systému v reálném čase: měření toku iontů a sledování stavu elektroniky, snadnější diagnostika problémů

Early maintainance feedback: monitoring opotřebení a včasné upozornění na údržbu

Automatická optimalizace MRM a iontového zdroje, ucelený workflow, plánovaný Autotune/CheckTune

SWARM autotune

  • Ladění a MS kalibrace založené na umělé inteligenci

  • Multiparametrové iterační ladění

  • Výsledkem je lépe a rychleji nalezené optimum a menší variabilita mezi přístroji

HPST: Multiparametrové iterační ladění Agilent SWARM Autotune

Monitoring systému v reálném čase a včasné upozornění na údržby

  • Early Maintainance Feedback

  • Odpočet doby do další preventivní údržby pro jednotlivé elementy

  • Detekce a indikace kondice systému a problémů, například ucpání nebulizéru, ion injectoru, stabilita spreje nebo zbývající životnost detektoru

HPST: Agilent EMF - Monitoring systému v reálném čase a včasné upozornění na údržby

Inteligentní optimizer

  • Optimalizace parametrů iontového zdroje a MRM přechodů v rámci jednoho workflow

  • Volba mezi nástřiky po separaci na LC koloně, nástřiky přes smyčku nebo z infuze

  • Rozlišení látek se stejnou hmotou prekurzoru rozdělených chromatograficky

  • Podpora vážení signálů pro optimalizaci zdroje tak, aby finální metoda upřednostňovala hůře ionizující, méně abundantní látky

  • Snížená spotřeba vzorku

  • Lze dát do fronty několik optimalizací

  • Workflow splňuje požadavky na datovou integritu a compliance (GLP laboratoře)

Inteligentní optimizer - pracovní postup

  • Vytvořte novou nebo nahrajte existující metodu
  • Vložte chemické vzorce
  • Nastavte parametry pro optimalizaci
  • Zvolte „Guided“ nebo „Automated“ proceduru
  • Provedení postupu
  • Revize výsledků
  • Uložení do databáze, vygenerování pdf reportu

HPST: Agilent Inteligentní optimizer pro LC/QQQ

Optimalizace iontového zdroje

  • vážení pomocí intenzity signálů

Optimum parametrů iontového zdroje je přizpůsobeno látkám s malou intenzitou odezvy.

HPST: Optimum parametrů iontového zdroje

Optimalizace po chromatografii

  • Rozlišení izomerů

Algoritmus vyhodnotí dle rozdílného RT, že jde o různá chemická individua a naladí je zvlášť

HPST: Optimalizace po chromatografii - Rozlišení izomerů

Dynamické MRM

HPST: Dynamické MRM pro LC/MS/MS systémy Agilent

HPST: Dynamické MRM pro LC/MS/MS systémy Agilent

Podmíněná logika nástřiků

  • Intelligent Reflex

Rychlý screening + konfirmační metoda pro pozitivní nález.

HPST: Intelligent Reflex - Podmíněná logika nástřiků

  • Detekce carryover: Přidá další blanky
  • Vzorek mimo kalibraci: Sníží objem nástřiku
  • Rychlý screening: + konfirmační metoda pro pozitivní nález

HPST: Intelligent Reflex - Podmíněná logika nástřiků

Dlouhodobá stabilita systému

Test dlouhodobé stability
  • Nepřečištěná hovězí moč ředěná 1:1 AcN (obsah bílkovin, tuků, metabolitů, solí)
  • Rychlé nástřiky (duální injektor) na předkolonu
  • Early maintainance feedback (EMF) použit pro sledování stavu systému a na pravidelný check tune

HPST: Test dlouhodobé stability – 10 000 nástřiků

Test dlouhodobé stability – 10 000 nástřiků
  • Checktune pomocí EMF každých 100 nástřiků

HPST: Test dlouhodobé stability – 10 000 nástřiků

Experiment dlouhodobé stability
  • Stav systému po 10 000 nástřicích

  • Checktune

  • Detektor iontů

HPST: Experiment dlouhodobé stability LC/QQQ systému (Detektor iontů a Checktune)

Aplikace: Multireziduální analýza pesticidů

500 pesticidů spike v extraktu pšenice na 1 ng/ml
  • Chromatogram

HPST: Chromatografický záznam MS/MS analýzy 500 pesticidů spike v extraktu pšenice na 1 ng/ml

HPST: Parametry MS/MS analýzy 500 pesticidů spike v extraktu pšenice na 1 ng/ml

500 pesticidů spike na 1 ng/ml v extraktu pšenice
  • Vynikající kvantitativní data i při nízkých dwell times

HPST: Vynikající kvantitativní data i při nízkých dwell times pro 500 pesticidů spike v extraktu pšenice na 1 ng/ml

500 pesticidů spike na 1 ng/ml v extraktu pšenice
  • Limity kvantifikace

Většinu z 500 pesticidů lze pohodlně kvantifikovat pod 10 µg/kg.

HPST: Limity kvantifikace LC/MS/MS analýzy pro 500 pesticidů spike v extraktu pšenice

500 pesticidů spike v černém čaji
  • Linearita kvantifikace 0,5 - 250 µg/kg

HPST: LC/MS/MS analýza 500 pesticidů spike v černém čaji

Shrnutí

Umělá inteligence chemika nenahradí, ALE:

  • sníží dobu ladění a optimalizace (SWARM ladění)
  • sníží pravděpodobnost nečekaných problémů (Inteligentní optimizer)
  • sníží dobu odstávek (Early maintainance feedback)
  • zvýší produktivitu, protože sekvence nebude třeba přeměřovat (iReflex)

Přehled nejnovější literatury pro LC/QQQ Agilent 6475 v knihovně LabRulezLCMS

  • Method Development and Evaluation for Multiresidue Pesticide analysis in Foods Using the 6475 Triple Quadrupole LC/MS System (Aplikace | 2022)

  • Advances in Mass Spectrometry Instrument Intelligence (Brožury a specifikace | 2022)

  • ASMS: High fidelity legacy-to-modern method transfer on the 6475 triple quadrupole LC/MS platform for large output production labs (Postery | 2022)

  • ASMS: Development and Validation of a Quantitative Method for Multiresidue Pesticides in Food Matrices Using the Agilent 6475 LC/TQ System (Postery | 2022)

  • Agilent 6475 triple quadrupole LC/MS (Brožury a specifikace | 2022)

  • ASMS: Multi-residue Method Development Using Agilent 6475 LC/TQ System Implemented with Intelligent Optimization Software: Application to Forensic Drug Screening (Postery | 2022)

  • ASMS: Active & iterative data-dependent reinjection logic for maintaining throughput, uptime, and consistency in triple quadrupole LC/MS analysis (Postery | 2022)

  • ASMS: Impact of Quadrupole Mass Resolution on Analytical Performance of MS/MS Assays using a triple quadrupole LC/MS system (Postery | 2022)

  • ASMS: An end-to-end software algorithm for LC/MS/MS method development, optimization, and QA/QC deployment (Postery | 2022)

  • ASMS: Accelerated lifetime testing with real-time Early Maintenance Feedback (EMF) diagnostic monitoring on the 6475 triple quadrupole LC/MS (Postery | 2022)

HPST
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.