HPLC kolony pro polární analyty (VIZE 2021)

St, 9.11.2022
| Originální článek z: Waters/VIZE 2021
Záznam přednášky Dr. Martiny Riesové ze semináře Waters VIZE 2021 o principech, možnostech a aplikacích HPLC kolon pro polární analyty.
Video placeholder

Waters Corporation: HPLC kolony pro polární analyty (VIZE 2021)

👉 Pozvánka, registrace a předběžný program semináře Waters VIZE 2022 dne 22. listopadu 2022

Agenda

 • Polar molecules
 • Chromatographic techniques used to retain/separate polar molecules
 • Reversed phase: What works and what doesn’t
 • Mixed Mode: Overview, Retaining polar acidic molecules
 • HILIC

Náplň příspěvku bude upravena dle dotazníkového šetření

Nyní bych si dal/dala: (11:50 am)
 1. Oběd
 2. Pivo
 3. Povídání o Waters kolonách

Waters Corporation: Dotazníkové šetření HPLC kolony Waters

Vím už, co je MaxPeak HPS Premier technologie?
 1. Vím
 2. Nevím

Waters Corporation: Dotazníkové šetření - Vím už, co je MaxPeak HPS Premier technologie?

Pro své polární analyty bych volil/volila:

1. RP (18%) C18

 • Vhodné parametry kolony
 • Co funguje/nefunguje

2. Mixed mode (23%) C18 & aniontová výměna

 • Polární kyselé látky
 • Nové BEH 95 Å částice

3. HILIC (59%) Z-HILIC kolona

 • Vlastnosti
 • Co umí
Retence polárních látek na RP (C18)

K zadržení polární látky na nepolární stacionární fázi musíme snížit podíl organiky v MF

Waters Corporation: Retence polárních látek na RP (C18)

Vhodná nižší hustota ligandů

Hustota ligandů
 • T3 - 1.6 μmol/m²
 • C18 - 3.2 μmol/m²

Waters Corporation: Hustota ligandů C18 fáze

Vložená polární skupina

 • Kompatibilní se 100% vodnou fází

 • Vytvoří se vrstvička vody, která odstíní silanolové skupiny

 • Navrženy pro zlepšení tvaru píků bazických látek

 • Ligandy navázány hustě

 • Shield RP18

Waters Corporation: Vložená polární skupina u Shield RP18 HPLC kolon

Vícemodální stacionární fáze

 • polární látky kyseliny
 • C18 a kladný náboj
Důležité
 • Vybalancovat příspěvky jednotlivých módů, reprodukovatelnost
 • MS kompatibilita bleeding IEX skupiny ovlivnění MS signálu
 • pH rozmezí (silikagel vs BEH)

Waters Corporation: Vícemodální stacionární fáze HPLC kolon Waters

Atlantis Premier BEH C18 AX

 • BEH částice 95Å (větší retentivita)
 • 100% vodná fáze / MS kompatibilní

Waters Corporation - HPLC kolony Atlantis Premier BEH C18 AX.jpg

Waters Corporation: Ukázky analýz HPLC kolon Atlantis Premier BEH C18 AX, ACQUITY UPLC CSH C18 a ACQUITY UPLC HSS T3

Vícemodální retenční mechanismus: HILIC

Rozdělovací rovnováha

Polární analyty přecházejí mezi mobilní fází a polární vodnou vrstvou znehybněnou na povrchu sorbentu

Iontová výměna

Elektrostatické interakce mezi povrchovými silanoly a/nebo funkčními skupinami s nabitým analytem

Vodíková vazby

Waters Corporation: Vícemodální retenční mechanismus - HILIC

HILIC stacionární fáze

Waters Corporation: HILIC stacionární fáze

Atlantis Premier BEH 95Å Z-HILIC

 • Stabilita v bazickém pH
  • Silika 2-8, polymerní částice 2-10, BEH 2-10
 • Nízká výtěžnost analytů citlivých na kov
  • PEEK, MaxPeak HPS
 • Batch-to-Batch reprodukovatelnost, vázání ligandů

Waters Corporation: Atlantis Premier BEH 95Å Z-HILIC

BEH 95Å částice
 • pH i mechanická stabilita (2 - 10; 18 tis. psi)
 • větší retentivita oproti BEH 130 Å částicím
 • 1.7 µm, 2.5 µm, 5 µm
Sulfobetainový ligand
 • Pozitivní i negativní náboj 1:1
 • Celkově neutrální a velmi hydrofilní povrch
 • Vytváří “silnou” vodnou vrstvu na povrchu
 • Zvýšení retence neutrálních polárních látek vs amidové a “HILIC
 • Alternativní selektivita
MaxPeak HPS
 • lepší výtěžnost, tvary píků a citlivost díky minimalizaci interakcí kov analyt
VanGuard FIT formát
 • Zabudovaný držák na ochranné cartridge
 • Formáty FIT nebo “column“

Z-HILIC vs HILIC vs Amide

 • Atlantis Premier BEH Z-HILIC
 • ACQUITY Premier BEH Amide
 • ACQUITY BEH HILIC

Waters Corporation: Z-HILIC vs HILIC vs Amide

Waters Corporation: Z-HILIC vs HILIC vs Amide

Metabolomika

Pentózofosfátový cyklus, Glykolýza and Energetické Metabolity

 • Cílená UPLC/MS/MS metoda pro 27 metabolitů, separace isobarických látek, ostré a symetrické píky
 • Optimální pH 9 – BEH částice
 • MaxPeak High Performance Surfaces technology

Aplikační nóta 720007411: Separation of Pentose Phosphate Pathway, Glycolysis, and Energy Metabolites Using an ACQUITY Premier System With an Atlantis Premier BEH Z-HILIC Column

Waters Corporation: Z-HILIC Metabolomika (Pentózofosfátový cyklus, Glykolýza and Energetické Metabolity)

BioPharma

Separace RNA nukleotidů, nukleosidů a nukleových bazí

 • Vylepšená separace 13 biologicky relevantních a strukturně podobných RNA komponent
 • MaxPeak High Performance Surface poskytuje lepší tvary píků fosforylovaných nukleotidů
 • Rychlá analýza

Aplikační nóta 720007324: Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Waters Corporation: Z-HILIC BioPharma (Separace RNA nukleotidů, nukleosidů a nukleových bazí)

Waters Corporation
 

Mohlo by Vás zajímat

Nitrite in duloxetine hydrochloride API

Instrumentace
Příprava vzorků, Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Farmaceutická analýza

MaxPeak Premier Columns - Small Molecule Application Notebook

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Farmaceutická analýza, Metabolomika

Determination of fluoride in sodium fluoride oral solution using carbonate/bicarbonate eluent

Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

High-Sensitivity Oligonucleotide Analysis Using Ion-Pairing-Free HILIC and TOF LC/MS

Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Škola MS: Phenylová selektivita

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Phenomenex
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Produkt

Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC kolona

Ligand, který potřebujete na částicích, kterým důvěřujete!

Článek | Produkt

Nová generace Waters kolon pro Size-Exclusion Chromatografii

Jak se dá bránit nechtěným vedlejším interakcím při molekulové vylučovací chromatografii?

Článek | Přednáška

Waters MaxPeak PREMIER komplexní řešení (VIZE 2021)

Záznam přednášky Ing. Marka Exnera ze semináře Waters VIZE 2021 zaměřené na téma, jak minimalizovat nežádoucí adsorpci analytů v kapalinové chromatografii.

Článek | Přednáška

HPLC.cz: MaxPeak HPS technologie na kolonách a LC hardwaru

Dělat dobrou chromatografii ... znamená nechtěným interakcím zabránit a vytvářet naopak ty chtěné.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC kolona

Ligand, který potřebujete na částicích, kterým důvěřujete!

Článek | Produkt

Nová generace Waters kolon pro Size-Exclusion Chromatografii

Jak se dá bránit nechtěným vedlejším interakcím při molekulové vylučovací chromatografii?

Článek | Přednáška

Waters MaxPeak PREMIER komplexní řešení (VIZE 2021)

Záznam přednášky Ing. Marka Exnera ze semináře Waters VIZE 2021 zaměřené na téma, jak minimalizovat nežádoucí adsorpci analytů v kapalinové chromatografii.

Článek | Přednáška

HPLC.cz: MaxPeak HPS technologie na kolonách a LC hardwaru

Dělat dobrou chromatografii ... znamená nechtěným interakcím zabránit a vytvářet naopak ty chtěné.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC kolona

Ligand, který potřebujete na částicích, kterým důvěřujete!

Článek | Produkt

Nová generace Waters kolon pro Size-Exclusion Chromatografii

Jak se dá bránit nechtěným vedlejším interakcím při molekulové vylučovací chromatografii?

Článek | Přednáška

Waters MaxPeak PREMIER komplexní řešení (VIZE 2021)

Záznam přednášky Ing. Marka Exnera ze semináře Waters VIZE 2021 zaměřené na téma, jak minimalizovat nežádoucí adsorpci analytů v kapalinové chromatografii.

Článek | Přednáška

HPLC.cz: MaxPeak HPS technologie na kolonách a LC hardwaru

Dělat dobrou chromatografii ... znamená nechtěným interakcím zabránit a vytvářet naopak ty chtěné.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC kolona

Ligand, který potřebujete na částicích, kterým důvěřujete!

Článek | Produkt

Nová generace Waters kolon pro Size-Exclusion Chromatografii

Jak se dá bránit nechtěným vedlejším interakcím při molekulové vylučovací chromatografii?

Článek | Přednáška

Waters MaxPeak PREMIER komplexní řešení (VIZE 2021)

Záznam přednášky Ing. Marka Exnera ze semináře Waters VIZE 2021 zaměřené na téma, jak minimalizovat nežádoucí adsorpci analytů v kapalinové chromatografii.

Článek | Přednáška

HPLC.cz: MaxPeak HPS technologie na kolonách a LC hardwaru

Dělat dobrou chromatografii ... znamená nechtěným interakcím zabránit a vytvářet naopak ty chtěné.