HPLC kolony pro polární analyty (VIZE 2021) | LabRulez LCMS

HPLC kolony pro polární analyty (VIZE 2021)

St, 9.11.2022
| Originální článek z: Waters/VIZE 2021
Záznam přednášky Dr. Martiny Riesové ze semináře Waters VIZE 2021 o principech, možnostech a aplikacích HPLC kolon pro polární analyty.
Video placeholder

Waters Corporation: HPLC kolony pro polární analyty (VIZE 2021)

👉 Pozvánka, registrace a předběžný program semináře Waters VIZE 2022 dne 22. listopadu 2022

Agenda

 • Polar molecules
 • Chromatographic techniques used to retain/separate polar molecules
 • Reversed phase: What works and what doesn’t
 • Mixed Mode: Overview, Retaining polar acidic molecules
 • HILIC

Náplň příspěvku bude upravena dle dotazníkového šetření

Nyní bych si dal/dala: (11:50 am)
 1. Oběd
 2. Pivo
 3. Povídání o Waters kolonách

Waters Corporation: Dotazníkové šetření HPLC kolony Waters

Vím už, co je MaxPeak HPS Premier technologie?
 1. Vím
 2. Nevím

Waters Corporation: Dotazníkové šetření - Vím už, co je MaxPeak HPS Premier technologie?

Pro své polární analyty bych volil/volila:

1. RP (18%) C18

 • Vhodné parametry kolony
 • Co funguje/nefunguje

2. Mixed mode (23%) C18 & aniontová výměna

 • Polární kyselé látky
 • Nové BEH 95 Å částice

3. HILIC (59%) Z-HILIC kolona

 • Vlastnosti
 • Co umí
Retence polárních látek na RP (C18)

K zadržení polární látky na nepolární stacionární fázi musíme snížit podíl organiky v MF

Waters Corporation: Retence polárních látek na RP (C18)

Vhodná nižší hustota ligandů

Hustota ligandů
 • T3 - 1.6 μmol/m²
 • C18 - 3.2 μmol/m²

Waters Corporation: Hustota ligandů C18 fáze

Vložená polární skupina

 • Kompatibilní se 100% vodnou fází
 • Vytvoří se vrstvička vody, která odstíní silanolové skupiny
 • Navrženy pro zlepšení tvaru píků bazických látek
 • Ligandy navázány hustě

 • Shield RP18

Waters Corporation: Vložená polární skupina u Shield RP18 HPLC kolon

Vícemodální stacionární fáze

 • polární látky kyseliny
 • C18 a kladný náboj
Důležité
 • Vybalancovat příspěvky jednotlivých módů, reprodukovatelnost
 • MS kompatibilita bleeding IEX skupiny ovlivnění MS signálu
 • pH rozmezí (silikagel vs BEH)

Waters Corporation: Vícemodální stacionární fáze HPLC kolon Waters

Atlantis Premier BEH C18 AX

 • BEH částice 95Å (větší retentivita)
 • 100% vodná fáze / MS kompatibilní

Waters Corporation - HPLC kolony Atlantis Premier BEH C18 AX.jpg

Waters Corporation: Ukázky analýz HPLC kolon Atlantis Premier BEH C18 AX, ACQUITY UPLC CSH C18 a ACQUITY UPLC HSS T3

Vícemodální retenční mechanismus: HILIC

Rozdělovací rovnováha

Polární analyty přecházejí mezi mobilní fází a polární vodnou vrstvou znehybněnou na povrchu sorbentu

Iontová výměna

Elektrostatické interakce mezi povrchovými silanoly a/nebo funkčními skupinami s nabitým analytem

Vodíková vazby

Waters Corporation: Vícemodální retenční mechanismus - HILIC

HILIC stacionární fáze

Waters Corporation: HILIC stacionární fáze

Atlantis Premier BEH 95Å Z-HILIC

 • Stabilita v bazickém pH
  • Silika 2-8, polymerní částice 2-10, BEH 2-10
 • Nízká výtěžnost analytů citlivých na kov
  • PEEK, MaxPeak HPS
 • Batch-to-Batch reprodukovatelnost, vázání ligandů

Waters Corporation: Atlantis Premier BEH 95Å Z-HILIC

BEH 95Å částice
 • pH i mechanická stabilita (2 - 10; 18 tis. psi)
 • větší retentivita oproti BEH 130 Å částicím
 • 1.7 µm, 2.5 µm, 5 µm
Sulfobetainový ligand
 • Pozitivní i negativní náboj 1:1
 • Celkově neutrální a velmi hydrofilní povrch
 • Vytváří “silnou” vodnou vrstvu na povrchu
 • Zvýšení retence neutrálních polárních látek vs amidové a “HILIC
 • Alternativní selektivita
MaxPeak HPS
 • lepší výtěžnost, tvary píků a citlivost díky minimalizaci interakcí kov analyt
VanGuard FIT formát
 • Zabudovaný držák na ochranné cartridge
 • Formáty FIT nebo “column“

Z-HILIC vs HILIC vs Amide

 • Atlantis Premier BEH Z-HILIC
 • ACQUITY Premier BEH Amide
 • ACQUITY BEH HILIC

Waters Corporation: Z-HILIC vs HILIC vs Amide

Waters Corporation: Z-HILIC vs HILIC vs Amide

Metabolomika

Pentózofosfátový cyklus, Glykolýza and Energetické Metabolity

 • Cílená UPLC/MS/MS metoda pro 27 metabolitů, separace isobarických látek, ostré a symetrické píky
 • Optimální pH 9 – BEH částice
 • MaxPeak High Performance Surfaces technology

Aplikační nóta 720007411: Separation of Pentose Phosphate Pathway, Glycolysis, and Energy Metabolites Using an ACQUITY Premier System With an Atlantis Premier BEH Z-HILIC Column

Waters Corporation: Z-HILIC Metabolomika (Pentózofosfátový cyklus, Glykolýza and Energetické Metabolity)

BioPharma

Separace RNA nukleotidů, nukleosidů a nukleových bazí

 • Vylepšená separace 13 biologicky relevantních a strukturně podobných RNA komponent
 • MaxPeak High Performance Surface poskytuje lepší tvary píků fosforylovaných nukleotidů
 • Rychlá analýza

Aplikační nóta 720007324: Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Waters Corporation: Z-HILIC BioPharma (Separace RNA nukleotidů, nukleosidů a nukleových bazí)

Waters Corporation
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Produkt

Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC kolona

Ligand, který potřebujete na částicích, kterým důvěřujete!
Článek | Produkt

Nová generace Waters kolon pro Size-Exclusion Chromatografii

Jak se dá bránit nechtěným vedlejším interakcím při molekulové vylučovací chromatografii?
Článek | Přednáška

Waters MaxPeak PREMIER komplexní řešení (VIZE 2021)

Záznam přednášky Ing. Marka Exnera ze semináře Waters VIZE 2021 zaměřené na téma, jak minimalizovat nežádoucí adsorpci analytů v kapalinové chromatografii.
Článek | Video

Nové léčebné terapie a jejich analytika (VIZE 2021)

Záznam přednášky Dr. Martina Gilara ze semináře Waters VIZE 2021 zaměřené na téma, jak pandemie urychlila vývoj genových terapií.
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Produkt

Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC kolona

Ligand, který potřebujete na částicích, kterým důvěřujete!
Článek | Produkt

Nová generace Waters kolon pro Size-Exclusion Chromatografii

Jak se dá bránit nechtěným vedlejším interakcím při molekulové vylučovací chromatografii?
Článek | Přednáška

Waters MaxPeak PREMIER komplexní řešení (VIZE 2021)

Záznam přednášky Ing. Marka Exnera ze semináře Waters VIZE 2021 zaměřené na téma, jak minimalizovat nežádoucí adsorpci analytů v kapalinové chromatografii.
Článek | Video

Nové léčebné terapie a jejich analytika (VIZE 2021)

Záznam přednášky Dr. Martina Gilara ze semináře Waters VIZE 2021 zaměřené na téma, jak pandemie urychlila vývoj genových terapií.
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Produkt

Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC kolona

Ligand, který potřebujete na částicích, kterým důvěřujete!
Článek | Produkt

Nová generace Waters kolon pro Size-Exclusion Chromatografii

Jak se dá bránit nechtěným vedlejším interakcím při molekulové vylučovací chromatografii?
Článek | Přednáška

Waters MaxPeak PREMIER komplexní řešení (VIZE 2021)

Záznam přednášky Ing. Marka Exnera ze semináře Waters VIZE 2021 zaměřené na téma, jak minimalizovat nežádoucí adsorpci analytů v kapalinové chromatografii.
Článek | Video

Nové léčebné terapie a jejich analytika (VIZE 2021)

Záznam přednášky Dr. Martina Gilara ze semináře Waters VIZE 2021 zaměřené na téma, jak pandemie urychlila vývoj genových terapií.
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Produkt

Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC kolona

Ligand, který potřebujete na částicích, kterým důvěřujete!
Článek | Produkt

Nová generace Waters kolon pro Size-Exclusion Chromatografii

Jak se dá bránit nechtěným vedlejším interakcím při molekulové vylučovací chromatografii?
Článek | Přednáška

Waters MaxPeak PREMIER komplexní řešení (VIZE 2021)

Záznam přednášky Ing. Marka Exnera ze semináře Waters VIZE 2021 zaměřené na téma, jak minimalizovat nežádoucí adsorpci analytů v kapalinové chromatografii.
Článek | Video

Nové léčebné terapie a jejich analytika (VIZE 2021)

Záznam přednášky Dr. Martina Gilara ze semináře Waters VIZE 2021 zaměřené na téma, jak pandemie urychlila vývoj genových terapií.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.