LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Waters Corporation
Firmu Waters založil v roce 1958 pan James Waters. Od té doby se společnost Waters specializuje na kapalinovou chromatografii a hmotnostní spektrometrii. Divize TA Instruments působí na poli termální analýzy. V České republice je Waters zastoupen přímou pobočkou, která sídlí v Praze.
Tagy
Článek
Přednáška
Produkt
Video
Logo of LinkedIn

Waters MaxPeak PREMIER komplexní řešení (VIZE 2021)

Čt, 6.10.2022
| Originální článek z: Waters/VIZE 2021
Záznam přednášky Ing. Marka Exnera ze semináře Waters VIZE 2021 zaměřené na téma, jak minimalizovat nežádoucí adsorpci analytů v kapalinové chromatografii.
Video placeholder

Waters Corporation: Waters MaxPeak PREMIER komplexní řešení (VIZE 2021)

Ztráta analytů v chromatografii

 • vazba analytů na povrchy

👉 Pozvánka, registrace a předběžný program semináře Waters VIZE 2022 dne 22. listopadu 2022

Nespecifická adsorpce, nespecifické vazebné interakce
 • Nežádoucí interakce nebo adsorpce analytů
 • Molekuly mají tendenci ulpívat na površích
 • Nejčastěji příčinou jsou hydrofobní a elektrostatické interakce
Potlačení ztrát ze známých interakcí
 • Zamezení interakcí analytů s povrchy
 • Ovlivnění prostředí tak, aby k interakcím nedocházelo

Waters Corporation: Waters MaxPeak PREMIER komplexní řešení (VIZE 2021)

Nejčastější postupy pro potlačení nežádoucích interakcí

1. Pasivace povrchu kyselinami

Odstraňuje volné ionty kovů z povrchů

 • Časově náročné
 • Silné kyseliny
 • Nestabilní, nutno opakovat
2. Pasivace povrchu v zorkem nebo matricí

Analyt nebo matrice pokryje reaktivní povrch

 • Časově náročné
 • Nestabilní, nutno opakovat
3. Kolony PEEKové nebo nerezové s PEEKovým povrchem

Nahrazení kovového materiálu inertním materiálem

 • PEEK sám o sobě neodolá vysokým tlakům
 • PEEKové výrobky mají vyšší rozměrovou variabilitu, nižší propustnost a nejsou kompatibilní s některými rozpouštědly
4. Ti v kolonách nebo v některých součástkách

Nefunguje. Ti je kov.

 • Ztráta analytu
5. Pokrytí povrchu

Pokrytí povrchu kovu např. vrstvou silikátu apod.

 • MS bleeding a další problémy
 • Tento postup ani nebyl designován pro LC a LC/MS aplikace
6. Aditiva v mobilní fázi

Zamezení adsorpce tvorbou chelátů s přítomnými kovy

 • Ionizační suprese a další neznámé efekty
 • Trvalé používání
 • Možné problémy s rozpustností

Interakce s kovy?

 • řešení: MaxPeak High Performance Surfaces (HPS)

U standardních LC systémů dochází k adsorpci analytů citlivých na kovy na vnitřní kovové povrchy.

Waters Corporation: Standardní HPLC systémy

Waters MAXPEAK High Performance Surface (HPS) je navržen tak, aby interakce s těmito povrchy byly co nejmenší.

Waters Corporation: Waters MAXPEAK HPS systémy

Analyty interagující s kovy

MaxPeak High Performance Surfaces jako řešení pro analýzy analytů citlivých na kovy RP a HILIC aplikace.

Analyty
 • Organické kyseliny
 • Organofosfáty
 • Oligonukleotidy
 • Fosfopeptidy
 • Kyselé glykany
 • Fosfolipidy

Waters Corporation - Waters MaxPeak HPS.webp

Aplikace
 • Biofarmaceutické
 • Farmaceutické
 • Potraviny/ ŽP
 • Chemické materiály
 • Biomedicínský výzkum

Waters PREMIER řešení

Waters Corporation: Waters PREMIER řešení od spotřebního materiálu, přes kolony až k HPLC systémům

Nejuniverzálnější platforma pro chromatografii

 • Bez úprav ihned k použití
 • Není potřeba provádět pasivaci
 • Lepší citlivost a opakovatelnost

Waters Corporation: Komplexní řešení a příklady analýz ACQUITY PREMIER

ACQUITY PREMIER řešení, příklady analýz

Jeden den v životě analytika při vývoji metody.

Projekt: Mám molekulu, pro kterou potřebuji vyvinout analytickou metodu…

1. krok: Začnu s oblíbenou kombinací metoda / kolona / mobilní fáze

 • Perfektní den! Metoda funguje perfektně a nepotřebuje žádnou modifikaci
 • Dobrý den. Metoda dává slibné výsledky, ale je potřeba ji trochu doupravit
 • Den jako zlý sen. Nevidím analyty, dokonce i když bych je určitě měl vidět

Waters Corporation: Mix analytů (malé molekuly)

Waters Corporation: Mix analytů (malé molekuly) - standardní vs. PREMIER kolony

Lepší tvar píků : užší píky & menší chvostování

Waters Corporation: Příklady plochy píku malých molekul (n=134) - PREMIER kolony vs. standardní kolony

Waters Corporation: Vybrané malé molekuly - plochy píků

Waters Corporation: ACQUITY PREMIER kolona vs. standardní kolona - Separace oligonukleotidů bez kondicionace

Vylepšení chromatografie

Kde je zřetelný benefit?

 • Analyty citlivé na kovy, např. fosforylované sloučeniny a slabé kyseliny
 • Molekuly náchylné k interakcím s povrchy
  • Ztráty vzorku / špatné recovery / tailing píků
  • Často vyžadující přidání aditiv do mobilní fáze
 • Metody vyžadující pasivaci systému / kondicionaci
 • Někdy se problém nedá předvídat! Může se stát, že ani nevíme, že něco nevidíme…

Příklady aplikací

Popisované v přednášce a dostupné v kompletní pdf prezentaci MaxPeak PREMIER komplexní řešení

 • Dexametazon fosforečnan sodný syntetický glukokortikoid
  • ACQUITY PREMIER vs. standardní LC systém
  • Plocha píku
  • %RSD
 • Plocha píku: Organické kyseliny, kyselina citronová
 • Plocha píku: AMP/ATP
 • Plocha píků: Vitamíny skupiny B
 • Vitamín B, energetické nápoje

Co zvýší efektivitu při vývoji metody?

 • Jistota, že nemizí klíčové analyty
 • Postupy bez nutnosti pasivace a používání aditiv
 • Snížení variability vzorků a ztráty analytů kvůli interakcím s povrchy
 • Okamžitý výkon, na který je spolehnutí při každém nástřiku

Waters Corporation: HPLC řešení Waters

Analytické LC systémy

Arc Premier systém

UHPLC s kontrolou rizika pro analyty citlivé na kovy

 • Max tlak: 9 500 psi
 • Průtoky: 0 - 5 ml/min
Čerpadla
 • Binární nebo kvartérní
 • Gradient SmartStart
 • 0.005” ID kapiláry
 • AutoBlend Plus (QSM)
Detektory: UV/VIS, PDA , FLR
Autosampler
 • Flow through needle design
 • Velmi nízký carryover
 • 4 - 40 °C
 • až 480 x 2ml vialek
 • Gradient SmartStart
Vývoj metod
 • Až 6 x 15cm kolon
 • 4 - 90 °C
Kontrola rizika pro analyty citlivé na kovy: MAXPEAK Premier
Software
Hmotnostní detekce
 • Single Quad (QDa ,SQD2)
 • Tandem Quad (TQ S micro & Cronos)
Kvalifikace systému

Waters Corporation: Arc Premier a ACQUITY Premier UHPLC systém

ACQUITY Premier systém

Velký pokrok v LC separacích.

 • Max tlak: 15 000 psi
 • Průtoky: 0 - 2 ml/min
Čerpadla
 • Binární nebo kvartérní
 • 0.004” ID kapiláry
 • AutoBlend Plus (QSM)
Detektory: ACQUITY TUV, PDAeλ , FLR
Autosampler
 • Flow through needle design
 • Velmi nízký carryover
 • 4 - 40 °C
 • až 480 x 2ml vialek
 • Gradient SmartStart
Vývoj metod
 • Až 6 x 15cm kolon
 • 4 - 90 °C
Kontrola rizika pro analyty citlivé na kovy: MAXPEAK Premier
Software
Hmotnostní detekce
 • Single Quad (QDa ,SQD2)
 • Tandem Quad (Xevo TQ S/XS)
 • Time of flight (Xevo G2 XS)
 • Ion Mobility (Synapt , SELECT SERIES)
Kvalifikace systému

Acquity H-Class PLUS Bio vs. Acquity Premier

 • SEC (Size Exclusion Chromatography)

Waters Corporation: Acquity H-Class PLUS Bio vs. Acquity Premier: SEC (Size Exclusion Chromatography)

Acquity H-Class PLUS Bio vs. Acquity Premier

 • IEC (Ion Exchange Chromatography)

Waters Corporation: Acquity H-Class PLUS Bio vs. Acquity Premier: IEC (Ion Exchange Chromatography)

Acquity H-Class PLUS Bio vs. Acquity Premier

 • HIC (Hydrophobic Interaction Chromatography)

Waters Corporation: Acquity H-Class PLUS Bio vs. Acquity Premier: HIC (Hydrophobic Interaction Chromatography)

Acquity H-Class PLUS Bio vs. Acquity Premier

 • oligonukleotidy

Waters Corporation: Acquity H-Class PLUS Bio vs. Acquity Premier: oligonukleotidy

Nejuniverzálnější platforma pro chromatografii

Výhody HPS ( High Performance Surfaces) od vialky, přes kolonu až po LC systém, bez nespecifických interakcí analyt/kovový povrch

 • Lepší reprodukovatelnost a opakovatelnost, konzistentní a spolehlivé výsledky
 • Lepší recovery redukcí variability a ztrát způsobených interakcí s povrchy
 • Rychlejší a přesnější integrace chromatogramů
 • Menší variabilita mezi systémy
 • Snadnější a rychlejší vývoj metod
 • Bez kondicionace zpracování více vzorků snadněji a rychleji
 • Přímá náhrada BioLC systémů

Kolony pro malé molekuly a bio-separace

 • Precizní chemie částice a povrchy

Waters Corporation: HPLC a UHPLC kolony pro malé molekuly a bio-separace

BEH Technology
 • Excelentní pH stabilita

 • Všestrannost co do použití mobilních fází a rozsahu teplot

  • Atlantis PREMIER BEH C18 AX
  • ACQUITY PREMIER BEH C18
  • ACQUITY PREMIER Peptide BEH 130Å C18
  • ACQUITY PREMIER Peptide BEH 300Å C18
  • ACQUITY PREMIER Oligonucleotide BEH 130Å C18
CSH Technology
 • Vynikající „mas loading

 • Excelentní tvar píků pro bazické analyty

  • ACQUITY PREMIER CSH C18
  • ACQUITY PREMIER CSH Phenyl Hexyl
  • ACQUITY PREMIER Peptide CSH C18
HSS Technology
 • Maximální retence

 • Pro polární i nepolární molekuly

  • ACQUITY PREMIER HSS T3
  • ACQUITY PREMIER Peptide HSS T3

[QuanRecovery vialky a platíčka s označením MaxPeak High Performance Surfaces (HPS)](Waters QuanRecovery vialky a platíčka)

 • Poprvé použito označení MaxPeak HPS
 • Snižuje ztráty analytů v důsledku nespecifických vazeb způsobených hydrofobními interakcemi
 • hydrofilní modifikace PP
 • Lepší recovery , citlivost a opakovatelnost pro analýzy biomolekul

Waters Corporation: Komplexní řešení MaxPeak High Performance Surfaces

Přehled apliakčních listů a literatury pro technologii Waters Premier HPS v knihovně LabRulezLCMS

Celkově dostupných více než 200 relevantních dokumentů a z toho aplikačně zaměřených:

 • Farmaceutická analýza (79)
 • Klinická analýza (38)
 • Lipidomika (15)
 • Metabolomika (3)
 • Potraviny a zemědělství (16)
 • Proteomika (30)
 • Životní prostředí (3)
Celá přednáška MaxPeak PREMIER komplexní řešení ke stažení také ve formátu pdf.
Waters Corporation
 

Mohlo by Vás zajímat

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.