Waters MaxPeak PREMIER komplexní řešení (VIZE 2021)

St, 5.10.2022
| Originální článek z: Waters/VIZE 2021
Záznam přednášky Ing. Marka Exnera ze semináře Waters VIZE 2021 zaměřené na téma, jak minimalizovat nežádoucí adsorpci analytů v kapalinové chromatografii.
Video placeholder

Waters Corporation: Waters MaxPeak PREMIER komplexní řešení (VIZE 2021)

Ztráta analytů v chromatografii

 • vazba analytů na povrchy

👉 Pozvánka, registrace a předběžný program semináře Waters VIZE 2022 dne 22. listopadu 2022

Nespecifická adsorpce, nespecifické vazebné interakce
 • Nežádoucí interakce nebo adsorpce analytů
 • Molekuly mají tendenci ulpívat na površích
 • Nejčastěji příčinou jsou hydrofobní a elektrostatické interakce
Potlačení ztrát ze známých interakcí
 • Zamezení interakcí analytů s povrchy
 • Ovlivnění prostředí tak, aby k interakcím nedocházelo

Waters Corporation: Waters MaxPeak PREMIER komplexní řešení (VIZE 2021)

Nejčastější postupy pro potlačení nežádoucích interakcí

1. Pasivace povrchu kyselinami

Odstraňuje volné ionty kovů z povrchů

 • Časově náročné
 • Silné kyseliny
 • Nestabilní, nutno opakovat
2. Pasivace povrchu v zorkem nebo matricí

Analyt nebo matrice pokryje reaktivní povrch

 • Časově náročné
 • Nestabilní, nutno opakovat
3. Kolony PEEKové nebo nerezové s PEEKovým povrchem

Nahrazení kovového materiálu inertním materiálem

 • PEEK sám o sobě neodolá vysokým tlakům
 • PEEKové výrobky mají vyšší rozměrovou variabilitu, nižší propustnost a nejsou kompatibilní s některými rozpouštědly
4. Ti v kolonách nebo v některých součástkách

Nefunguje. Ti je kov.

 • Ztráta analytu
5. Pokrytí povrchu

Pokrytí povrchu kovu např. vrstvou silikátu apod.

 • MS bleeding a další problémy
 • Tento postup ani nebyl designován pro LC a LC/MS aplikace
6. Aditiva v mobilní fázi

Zamezení adsorpce tvorbou chelátů s přítomnými kovy

 • Ionizační suprese a další neznámé efekty
 • Trvalé používání
 • Možné problémy s rozpustností

Interakce s kovy?

 • řešení: MaxPeak High Performance Surfaces (HPS)

U standardních LC systémů dochází k adsorpci analytů citlivých na kovy na vnitřní kovové povrchy.

Waters Corporation: Standardní HPLC systémy

Waters MAXPEAK High Performance Surface (HPS) je navržen tak, aby interakce s těmito povrchy byly co nejmenší.

Waters Corporation: Waters MAXPEAK HPS systémy

Analyty interagující s kovy

MaxPeak High Performance Surfaces jako řešení pro analýzy analytů citlivých na kovy RP a HILIC aplikace.

Analyty
 • Organické kyseliny
 • Organofosfáty
 • Oligonukleotidy
 • Fosfopeptidy
 • Kyselé glykany
 • Fosfolipidy

Waters Corporation - Waters MaxPeak HPS.webp

Aplikace
 • Biofarmaceutické
 • Farmaceutické
 • Potraviny/ ŽP
 • Chemické materiály
 • Biomedicínský výzkum

Waters PREMIER řešení

Waters Corporation: Waters PREMIER řešení od spotřebního materiálu, přes kolony až k HPLC systémům

Nejuniverzálnější platforma pro chromatografii

 • Bez úprav ihned k použití
 • Není potřeba provádět pasivaci
 • Lepší citlivost a opakovatelnost

Waters Corporation: Komplexní řešení a příklady analýz ACQUITY PREMIER

ACQUITY PREMIER řešení, příklady analýz

Jeden den v životě analytika při vývoji metody.

Projekt: Mám molekulu, pro kterou potřebuji vyvinout analytickou metodu…

1. krok: Začnu s oblíbenou kombinací metoda / kolona / mobilní fáze

 • Perfektní den! Metoda funguje perfektně a nepotřebuje žádnou modifikaci
 • Dobrý den. Metoda dává slibné výsledky, ale je potřeba ji trochu doupravit
 • Den jako zlý sen. Nevidím analyty, dokonce i když bych je určitě měl vidět

Waters Corporation: Mix analytů (malé molekuly)

Waters Corporation: Mix analytů (malé molekuly) - standardní vs. PREMIER kolony

Lepší tvar píků : užší píky & menší chvostování

Waters Corporation: Příklady plochy píku malých molekul (n=134) - PREMIER kolony vs. standardní kolony

Waters Corporation: Vybrané malé molekuly - plochy píků

Waters Corporation: ACQUITY PREMIER kolona vs. standardní kolona - Separace oligonukleotidů bez kondicionace

Vylepšení chromatografie

Kde je zřetelný benefit?

 • Analyty citlivé na kovy, např. fosforylované sloučeniny a slabé kyseliny
 • Molekuly náchylné k interakcím s povrchy
  • Ztráty vzorku / špatné recovery / tailing píků
  • Často vyžadující přidání aditiv do mobilní fáze
 • Metody vyžadující pasivaci systému / kondicionaci
 • Někdy se problém nedá předvídat! Může se stát, že ani nevíme, že něco nevidíme…

Příklady aplikací

Popisované v přednášce a dostupné v kompletní pdf prezentaci MaxPeak PREMIER komplexní řešení

 • Dexametazon fosforečnan sodný syntetický glukokortikoid
  • ACQUITY PREMIER vs. standardní LC systém
  • Plocha píku
  • %RSD
 • Plocha píku: Organické kyseliny, kyselina citronová
 • Plocha píku: AMP/ATP
 • Plocha píků: Vitamíny skupiny B
 • Vitamín B, energetické nápoje

Co zvýší efektivitu při vývoji metody?

 • Jistota, že nemizí klíčové analyty
 • Postupy bez nutnosti pasivace a používání aditiv
 • Snížení variability vzorků a ztráty analytů kvůli interakcím s povrchy
 • Okamžitý výkon, na který je spolehnutí při každém nástřiku

Waters Corporation: HPLC řešení Waters

Analytické LC systémy

Arc Premier systém

UHPLC s kontrolou rizika pro analyty citlivé na kovy

 • Max tlak: 9 500 psi
 • Průtoky: 0 - 5 ml/min
Čerpadla
 • Binární nebo kvartérní
 • Gradient SmartStart
 • 0.005” ID kapiláry
 • AutoBlend Plus (QSM)
Detektory: UV/VIS, PDA , FLR
Autosampler
 • Flow through needle design
 • Velmi nízký carryover
 • 4 - 40 °C
 • až 480 x 2ml vialek
 • Gradient SmartStart
Vývoj metod
 • Až 6 x 15cm kolon
 • 4 - 90 °C
Kontrola rizika pro analyty citlivé na kovy: MAXPEAK Premier
Software
Hmotnostní detekce
 • Single Quad (QDa ,SQD2)
 • Tandem Quad (TQ S micro & Cronos)
Kvalifikace systému

Waters Corporation: Arc Premier a ACQUITY Premier UHPLC systém

ACQUITY Premier systém

Velký pokrok v LC separacích.

 • Max tlak: 15 000 psi
 • Průtoky: 0 - 2 ml/min
Čerpadla
 • Binární nebo kvartérní
 • 0.004” ID kapiláry
 • AutoBlend Plus (QSM)
Detektory: ACQUITY TUV, PDAeλ , FLR
Autosampler
 • Flow through needle design
 • Velmi nízký carryover
 • 4 - 40 °C
 • až 480 x 2ml vialek
 • Gradient SmartStart
Vývoj metod
 • Až 6 x 15cm kolon
 • 4 - 90 °C
Kontrola rizika pro analyty citlivé na kovy: MAXPEAK Premier
Software
Hmotnostní detekce
 • Single Quad (QDa ,SQD2)
 • Tandem Quad (Xevo TQ S/XS)
 • Time of flight (Xevo G2 XS)
 • Ion Mobility (Synapt , SELECT SERIES)
Kvalifikace systému

Acquity H-Class PLUS Bio vs. Acquity Premier

 • SEC (Size Exclusion Chromatography)

Waters Corporation: Acquity H-Class PLUS Bio vs. Acquity Premier: SEC (Size Exclusion Chromatography)

Acquity H-Class PLUS Bio vs. Acquity Premier

 • IEC (Ion Exchange Chromatography)

Waters Corporation: Acquity H-Class PLUS Bio vs. Acquity Premier: IEC (Ion Exchange Chromatography)

Acquity H-Class PLUS Bio vs. Acquity Premier

 • HIC (Hydrophobic Interaction Chromatography)

Waters Corporation: Acquity H-Class PLUS Bio vs. Acquity Premier: HIC (Hydrophobic Interaction Chromatography)

Acquity H-Class PLUS Bio vs. Acquity Premier

 • oligonukleotidy

Waters Corporation: Acquity H-Class PLUS Bio vs. Acquity Premier: oligonukleotidy

Nejuniverzálnější platforma pro chromatografii

Výhody HPS ( High Performance Surfaces) od vialky, přes kolonu až po LC systém, bez nespecifických interakcí analyt/kovový povrch

 • Lepší reprodukovatelnost a opakovatelnost, konzistentní a spolehlivé výsledky
 • Lepší recovery redukcí variability a ztrát způsobených interakcí s povrchy
 • Rychlejší a přesnější integrace chromatogramů
 • Menší variabilita mezi systémy
 • Snadnější a rychlejší vývoj metod
 • Bez kondicionace zpracování více vzorků snadněji a rychleji
 • Přímá náhrada BioLC systémů

Kolony pro malé molekuly a bio-separace

 • Precizní chemie částice a povrchy

Waters Corporation: HPLC a UHPLC kolony pro malé molekuly a bio-separace

BEH Technology
 • Excelentní pH stabilita

 • Všestrannost co do použití mobilních fází a rozsahu teplot

  • Atlantis PREMIER BEH C18 AX
  • ACQUITY PREMIER BEH C18
  • ACQUITY PREMIER Peptide BEH 130Å C18
  • ACQUITY PREMIER Peptide BEH 300Å C18
  • ACQUITY PREMIER Oligonucleotide BEH 130Å C18
CSH Technology
 • Vynikající „mas loading

 • Excelentní tvar píků pro bazické analyty

  • ACQUITY PREMIER CSH C18
  • ACQUITY PREMIER CSH Phenyl Hexyl
  • ACQUITY PREMIER Peptide CSH C18
HSS Technology
 • Maximální retence

 • Pro polární i nepolární molekuly

  • ACQUITY PREMIER HSS T3
  • ACQUITY PREMIER Peptide HSS T3

[QuanRecovery vialky a platíčka s označením MaxPeak High Performance Surfaces (HPS)](Waters QuanRecovery vialky a platíčka)

 • Poprvé použito označení MaxPeak HPS
 • Snižuje ztráty analytů v důsledku nespecifických vazeb způsobených hydrofobními interakcemi
 • hydrofilní modifikace PP
 • Lepší recovery , citlivost a opakovatelnost pro analýzy biomolekul

Waters Corporation: Komplexní řešení MaxPeak High Performance Surfaces

Přehled apliakčních listů a literatury pro technologii Waters Premier HPS v knihovně LabRulezLCMS

Celkově dostupných více než 200 relevantních dokumentů a z toho aplikačně zaměřených:

 • Farmaceutická analýza (79)
 • Klinická analýza (38)
 • Lipidomika (15)
 • Metabolomika (3)
 • Potraviny a zemědělství (16)
 • Proteomika (30)
 • Životní prostředí (3)
Waters Corporation
 

Mohlo by Vás zajímat

Nitrite in duloxetine hydrochloride API

Instrumentace
Příprava vzorků, Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Farmaceutická analýza

MaxPeak Premier Columns - Small Molecule Application Notebook

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Farmaceutická analýza, Metabolomika

Determination of fluoride in sodium fluoride oral solution using carbonate/bicarbonate eluent

Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

High-Sensitivity Oligonucleotide Analysis Using Ion-Pairing-Free HILIC and TOF LC/MS

Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Škola MS: Phenylová selektivita

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Phenomenex
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Produkt

Nový Waters Arc Premier Systém

Stanovujete analyty citlivé na kovové povrchy nebo se potýkáte s pasivací kovových povrchů? Vyzkoušejte nejuniverzálnější platformu v kapalinové chromatografii: Arc Premier System.

Článek | Produkt

Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC kolona

Ligand, který potřebujete na částicích, kterým důvěřujete!

Článek | Přednáška

HPLC kolony pro polární analyty (VIZE 2021)

Záznam přednášky Dr. Martiny Riesové ze semináře Waters VIZE 2021 o principech, možnostech a aplikacích HPLC kolon pro polární analyty.

Článek | Přednáška

HPLC.cz: MaxPeak HPS technologie na kolonách a LC hardwaru

Dělat dobrou chromatografii ... znamená nechtěným interakcím zabránit a vytvářet naopak ty chtěné.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Nový Waters Arc Premier Systém

Stanovujete analyty citlivé na kovové povrchy nebo se potýkáte s pasivací kovových povrchů? Vyzkoušejte nejuniverzálnější platformu v kapalinové chromatografii: Arc Premier System.

Článek | Produkt

Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC kolona

Ligand, který potřebujete na částicích, kterým důvěřujete!

Článek | Přednáška

HPLC kolony pro polární analyty (VIZE 2021)

Záznam přednášky Dr. Martiny Riesové ze semináře Waters VIZE 2021 o principech, možnostech a aplikacích HPLC kolon pro polární analyty.

Článek | Přednáška

HPLC.cz: MaxPeak HPS technologie na kolonách a LC hardwaru

Dělat dobrou chromatografii ... znamená nechtěným interakcím zabránit a vytvářet naopak ty chtěné.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Nový Waters Arc Premier Systém

Stanovujete analyty citlivé na kovové povrchy nebo se potýkáte s pasivací kovových povrchů? Vyzkoušejte nejuniverzálnější platformu v kapalinové chromatografii: Arc Premier System.

Článek | Produkt

Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC kolona

Ligand, který potřebujete na částicích, kterým důvěřujete!

Článek | Přednáška

HPLC kolony pro polární analyty (VIZE 2021)

Záznam přednášky Dr. Martiny Riesové ze semináře Waters VIZE 2021 o principech, možnostech a aplikacích HPLC kolon pro polární analyty.

Článek | Přednáška

HPLC.cz: MaxPeak HPS technologie na kolonách a LC hardwaru

Dělat dobrou chromatografii ... znamená nechtěným interakcím zabránit a vytvářet naopak ty chtěné.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Nový Waters Arc Premier Systém

Stanovujete analyty citlivé na kovové povrchy nebo se potýkáte s pasivací kovových povrchů? Vyzkoušejte nejuniverzálnější platformu v kapalinové chromatografii: Arc Premier System.

Článek | Produkt

Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC kolona

Ligand, který potřebujete na částicích, kterým důvěřujete!

Článek | Přednáška

HPLC kolony pro polární analyty (VIZE 2021)

Záznam přednášky Dr. Martiny Riesové ze semináře Waters VIZE 2021 o principech, možnostech a aplikacích HPLC kolon pro polární analyty.

Článek | Přednáška

HPLC.cz: MaxPeak HPS technologie na kolonách a LC hardwaru

Dělat dobrou chromatografii ... znamená nechtěným interakcím zabránit a vytvářet naopak ty chtěné.