LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců, akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Noc vědců 2022

Pá, 30.9.2022
| Originální článek z: Noc vědců 2022
Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne, když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda a vědci ukážou svou pravou tvář.
Video placeholder
  • Foto: Noc vědců 2022
  • Video: FCH VUT: Pozvánka na Noc vědců 2022 na Fakultě chemické

Hmat, sluch, čich, zrak a chuť — pět starých dobrých známých. Co na ně ale říká šestý smysl? Nebo zvířata a rostliny? A co všechno o nich umí prozradit věda? Otevřete nové dimenze vnímání, dejte věcem jiný rozměr a rozviňte všechny smysly, budete je totiž potřebovat.

1. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, veřejná výzkumná instituce, rozvíjí vědecký odkaz nositele Nobelovy ceny, profesora Jaroslava Heyrovského v oborech spojených s fyzikální chemií. Excelentnímu základnímu i aplikovanému výzkumu se u nás věnuje přes dvě stě vědkyň a vědců, od nadějných mladých badatelů, po světově uznávané špičkové odborníky. Teoreticky poznané a experimentálně získané znalosti fyzikálně­chemických dějů probíhajících v molekulách a atomech mají význam pro průmyslovou katalýzu, výrobu a uchovávání energie, zdravotnictví i životní prostředí.

30. 9. od 18:00 do 22:00 Hmotnostní spektrometrie vůní a pachů - ČICH

Rozbor těkavých organických látek zodpovědných za chuť a aroma potravin. Měření koncentrací vonných látek v kosmetických přípravcích. Analýza metabolitů v dechu.

Noc Vedcu 2022: Hmotnostní spektrometrie vůní a pachů - ČICHNoc Vedcu 2022: Hmotnostní spektrometrie vůní a pachů - ČICH

30. 9. od 18:00 do 22:00 100 let polarografie - Nobelova cena - prof. J. Heyrovský

V průběhu roku 2008, když jsme připravovali k 50. výročí Nobelovy ceny putovni výstavu o Jaroslavu Heyrovském s názvem Příběh kapky (www.heyrovsky.cz), prošli jsme téměř 6 km celuloidových filmů z 50. a 60.let představujících polarografii a výzkum profesora Heyrovského odborné i laické veřejnosti. Filmy byly, stejně jako polarografické přístroje, po léta uloženy v archivu ústavu. Pro účely jejich další prezentace co nejširší veřejnosti z nich byly pořízeny digitální kopie a jak návštěvníci výstavy, tak návštěvníci letošní Noci vědců mají možnost některé s nich zhlédnout.

30. 9. od 18:30 do 21:15 Chemické divadlo (ZRAK, SLUCH, ČICH)

Chemicke divadélko pro děti i dospělé

"A" jako alchymistky, aneb kdo nespatří, neuvěří

Byli tady před chemiky, dnes o nich smýšlíme jako o šarlatánech a někdy i jako o podvodnících, ale bez nich by se chemie nezrodila a nerozvíjela. Hovoříme o alchymistech a jejich pokusech, vždy tak trochu zahalených tajemnem. Pár pokusů i s vysvětleními můžete zažít VŠEMI svými SMYSLY v naší alchymistické laboratoři, kde vám předvedeme, že alchymisty mohly být klidně i ženy.

2. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Navštivte jeden z nejznámějších ústavů Akademie věd – Ústav organické chemie a biochemie!

30. 9. od 18:00 do 22:00 Procházka tajnými chodbami ústavu

Kdo se nebojí tmy a tajných chodeb, kde vede nekonečná spleť potrubí, je srdečně zván. Podívejte se, jak je zabezpečen komplikovaný chod našeho ústavu, a porozumějte blíže praktické stránce vědeckého zázemí. – Baterky s sebou!

3. Contipro

Contipro je ryze česká biotechnologická společnost s tradicí od roku 1990, sídlící v Dolní Dobrouči. Vyrábíme kyselinu hyaluronovou nejvyšší kvality pro prestižní světové značky z více než 60 zemí. Společnost sama produkuje také finální farmaceutické produkty a zároveň rozvíjí svou řadu léčiv a zdravotních prostředků pro veterinární medicínu. V laboratořích v Dolní Dobrouči pracuje více než sto výzkumníků a vývojářů, kteří řeší i velmi pokročilé biotechnologické aplikace mj. v oblasti tkáňového inženýrství či nosičů léčiv. Contipro také organizuje pro studenty vlastní vzdělávací programy Institut Contipro, FYBICH a Erudio.

30. 9. od 15:30 do 22:45 Biotechnologie všemi smysly

Stejně jako v předchozích letech, také letos česká farmaceutická společnost Contipro s nadšením připravuje program Noci vědců. Každý návštěvník v našich špičkových laboratořích pozná něco nového a zajímavého ze světa biotechnologií a nanotechnologií pro medicínu, základní výzkum buněk a tkání, nebo vývoj inovativních biomateriálů.

Účast bude pouze pro předem registrované (Contipro je přísně dozorované farmaceutické pracoviště).

Návštěvníci budou rozřazeni do malých skupinek o maximálně patnácti lidech. Díky tomu dostane každý možnost si vše prohlédnout, vyzkoušet a třeba si o něco originálního vyrobit z inovativnách materiálů Contipra.

  • Chemikova kuchyně
  • Kde začíná kultura?
  • Všechny podoby kyseliny hyaluronové
  • Až oči přecházejí

Noc Vedcu 2022: Biotechnologie všemi smyslyNoc Vedcu 2022: Biotechnologie všemi smysly

4. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Univerzita se profiluje jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy. Na univerzitě studuje 10 500 studentů ve více než 200 oborech bakalářských, magisterských a doktorských programů na 8 fakultách. Pro širokou veřejnost univerzita nabízí kurzy a programy celoživotního vzdělávání.

30. 9. od 17:00 do 23:00 Vnímám chemii všemi smysly? Potřebuje detektiv umět chemii?

Pokusme se zapojit různé smysly při řešení chemických záhad a úkolů. Co všechno lze pozorovat a odhalit zrakem či hmatem? Lze bez ochutnání rozlišit černý čaj bez citronu a s citronem? Jak rozpoznám bez ochutnání cukr, sůl a kyselinu citronovou? Pozorným sledováním průběhu chemických reakcí se podaří rozlišit nejen pevné látky stejné barvy, ale i bezbarvé roztoky různých látek. Dalším úkolem chemiků detektivů bude dosáhnout teplotního rekordu. Při plnění úkolů se vyplatí zapojit i šestý smysl.

Esenciální vlastnosti látek, potravin či nápojů vnímáme různými smysly. Očima vnímáme barevnost, čichem vonné látky. Rovněž nedostatek některých látek v našem organismu nebo naopak nadbytek vnímáme smysly, například jako bolest. Lze tyto „vlastnosti“ nějak kvantifikovat? V laboratořích analytické chemie je možné se to dozvědět a něco si i vyzkoušet.

Noc Vedcu 2022: Vnímám chemii všemi smysly? Potřebuje detektiv umět chemii?Noc Vedcu 2022: Vnímám chemii všemi smysly? Potřebuje detektiv umět chemii?

5. Masarykova univerzita

Všemi smysly poznáte vědy přírodovědné, humanitní i technologické. Program připravuje všech 10 fakult a některá univerzitní pracoviště. Přijďte si poslechnout přednášky, prohlédnout výstavy, zúčastnit se workshopů a zažít vědu na vlastní kůži a prostřednictvím všech smyslů.

Poznejte s Nocí vědců vědu, kterou na MUNI děláme!

30. 9. od 18:00 do 22:00 Exkurze do NMR laboratoře

NMR spektroskopie patří ke klíčovým moderním metodám výzkumu ve vědách o živé přírodě, protože umožňuje detailní zkoumání struktury a dynamiky biologických molekul na úrovni atomů. NMR laboratoř disponuje špičkovým přístrojovým vybavením a týmem zkušených vědců, kteří Vám při příležitosti Noci vědců rádi vysvětlí principy fungování NMR a představí nejvýkonnější spektrometry na území ČR.

30. 9. od 20:30 do 21:00 Proč vidíme viditelné světlo

Již dlouho lidé vědí, že viditelné světlo je jen úzká oblast ze širokého spektra elektromagnetického vlnění. Položme si neobvyklou otázku: „Proč?“ Proč právě tato část elektromagnetického spektra byla evolucí vybrána jako „viditelná“. Byla to jen náhoda anebo pro to existují fyzikální důvody? Zřejmě druhá odpověď je ta správná a v přednášce ji podložíme fyzikálními argumenty. Přednáška bude doplněna řadou experimentů.

6. Mendelova univerzita v Brně

Pojďte se podívat, jaké technické vymoženosti používají vědci i studenti u nás na Mendelově univerzitě v Brně. Připravili jsme pro vás bohatý program kterým se můžete našim vědcům dívat doslova přes rameno, a ochutnat tak kousek od každé z našich pěti fakult.

30. 9. od 18:00 do 00:00 Smysluplná chemie

Připraveny jsou 3 prohlídkové okruhy plné kouzel a chemických experimentů.

7. Univerzita Hradec Králové

Znovu vám nabídneme exkluzivní vhled do všeho vědecky zajímavého, co se na UHK v průběhu roku událo nebo děje.

30. 9. od 19:00 do 19:30 Metabolity v (ne)rovnováze

Poruchy centrálního nervového systému mohou naše smysly někdy pěkně ošálit.

Jejich příčinou je kromě dalších faktorů i nerovnováha metabolitů v našem organismu. Ta může vyústit i v neurodegenerativní onemocnění, jako je Alzheimerova nemoc, ale i duševní onemocnění, jako je schizofrenie. Co všechno z nich lze vyčíst a jak může metabolomická analýza pomoci např. novorozencům?

Noc Vedcu 2022: Metabolity v (ne)rovnovázeNoc Vedcu 2022: Metabolity v (ne)rovnováze

30. 9. od 17:00 do 23:00 Barvy pod drobnohledem

Lidské oko je pro rozeznávání barev jedno z nejdokonalejších v přírodě. Tam, kde už ale ani ono nestačí, nastupují spektrometry. Přijďte se seznámit s jejich druhy a pozorujte s námi spektra výbojek obsahujících různé plyny, ale i barevná spektra běžných osvětlovacích zdrojů.

8. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vzděláváme sever. Již více než 1/4 století. Prorůstáme do regionu a z každé další generace si ukousneme větší sousto. Do Ústí nad Labem přivádíme mladé lidi s hlavami plnými nápadů a s nadšením pro nové utváření unikátního kraje, v němž dřímá a pomalu se probouzí obrovský potenciál.

30. 9. od 17:00 do 21:00 Exkurze po laboratořích chemie

Prozkoumejte tajná nadzemní zákoutí laboratoří Katedry chemie Přírodovědecké fakulty UJEP!

Nahlédnout vás necháme jak do výukových tak do výzkumných laboratoří, kterými vás provedou naši studenti.

Noc Vedcu 2022: Exkurze po laboratořích chemieNoc Vedcu 2022: Exkurze po laboratořích chemie

Univerzita Karlova

9. Univerzita Karlova je nejvýznamnější česká vysoká škola a jedna z nejstarších evropských univerzit.

Letos vás čeká přes 80 přednášek, workshopů a experimentů na téma Věda všemi smysly! Program máme na 4 místech v Praze a na Lékařské fakultě v Hradci Králové.

30. 9. od 17:00 do 22:00 Periodická tabulka prvků

Interaktivní tabulka obsahuje 80 vzorků chemických prvků včetně velmi reaktivního cesia nebo unikátních krystalických forem kovového vápníku, europia, síry a dalších. Jednotlivé buňky tabulky jsou individuálně nasvíceny a díky propojení s dotykovou obrazovkou je celá tabulka schopná interaktivně zobrazit některé trendy ve vlastnostech prvků.

UK Přf: Slavnostní představení Periodické tabulky veřejnosti (dr. Míka)UK Přf: Slavnostní představení Periodické tabulky veřejnosti (dr. Míka)

30. 9. od 17:00 do 23:00 Světelné hrátky

Na tomto stánku Vám již tradičně ukážeme krásu fyziky. A jak každý jistě uzná, ta je nejlépe vidět na světle. Uvidíte nejrůznější světelné efekty, „hračky“, prostřednictvím UV záření uvidíte to, co jinak vidět ani není, podíváte se, co vše se v UV světle „zjeví“ na Vašich bankovkách, jízdenkách, nebo třeba i oblečení. Můžete si zde pohrát s lomem a odrazem pomocí laserové soupravy, díky které se dá pěkně ukázat korekce krátkozrakosti a dalekozrakosti, princip optického vlákna a mnoho dalšího. V neposlední řadě se můžete podívat na zoubek skládání barev a pomocí USB mikroskopu prozkoumat pixely, chlupy, kůži… Mezi slova, která tento stánek charakterizují, určitě patří: světlo, krása, barva, „úvéčko“, odraz, lom a fascinace. Netřeba dodávat, že půvab tohoto stánku vynikne hlavně po setmění, kdy se můžete světlem i jen tak kochat.

10. Univerzita obrany

Univerzita obrany se opět zapojí do celoevropské vědecko-popularizační akce Noc vědců, která dá nahlédnout veřejnosti do inspirujícího prostředí vědy. Veřejnost se tak bude moci blíže seznámit s některými aspekty rozvoje vojenské vědy na Univerzitě obrany.

30. 9. od 18:00 do 23:59 Ukázka laboratoře provozu bojových a speciálních vozidel

Návštěvníci Laboratoře provozu bojových a speciálních vozidel uvidí moderní prostředky diagnostiky a hodnocení jakosti provozních kapalín vozidel a seznámí se s přístrojem SPECTRO CUBE, pracujícím na principu rentgenové fluorescence.

Noc Vedcu 2022: Ukázka laboratoře provozu bojových a speciálních vozidelNoc Vedcu 2022: Ukázka laboratoře provozu bojových a speciálních vozidel

11. Univerzita Palackého v Olomouci

Svůj program představí všechny fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP), interaktivní muzeum/centrum popularizace vědy Pevnost poznání, Český institut výzkumu a pokročilých technologií UP (CATRIN), Vědeckotechnický park UP, Knihovna UP, Ústav experimentální botaniky AV ČR či Fakultní nemocnice Olomouc.

30. 9. od 17:00 do 22:00 Exkurze laboratořemi

V pravidelných intervalech vás provedeme laboratořemi, v nichž se dělá špičkový nanotechnologický a materiálový výzkum. Právě zde vědci hledají cesty, jak nanočástice a nanotechnologie využít v celé řadě aplikací od ochrany životního prostředí přes biomedicínu až po průmyslové využití či získávání a ukládání energie.

30. 9. od 17:00 do 00:00 Objevujeme a zkoumáme molekuly obsahující prvky kovů

Zkoumáme a studujeme molekuly, které v sobě obsahují různé prvky kovů. Za základě toho mají tyto molekulární látky různé uplatnění – mohou fungovat jako jednomolekulové magnety, molekulové přepínače nebo senzory, ale také se mohou uplatnit v biologických systémech, kde vykazují protinádorovou, protizánětlivou či antivirotickou aktivitu. Přijďte si tyto molekuly „ošahat“ a zjistit, jak vypadají, jak se připravují a jakým způsobem je můžeme charakterizovat/popisovat (dostupnými technikami, které, pro nás chemiky, představují do určité míry také smysly).

12. Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice se i letos připojí k několika stovkám vědeckých institucí v ČR a v Evropě a otevře své brány všem zájemcům o vědu bez rozdílu věku.

Letos se zaměříme na téma Všemi smysly.

30. 9. od 16:00 do 22:00 Smysl(y) univerzity - Molekulární gastronomie a mixologie

Přijďte se podívat na naši kulinářskou alchymii v akci a ochutnat pokrmy, jak je ještě neznáte! Excitujeme vaše chuťové pohárky netradičními gurmánskými zážitky, nebudou chybět kouřové a světelné efekty, ani dobrá nálada. Zchladíme vás navenek, ale zahřejeme uvnitř. K tomu nám poslouží postupy a techniky, které se běžně využívají v chemické laboratoři. Tak se u nás zastavte! Představujeme vám relativně moderní obor (oficiálně představen roku 1992), molekulární gastronomii aneb „vědu o jídle“, která propojuje vědce z oblasti chemie a fyziky s předními kuchaři. Nebude chybět ani ukázka progresivní mixologie.

Noc Vedcu 2022: Smysl(y) univerzity - Molekulární gastronomie a mixologieNoc Vedcu 2022: Smysl(y) univerzity - Molekulární gastronomie a mixologie

13. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vědou naplněná noc ve Zlíně probíhá díky Univerzitě Tomáše Bati. Letos se sice potkáme v online světě, o to víc moudra vás ale čeká. Oblíbené přednášky, speciální vydání podcastů a další program najdete v den konání na webu, facebooku nebo instragramu Fakulty technologické, která má zlínský program pod svými křídly.

30. 9. od 16:00 do 20:00 Návstěva polymerního světa | Centrum polymerních systémů Zlín

Centrum polymerních systémů ve Zlíně nabídne návštěvníkům bohatý program demonstrující všechny vědecké směry, kterými se výzkumné centrum zabývá. Testování bakterií, materiálů i obuvi, mikroskopické snímky, nanotechnologie a mnoho jiného pro vás bude připraveno ve foyer. Nahlédnout budete moct i do technologické haly.

Noc Vedcu 2022: Návstěva polymerního světa | Centrum polymerních systémů ZlínNoc Vedcu 2022: Návstěva polymerního světa | Centrum polymerních systémů Zlín

30. 9. od 17:00 do 20:00 Chemie světla & barev | WORKSHOP

Co si představíte pod slovem „chemie“? Alespoň část z vás si odpoví, že to je učení komplikovaných vzorečků a rovnic popisujících reakce sloučenin. Někteří si představí zase druhý extrém. V chemické laboratoři vše bouřlivě reaguje, bublá, hoří, exploduje, svítí, hraje všemi barvami a uprostřed toho stojí ožahlý rozcuchaný vědec, co ze zápalu práce už několik dní nespal. Nicméně pravda je asi někde uprostřed. Na tomto workshopu bychom vám chtěli ukázat, jak může být chemie, za asistence fyziky, krásná a pestrobarevná. Pokusíme se připravit několik organických i anorganických sloučenin, u kterých budeme pozorovat jejich chování v závislosti na osvětlení prostředí, ve kterém se momentálně nacházejí. Kromě toho budeme sledovat vlastnosti mnoha dalších sloučenin, a to jak připravených synteticky, tak i izolovaných z přírodních zdrojů. Abyste nově nabyté informace pochopili v kontextu, samozřejmě si osvětlíme k čemu se dá těchto vlastností molekul využít v praxi.

Noc Vedcu 2022: Chemie světla & barev | WORKSHOPNoc Vedcu 2022: Chemie světla & barev | WORKSHOP

14. VŠB – Technická univerzita Ostrava

30. 9. od 17:00 do 22:00 Spektrometr

I stroje a roboty vidí! Musíme je to naučit. Pro potřeby strojového vidění nebo pro kontrolu montovaných výrobků na robotizovaném pracovišti je potřeba znát vlastnosti použitého světla – tzv. spektrum.

Jak doopravdy vypadá takové spektrum žárovky nebo LED diody? Naším přístrojem zvaným spektrometr si tato spektra společně proměříme.

15. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Kromě jednotlivých stanovišť s ukázkami chemických pokusů, tvořivých dílniček pro nejmenší, workshopů a soutěží program oživí i pejsci s bystrými čumáčky. VŠCHT Praha si pro vás i letos mimo jiného připravila tři prohlídkové okruhy labyrintem školy s nahlédnutím do zajímavých prostor s výkladem a ukázkami, kterým porozumí i nechemici. A protože se na jednom stanovišti nebo prohlídkovém okruhu může najednou sejít jen omezená skupina účastníků, prosíme Vás, registrujte se na vybrané aktivity předem na příslušný čas. Na webových stránkách celonárodní akce Noci vědců v sekci VŠCHT Praha najdete veškeré informace k registracím, on-line infografikám a dalším ukázkám, podklady k soutěži vystřihovánek i k prezenčním aktivitám, workshopům a prohlídkovým okruhům.

30. 9. od 17:00 do 22:00 Vlastnoruční spektroskop

Vytvořte si vědecký přístroj, který umožňuje měřit spektrum světla mimo viditelnou oblast.

Přijď si svůj spektroskop vyrobit přímo na Noc vědců na VŠCHT Praha do posluchárny BI.

Nestíháš?

Vyrob si svůj vlastní spektroskop doma.

A jak na další Domácí duhu? Mrkněte na pracovní návod od studentky VŠCHT Praha Aničky Průšové.

Noc Vedcu 2022: Vlastnoruční spektroskopNoc Vedcu 2022: Vlastnoruční spektroskop

16. Vysoké učení technické v Brně

Vědecká pracoviště VUT se vám během poslední páteční zářijové noci opět otevřou. V rámci celoevropského festivalu vědy pro vás připravujeme program na téma Všemi smysly. Chybět nebudou přednášky, workshopy, program pro děti a také soutěže či kvízy o zajímavé ceny.

30. 9. od 18:00 do 22:00 Chemické kejkle pro všechny vaše smysly

Uvidíte, co jste ještě neviděli, uslyšíte, co jste ještě neslyšeli, ucítíte, co jste ještě necítili! Ukážeme vám, jaké pokusy dělají naši studenti při výuce v laboratořích, a ještě něco navíc. Uvidíte, že studium chemie není žádnej opruz ani nuda, je to prostě paráda. A hlavně, pokud začnou utíkat vystupující, utíkejte taky!!!!

30. 9. od 18:00 do 22:00 Laboratorní únikovka

Laboratorní úniková hra: Unikneš ze zamknuté laboratoře? Pomůžou ti tvé smysly k vysvobození ze zamčené chemické laboratoře? Zastav se u nás a zjisti za dvacet minut, jestli máš šestý smysl. Čeká tě pár chemických úkolů, které ti odemknou zámky a nakonec i dveře ven z laboratoře. Tým s nejlepším časem získává speciální výhru!

17. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (VÚPS) je jediným výzkumným ústavem v České republice, který se soustavně věnuje pivovarsko-sladařské problematice.

Hlavním cílem je získávat nové poznatky z této oblasti a napomáhat jejich aplikaci do výrobní praxe. Nezastupitelnou roli má při rozvoji moderních technik a technologií, které by měly současně se zvyšováním efektivnosti a kvality výroby zachovávat všechny atributy českého způsobu výroby piva a tím i jeho specifické vlastnosti.

30. 9. od 17:00 do 22:00 Poznáte podle čichu, co ve které laboratoři analyzujeme?

Provedeme Vás po temných - nocí zahalených laboratořích a pivovaru a vy si tipnete, čemu se tady věnujeme. Ochutnáte sladinu a mladinu a nakonec i něco uvidíte :-)

Noc vědců
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.