Nový Shimadzu LCMS-2050. Zajistěte budoucnost své laboratoře na další dekádu!

St, 21.9.2022
| Originální článek z: Shimadzu/Ondřej Hillmich
Nový hmotnostní spektrometr typu jednoduchý kvadrupól LCMS-2050 kombinuje uživatelskou přívětivost běžného LC detektoru s vynikajícím výkonem hmotnostní detekce.
Video placeholder
 • Foto: Shimadzu: Nový Shimadzu LCMS-2050. Zajistěte budoucnost své laboratoře na další dekádu!
 • Video: Shimadzu Scientific Instruments: Experience LCMS-2050: The Compact MS with Countless Benefits

Aby bylo používání co nejjednodušší, je systém nabitý technologiemi a funkcemi, které zajistí uživatelům snadné a rychlé získání potřebných dat. Díky vysoké citlivosti, rychlosti a širokému rozsahu měření se může uživatel zaměřit na širokou škálu sloučenin od nízkomolekulárních po vysokomolekulární a od nízkopolárních po vysoce polární, takže LCMS-2050 lze využít v široké škále aplikací. Kromě toho, že je vybaven funkcemi pro podporu analýzy dat pomocí analytické inteligence a ekologickými funkcemi, příspívá také k úspoře práce a spotřeby energie v laboratořích.

Shimadzu: Hmotnostní spektrometr Shimadzu LCMS-2050

Flexibilita

Malé rozměry MS detektoru umožňují integraci jak ke stávajícím modulárním systému Nexera series (analytické HPLC), Nexera Prep (preparativná HPLC) a Nexera UC (SFC), tak i kompaktním (i-series) a starším LC systémům.

Shimadzu: Flexibilní konfigurace hmotnostního spektrometru Shimadzu LCMS-2050

Rychlé spuštění a snadná práce

Vakuový systém je připraven za 6 minut, což umožňuje rychlý sběr MS dat po přerušení napájení. K systému lze přistupovat, jako by to byl klasický LC detektor (UV/Vis), který jednodušše zapnete a použijete. Používání je navíc daleko snazší než u předešlých modelů. Díky pokročilé konstrukci lze LCMS-2050 používat jako běžné LC detektory. K získání spolehlivé a citlivé detekce jsou po uživateli požadovány pouze ty nejjednodušší akviziční parametry.

Hmotnostní spektrometr pro potvrzení optické detekce

UV-PDA a MS jsou ortogonální technologie, z nichž každá má své vlastní silné stránky. MS detektory jsou obecně citlivější než optické detektory a navíc umožňují selektivní detekci sloučenin podle jejich hmotnosti. Z tohoto důvodu mohou hmotnostní spektrometry detekovat koelující sloučeniny, stejně jako mnoho analytů, které nereagují na UV detekci. LCMS-2050 je cenným doplňkem jakéhokoli systému LC, který pomáhá zvýšit spolehlivost výsledků.

Mass-it zobrazování MS dat (analytická inteligence)

Mass-it je nový vynález pro zobrazování MS dat, který pomáhá vědcům pochopit složitá data jediným pohledem. Detekuje a překrývá informace o hmotnosti analytu na LC-UV nebo LC-PDA chromatogramu. To umožňuje zjistit, kde je více složek společně eluujících v jediném píku UV chromatogramu a nebo nalézt skryté složky, které neabsorbují v UV-Vis oblasti. Vše jediným kliknutí a jediným pohledem.

Shimadzu: Nová funkce Mass-it pro spojení zobrazení MS a UV dat

Vyjímečná detekce s přidanou hodnotou jistoty

Vysoká rychlost a výkon je charakteristickým znakem LCMS detektorů Shimadzu a LCMS-2050 není výjimkou. Nyní byly do miniaturiuzovaného detektoru typu jednoduchý kvadrupól začleněny

 • vysoká skenovací rychlost (15 000 u/s)
 • rychlost přepínání polarity (10 ms)
 • vynikající ionizační schopnost (kombinovaná ESI s APCI)
 • široký rozsah měritelných hmot (2 – 2 000 m/z)

Shimadzu: Technologie rychlého sběru dat MS spektrometrů Shimadzu

Široký rozsah měřitelných hmot

Široký hmotnostní rozsah LCMS-2050 je výkonný nástroj pro stanovení molekulové hmotnosti velkým molekul, jako například oligonukleotidů, peptidů, proteinů, polymerů a dalších. Jako příklad, analýza antisense oligonukleotidu (nusinersenu) na LCMS-2050 vede k detekci řady deprotovaných iontových píků (stavů náboje -4 až -8 od m/z 890 do 1781). Pomocí dekonvoluční funkce LabSolutions LCMS je molekulová hmotnost nusinersenu odhadnuta na 7 127,18 s přesností 0,05 Da. Široký hmotnostní rozsah je pro tento typ analýzy výhodný, protože zahrnutí více píku pro dekonvoluci obedně vede ke spolehlivějšímu výpočtu molekulové hmotnosti.

Shimadzu: Vetší hmotnostní rozsah detektoru prináší možnsot detekce velkých molukul jako jsou oligonukleotidy, peptidy, proteiny, polymery a další

Vyhřívaný duální iontový zdroj

LCMS-2050 je vybaven novým vyhřívaným duálním iontovým zdrojem (Heated DUIS) ve své základní konfiguraci. Tento hybridní zdroj kombinuje výhody elektrosprejové ionizace (ESI) a chemické ionizace za atmosférického tlaku (APCI), dvou ortogonálních technik široce používaných v hmotnostní spektrometrii. Výsledkem je vynikající citlivost u sloučenin s různými chemickými vlastnostmi, včetně sloučenin s nízkou polaritou.

Shimadzu: Duální iontový zdroj pro flexibilní měření širšího spektra analytů

Jednoduchá údržba

Stejně jako všechny ostatní produkty SHIMADZU hmotnostní spektrometrie má ionizační rozhraní LCMS-2050 jednoduchý, přístupný design, který minimalizuje úsilí potřebné k udržení přístroje v dobrém stavu. Desolvační linie (DL), která přenáší vzorek do vakuové komory lze vyměnit bez použití nářadí a hlavně bez porušení vakua. Uživatelsky rychlá a snadná výměna znamená méně prostojů, práce a tím i potřebných nákladů.

Shimadzu: Jendoduchá údržba hmotnostního spektrometry Shimadzu LCMS-2050

Odpovědnost za životní prostředí

Ekologický režim LCMS-2050 dosahuje až 43% úspory energie ve srovnání s dosavadním LCMS-2020. Systém nejenže snižuje provozní náklady při analýze, ale přispívá také k realizaci bezuhlíkové společnosti omezením emisí CO₂.

Závěr

V současné době je naše společnost uprostřed revolučního přechodu a transformace. Pokrok v oblasti výpočetního hardwaru, síťových technologií a programovacích algoritmů, to vše přispělo k modernizaci starších systémů. Ať se nám to líbí nebo ne, laboratoře se během příštího desetiletí do značné míry promění: lidské úsilí bude postupně nahrazeno automatizací, sofistikovanost se pomalu stane normou, produktivita bude posuzována s ohledem na emise CO₂ i náklady. Všechny tyto představy jsou hnací silou k realizaci změny.

Shimadzu má více než padesátiletou historii poskytování hmotnostních spektrometrů, spektroskopických analyzátorů, vysoce přesných vah a chromatografických systémů. Základem tohoto obchodního stylu je firemní filozofie přispívat společnosti prostřednictvím vědy a technologií. Shimadzu vždy toužilo po implementaci nejnovějších technologií pro vytvoření nové hodnoty, jako je analytická inteligence.

Díky nejmodernějším detekčním technologiím, algoritmům zpracování dat a konektivitě s dalšími přístroji a síťovými systémy je LCMS-2050 přístrojem, který zůstane na špici po další dekádu, dekádu rozvoje a transformace.

Cokoliv si představujete, bude realizováno a LCMS-2050 bude součástí změny.

V případě zájmu o nabídku nebo bližší představení přístroje neváhejte kontaktovat našeho obchodního zástupce: Mgr. Ondřej Hillmich (Business specialist LCMS, [email protected])

Shimadzu: Transformace analytických laboratoří

Přehled nejnovější literatury pro hmotnostní spektrometr Shimadzu LCMS-2050 dostupné v knihovně LabRulezLCMS

 • LABOREXPO: Včasné odhalení toxicity 5 fluorouracilu při léčbě rakoviny & Nový hmotnostní detektor typu jednoduchý kvadrupól LCMS 2050 (Prezentace | 2022)

 • Shimadzu Liquid Chromatograph Mass Spectrometer LCMS-2050 (Brožury a specifikace | 2022)

 • ASMS: A novel data processing algorithm “Mass-it” that generates MS-labeled UV chromatograms for facilitating impurity analysis using single quadrupole LC-MS (Postery | 2022)

 • ASMS: Using a Single Quadrupole Mass Spectrometer for Simultaneous Analysis of Sugars in Sugar Free Drinks (Postery | 2022)

 • ASMS: Analysis of Organic Light Emitting Diode Materials Using a Novel Single Quadrupole LC/MS (Postery | 2022)

 • AOAC: Using a Single Quadrupole Mass Spectrometer for Simultaneous Analysis of Sugars in Sugar Free Drinks (Postery | 2022)

 • Analysis of Impurities in Montelukast Using Single Quadrupole Mass Spectrometer (Aplikace | 2022)

 • Using a Highly Sensitive and Selective Single-Quad LCMS-2050 for Cleaning Validation (Aplikace | 2022)

 • ASMS: Screening of Peptide Libraries for the Receptor-Binding Domain (RBD) of SARS-CoV -2 Variants using a Single Quadrupole Mass Spectrometer (Postery | 2022)

 • Analysis of Impurities in Atorvastatin Using Single Quadrupole Mass Spectrometer (Aplikace | 2022)

 • Analysis of Organic EL Materials and Impurities Using Single Quadrupole Mass Spectrometer (Aplikace | 2022)

 • Food Metabolomics of Alcoholic Beverage Using Single-Quadrupole Mass Spectrometer — Oligosaccharide and Polysaccharide Profiling — (Aplikace | 2022)

 • Simultaneous Analysis of Saccharides in Non-sugar Beverages Using Single Quadrupole Mass Spectrometer (Aplikace | 2022)

 • ASMS: Widely targeted metabolomics of 142 hydrophilic compounds in beer using liquid chromatography-single quadrupole mass spectrometer (Postery | 2022)

 • Food Metabolomics of Alcoholic Beverage Using Single-Quadrupole Mass Spectrometer (Aplikace | 2022)

 • AOAC: Profiling of oligosaccharides and polysaccharides in alcoholic beverage using single quadrupole LC-MS (Postery | 2022)

 • AOAC: Widely targeted metabolomics of 142 hydrophilic compounds in beer using liquid chromatography-single quadrupole mass spectrometer (Postery | 2022)

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Confident and sensitive profiling of lipid nanoparticle raw materials and impurity identification using a LC/CAD/HRAM-MS method with inverse gradient

Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Edible Fish Tissue

Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Seznámení s přístroji Wyatt Technology

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Your Essential Guide to Sugar Analysis with Liquid Chromatography

Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, Software, HPLC, LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

GPC/SEC Troubleshooting and Good Practice

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Shimadzu na LABOREXPO 2022

Zveme Vás na již X. ročník veletrhu analytické, měřicí a laboratorní techniky LABOREXPO 2022, kde se na Vás budeme s celým našim českým a slovenským SHIMADZU týmem těšit.

Článek | Produkt

Nový LC/QQQ Agilent 6475 series

Robustní měření v komplikovaných biologických matricích na úrovni sub ppb nebo bezproblémová analýza reziduí pesticidů v potravinách? Nový Agilent 6475 LC/QQQ.

Článek | Aplikace

Přehled LC-MS a LC-MS/MS literatury Thermo Scientific 2022

Přinášíme Vám přehled více než 80 aplikací, posterů, příruček nebo prezentací zaměřených na LC-MS a LC-MS/MS systémy od Thermo Fisher Scientific. Rozdělení dle jednotlivých technik nebo zaměření.

Článek | Aplikace

Shimadzu: magazín Tajemství vědy 3/2022 (LC, LC/MS, UV-Vis, TOC)

V posledním čísle našeho časopisu jsme publikovali několik článků s využitím technik HPLC, LCMS/MS, LC/MS, UV-Vis nebo TOC z oblasti potravin, životního prostředí nebo průmyslu.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Shimadzu na LABOREXPO 2022

Zveme Vás na již X. ročník veletrhu analytické, měřicí a laboratorní techniky LABOREXPO 2022, kde se na Vás budeme s celým našim českým a slovenským SHIMADZU týmem těšit.

Článek | Produkt

Nový LC/QQQ Agilent 6475 series

Robustní měření v komplikovaných biologických matricích na úrovni sub ppb nebo bezproblémová analýza reziduí pesticidů v potravinách? Nový Agilent 6475 LC/QQQ.

Článek | Aplikace

Přehled LC-MS a LC-MS/MS literatury Thermo Scientific 2022

Přinášíme Vám přehled více než 80 aplikací, posterů, příruček nebo prezentací zaměřených na LC-MS a LC-MS/MS systémy od Thermo Fisher Scientific. Rozdělení dle jednotlivých technik nebo zaměření.

Článek | Aplikace

Shimadzu: magazín Tajemství vědy 3/2022 (LC, LC/MS, UV-Vis, TOC)

V posledním čísle našeho časopisu jsme publikovali několik článků s využitím technik HPLC, LCMS/MS, LC/MS, UV-Vis nebo TOC z oblasti potravin, životního prostředí nebo průmyslu.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Shimadzu na LABOREXPO 2022

Zveme Vás na již X. ročník veletrhu analytické, měřicí a laboratorní techniky LABOREXPO 2022, kde se na Vás budeme s celým našim českým a slovenským SHIMADZU týmem těšit.

Článek | Produkt

Nový LC/QQQ Agilent 6475 series

Robustní měření v komplikovaných biologických matricích na úrovni sub ppb nebo bezproblémová analýza reziduí pesticidů v potravinách? Nový Agilent 6475 LC/QQQ.

Článek | Aplikace

Přehled LC-MS a LC-MS/MS literatury Thermo Scientific 2022

Přinášíme Vám přehled více než 80 aplikací, posterů, příruček nebo prezentací zaměřených na LC-MS a LC-MS/MS systémy od Thermo Fisher Scientific. Rozdělení dle jednotlivých technik nebo zaměření.

Článek | Aplikace

Shimadzu: magazín Tajemství vědy 3/2022 (LC, LC/MS, UV-Vis, TOC)

V posledním čísle našeho časopisu jsme publikovali několik článků s využitím technik HPLC, LCMS/MS, LC/MS, UV-Vis nebo TOC z oblasti potravin, životního prostředí nebo průmyslu.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Shimadzu na LABOREXPO 2022

Zveme Vás na již X. ročník veletrhu analytické, měřicí a laboratorní techniky LABOREXPO 2022, kde se na Vás budeme s celým našim českým a slovenským SHIMADZU týmem těšit.

Článek | Produkt

Nový LC/QQQ Agilent 6475 series

Robustní měření v komplikovaných biologických matricích na úrovni sub ppb nebo bezproblémová analýza reziduí pesticidů v potravinách? Nový Agilent 6475 LC/QQQ.

Článek | Aplikace

Přehled LC-MS a LC-MS/MS literatury Thermo Scientific 2022

Přinášíme Vám přehled více než 80 aplikací, posterů, příruček nebo prezentací zaměřených na LC-MS a LC-MS/MS systémy od Thermo Fisher Scientific. Rozdělení dle jednotlivých technik nebo zaměření.

Článek | Aplikace

Shimadzu: magazín Tajemství vědy 3/2022 (LC, LC/MS, UV-Vis, TOC)

V posledním čísle našeho časopisu jsme publikovali několik článků s využitím technik HPLC, LCMS/MS, LC/MS, UV-Vis nebo TOC z oblasti potravin, životního prostředí nebo průmyslu.