Thermo Scientific přináší přehled strategií pro stanovení PFAS

Po, 15.8.2022
| Originální článek z: Pragolab/Ivana Eliášová
Přinášíme Vám přehled strategií a pracovních postupů pro stanovení PFAS.
Video placeholder
 • Foto: Pragolab: Thermo Scientific přináší přehled strategií pro stanovení PFAS
 • Video: Chromatography & Mass Spectrometry Solutions: IdeaLab: Solutions for PFAS Analysis

PFAS - globální problém

Per- a polyfluorované sloučeniny (PFAS) patří mezi hlavní nově se objevující kontaminanty vzbuzující obavy. Detekce a kvantifikace známých PFAS a objevování neznámých PFAS nebylo nikdy důležitější. Určení nejlepšího pracovního postupu pro analýzu PFAS může být náročné. Optimální metody se budou lišit v závislosti na matrici, se kterou pracujete, a na cílech vaší analýzy. Existují strategie, které vám pomohou buď s cílenou analýzou známých sloučenin PFAS nebo s objevováním neznámých látek, a to z různých matric.

Pragolab: Zdroje, dopad a strategie analýzy PFAS v životním prostředí

PFAS v životním prostředí a strategie analýzy

Rozsáhlé používání sloučenin PFAS má za následek velké množství zdrojů, ze kterých se tyto látky dostávají do životního prostředí. Běžnými způsoby přenosu jsou splachy, zejména s hasicími pěnami do vody, výluhy ze skládek, vypouštění z výrobních procesů nebo nesprávná likvidace. Po vstupu do ekosystému jsou PFAS vystaveny rostliny, zvířata i lidé. Vazby C-F v molekule PFAS jsou velmi silné, což velmi ztěžuje metabolismus těchto sloučenin. Proto se PFAS v průběhu času bioakumulují a způsobují různé zdravotní problémy.

Pracovní postup analýzy PFAS bude záviset na cílech analýzy. Mnoho laboratoří provádí cílenou analýzu, při níž se analyzuje a kvantifikuje konkrétní seznam molekul PFAS. Odhaduje se, že existuje více než 5000 různých typů sloučenin PFAS a některé laboratoře budou chtít objevit a identifikovat neznámé PFAS prostřednictvím necíleného screeningu.

Pragolab: LC-MS/MS a LC-HRAM workflow analýzy PFAS ve vodách a půdách

PFAS workflow

Pracovní postupy pro analýzu PFAS se budou lišit v závislosti na matrici, se kterou pracujete, a na cílech analýzy, ať už jde o cílenou analýzu nebo o screening neznámých látek. Při analýze PFAS je důležitý pečlivý odběr vzorků. Je třeba získat reprezentativní vzorek, aniž by se do vzorku dostaly PFAS z pozadí. Každá matrice pak používá jinou metodu přípravy vzorku.

Pro pitnou vodu se používá extrakce na pevné fázi (SPE - Thermo Scientific Dionex AutoTrace 280 solid-phase extraction), zatímco u ostatních typů vod se používá ředění, filtrace a/nebo okyselení.

Pro půdy je optimální metodou zrychlená extrakce rozpouštědlem (ASE - Thermo Scientific Dionex ASE 350 accelerated solvent extractor).

Všechny pracovní postupy pro PFAS používají k separaci kapalinovou chromatografii (LC - Thermo Scientific Vanquish UHPLC system fitted with the PFC free kit), ale nejvhodnější hmotnostní spektrometr je vybrán podle typu analýzy (cílený nebo necílený screening).

Software pro zpracování dat pak bude záviset na typu pracovního postupu.

👉 Jednotlivé pracovní postupy naleznete v této brožuře.

Pro více informací a jednotlivé aplikační listy nás neváhejte kontaktovat na [email protected]. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

Přehled nejnovějších LC/MS aplikací Thermo Scientific z oblasti analýzy PFAS v knihovně LabRulezLCMS

 • ASMS: Detection and Quantitation of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Pork Meat using an LC-Orbitrap High-Resolution Mass Spectrometer (Postery | 2022)

 • Determination of per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) in drinking water using automated solid-phase extraction and LC-MS/MS (Aplikace | 2020)

 • EUROLAB adopts Orbitrap high-resolution accurate-mass (HRAM) solution for both targeted and untargeted contaminant analysis (Ostatní | 2020)

 • ASMS 2020: Simultaneously Direct Analysis of 17 Perfluorinated Compounds by a New Generation Triple Quadrupole LC / MS System TSQ Altis (Postery | 2020)

 • ASMS 2020: The First Global Reconnaissance of Organic Pollutants in Tap Water (Postery | 2020)

 • Setting a new horizon for PFAS workflow applications (Brožury a specifikace | 2021)

 • A comparison between HRAM Orbitrap technology and MS/MS for the analysis of polyfluoroalkyl substances by EPA Method 537 (Aplikace | 2017)

 • Meeting the requirements of US and European water standards (Příručky | 2020)

 • High Field Asymmetric Waveform Ion Mobility Spectrometry (FAIMS) expands the comprehensiveness and precision of multiplex proteomics (Postery | 2018)

 • Mass Spectrometry Applications for Environmental Analysis (Příručky | 2014)

 • AOF by combustion IC – non-targeted complemental determination of PFAS in aqueous samples (Aplikace | 2020)

Pragolab
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Edible Fish Tissue

Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Seznámení s přístroji Wyatt Technology

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Your Essential Guide to Sugar Analysis with Liquid Chromatography

Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, Software, HPLC, LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

GPC/SEC Troubleshooting and Good Practice

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Speciation of Iron in Lithium Iron Phosphate (LFP) Cathode Material by LC-ICP-MS

Instrumentace
HPLC, ICP/MS, Speciační analýza
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Webináře

LC a LCMS webináře RAFA 2021

V rámci letošní RAFA 2021 uvidíte: MOSH & MOAH, ZenoTOF 7600, CHRONECT, PFAS, rezidua pesticidů, MS software, LC-GC×GC-ToFMS/FID, timsTOF IM, ACQUITY™ Premier, HRMS, HPLC kolony.

Článek | Produkt

Thermo Scientific a RECIPE sází na dominantní postavení LC-MS techniky v rutinní klinické analýze

Technika hmotnostní spektrometrie s předřazenou kapalinovou chromatografií (LC-MS) nabízí v rutinní klinické analýze vyšší specificitu, zvyšuje věrohodnost kvantitativních výstupů a také značnou flexibilitu.

Článek | Aplikace

Přehled LC-MS a LC-MS/MS literatury Thermo Scientific 2022

Přinášíme Vám přehled více než 80 aplikací, posterů, příruček nebo prezentací zaměřených na LC-MS a LC-MS/MS systémy od Thermo Fisher Scientific. Rozdělení dle jednotlivých technik nebo zaměření.
 

Podobné články


Článek | Webináře

LC a LCMS webináře RAFA 2021

V rámci letošní RAFA 2021 uvidíte: MOSH & MOAH, ZenoTOF 7600, CHRONECT, PFAS, rezidua pesticidů, MS software, LC-GC×GC-ToFMS/FID, timsTOF IM, ACQUITY™ Premier, HRMS, HPLC kolony.

Článek | Produkt

Thermo Scientific a RECIPE sází na dominantní postavení LC-MS techniky v rutinní klinické analýze

Technika hmotnostní spektrometrie s předřazenou kapalinovou chromatografií (LC-MS) nabízí v rutinní klinické analýze vyšší specificitu, zvyšuje věrohodnost kvantitativních výstupů a také značnou flexibilitu.

Článek | Aplikace

Přehled LC-MS a LC-MS/MS literatury Thermo Scientific 2022

Přinášíme Vám přehled více než 80 aplikací, posterů, příruček nebo prezentací zaměřených na LC-MS a LC-MS/MS systémy od Thermo Fisher Scientific. Rozdělení dle jednotlivých technik nebo zaměření.
 

Podobné články


Článek | Webináře

LC a LCMS webináře RAFA 2021

V rámci letošní RAFA 2021 uvidíte: MOSH & MOAH, ZenoTOF 7600, CHRONECT, PFAS, rezidua pesticidů, MS software, LC-GC×GC-ToFMS/FID, timsTOF IM, ACQUITY™ Premier, HRMS, HPLC kolony.

Článek | Produkt

Thermo Scientific a RECIPE sází na dominantní postavení LC-MS techniky v rutinní klinické analýze

Technika hmotnostní spektrometrie s předřazenou kapalinovou chromatografií (LC-MS) nabízí v rutinní klinické analýze vyšší specificitu, zvyšuje věrohodnost kvantitativních výstupů a také značnou flexibilitu.

Článek | Aplikace

Přehled LC-MS a LC-MS/MS literatury Thermo Scientific 2022

Přinášíme Vám přehled více než 80 aplikací, posterů, příruček nebo prezentací zaměřených na LC-MS a LC-MS/MS systémy od Thermo Fisher Scientific. Rozdělení dle jednotlivých technik nebo zaměření.
 

Podobné články


Článek | Webináře

LC a LCMS webináře RAFA 2021

V rámci letošní RAFA 2021 uvidíte: MOSH & MOAH, ZenoTOF 7600, CHRONECT, PFAS, rezidua pesticidů, MS software, LC-GC×GC-ToFMS/FID, timsTOF IM, ACQUITY™ Premier, HRMS, HPLC kolony.

Článek | Produkt

Thermo Scientific a RECIPE sází na dominantní postavení LC-MS techniky v rutinní klinické analýze

Technika hmotnostní spektrometrie s předřazenou kapalinovou chromatografií (LC-MS) nabízí v rutinní klinické analýze vyšší specificitu, zvyšuje věrohodnost kvantitativních výstupů a také značnou flexibilitu.

Článek | Aplikace

Přehled LC-MS a LC-MS/MS literatury Thermo Scientific 2022

Přinášíme Vám přehled více než 80 aplikací, posterů, příruček nebo prezentací zaměřených na LC-MS a LC-MS/MS systémy od Thermo Fisher Scientific. Rozdělení dle jednotlivých technik nebo zaměření.