Nový pomocník v Celně technické laboratoři (CTL)

Út, 12.7.2022
| Originální článek z: Celně technická laboratoř/Klára Štovčíková
Od ledna zefektivňuje práci našich specialistů vylepšený hmotnostní spektrometr. Díky němu je snazší analýza nejen nových syntetických omamných a psychotropních látek.
Video placeholder
  • Foto: Celní správa ČR: Nový pomocník v CTL
  • Video: Celní správa ČR: Ředitelka Europolu CATHERINE DE BOLLE

Celně technická laboratoř (CTL), jako součást Celní správy ČR, provádí laboratorní zkoumání a analýzu vzorků pro celní, daňové a další kontrolní účely. Činnost CTL je zároveň spojena s ochranou bezpečnosti, zdraví a životního prostředí v rámci společného evropského prostoru.

V těchto oblastech je při zkoušení vzorků nezastupitelnou metodou hmotnostní spektrometrie (MS), kterou je CTL také vybavena. Je používána ve spojení s kapalinovou (LC-MS) nebo plynovou (GC-MS) chromatografií, v několika různých uspořádáních. Nejnovějším hmotnostním spektrometrem v CTL je od ledna 2022 LC-QQQ Agilent 6470, ve spojení s ultraúčinnou kapalinovou chromatografií (UHPLC) Agilent 1290 Infinity II. Jedná se o hmotnostní spektrometr typu „triple quadrupole“, který umožňuje separovat a identifikovat jednotlivé látky, jež se vyskytují ve zkoumaném vzorku.

Tento nový přístroj nahrazuje stávající a již dosluhující LC-QQQ stejného typu, který za dobu práce v CTL provedl desítky tisíc analýz různých vzorků. Díky technologickému pokroku je nově nainstalovaný přístroj citlivější a má širší pracovní rozsah.

HPST: Nová instalace Agilent trojitý kvadrupól 6470B v Celně technické laboratoři

Nový přístroj umožňuje specialistovi z CTL zjistit ionty látek přítomných ve vzorku a následně analyzovat podrobněji určitý iont (každý iont se specificky štěpí podle toho, o jakou látku se jedná), zde velmi záleží na zkušenostech analytika. K tomu je samozřejmě zapotřebí vše k dané látce nastudovat a udělat rešerši – bohužel to nefunguje tak, jak si mnozí myslí, na základě sledování televizních kriminálek, že se vzorek vloží do přístroje a ten okamžitě určí, o co se jedná a odkud předložený materiál pochází, kdo ho držel v ruce apod. Podle typu vzorku je potřeba zvolit vhodnou přípravu, která může být jednodušší – od pouhého rozpuštění vzorku ve vhodném rozpouštědle až po velmi složité extrakce. Nakonec se vzorek převedený do rozpouštědla musí přefiltrovat do malé vialky, jež se následně umístí do dávkovače přístroje. Přístroj pak dle nastavených parametrů měřicí metody provede samostatně vlastní měření, ale získané výsledky (hmotnostní spektra a štěpení vybraných iontů) je poté třeba vyhodnotit, a tady opět vstupuje do hry prohledávání různých databází a odborných článků. Obvykle není problém s informacemi o „běžných“ OPL typu kokain, heroin, metamfetamin (Pervitin), amfetamin, MDMA (Extáze) atd. Horší už to bývá s informacemi o nových syntetických omamných a psychotropních látkách a kapitolou samou o sobě jsou různé rostlinné extrakty nebo rostliny samotné – obzvláště, pokud se jedná o usušené a nadrcené směsi.

Pomocí tohoto přístroje může CTL během pár minut zjistit, zda je ve vzorku obsažena některá z „běžných“ OPL, ale také např. zda je ve výrobku obsažen tabák (hledáme alkaloid nikotin) nebo denaturační prostředek Denatonium benzoat (při kontrolách denaturace), vitaminy či umělá sladidla. Lze rovněž zjistit, zda všechny tablety nebo kapsle obsahují stejnou účinnou látku, drogu či další látky. V tomto případě se analyzuje více tablet nebo kapslí z jednoho vzorku každá zvlášť a porovnávají se mezi sebou jednotlivá hmotnostní spektra získaná z jednotlivých tablet/kapslí.

Složitější analýzy prováděné na přístroji umožňují identifikaci nových syntetických drog, léčiv, peptidů a peptidických hormonů, steroidů, různých výrobků obsahujících THC, ale také třeba identifikaci látek z dubového dřeva, které se používá na výrobu sudů pro staření whisky či speciální analýzy v rámci kontrol rostlin spadajících do úmluvy CITES.

Zajímavým případem byl požadavek na zjištění přítomnosti Saussurea costus (Chrpovník lopuchový - vysokohorská bylina rostoucí v blízkosti Himalájí, zařazená do seznamu chráněných rostlin) v tabletách, kdy byl do CTL dodaný kořen této rostliny a žluté tabletky. Pomocí tohoto přístroje (i když jeho starší verzí) a po nastudování odborných článků, se podařilo přítomnost této chráněné rostliny v tabletkách prokázat.

Výše uvedeným přístrojem je rovněž možné odhalit, že vzorky uváděné na trh neobsahují to, co je deklarováno, např. u dodaného vzorku v originálním balení s deklarovaným složením BIO Moringa olejodárná (sušené listy), bez kofeinu, se podařilo prokázat, že vzorek je směs Moringy a zeleného čaje a kofein obsahuje.

Přístroj se rovněž používá při odhalování falzifikátů výrobků – kdy je porovnáván dodaný originální výrobek s dodaným podezřelým vzorkem.

Informace získané pomocí hmotnostní spektrometrie a dalších analytických metod vedou k identifikaci neznámých látek, ale to by samozřejmě nebylo možné bez zkušených a vysoce kvalifikovaných specialistů, kteří jsou schopni ovládat složité přístroje, interpretovat naměřená data a hledat souvislosti mezi výsledky zkoumání získaných různými metodami. Specialisté v CTL neustále rozšiřují rozsah prováděných analýz na tomto přístroji, na základě stále se rozšiřujících speciálních požadavků.

Kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí se v CTL drží co do počtu analýz na předních příčkách.

Je třeba dodat, že tyto přístroje jsou instalovány pouze v CTL Praha, tudíž počet analýz provedených do konce roku 2021 pouze na jednom přístroji, který měla CTL k dispozici, je skutečně obrovský, kdy kromě analýz vzorků bylo nutné provádět i analýzy související s vývojem nových metod. Nákup nového přístroje umožní rozvoj v oblasti vývoje dalších metod, zásadních pro uspokojení potřeb Celní správy, příp. Policie ČR (příp. dalších institucí), se kterou CTL rovněž spolupracuje, a umožní udržet vysoký standard a prestiž české Celně technické laboratoře ve srovnání s ostatními celně technickými laboratořemi jinde ve světě.

Celní správa České republiky
 

Mohlo by Vás zajímat

Nitrosamines Analysis with LC/MS-MS

Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza

Agilent AdvanceBio Amide HILIC 1.8 μm Columns

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Jak hledat ty správné informace od Shimadzu (Portály LabRulez)

Instrumentace
HPLC, LC/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí

Urychlete vývoj HPLC metody o 30%

Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
---
 

Podobné články


Vědecký článek | Toxikologie

Smrtící bílý prášek fentanyl

Ještě před 15 lety to byla látka mezi veřejností téměř neznámá, dnes je o ní napsáno mnoho odborných článků a v povědomí široké veřejnosti je známá jako zabiják narkomanů.

Článek | Nejbližší akce

Vitatox 2021 - Den 1

První den konference jsme viděli přednášky z oblasti detekce drog, nebezpečných látek, léčiv nebo zcela neznámých látek v laboratořích celníků, hasičů, policajtů, SÚJChBO nebo toxikologických laboratoří.

Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)

Jak jsou v oblasti cílové kvantitativní LCMS analýzy vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?

Článek | Produkt

Nová instalace Agilent trojitý kvadrupól 6470B v Celně technické laboratoři

Novým přírůstkem do rodiny hmotnostních spektrometrů LC/MS je trojitý kvadrupól Agilent 6470B, který umožní posun k lepší kvalitě dat především v oblasti velmi citlivé kvantitativní analýzy.
 

Podobné články


Vědecký článek | Toxikologie

Smrtící bílý prášek fentanyl

Ještě před 15 lety to byla látka mezi veřejností téměř neznámá, dnes je o ní napsáno mnoho odborných článků a v povědomí široké veřejnosti je známá jako zabiják narkomanů.

Článek | Nejbližší akce

Vitatox 2021 - Den 1

První den konference jsme viděli přednášky z oblasti detekce drog, nebezpečných látek, léčiv nebo zcela neznámých látek v laboratořích celníků, hasičů, policajtů, SÚJChBO nebo toxikologických laboratoří.

Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)

Jak jsou v oblasti cílové kvantitativní LCMS analýzy vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?

Článek | Produkt

Nová instalace Agilent trojitý kvadrupól 6470B v Celně technické laboratoři

Novým přírůstkem do rodiny hmotnostních spektrometrů LC/MS je trojitý kvadrupól Agilent 6470B, který umožní posun k lepší kvalitě dat především v oblasti velmi citlivé kvantitativní analýzy.
 

Podobné články


Vědecký článek | Toxikologie

Smrtící bílý prášek fentanyl

Ještě před 15 lety to byla látka mezi veřejností téměř neznámá, dnes je o ní napsáno mnoho odborných článků a v povědomí široké veřejnosti je známá jako zabiják narkomanů.

Článek | Nejbližší akce

Vitatox 2021 - Den 1

První den konference jsme viděli přednášky z oblasti detekce drog, nebezpečných látek, léčiv nebo zcela neznámých látek v laboratořích celníků, hasičů, policajtů, SÚJChBO nebo toxikologických laboratoří.

Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)

Jak jsou v oblasti cílové kvantitativní LCMS analýzy vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?

Článek | Produkt

Nová instalace Agilent trojitý kvadrupól 6470B v Celně technické laboratoři

Novým přírůstkem do rodiny hmotnostních spektrometrů LC/MS je trojitý kvadrupól Agilent 6470B, který umožní posun k lepší kvalitě dat především v oblasti velmi citlivé kvantitativní analýzy.
 

Podobné články


Vědecký článek | Toxikologie

Smrtící bílý prášek fentanyl

Ještě před 15 lety to byla látka mezi veřejností téměř neznámá, dnes je o ní napsáno mnoho odborných článků a v povědomí široké veřejnosti je známá jako zabiják narkomanů.

Článek | Nejbližší akce

Vitatox 2021 - Den 1

První den konference jsme viděli přednášky z oblasti detekce drog, nebezpečných látek, léčiv nebo zcela neznámých látek v laboratořích celníků, hasičů, policajtů, SÚJChBO nebo toxikologických laboratoří.

Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)

Jak jsou v oblasti cílové kvantitativní LCMS analýzy vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?

Článek | Produkt

Nová instalace Agilent trojitý kvadrupól 6470B v Celně technické laboratoři

Novým přírůstkem do rodiny hmotnostních spektrometrů LC/MS je trojitý kvadrupól Agilent 6470B, který umožní posun k lepší kvalitě dat především v oblasti velmi citlivé kvantitativní analýzy.