Dvojnásobný úspěch STARSS pod vedením prof. Novákové | LabRulez LCMS

Dvojnásobný úspěch výzkumníků z projektu STARSS pod vedením prof. Lucie Novákové

Út, 7.6.2022
| Originální článek z: UK FaF v HK/Výzkumná skupina ACG
Vědeckým pracovníkům výzkumného týmu prof. Lucie Novákové z Katedry analytické chemie se během dvou měsíců podařilo publikovat dvě experimentální práce v prestižním analytickém časopise Analytical Chemistry.
Univerzita Karlova/Farmaceutická fakulta v Hradci Králové/Jan Škop/Anal. Chem. 2022, 94, 7, 3065-3073: Dvojnásobný úspěch výzkumníků z projektu STARSS pod vedením prof. Lucie Novákové

Univerzita Karlova/Farmaceutická fakulta v Hradci Králové/Jan Škop/Anal. Chem. 2022, 94, 7, 3065-3073: Dvojnásobný úspěch výzkumníků z projektu STARSS pod vedením prof. Lucie Novákové

Vědeckým pracovníkům výzkumného týmu prof. Lucie Novákové z Katedry analytické chemie se během dvou měsíců podařilo publikovat dvě experimentální práce v prestižním analytickém časopise Analytical Chemistry s IF 6,986, který spadá do prvního decilu v oblasti analytické chemie, a je sedmým nejlepším časopisem.

„Fast Optimization of Supercritical Fluid Chromatography–Mass Spectrometry Interfacing Using Prediction Equations“

Práce autorů K. Plachké, T. Gazárkové, J. Škopa, D. Guillarma, F. Švece a L. Novákové s názvem (Anal. Chem, 2022) připravená ve spolupráci se zahraničním expertem z Univerzity v Ženevě (Švýcarsko), se zabývá vlivem složení přídavné kapaliny v ultra-vysoko účinné superkritické fluidní chromatografii ve spojení s hmotnostní spektrometrií (UHPSFC-MS/MS).

Právě složení přídavné kapaliny je jedním z důležitých parametrů, které ovlivňují odezvu hmotnostního spektrometru. Optimalizace jejího složení je proto nedílnou součástí vývoje UHPSFC-MS/MS metody.

UK/FaF HK/Jan Škop: Fast Optimization of Supercritical Fluid Chromatography–Mass Spectrometry Interfacing Using Prediction Equations

V publikované práci se na základě statistického zpracování dat z analýz obsáhlého setu vzorků měřených za různých chromatografických podmínek a odlišného složení přídavných kapalin podařilo definovat matematický model popisující závislosti mezi:

  • získanou MS odezvou
  • složením přídavné kapaliny
  • fyzikálně-chemickými vlastnostmi analytů

Aplikace tohoto modelu v praxi umožní výrazné zkrácení časové náročnosti optimalizačního procesu a nižší spotřebu organických rozpouštědel, čímž ještě více přispěje k ekologičnosti této chromatografické techniky.

„Simultaneous Determination of Vitamin D and Its Hydroxylated and Esterified Metabolites by Ultrahigh-Performance Supercritical Fluid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry“

Druhá publikace, jejíž spoluautorkou je Dr. V. Pilařová, (Anal. Chem. 2022), byla naměřena a sepsána v rámci výzkumného pobytu a dlouhodobé spolupráce s výzkumnou skupinou prof. C. Turner, Lund University (Švédsko). Práce popisuje vývoj UHPSFC-MS/MS metody pro analýzu vitaminu D a jeho klinicky významných metabolitů.

UK/FaF HK/Jan Škop: Simultaneous Determination of Vitamin D and Its Hydroxylated and Esterified Metabolites by Ultrahigh-Performance Supercritical Fluid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry

Kromě analýzy aktivních forem vitaminu D a jeho hydroxylovaných metabolitů, se zaměřuje také na analýzu esterových forem vitaminu D, které mohou být v těle přítomny při příjmu vysokých dávek vitaminu D jako skladovací formy, či jako obrana těla před intoxikací.

UK/FaF HK/Anal. Chem. 2022, 94, 7, 3065-3073: Příklady UHPSFC-(QqQ)-MS/MS extrahovaných iontových chromatogramů vitaminu D3, D2 a různých metabolitů ze vzorku krevní plazmy za chromatografických podmínek popsaných v experimentální části

Analýza biologických vzorků extrahovaných pomocí kombinace proteinové precipitace a extrakce z kapaliny do kapaliny vůbec poprvé potvrdila přítomnost esterů vitaminu D v lidské plazmě.

Obě tyto práce vznikly za finanční podpory projektu STARSS, z jehož rozpočtu byl realizován nákup nejnovějších analytických přístrojů, a který umožnil získání zahraničních zkušeností postdoktorandů i postgraduálních studentů, stejně jako navázání významné dlouhodobé zahraniční spolupráce s výzkumnou skupinou v Lundu a pokračování dlouhodobé plodné spolupráce s výzkumnou skupinou z Univerzity v Ženevě.

Autorům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v další práci.

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Různé

Cena Vladimíra Hanuše 2020

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, sekce hmotnostní spektrometrie, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše.
Článek | Různé

Soutěž o Cenu Vladimíra Hanuše za rok 2022

Do soutěže budou přijímány původní publikované práce, využívající metod hmotnostní spektrometrie. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 7. března 2022.
Článek | Různé

Publikace výzkumné skupiny Katedry analytické chemie vybrána jako ilustrace titulní strany nejprestižnějšího analytického časopisu Trends in Analytical Chemistry

Publikace výzkumné skupiny Katedry analytické chemie FaF UK byla vybrána jako ilustrace titulní strany nejprestižnějšího analytického časopisu Trends in Analytical Chemistry.
Článek | Nejbližší akce

6th STARSS Conference on Separation Science (Program)

6th STARSS Conference on Separation Science will be held in Hradec Králové, Czech Republic next week and free registration for ON-LINE stream is still open.
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Různé

Cena Vladimíra Hanuše 2020

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, sekce hmotnostní spektrometrie, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše.
Článek | Různé

Soutěž o Cenu Vladimíra Hanuše za rok 2022

Do soutěže budou přijímány původní publikované práce, využívající metod hmotnostní spektrometrie. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 7. března 2022.
Článek | Různé

Publikace výzkumné skupiny Katedry analytické chemie vybrána jako ilustrace titulní strany nejprestižnějšího analytického časopisu Trends in Analytical Chemistry

Publikace výzkumné skupiny Katedry analytické chemie FaF UK byla vybrána jako ilustrace titulní strany nejprestižnějšího analytického časopisu Trends in Analytical Chemistry.
Článek | Nejbližší akce

6th STARSS Conference on Separation Science (Program)

6th STARSS Conference on Separation Science will be held in Hradec Králové, Czech Republic next week and free registration for ON-LINE stream is still open.
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Různé

Cena Vladimíra Hanuše 2020

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, sekce hmotnostní spektrometrie, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše.
Článek | Různé

Soutěž o Cenu Vladimíra Hanuše za rok 2022

Do soutěže budou přijímány původní publikované práce, využívající metod hmotnostní spektrometrie. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 7. března 2022.
Článek | Různé

Publikace výzkumné skupiny Katedry analytické chemie vybrána jako ilustrace titulní strany nejprestižnějšího analytického časopisu Trends in Analytical Chemistry

Publikace výzkumné skupiny Katedry analytické chemie FaF UK byla vybrána jako ilustrace titulní strany nejprestižnějšího analytického časopisu Trends in Analytical Chemistry.
Článek | Nejbližší akce

6th STARSS Conference on Separation Science (Program)

6th STARSS Conference on Separation Science will be held in Hradec Králové, Czech Republic next week and free registration for ON-LINE stream is still open.
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Různé

Cena Vladimíra Hanuše 2020

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, sekce hmotnostní spektrometrie, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše.
Článek | Různé

Soutěž o Cenu Vladimíra Hanuše za rok 2022

Do soutěže budou přijímány původní publikované práce, využívající metod hmotnostní spektrometrie. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 7. března 2022.
Článek | Různé

Publikace výzkumné skupiny Katedry analytické chemie vybrána jako ilustrace titulní strany nejprestižnějšího analytického časopisu Trends in Analytical Chemistry

Publikace výzkumné skupiny Katedry analytické chemie FaF UK byla vybrána jako ilustrace titulní strany nejprestižnějšího analytického časopisu Trends in Analytical Chemistry.
Článek | Nejbližší akce

6th STARSS Conference on Separation Science (Program)

6th STARSS Conference on Separation Science will be held in Hradec Králové, Czech Republic next week and free registration for ON-LINE stream is still open.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.