Kvantifikace 15 tricyklických antidepresiv v plazmě či séru | LabRulez LCMS

Kvantifikace 15 tricyklických antidepresiv v lidské plazmě či séru

Po, 14.2.2022
| Originální článek z: Pragolab/LC-HRAM-MS Klinická analýza
V tomto článku se budeme věnovat metodě pro stanovení 15 tricyklických antidepresiv v lidské plazmě či séru pomocí hmotnostního spektrometru Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris™ 120.
Video placeholder
 • Foto: Unsplash/Towfiqu barbhuiya: Kvantifikace 15 tricyklických antidepresiv v lidské plazmě či séru
 • Video: Chromatography & Mass Spectrometry Solutions: New Thermo Scientific Orbitrap Exploris 120 LC-MS Flying Ions Animation Video

Úvod

Tricyklická antidepresiva (TCA) se běžně používají k úlevě od deprese, úzkostí a neuropatické bolesti. I přes to, že tyto léky mají závažné vedlejší účinky i při terapeutických dávkách, stále se předepisují, jelikož jsou účinnější než jiná antidepresiva. Monitoring hladin TCA v séru může zlepšit terapeutické zvládání deprese u pacientů, u kterých může dojít k problémům s mezilékovou interakcí či s toxicitou.

Metody

V posledních 30 letech se ke stanovení TCA nejčastěji používalo HPLC s UV detektorem. Nicméně v poslední době stoupají požadavky na citlivost, selektivitu a specificitu, a to vedlo ke vzniku metod pro LC-MS jak pro diagnostiku TCA, tak i pro vývoj nových metod a léčiv.

V tomto článku se budeme věnovat metodě pro stanovení 15 tricyklických antidepresiv v lidské plazmě či séru. Seznam těchto analytů můžete nalézt v tabulce č. 1. I když většina LC-MS metod pro stanovení těchto látek počítá s využitím hmotnostních spektrometrů na bázi trojitých kvadrupólů, v tomto článku se podíváme na data, která jsme získali použitím high-resolution accurate mass (HRAM) hmotnostní spektrometrie na hmotnostním spektrometru Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris™ 120.

Pragolab: Tabulka č.1 Seznam analytů a interních standardů

Experiment

Vzorky krevní plazmy nebo séra byly extrahovány a podstoupily precipitaci proteinů. Extrahované vzorky byly poté nastříknuty do kapalinového chromatografu Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex Binary UHPLC, který byl připojen k hmotnostnímu spektrometru Orbitrap Exploris 120 se zdrojem HESI. Detekce analytů probíhala na full skenu v pozitivním ionizačním módu (přesné parametry nastavení MS naleznete v Tabulce č.2), který byl spojen s data-dependentní fragmentací (fullMS-ddMS2). Metoda byla poté vyhodnocena s použitím databáze ClinMass TDM Platform s ClinMass Add-On Setem pro Tricyklické Antidepresiva od společnosti RECIPE Chemicals + Instruments GmbH.

Tabulka č. 2 Popis parametrů hmotnostního spektrometru

Ion source parameters
 • Source type: High Electrospray Source Ionization (H-ESI)
 • Polarity: Positive
 • Spray voltage - Positive (V): 3,500
 • Sheath gas (Arb): 50
 • Aux gas (Arb): 10
 • Sweep gas (Arb): 0
 • Ion transfer tube temp. (°C): 300
 • Vaporizer temp. (°C): 320
Settings
 • Mild trapping: No
 • Data acquisition mode: Experiment 1: Full scan - ddMS²; Experiment 2: tMS² using a mass list inclusion
 • Internal mass calibration: RunStart Easy-IC™
Full scan parameters
 • Orbitrap resolution (@ m/z 200): 60,000
 • Scan range: 250–350
 • RF lens (%): 70
 • AGC target: Standard
 • Maximum injection time mode: Auto
Data-dependent MS² scan properties
 • Orbitrap resolution (@ m/z 200): 15,000
 • Isolation window (m/z): 2
 • Collision energy type: Normalized
 • HCD collision energy (%): 30
 • Scan range mode: Auto
Targeted MS² scan properties
 • Orbitrap resolution (@ m/z 200): 30,000
 • Isolation window (m/z): 2.0
 • Collision energy type: Normalized
 • HCD collision energy (%): 30

Výsledky

Procentuální zkreslení mezi nominálními a zpětně vypočítanými koncentracemi byla vždy v rozmezí ±15% pro všechny kalibrátory. LLOQ hodnoty pro všechny analyty můžete nalézt níže (Tabulka č. 3). Při analýze blank vzorku nedošlo k detekci žádného signálu, a to ani poté, co byl blank nastříknut po nejkoncentrovanějším kalibrátoru. S touto metodou jsme dosáhli dobré přesnosti a reprodukovatelnosti, kdy maximální %CV bylo vždy pod 7,1% a 4,2% pro intra- a inter-assay přesnost.

Tabulka č. 3 LLOQs pro všechny analyty

Analyte / LLOQ (μg/L)
 • Amitriptyline / 3.26
 • Clomipramine / 18.3
 • Clozapine / 5.85
 • Desipramine / 1.81
 • Doxepin / 14.8
 • Imipramine / 3.34
 • Maprotiline / 24.2
 • Norclomipramine / 21.1
 • Norclozapine / 9.46
 • Nordoxepin / 0.680
 • Normaprotiline / 3.34
 • Nortrimipramine / 2.20
 • Nortriptyline / 1.82
 • Protriptyline / 3.38
 • Trimipramine / 2.73

Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si kompletní aplikační nótu.

Přehled nejnovějších dokumentů zaměřených na LC/Orbitrap z oblasti Klinická analýza od Thermo Fischer Scientific v knihovně LabRulezLCMS

 • ASMS 2021: Analysis of Intact Resistance Markers for Metallo-b-Lactamases in Bacterial Pathogens (Postery | 2021)

 • ASMS 2021: High-Flow LC/MS Analysis of Immunosuppressant Drugs in Human Blood Using FAIMS Technology (Prezentace | 2021)

 • ASMS 2021: A Fully Automated High-Throughput, Deep-Scale Quantitative Plasma Proteomics Workflow Enables Quantitively Profile More Than 1000 Proteins Per Sample (Postery | 2021)

 • ASMS 2021: Characterization of Adeno-Associated Viral assemblies on an Ultra-High Mass Range Hybrid Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer (Postery | 2021)

 • ASMS 2021: Identifying Antibiotic Resistance Through Direct Detection of Intact Enzymes from Bacterial Lysates using LC-MS/MS: Exploring MRSA and Carbapenem Resistance (Postery | 2021)

 • ASMS 2021: An intelligent Hybrid-DIA data acquisition strategy for cracking the clinical sample complexity challenge in translational proteotyping (Postery | 2021)

 • Quantification of 27 antiepileptics in human plasma by LC-HRAM-MS for clinical research (Aplikace | 2021)

 • Quantification of 36 antidepressants in human plasma by LC-HRAM-MS for clinical research (Aplikace | 2021)

 • Quantification of four immunosuppressants in human blood by LC-HRAM-MS for clinical research (Aplikace | 2021)

 • Quantification of 35 benzodiazepines in human plasma by LC-HRAM-MS for clinical research (Aplikace | 2021)

 • LC-MS for detection of SARS-CoV-2 viral and host proteins (Aplikace | 2021)

 • Quantification of immunosuppressants in human blood by LC-HRAM mass spectrometry for clinical research (Aplikace | 2021)

 • Quantification of 25-hydroxyvitamin D2 and D3 in human plasma by LC-HRAM-MS for clinical research (Aplikace | 2021)

 • Quantification of eight antimycotics in human plasma by LC-HRAM-MS for clinical research (Aplikace | 2021)

 • Quantification of total homocysteine in human plasma or serum by LC-HRAM-MS for clinical research (Aplikace | 2021)

 • Quantification of free metanephrines in human plasma by LC-HRAM mass spectrometry for clinical research (Aplikace | 2021)

 • Quantification of 34 benzodiazepines in human plasma by LC-HRAM-MS for clinical research (Aplikace | 2021)

 • Quantification of 15 tricyclic antidepressants in human plasma or serum by LC-HRAM-MS for clinical research (Aplikace | 2021)

 • Quantification of mycophenolic acid in human plasma using an Orbitrap Exploris 120 high- resolution mass spectrometer for clinical research (Aplikace | 2021)

 • Fast LC-HRAM-MS quantification of 36 antidepressants in human plasma using the Orbitrap Exploris 120 mass spectrometer for clinical research (Aplikace | 2021)

Pragolab
 

Mohlo by Vás zajímat

Waters XEVO G3 QTof

Brožury a specifikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Normal phase liquid chromatography assay for vitamin K1 isomers

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 6475 triple quadrupole LC/MS

Brožury a specifikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Shimadzu Liquid Chromatograph Mass Spectrometer LCMS-2050

Brožury a specifikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Overcoming the challenges of liquid chromatography method transfer: A CDMO perspective

Technické články
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Aplikace

Kvantifikace osmi antimykotik v lidské plazmě pomocí kapalinové chromatografie - tandemové hmotnostní spektrometrie pro klinický výzkum

Metody kvantifikace antimykotik založené na LC-MS mají lepší selektivitu a zabírají daleko méně času než tradiční HPLC metody s UV detekcí – s přístroji Thermo Scientific se to dokonce zvládne i za 3,6 minut!
Článek | Aplikace

LC-MS/MS kvantifikace volných metanefrinů v lidské plazmě pro klinický výzkum

Komplexní pracovní postup stanovení metanefrinů pomocí kombinace SPE, separace pomocí UHPLC Vanquish Flex, detekce TSQ Altis s HESI+ a vyhodnocení v aplikaci ClinMass pro stanovení volných metanefrinů v plazmě.
Článek | Produkt

Thermo Scientific a RECIPE sází na dominantní postavení LC-MS techniky v rutinní klinické analýze

Technika hmotnostní spektrometrie s předřazenou kapalinovou chromatografií (LC-MS) nabízí v rutinní klinické analýze vyšší specificitu, zvyšuje věrohodnost kvantitativních výstupů a také značnou flexibilitu.
Článek | Produkt

Kolony Thermo EASY-Spray a Double nanoViper PepMap Neo

Nízkoprůtoková chromatografie je ideální v případech, kdy máme malý objem vzorků nebo jsou vzorky vzácné. Zejména v oblasti proteomiky.
 

Mohlo by Vás zajímat

Waters XEVO G3 QTof

Brožury a specifikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Normal phase liquid chromatography assay for vitamin K1 isomers

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 6475 triple quadrupole LC/MS

Brožury a specifikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Shimadzu Liquid Chromatograph Mass Spectrometer LCMS-2050

Brožury a specifikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Overcoming the challenges of liquid chromatography method transfer: A CDMO perspective

Technické články
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Aplikace

Kvantifikace osmi antimykotik v lidské plazmě pomocí kapalinové chromatografie - tandemové hmotnostní spektrometrie pro klinický výzkum

Metody kvantifikace antimykotik založené na LC-MS mají lepší selektivitu a zabírají daleko méně času než tradiční HPLC metody s UV detekcí – s přístroji Thermo Scientific se to dokonce zvládne i za 3,6 minut!
Článek | Aplikace

LC-MS/MS kvantifikace volných metanefrinů v lidské plazmě pro klinický výzkum

Komplexní pracovní postup stanovení metanefrinů pomocí kombinace SPE, separace pomocí UHPLC Vanquish Flex, detekce TSQ Altis s HESI+ a vyhodnocení v aplikaci ClinMass pro stanovení volných metanefrinů v plazmě.
Článek | Produkt

Thermo Scientific a RECIPE sází na dominantní postavení LC-MS techniky v rutinní klinické analýze

Technika hmotnostní spektrometrie s předřazenou kapalinovou chromatografií (LC-MS) nabízí v rutinní klinické analýze vyšší specificitu, zvyšuje věrohodnost kvantitativních výstupů a také značnou flexibilitu.
Článek | Produkt

Kolony Thermo EASY-Spray a Double nanoViper PepMap Neo

Nízkoprůtoková chromatografie je ideální v případech, kdy máme malý objem vzorků nebo jsou vzorky vzácné. Zejména v oblasti proteomiky.
 

Mohlo by Vás zajímat

Waters XEVO G3 QTof

Brožury a specifikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Normal phase liquid chromatography assay for vitamin K1 isomers

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 6475 triple quadrupole LC/MS

Brožury a specifikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Shimadzu Liquid Chromatograph Mass Spectrometer LCMS-2050

Brožury a specifikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Overcoming the challenges of liquid chromatography method transfer: A CDMO perspective

Technické články
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Aplikace

Kvantifikace osmi antimykotik v lidské plazmě pomocí kapalinové chromatografie - tandemové hmotnostní spektrometrie pro klinický výzkum

Metody kvantifikace antimykotik založené na LC-MS mají lepší selektivitu a zabírají daleko méně času než tradiční HPLC metody s UV detekcí – s přístroji Thermo Scientific se to dokonce zvládne i za 3,6 minut!
Článek | Aplikace

LC-MS/MS kvantifikace volných metanefrinů v lidské plazmě pro klinický výzkum

Komplexní pracovní postup stanovení metanefrinů pomocí kombinace SPE, separace pomocí UHPLC Vanquish Flex, detekce TSQ Altis s HESI+ a vyhodnocení v aplikaci ClinMass pro stanovení volných metanefrinů v plazmě.
Článek | Produkt

Thermo Scientific a RECIPE sází na dominantní postavení LC-MS techniky v rutinní klinické analýze

Technika hmotnostní spektrometrie s předřazenou kapalinovou chromatografií (LC-MS) nabízí v rutinní klinické analýze vyšší specificitu, zvyšuje věrohodnost kvantitativních výstupů a také značnou flexibilitu.
Článek | Produkt

Kolony Thermo EASY-Spray a Double nanoViper PepMap Neo

Nízkoprůtoková chromatografie je ideální v případech, kdy máme malý objem vzorků nebo jsou vzorky vzácné. Zejména v oblasti proteomiky.
 

Mohlo by Vás zajímat

Waters XEVO G3 QTof

Brožury a specifikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Normal phase liquid chromatography assay for vitamin K1 isomers

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 6475 triple quadrupole LC/MS

Brožury a specifikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Shimadzu Liquid Chromatograph Mass Spectrometer LCMS-2050

Brožury a specifikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Overcoming the challenges of liquid chromatography method transfer: A CDMO perspective

Technické články
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Aplikace

Kvantifikace osmi antimykotik v lidské plazmě pomocí kapalinové chromatografie - tandemové hmotnostní spektrometrie pro klinický výzkum

Metody kvantifikace antimykotik založené na LC-MS mají lepší selektivitu a zabírají daleko méně času než tradiční HPLC metody s UV detekcí – s přístroji Thermo Scientific se to dokonce zvládne i za 3,6 minut!
Článek | Aplikace

LC-MS/MS kvantifikace volných metanefrinů v lidské plazmě pro klinický výzkum

Komplexní pracovní postup stanovení metanefrinů pomocí kombinace SPE, separace pomocí UHPLC Vanquish Flex, detekce TSQ Altis s HESI+ a vyhodnocení v aplikaci ClinMass pro stanovení volných metanefrinů v plazmě.
Článek | Produkt

Thermo Scientific a RECIPE sází na dominantní postavení LC-MS techniky v rutinní klinické analýze

Technika hmotnostní spektrometrie s předřazenou kapalinovou chromatografií (LC-MS) nabízí v rutinní klinické analýze vyšší specificitu, zvyšuje věrohodnost kvantitativních výstupů a také značnou flexibilitu.
Článek | Produkt

Kolony Thermo EASY-Spray a Double nanoViper PepMap Neo

Nízkoprůtoková chromatografie je ideální v případech, kdy máme malý objem vzorků nebo jsou vzorky vzácné. Zejména v oblasti proteomiky.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.