Vysoce citlivá LC/MS/MS metoda pro kvantifikaci mutagenních analogů azidových nečistot v pěti různých Sartan API a přípravcích

St, 9.2.2022
| Originální článek z: HPST/Agilent 6470
Detekce regulovaných genotoxických nečistot z procesu výroby léčiv pomocí kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie.
Video placeholder
 • Foto: Unsplash/Roberto Sorin: Vysoce citlivá LC/MS/MS metoda pro kvantifikaci mutagenních analogů azidových nečistot v pěti různých Sartan API a přípravcích
 • Video: Agilent Technologies: Take a Closer Look at the New 6470B Triple Quadrupole LC/MS - Agilent Technologies

Tato aplikace popisuje vysoce citlivou a selektivní metodu pomocí LC/MS trojitého kvadrupólu Agilent 6470 pro možnosti současného stanovení dvou azidových nečistot 5-(4'-(azidomethyl)-(1,1'-bifenyl)-2yl)-1H -tetrazol (AZBT) a 4'-(azidomethyl)-(1,1'-bifenyl)-2-karbonitril (AZBC) v pěti různých sartanových API a přípravcích, včetně Losartanu, Valsartanu, Irbesartanu, Candesartanu a Olmesartanu.

Kompletní aplikace v knihovně LabRulez: Highly Sensitive LC/MS/MS Method for the Simultaneous Quantification of Mutagenic Azido Impurity Analogues in Five Different Sartan APIs and Formulations

Úvod

Azidové nečistoty jsou známé mutagenní nečistoty, které je nutné kontrolovat podle pokynů ICH M7.

LC/MS/MS je ze své podstaty selektivní a citlivá analytická technika, která se dobře hodí k detekci a kvantifikaci stopových genotoxických nečistot a je široce používána ve farmaceutickém průmyslu. Multiple reaction monitoring (MRM) je způsob měření používaný pro kvantitativní analýzu pomocí hmotnostních spektrometrů na bázi trojitých kvadrupólovů. Tento režim selektivně filtruje prekurzorové ionty a produktové ionty sledované sloučeniny, čímž se zvyšuje citlivost a selektivita analýzy.

Ionizační zdroj Agilent Jet Stream (AJS) použitý v této aplikaci pracuje s využitím technologie fokusace pomocí tepelného gradientu, která pomáhá zvýšit citlivost přístroje pro dosažení nižších detekčních limitů. Zatímco regulační limity pro nečistoty AZBT jsou na úrovni 4,0 ppm s LOQ 0,4 ppm, tato studie dospěla k závěru, že pomocí LC/MS trojitého kvadrupólovů Agilent 6470 lze pro nečistoty AZBT dosáhnout ještě nižší LOQ na úrovni 0,2 ppm.

HPST: Chemické struktury (a) azidobifenyltetrazolové nečistoty, (b) azidobifenylkarbonitrilové nečistoty, (c) Losartan API, (d) Valsartan API, (e) Irbesartan API, (f) Candesartan API, (g) Olmesartan API

Experimentální podmínky

Konfigurace a nastavení UHPLC Agilent 1290 Infinity II

 • Oplach jehly: methanol/voda (80/20)
 • Ředení vzorků: acetonitril/voda (80/20)
 • Teplota multisampleru: 15 °C
 • Objem nástřiku: 5 μL
 • Analytická kolona: Agilent InfinityLab Poroshell 120 PFP, 3,0 × 100 mm, 2,7 μm (p/n 695975-308)
 • Teplota kolony: 40 °C
 • Mobilní fáze A: 0,1% kyselina mravenčí ve vodě
 • Mobilní fáze B: 0,1% kyselina mravenčí ve směsi acetonitril/voda (95/5)
 • Průtok: 0,4 ml/min
 • Celkový čas analýzy: 18 minut
 • Vlnová délka VWD: 260 nm

Konfigurace hmotnostního spektrometru Agilent 6470 QQQ a nastavení zdroje

 • Iontový zdroj: Agilent Jet Stream (AJS)
 • Režim MS/MS: MRM
 • Mód měření: pozitivní
 • Rozlišení MS1/MS2: 0,7/0,7 (jednotkové/jednotkové)
 • Dwell Time: 50 ms

HPST: Podrobné nastavení parametrů v režimu MRM na Agilent 6470 LC/TQ

HPST: Reprezentativní data poměru S/N pro LOQ, LOD a data linearity pro obě azidové nečistoty AZBT a AZBC

Závěr

Vzhledem k různým koncentracím API vzorků byly pomocí Agilent 6470 LC/TQ pro azidové nečistoty vyvinuty dvě různé metody. Tato studie analyzovala azidové nečistoty ve velmi nízkých koncentracích, vyžadovaných regulačními požadavky. Tato studie také v analyzovaných formulacích losartanu detekovala přítomnost nečistot AZBT pod urovní daných limitů. Tato aplikace tedy demonstrovala reprodukovatelnost a citlivost hmotnostního spektrometry Agilent 6470 LC/TQ při detekci azidových nečistot v pěti různých sartanových API a přípravcích Losartan, Valsartan, Irbesartan, Candesartan a Olmesartan.

HPST: Reprezentativní chromatogramy standardů AZBT a AZBC při 10 ng/ml (4,0 ppm ve vztahu ke koncentraci API 2,5 mg/ml) obohacené o sartanové přípravky Irbesartan 300 mg, Candesartan 32 mg a Valsartan 160 mg

Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

Nitrosamines Analysis with LC/MS-MS

Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza

Agilent AdvanceBio Amide HILIC 1.8 μm Columns

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Jak hledat ty správné informace od Shimadzu (Portály LabRulez)

Instrumentace
HPLC, LC/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí

Urychlete vývoj HPLC metody o 30%

Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Měření nederivatizovaného glyfosátu a dalších polárních pesticidů v povrchové a pitné vodě

Rutinní využití chromatografie na reverzní fázi a tandemové hmotnostní spektrometrie typu LC/QQQ Agilent 1290 Infinity II/6470A.

Článek | Aplikace

Simultánní stanovení vitaminu D₂ a D₃ v mléce

Kvantitativní analýza v reálné matrici pomocí Agilent 1290 Infinity II LC ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem Agilent 6470 LC/TQ.

Článek | Produkt

Nová instalace Agilent trojitý kvadrupól 6470B v Celně technické laboratoři

Novým přírůstkem do rodiny hmotnostních spektrometrů LC/MS je trojitý kvadrupól Agilent 6470B, který umožní posun k lepší kvalitě dat především v oblasti velmi citlivé kvantitativní analýzy.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Měření nederivatizovaného glyfosátu a dalších polárních pesticidů v povrchové a pitné vodě

Rutinní využití chromatografie na reverzní fázi a tandemové hmotnostní spektrometrie typu LC/QQQ Agilent 1290 Infinity II/6470A.

Článek | Aplikace

Simultánní stanovení vitaminu D₂ a D₃ v mléce

Kvantitativní analýza v reálné matrici pomocí Agilent 1290 Infinity II LC ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem Agilent 6470 LC/TQ.

Článek | Produkt

Nová instalace Agilent trojitý kvadrupól 6470B v Celně technické laboratoři

Novým přírůstkem do rodiny hmotnostních spektrometrů LC/MS je trojitý kvadrupól Agilent 6470B, který umožní posun k lepší kvalitě dat především v oblasti velmi citlivé kvantitativní analýzy.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Měření nederivatizovaného glyfosátu a dalších polárních pesticidů v povrchové a pitné vodě

Rutinní využití chromatografie na reverzní fázi a tandemové hmotnostní spektrometrie typu LC/QQQ Agilent 1290 Infinity II/6470A.

Článek | Aplikace

Simultánní stanovení vitaminu D₂ a D₃ v mléce

Kvantitativní analýza v reálné matrici pomocí Agilent 1290 Infinity II LC ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem Agilent 6470 LC/TQ.

Článek | Produkt

Nová instalace Agilent trojitý kvadrupól 6470B v Celně technické laboratoři

Novým přírůstkem do rodiny hmotnostních spektrometrů LC/MS je trojitý kvadrupól Agilent 6470B, který umožní posun k lepší kvalitě dat především v oblasti velmi citlivé kvantitativní analýzy.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Měření nederivatizovaného glyfosátu a dalších polárních pesticidů v povrchové a pitné vodě

Rutinní využití chromatografie na reverzní fázi a tandemové hmotnostní spektrometrie typu LC/QQQ Agilent 1290 Infinity II/6470A.

Článek | Aplikace

Simultánní stanovení vitaminu D₂ a D₃ v mléce

Kvantitativní analýza v reálné matrici pomocí Agilent 1290 Infinity II LC ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem Agilent 6470 LC/TQ.

Článek | Produkt

Nová instalace Agilent trojitý kvadrupól 6470B v Celně technické laboratoři

Novým přírůstkem do rodiny hmotnostních spektrometrů LC/MS je trojitý kvadrupól Agilent 6470B, který umožní posun k lepší kvalitě dat především v oblasti velmi citlivé kvantitativní analýzy.