Automatizace v přípravě vzorků – Freestyle (LCTech) | LabRulez LCMS

Automatizace v přípravě vzorků – Freestyle od německého výrobce LCTech

Út, 4.1.2022
| Originální článek z: HPST/Jindřiška Dolinová
Automatizace v přípravě vzorků přináší několik benefitů od evidence procesů, až po zlepšení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti přípravy v porovnání s manuálním zpracováním vzorků.
Video placeholder
  • Foto: HPST: Automatizace v přípravě vzorků – Freestyle od německého výrobce LCTech
  • Video: LCTech GmbH: Getting to know FREESTYLE SPE

Automatizace v přípravě vzorků přináší několik benefitů od automatizace evidence procesů, kterými je vzorek zpracováván, až po zlepšení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti přípravy v porovnání s manuálním zpracováním vzorků. Jedním z mnoha produktů pro automatizaci přípravy vzorků před chromatografickou analýzou v nabídce společnosti HPST, s.r.o. je multifunkční automat Freestyle (Obr.1) od německého výrobce LCtech.

HPST: Obr.1. FreeStyle systém s SPE modulem.

Tento modulární systém lze libovolně sestavit a průběžně doplňovat jednotlivými jednotkami, které zahrnují následující procesy:
  • Extrakci na pevnou fázi (SPE) technickou pozitivní tlakové extrakce včetně možnosti obousměrného dávkování vzorku na kolonku
  • Zakoncentrování extraktu (EVA) kombinací ohřevu, vortexování a podtlaku včetně kondenzace odpařovaných rozpoutědel z procesu zakoncentrování
  • Gelová permeační chromatografie (GPC) v kombinaci s možností použití skleněných kolon pro gelovou permeační chromatografii, které si uživatel může sám plnit
  • Ohřev SPE kolonky při analýzách mykotoxinů a možnost přímého dávkování do kapalinového chromatografu (ThermELUTE) pro analýzách mykotoxinů
  • Přímé dávkování extraktu do kapalinového chromatografu (HPLC Direct Injection Module)
  • Automatizaci metody QuEChERS pomocí optimalizovaného uspořádání metody QuEChERS výrobcem LCTech ve speciálně upravených kolonkách lze předčišťovací krok metody automatizovat
  • Velkoobjemové aplikace vzorků a paralelní uspořádání procesů přípravy vzorků při analýzách pitných vod (Freestyle XANA)

Automat Freestyle umožňuje kontinuálně navazovat jednotlivé procesy prováděné se vzorkem na jednotlivých modulech a pracovat se širokým rozsahem spotřebního materiálu ať už v oblasti chromatografického materiálu (SPE kolonky a GC kolony), tak s různými druhy skla (Obr.2). Do procesu se vzorkem lze také zařadit ředění, frakcionaci nebo přenos vzorku mezi jednotlivými typy skla pro uchovávání extraktů. Všechny moduly přístroje jsou ovládány jedním řídícím programem.

HPST: Obr.2. Dostupné typy stojanů

Automat Freestyle je dlouhodobě vyráběným a užívaným přístrojem, který je zmiňován uživateli i v publikacích:
Součástí nabídky výrobce LCTech je i aplikační podpora pro přípravu vzorků při analýzách:

Bližší informace o automatu najdete v našem českém webináři s názvem „Možnosti automatizace přípravy vzorků před chromatografickou analýzou – Freestyle od německého výrobce LCTech“.

Pro další informace kontaktujte produktového specialistu Jindřišku Dolinovou (jindriska.dolinova@hpst.cz)

HPST
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.